Patenty so značkou «kabelové»

Spojovací čelist pro kabelové koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269751

Dátum: 14.05.1990

Autori: Salewski Günter, Meissner Heinz, Liebschner Klaus

MPK: H01R 9/16

Značky: kabelové, čelisť, spojovací, koncovky

Text:

...B CJHIHae HBAOÓHDCTH.COPJGCHO HSOGPETEMHD rra 3811315 PGW 8 ETCH ÓJBPOJBPQ TOHY. ITD Kamnuü HĽIOJIŠUHOHHHH LIOKOJIB 063311881 TIJIBCTHHKOŘ-NOCHTEJIGH KOHTaKTUB. HMEDUAEĚ S NPEIEJB KDHTGKTHHX QJIEMEHTOB HBaHÄPOOGPBSHOE CEHENHQ H OTBEPCTHSI H KaIIBJIH KOTOPOH axpum B 01111017 HJIOCKOCTH C OGGHK CTOPOH CHEMHHMH HPOHBMVTDHHUHH HJlaCTHHKäHK HJIH HOKPOBMNHH nllâüTHlłKůMü. EOZJBHIIIGHHŇ l H BIJCTVHH. npnoopuouauuue Y HPONBNLYTONHMX HJIECTHH H...

Shrnovací člen kabelové vlečky, zejména pro napájení jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263031

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: vlečky, shrnovací, zejména, člen, kabelové, napájení, jeřábu

Text:

...vynálezu je znázornčno na příložených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na shrnovací člen, na obr. 2 detail kuličkové spojky a na obr. 3 pak řez A-A z obr. 2.Shrnovací člen kabelové vlečky lg tvoří rameno l, je~ hož horní konec Ä vyvozuje pohyb jezdců łá kabelové vlečky lg e dolní konec g je uložen na hřídeli 3. Hřídel 3 je pevně uchyoena na pohyblivé částí Ž, např. kočce jeřábu. Vlastní uložení dolního konce 2 na hřídelí 4 tvoří...

Výstroj kabelové šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262963

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír, Hoder František

MPK: H02G 7/00

Značky: šachty, kabelové, výstroj

Text:

...šachty podle vynálezu je na přípojených výkreaech. Na obr. 1 je znézorněn evislý řez podél stěny železobetonové kabelové šachty, přičemž podružné konstrukce nejsou zakresleny. Obr. 2 představuje vodorovnýřez podél čáry A-A z obr. 1, spodním okrajem svazku horníoh Tkruhových kabelových roštů, přičemž čárkovaně jsou znázorněnyhorní konce šíkmých kabelových roštu a současně je patrný přeetup jednoho kabelu mezerou. Na obr. 3 je...

Stojina pro kabelové trasy, umístěné na potrubním mostě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262048

Dátum: 10.02.1989

Autori: Veselý Vladimír, Klöppel Friedrich, Vykypěl Jan

MPK: H02G 7/00

Značky: stojina, potrubním, umístěné, mostě, kabelové, trasy

Text:

...podle vyná lezu, kde na obr. l je znázorněn evislý příčný řez dvoupatrovým potrubním moetem s umístěnou stojinou, na obr. 2 je znázorněn ve zvětšení detañ A z obr. 1, na obr. 3 je znázorněn vodorovný řez, vedený podél čáry B-B z obr. 2 z něhož je patrno připojení výlořníků pro kebelový rošt ke stojíně, na obr.4 je příklad jíného provedení etojiny a obr.5 znázorňuje uspořádání dvou etojin ee epolečnou obsluřnou lávkou.Stojina 5, z...

Klešťový rozřezávač kabelové izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 260906

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ondráček Alexander, Bena Miroslav

MPK: H02G 1/02

Značky: klešťový, rozřezávač, izolace, kabelové

Text:

...blokování prstové ručky a dlaňové ručky a tlačnou pružinou pro rozvírání. Těleso je opatřené na horní straně hroty pro vedení kabelu, na prstové ručoe je pohyblivé upeyněný nůž vedený ve vodítku, na dlañové ručce je pohyblivé upevněná vyměnitelná objímka pro přidržování kabelu uložená ve vodicím pouzdře, přičemž hroty směřují proti břitu nože.Použití kleščového rozřezávače kabelové izolace slouží především k odstranění namahavé práce při...

Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254158

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tirer Jozef, Perát Viliam, Gerjaková Mária, Varga Pavol, Rous Zdeněk

MPK: H04M 9/00

Značky: kabelové, zariadenie, istenie, závery, upevnenie, súpravy, proti, istiacej, prepätiu

Text:

...svorkovnice a v rýchlom odpojení istiacej súpravy od svorkového poľa V prípade potreby kontroly, Obr. 1, 2, 3, 5 znázorňuje uloženieistiacej súpravy na svorkovnicu a ich vzájomné prepojenie.Obr. 4 znázorňuje samotnú istiacu súpravu. Istiaca súprava 1, ktorá zabezpečuje istenie zariadenia a kábeiového vedenia proti prepätiu je uložená po stranách záveru 2 za pomoci skrutkového spoja 3 dvoma predlžovaoimi uholníkmi 4 obr. 1, pričom uholníky majú...

Výstroj kabelové šachty spojující mimoběžné kabelové trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253399

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vykypěl Jan, Kaďourková Božena, Veselý Vladimír

MPK: H02G 9/04

Značky: trasy, šachty, spojující, mimoběžné, kabelové, výstroj

Text:

...kabelové trasy podle vynálezu, je na připojených výkresech. Na obr. l je znázorněn svislý řez podél stěny kabelové šachty pro mimoběžné, půdorysně kolmé spojení kabelových tras, přičemž opláštění šachty není zakresleno. Obr. 2 představuje svislý řez přilehlým kabelovým mostem, vedený podle čaryA-A z obr. l. Obr. 3 znázorňuje vodorovný řez horní částí šachty vedený dle čáry B-B z obr. l e na obr. 4 je znázorněn ve zvětšení vodorovný řez...

Výložník pro kabelové mosty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252698

Dátum: 17.09.1987

Autori: Veselý Vladimír, Hájek František, Vykypěl Jan

MPK: H02G 1/02

Značky: kabelové, mosty, výložník

Text:

...pro kabelovéý mosty je vhodný zejména pro venkovní provedení, nebot umožňuje provádění údržby a snadnou antikorózní ochranu jak nátěry, tak i zinkováním. Výložník pro kabelové mosty je vhodný i pro kabelové trasy na potrubních mostech. 1Příklady provedení výložníka pro kabelové mosty podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněna část příčného řezu kabelovým mostem, znázorñující návaznosti kabelového roštu...

Zapojení pro měření a lokalizaci kabelové poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242708

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šimůnek Jaroslav

MPK: G01R 31/08

Značky: poruchy, lokalizaci, zapojení, kabelové, měření

Text:

...připojen indikátor, přičemž výstupy vodného kobelového páru jsou pomocným pňrem připojeny ~ ke zdroji střídavého napětí. VHlavní výhody zapojení podle vynálezu spočívojí v tom. že proti doeovodním řešením umožňuje dosáhnout větší přesností měření, zejména na pupixiovaných kabeleoh, ale při vzniku větší nesymetrie i na nepupinovaných vedeníchťVzhledem k tomu, že zapojením podle vynálezu lze určit přímo velikost odporu k poruüe,blíží se...

Mmota tlumící hoření, zvláště pro kabelové průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229579

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dorda Svatopluk, Fojtík Josef, Žila Bohuslav, Ožana Pavel, Chmelík Karel, Kučera Jaromír

Značky: zvláště, tlumící, mmota, kabelové, hoření, průchodky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsi, odolné vůči působení ohně. Hmota je sestavena z 10 až 40 % disperze na bázi akrylátů, vinylických sloučenin a jejich kopolymerů, 5 až 60 % anorganického nevláknitého plniva, tepelně zpracovaného alespoň při 600 °C a vodou netvrdnoucího 3 až 15 % anorganického vláknitého plniva, 0,1 až 1,0 % ve vodě rozpustného filmotvorného derivátu celulózy, do 8 procent aditiv pro disperzní systém, další plniva a pigmenty a...

Výložník pro kabelové rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223606

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kloeppel Friedrich Habil, Holtzhausen Albrecht, Veselý Vladimír, Vykypěl Jan

Značky: rošty, kabelové, výložník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výložníku pro kabelové rošty, jenž je rozebíratelně připojen ke svislici kabelového mostu, jenž je určen pro ukládání energetických a sdělovacích kabelů. Výložník pro uložení kabelových roštů sestává z jednoho profilu, na nějž mohou být kabelové rošty připojeny jak rozebíratelně, tak i nerozebíratelně. Rameno výložníku je opatřeno dosedacími plochami, jimiž výložník doléhá na ložiska upevněná po obou stranách svislice kabelového...

Zařízení na ukládání kabelů v kabelové šachtě, zejména u kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220209

Dátum: 15.11.1985

Autori: Veselý Vladimír, Maus Otfried, Vykypěl Jan

Značky: kabelů, zejména, kabelové, zařízení, šachtě, kabelových, ukládání, mostů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na ukládání kabelů v kabelové šachtě na patra svisle zakřivených kabelových roštů, se stejnými oblouky v patrech. Účelem vynálezu je odstranění namáhání kabelových roštů a výložníků, které vzniká při zatahování kabelů v obloucích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na šikmé, vzájemně rovnoběžné tyče jsou rozebíratelně přiložena vodítka zakřiveného nosníku s kladkami pro zatahování kabelů. Tyče a vodítka mohou být...

Izolátor kabelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219460

Dátum: 15.08.1985

Autori: Knechtl Luboš, Škubník Antonín

Značky: kabelové, izolátor, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je prefabrikovaný vnitřní díl kabelové spojky na vysoké napětí - tvz. izolátor kabelové spojky sloužící ke spojení kabelu izolovaného papírovou impregnovanou izolací s kabelem celoplastovým. Izolátor kabelové spojky je sestaven z prefabrikovaného izolačního válce a z kabelové svorky s válcovým nástavcem. Jeden konec izolačního válce je pokoven a umožňuje připájení ke kovovému plášti kabelu. Druhý konec izolačního válce se...

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221611

Dátum: 15.05.1985

Autor: Wagenknecht Oldřich

Značky: kabelové, zapojení, hlídání, stavu, sítě, automatické, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě s určením úseku poruchy, které má zdroj krokovacích impulsů připojený na čítač krokovacích impulsů a hlavní spínací systém, na který jsou připojeny hlavní dohlížecí vodiče, připojené na nejméně jeden vedlejší spínací systém, který má neobsazený první krokový výstup a vedlejší dohlížecí vodiče, přičemž hlavní spínací systém je připojen vstupem krokovacího systému na vyhodnocovací...

Výložník pro kabelové lávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221583

Dátum: 30.04.1982

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich

Značky: kabelové, výložník, lávky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládání energetických a sdělovacích kabelů na kabelových lávkách a řeší konstrukci výložníků pro uložení kabelových roštů. Výložník pro uložení kabelových roštů na kabelových lávkách sestává z nejméně jednoho nosného prvku opatřeného vzhůru uspořádaným svislým ramenem upevněným na jednom konci na kolmo uspořádané vzpěře a nejméně jedním vodorovným ramenem, opatřeným na straně odvrácené od podpěry otvorem pro zasunutí...