Patenty so značkou «kalcinovaného»

Chemicky viazaná fosfátová keramika a spôsob jej výroby s použitím prírodného kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285895

Dátum: 17.09.2007

Autori: Baňacký Pavol, Buchta Štefan

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: viazaná, spôsob, výroby, keramika, chemicky, kalcinovaného, magnezitu, použitím, fosfátová, prírodného

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky viazaná fosfátová matrica sa získa chemickou acidobázickou reakciou zložiek kalcinovaného prírodného magnezitu s kyselinou ortofosforečnou alebo s primárnymi soľami kyseliny ortofosforečnej (MH2PO4, kde M je katión v oxidačnom stupni +1), rozpustnými vo vode, vo vodnom prostredí. Tvorba matrice si nevyžaduje externým spôsobom zvýšenie teploty pri jej príprave. Uvedenú fosfátovú matricu je možné využiť pri spracovaní - pri stabilizácii...

Spôsob výroby kalcinovaného pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284732

Dátum: 14.09.2005

Autori: Forbus Ellen, Suitch Paul, Dombrowski Thomas

MPK: C09C 1/42

Značky: spôsob, pigmentů, výroby, kalcinovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kalcinovaného pigmentu s jasom GE aspoň 95 %, s oderom podľa Einlehnera pod 25 a s bielou farbou z mäkkej kaolínovej hlinky, pričom sa a) drvením získa mäkká kaolínová surovina alebo jej frakcia obsahujúca hmotnostne 50 až 80 % častíc s priemerom menším ako 2 um, b) miesi sa v prítomnosti vody s časticovým drviacim materiálom, c) odstraňujú sa častice väčšie ako 2 um sedimentáciou alebo odstredením, d) produkt sa kalcinuje na...

Způsob výroby kalcinovaného jílu s nízkým otěrem a vysokou optickou odrazností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244945

Dátum: 15.07.1988

Autori: Felbáb Ladislav, Mirsch Miroslav

MPK: B28C 1/20, B28C 1/06

Značky: způsob, jílu, optickou, vysokou, nízkým, odraznosti, kalcinovaného, otěrem, výroby

Text:

...-spotčívá V tom, že způsob magnetické .úpravy kaolinovýc-h jílů je přl odstraňovaní barvicích nečistot obsahujících titan a .železo natolik účinný, že umožňuje výrobu jílu polevové jakosti i ze surovín, které se .udříve pro toto použití považovaly v důsledku .vysokého znečištěni za nevhodné.jiná další výhoda spočíva V tom, že způsob se může prová-dět s použitím běžných magnetických separátorů s porézními matri-cemi, aniž by docházelo -k...

Spôsob výroby slinutej magnézie z kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233381

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staroň Pavol, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: magnezitu, slinutej, výroby, spôsob, kalcinovaného, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je skusovanie drobnozrnných kalcinátov z magnezitu, najmä z flotačných koncentrátov, vo vzťahu k slinovaniu výtvorkov tak,aby sa získala slinutá magnézia vysokej hutnosti. Drobnozrnné koncentráty z magnezitu sa po kalcinácii pri teplotách, pri ktorých ešte nedochádza k slinovaniu, briketujú vysokými tlakmi takým spôsobom, aby sa vo výliskoch potlačil obsah pórov s polomermi väčšími ako 300 nm resp. väčšími ako 500 nm, ktoré...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Černoch Milan, Sedláček Jiří, Jílek Pavel, Vejvoda Josef, Rott Jiří, Machač Pavel

Značky: suspenzí, spalin, zapojení, magnezitu, sýry, kalcinovaného, kysličníku, vypírání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...