Patenty so značkou «kalcinovaného»

Chemicky viazaná fosfátová keramika a spôsob jej výroby s použitím prírodného kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285895

Dátum: 17.09.2007

Autori: Buchta Štefan, Baňacký Pavol

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: fosfátová, prírodného, výroby, viazaná, keramika, použitím, spôsob, magnezitu, chemicky, kalcinovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky viazaná fosfátová matrica sa získa chemickou acidobázickou reakciou zložiek kalcinovaného prírodného magnezitu s kyselinou ortofosforečnou alebo s primárnymi soľami kyseliny ortofosforečnej (MH2PO4, kde M je katión v oxidačnom stupni +1), rozpustnými vo vode, vo vodnom prostredí. Tvorba matrice si nevyžaduje externým spôsobom zvýšenie teploty pri jej príprave. Uvedenú fosfátovú matricu je možné využiť pri spracovaní - pri stabilizácii...

Spôsob výroby kalcinovaného pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284732

Dátum: 14.09.2005

Autori: Dombrowski Thomas, Suitch Paul, Forbus Ellen

MPK: C09C 1/42

Značky: spôsob, pigmentů, kalcinovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kalcinovaného pigmentu s jasom GE aspoň 95 %, s oderom podľa Einlehnera pod 25 a s bielou farbou z mäkkej kaolínovej hlinky, pričom sa a) drvením získa mäkká kaolínová surovina alebo jej frakcia obsahujúca hmotnostne 50 až 80 % častíc s priemerom menším ako 2 um, b) miesi sa v prítomnosti vody s časticovým drviacim materiálom, c) odstraňujú sa častice väčšie ako 2 um sedimentáciou alebo odstredením, d) produkt sa kalcinuje na...

Způsob výroby kalcinovaného jílu s nízkým otěrem a vysokou optickou odrazností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244945

Dátum: 15.07.1988

Autori: Felbáb Ladislav, Mirsch Miroslav

MPK: B28C 1/06, B28C 1/20

Značky: jílu, odraznosti, otěrem, výroby, optickou, kalcinovaného, nízkým, způsob, vysokou

Text:

...-spotčívá V tom, že způsob magnetické .úpravy kaolinovýc-h jílů je přl odstraňovaní barvicích nečistot obsahujících titan a .železo natolik účinný, že umožňuje výrobu jílu polevové jakosti i ze surovín, které se .udříve pro toto použití považovaly v důsledku .vysokého znečištěni za nevhodné.jiná další výhoda spočíva V tom, že způsob se může prová-dět s použitím běžných magnetických separátorů s porézními matri-cemi, aniž by docházelo -k...

Spôsob výroby slinutej magnézie z kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233381

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staroň Pavol, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: slinutej, spôsob, magnezitu, výroby, kalcinovaného, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je skusovanie drobnozrnných kalcinátov z magnezitu, najmä z flotačných koncentrátov, vo vzťahu k slinovaniu výtvorkov tak,aby sa získala slinutá magnézia vysokej hutnosti. Drobnozrnné koncentráty z magnezitu sa po kalcinácii pri teplotách, pri ktorých ešte nedochádza k slinovaniu, briketujú vysokými tlakmi takým spôsobom, aby sa vo výliskoch potlačil obsah pórov s polomermi väčšími ako 300 nm resp. väčšími ako 500 nm, ktoré...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rott Jiří, Jílek Pavel, Sedláček Jiří, Černoch Milan, Machač Pavel, Vejvoda Josef

Značky: vypírání, suspenzí, zapojení, kalcinovaného, kysličníku, sýry, spalin, magnezitu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...