Patenty so značkou «káblová»

Vodotesná káblová vývodka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6786

Dátum: 03.06.2014

Autori: Hamrák Marek, Ponechal Emil

MPK: H02G 3/22, H02G 3/08, H02G 15/013...

Značky: vývodka, káblová, vodotesná

Text:

...Q. Do vnútomého závitu vrchného hrdla Q je naskrutkované svojím spodným vonkajším závitom teleso vývodky g. Teleso vývodky g má nad jeho vrchným vonkajším závitom pružné puzdro g v tvare lamiel usporiadaných vejárovito. Takéto usporiadanie umožňuje dostredivým symetrickým zvieraním pružného puzdra 2 l z väčšieho priemeru na menší priemer jeho plynulé obopnutie okolo obvodu prechádzajúceho kábla g. Uvedené zvieranie puzdra 2 l je dosiahnuté...

Hermetická káblová priechodka pre stredné a vysoké napätie a jej biologická ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5938

Dátum: 05.12.2011

Autori: Václavík Pavel, Klauber Michal, Pihera Josef, Kaas Pavel, Kůst Vít, Hamar Roman, Martínek Petr, Mentlík Václav, Kupilík Pavel, Toman Lukáš

MPK: H02G 3/36, F16L 5/00, H02G 3/22...

Značky: napätie, biologická, ochrana, priechodka, vysoké, hermetická, káblová, stredne

Text:

...vodivých komponentov sú vzájomne izolované (vyplnené) homogénnou hmotou, ktorá má zodpovedajúcu elektrickú napäťovú pevnosť a počas prevádzky objemovú i mechanickú stálosť pri všetkých projektovaných prevádzkových režimoch. Voľba veľmi malých vzdialenosti medzi elektricky namáhanými komponentmi vnútri herrnetickej káblovej priechodky vyplýva z požiadavky kladenej na priechodku pre stredné a vysoké napätie, a síce odtieniť možné...

Káblová trasa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18839

Dátum: 26.08.2009

Autori: Schühle Ullrich, Vogler Erik

MPK: H02G 3/00, H02G 3/04

Značky: káblová, trasa

Text:

...druhá čiastková plocha sa rozprestiera horizontálne a medzi C-ramenom dosadajúcom na nosiči a rozprestiera sa dovnútra upínacieho priestoru káblovej trasy, a že prvá čiastková plocha a druhá čiastková plocha sú vzájomne spojené cez spojovaciu plochu, ktorá obopína C-rameno dosadajúce na nosiči, pričom druhú čiastkovú plochu je možné spojit s nosičom V upínacom priestore prostredníctvom druhých spojovacíchPrvé upevňovacíe prostriedky...

Spojovacia káblová krabica, určená na spojenie komunikačných káblov s vodotesným zariadením obsahujúcim pružnú gumovú zmrašťovaciu trubicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15850

Dátum: 10.03.2009

Autor: Hsing Chihkuang

MPK: H02G 15/18

Značky: zmrašťovaciu, gumovú, obsahujúcim, určená, komunikačných, spojenie, krabica, vodotesným, spojovacia, pružnú, káblov, káblová, zariadením, trubicu

Text:

...k puzdru, pričom puzdro zabalujúce dva káblové vodiče sa pružne zmenšuje. Nevýhodou týchto riešení je neriešenie problémov úniku vody v rozvádzači.Uvedené nedostatky odstraňuje spojovacia káblová krabica, určená na spojenie komunikačných káblov s vodotesným zariadením obsahujúcim pružnú gumenú zmrašťovaciu trubicu, ktorá je pružná a vodotesná, spojovacia káblová krabica obsahuje ochranný kryt a najmenej jednu vstupnú káblovú dosku a...

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3386

Dátum: 22.11.2005

Autori: Lederer Roland, Karl Markus, Bauer Peter

MPK: F16L 21/06, H02G 9/06, F16L 55/16...

Značky: káblová, spojka

Text:

...jednéhoprikladu uskutočnenia znázorneného na výkrese, pričom 0012 Výkres zobrazuje rozložené zobrazenie káblovej spojky.0013 Obe plášťové polovice (2) majú vždy upevňovaciu oblast (6) tesniaceho prostriedku (3), ktorú ohraničujú dva na plášťové polovice pevnenatvarované prstencové úseky úseky (7).0014 Na upevňovacej oblasti (6) sa presah tesniaceho prostriedku (3) medzi spájanými ochrannými rúrkami a plášťovými polovicami (2) stisne,...

Káblová koncovka pre elektrické spojenie obsahujúca zúžený úsek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15239

Dátum: 04.10.2005

Autori: Lascaux Alain, Riviére Patrick

MPK: H01R 11/12

Značky: spojenie, koncovka, úsek, káblová, obsahujúca, zúžený, elektrické

Text:

...samotné alebo v kombinácii- hodnoty prierezov prvého úseku aj druhého úseku sú v podstate zhodné- prvý úsek aj druhý úsek sú tvorené dvoma vrstvami vodivého materiálu stlačenými jedna na- prvý úsek aj druhý úsek predstavujú predĺženie jedného druhým- koncovka je symetrická vo vzťahu k rovine, V ktorej sa nachádza prvý úsek aj druhý úsek- bočné hrany druhého úseku majú každá V podstate plochý povrch- hrúbka druhého úseku je menšia, než...

Káblová reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 284662

Dátum: 22.07.2005

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: káblová, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová reťaz slúži na vedenie hadíc, káblov a pod. medzi dvoma prípojnými bodmi, jeho reťazové články pozostávajú z dvoch bočných pásov, ktoré sú spolu spojené mostíkmi (160), pričom bočné pásy susediacich reťazových článkov majú časti, ktoré sa prekrývajú a v tejto oblasti sú kĺbovými čapmi (130, 330) navzájom usporiadané tak, že sa môžu vychyľovať v jednej rovine. Je to umožnené tým, že vždy najmenej jeden zo susediacich bočných pásov je...

Hermetická káblová priechodka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282216

Dátum: 15.10.2001

Autori: Ravas Ľudovít, Stašík Peter, Tichý Vladimír, Kotlárik Bohumil

MPK: F16L 5/00, H02G 3/22

Značky: káblová, výroby, priechodka, spôsob, hermetická

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca (1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvorená spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo 100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75 hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom priestore priechodky sa vytvorí...

Káblová schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1497

Dátum: 04.06.1997

Autor: Zima Juraj

MPK: H02G 3/08, H02G 15/02

Značky: schránka, káblová

Text:

...kryt snímacej časti. Opornáplocha je opatrená vstupným otvorom do ktoreho zasahujú pružneotvorom. Pripevňovací prvok pozostáva z vzostupnej plochyprechádzajúcej do plochy, ktorej aspoň časť je rovnobežná eopornou plochou a je ukončená dorazom. Do vzostupnej plochy,alebo plochy, ktorej aspoň časť je rovnobežná s opornou plochou zasahuje finačný prvok. Uzatváraci prvok je vybavený zámkom zasahujúcim do pracovneho priestoru pripevňovacieho...

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280290

Dátum: 09.04.1997

Autor: Bogg Walter

MPK: H02G 15/113, H02G 15/013

Značky: spojka, káblová

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová spojka (1) pozostávajúca z dvoch puzdrových polovíc (2, 3) je utesnená v oblasti jej obvodu tesneniami (10, 11). Tesnenia (10, 11) končia v oblasti priechodných otvorov (4) na kábel, vytvorených v káblovej spojke (1), vedúcich k spojeniu uloženému vnútri spojky (1). Aby sa puzdrové polovice (2, 3) proti sebe utesnili, sú navzájom spojené skrutkami, takže tesnenia (10, 11) uložené v drážkach spojku (1) utesňujú v jej obvodovej oblasti. V...

Káblová priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280238

Dátum: 11.10.1995

Autori: Wickermann Hans, Striebel Franz, Koch Péter

MPK: H02G 3/22

Značky: priechodka, káblová

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka (5) plochého vyhotovenia, pozostávajúca z mäkkého pružného materiálu zakončeného rámom (6) a určená najmä do steny (2) alebo stropu alebo dna (3) skrine elektrického zariadenia, najmä skriňového rozvádzača, rozvodnej skrinky alebo rozvodnej škatule (1) alebo skrinky elektromera, je zhotovená z vulkanizovaného elastoméru s tvrdosťou 4 až 30 Shore-A, pri pomernom predĺžení do pretrhnutia 400 až 700 % a odolnosti proti...

Káblová príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274749

Dátum: 15.10.1991

Autori: Kováč Vladimír, Lukáš Ján

MPK: H02G 3/26

Značky: káblová, príchytka

Káblová príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269198

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kováč Vladimír, Novák Augustín, Lukáš Ján

MPK: H02G 3/26

Značky: príchytka, káblová

Text:

...2. Obr. č. 4 znázorňuje pohľad P na plastovú čast z obr. č. 3. Obr. č. 5 zobrazuje teleso príchytky v bokoryae, obr. č. 6 v náryse a obr. 7 v pődoryse. Na obr. čÄB je znázornený priečny rez káblovou príchytkou v situácii, v ktorej je ňou uohytený elektrícw kábel o nosný profil možnej konštrukcie. Na obr. č. 9 ja zobrazený operný segnent príchytky v bokoryoe a na obr. č. 10 v pődo ryae. Káblová príohytks v stave pre transport má polguľové jamky...

Vysokonapäťová káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261437

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řepka Jan, Tichý Vladimír

MPK: H02G 15/105

Značky: vysokonapäťová, káblová, spojka

Text:

...2 a elektrické tienenie spojovacej rúrky 2 jadier 1 kábla je vytvorené vylisovanými vodivými prstencami 4 z elastomérnej zmesi.,nastoknutými na izoláciu spojovacích žíl 3 kábla. Priestor niedzi vodivými prstenoaini 4 je vyplnený vodivou vrstvou 5 zo samospojitelnej .pásky a izolačné teleso i spojky kábla je vytvorené zo samospojitelnej izolačnej pásky v tvare valca s obojstranne kuželovitým ukončením.Na obrázku 2 je taktiež V reze...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243793

Dátum: 15.01.1988

Autori: Horák Jan, Baumgartl Jioa, Slezák Karel, Papal Vladimír

MPK: H02G 15/02

Značky: koncovka, vysokonapäťová, káblová

Text:

...podľa vynálezu, a to na obr. 1 je znázornená káblová koncovka rozložená a na obr. 2 je znázornená po nasunutí na žilu kábla. Na obr. 3 je graficky znázornený priebeh axiálnej azložky intenzity elektrického poľa na rozhraní medzi izoláciou kábla a koncovky.Na známym spôsobom upravený koniec žily kábla s priemerom D,~ izolácie žily (obr. la sa nejprv nasunie redukčnú vložka 3,ktorej vnútorný priemer d je o 0,5 až 5 mm menší ako priemer D,...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250029

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tichý Vladimír, Rovný Stanislav, Žarnovičan Juraj

MPK: H01R 11/00

Značky: káblová, koncovka, vysokonapäťová

Text:

...elastomérovej .pásky 18. Vladrôtové jadro 153 celoplastového kábla i 15 je ~uk~ončené kontalktným kolikom 16, na spojí s viacdrôtovým jadrom 153 celoplarstoveho kábla 15 opatrené návinom z vodivejsamospojitelnej elastomérovej pásky 17,ako aj návinom z izolačnej samospojiteľnej ela-stomérovej pásky 19, zasahujúcim aj na zužujúcu sa časť izolačného telesa 10.Na obrázku 2 je znázornený detail izolačného telesa 10 vysokonapäťovej...