Patenty so značkou «káble»

Izolačná kompozícia na strednonapäťové a vysokonapäťové káble a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287686

Dátum: 19.05.2011

Autori: Voigt Wolfgang, Kenny John

MPK: C08F 10/02

Značky: káble, strednonapäťové, spôsob, kompozícia, výroby, vysokonapäťové, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénová kompozícia je určená na použitie ako izolácia drôtov a káblov, pričom táto kompozícia má zlepšenú odolnosť proti predčasnému zosieťovaniu pri vytláčaní a obsahuje a) polyetylén, b) inhibítor predčasného zosieťovania pri vytláčaní s teplotou topenia pri atmosférickom tlaku nižšou než 50 °C a c) organický peroxid.

Spôsob a zariadenie na ukladanie rúrky pre optické káble do pevného podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20881

Dátum: 17.01.2011

Autor: Pichler Alois

MPK: E02F 5/12, E02F 5/08, E02F 5/10...

Značky: pevného, optické, zariadenie, rúrky, podkladů, ukladanie, káble, spôsob

Text:

...do tejto ryhy a tá sa nad uvedeným káblom alebo rúrkou na umiestnenie optického kábla zaplní zodpovedajúcim výplňovým materiálom, ako je napríklad živica, ktorý sa potom vytvrdí. Aj ked je možné tento spôsob ukladania uskutočňovať rýchlejšie a lacnejšie v porovnaní s konvenčnými metódami ukladania zemných káblov, jeho cena je stále pomerne vysoká. Miestami taktiež dochádza v dôsledku nedostatočného pridržiavania optického kábla alebo rúrky...

Ochranná rúrka pre káble alebo potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287460

Dátum: 17.09.2010

Autori: Relats Jordi, Relats Pere

MPK: D04B 21/00

Značky: ochranná, rúrka, potrubia, káble

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná rúrka pre káble alebo potrubia, vyrobená na osnovnom pletacom stroji, obsahuje aspoň dva odlišné typy priadze (1, 2). Prvá priadza (1) je s jediným vláknom a druhá priadza (2) je s viac vláknami. Priadze (1, 2) sú pletené prostredníctvom trikotovej väzby, zaťahovacích alebo výplňových a retiazkových očiek.

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Campus Alfred, Smedberg Annika, Nilsson Ulf, Voigt Bjorn, Schild Hermann, Huber Markus

MPK: C08F 10/02, C08F 110/02, C08F 2/00...

Značky: vodiče, polymerů, spôsob, káble, výroby

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Koncový uzáver pre káble a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9469

Dátum: 08.11.2005

Autori: Lederer Roland, Karl Markus, Bauer Peter

MPK: H01R 13/46, H02G 3/04

Značky: uzáver, rúrky, koncový, káble

Text:

...káblov až do konečnej montáže pred nečistotami a vlhkosťou.0005 Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú obzvlášť v málo pracnom osádzaní koncového uzáveru a v možnosti prispôsobenia rôznym priemerom rúrok a káblov, ako aj v jeho otáčavosti na koncoch rúrok alebo káblov.0006 Vynález je ďalej opísaný pomocou prikladu uskutočnenia,znázorneného na výkrese.0007 Ako je viditeľné z vyobrazenia, je koncový uzáver (3) vytvorený ako hrncovité teleso a je...

Farbiaca jednotka a dokončovacie zariadenie pre elektrické káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11978

Dátum: 27.05.2005

Autori: Yagi Kiyoshi, Saito Sei, Kamata Takeshi, Sugimura Keigo

MPK: H01B 13/34

Značky: káble, dokončovacie, jednotka, farbiaca, zariadenie, elektrické

Text:

...ktoré udržuje správne umiestnenie značiek na vopred definovaných dĺžkach kábla, aj keď je farbiaca jednotka usporiadaná so zariadením na meranie posuvu kábla nezávisle nainých zariadeniach na meranie posuvu kábla usporiadaných na rezacom zariadení káblov.Na dosiahnutie stanoveného cieľa sa navrhuje značkovacia jednotka káblov podľa nároku 1. Jedným znakom predkladaného vynálezu je značkovacia jednotka na elektrické káble, ktorá sa posúva v...

Systém na ukladanie rozvádzacích zariadení pre medené káble a/alebo káble s optickými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11240

Dátum: 16.04.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: G02B 6/44, H02B 1/50, H02G 9/10...

Značky: optickými, rozvádzacích, měděné, ukladanie, zariadení, systém, káble, vláknami

Text:

...skrine, a protiľahlou stenou šachty ako pracovný priestor.Pretože sa ani pri montážnych, ani pri servisných prácach na zariadeniach techniky rozvodu resp. techniky prenosu káblami nepohybuje, je pri prenosoch s vysokými prenosovými rýchlosťami zabránené výskytu bitovej chybovosti.Okrem toho je navrhované, aby šachta obsahovala v svojej dolnej časti priestor na uloženie káblov, ktorým prebiehajú káble, zavádzané bočnými otvormi steny...

Vodiaci a upevňovací prvok pre elektrické káble v otočnej oblasti dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1873

Dátum: 11.09.2002

Autor: Sipple Horst

MPK: D06F 39/12, E05D 11/00, A47L 15/42...

Značky: oblastí, prvok, otočnej, dveří, vodiaci, upevňovací, elektrické, káble

Text:

...s patentovým nárokom l.Výhodné zdokonalenia predmetu tohto vynálezu sú0007 Pri zariadení na vedenie a pripevnenie elektrických vodičov V otočnej oblasti dverí sú usporiadané prvý a druhý úsek trubicovitej konštrukcie, každý s príslušnou kolenovou objimkovou oblasťou, majúcou. V podstate valcový prierez,pričom dve objímkové oblasti sú vzájomne spojené tak, že súskonštruované ako otočné vzájomne voči sebe.0008 Zariadenie podľa tohto vynálezu má...

Oblúkové ochranné zariadenie na oplášťované strednonapäťové káble

Načítavanie...

Číslo patentu: 282271

Dátum: 02.11.2001

Autori: Kokkonen Markku, Teirikangas Hannu

MPK: H01T 4/14, H02G 7/08

Značky: káble, strednonapäťové, oplášťované, oblúkové, ochranné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Oblúkové ochranné zariadenie zahrnuje množstvo prvých vodičov (4) oblúka, ktoré sú v galvanickom kontakte s fázovými vodičmi (3) tak, že každý fázový vodič (3) je vybavený aspoň jedným prvým vodičom (4) oblúka, a ďalej množstvo druhých vodičov (6) oblúka, ktoré sú pripojené k priečnemu nosníku (2) stĺpa alebo k izolátoru (10) a ktoré vytvárajú s uvedeným množstvom prvých vodičov (4) oblúka oblúkový priestor. Prvé vodiče (4) oblúka zahrnuté v...

Vodiace zariadenie na káble a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280748

Dátum: 19.02.1992

Autori: Vogelsang Horst, Bergmann Horst

MPK: B29C 47/24, B29C 47/00, H02G 1/08...

Značky: vodiace, spôsob, káble, zariadenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané vodiace zariadenie na káble, vyrobené z plastu pretláčaním, je tvorené najmenej jednou vodiacou rúrkou (1) na vedenie káblov a ústrojenstvom na uľahčenie zasúvaného alebo zaťahovaného kábla. Toto ústrojenstvo pozostáva z klzných rebier (3), brániacich krúteniu, usporiadaných na vnútornej strane vodiacej rúrky (1) v tvare vĺn alebo hadovito, ktoré sú vytvorené pri pretláčaní. Pri výrobe vodiaceho zariadenia sa klzné rebrá (3) vytvoria...

Spôsob kontinuálnej prípravy impregnačných hmôt pre silové káble bezodpadovou technológiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221779

Dátum: 15.05.1985

Autori: Prokeš Jozef, Cvengroš Ján, Tkáč Alexander

Značky: hmot, technológiou, káble, impregnačných, silové, spôsob, bezodpadovou, kontinuálnej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru tekutých izolantov a rieši prípravu impregnačnej hmoty olejového typu molekulovou destiláciou zmesi minerálneho oleja a prírodnej kolofónie bez ďalších rafinačných operácií bez tvorby ekologicky závadných odpadov. V minerálnom oleji s obsahom aromatického uhlíka aspoň 12 % a s viskozitou 100 až 800 mm4 . s-1 pri 50 °C sa rozpustí prírodná kolofónia v množstve 2 až 35 % hmot. pri zvýšenej teplote. Zmes sa v dvojstupňovej...