Patenty so značkou «jistící»

Jisticí zařízení nožů řezacích ústrojí zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267741

Dátum: 12.02.1990

Autor: Junek Zdeněk

MPK: A01D 75/18

Značky: ústrojí, zemědělských, strojů, zařízení, nožů, řezacích, jistící

Text:

...nemůže odjiotit. Přesná sile odjiätění je tedy zajiätěna přeanýn provedenín součástí o velkou tvrdoso tí styčných ploch. Po nontáži již nejde aeřidit. Při provozu dochází ke znečištční o opotřebení funkčních ploch a mez odjíätění se mění. Právě schopnost udržovot tuto nez odjiätění i v dlouhodobén provozu v těžkých podlĺnkách představuje největší problém pro všechny systemy jištění.Výše uvedene nedostatky řeší system jiitění podle vynćlezu, u...

Jisticí zařízení pro čelně nesené stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265287

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dvořák Jiří, Kunst Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 75/18

Značky: zařízení, jistící, stroje, čelně, nesené

Text:

...alespoň jeden závěs 1 pro připojení alespoň jednoho vychylovacího ramene 3 prostřednictvím nosného čepu Q. Vychylovacírameno 5 je spojovacím čepem 5 skloubeno s alespoň jedním hor ním závěsným táhlem §,uchyceným pomocí horního nosného kloubu ll s traktorem g. Na vychylovacím ramenu 5 je též upravena vysmekávací pojistka § s výhodou na čepu lg pro aretační třmen lg se šroubem ll. Na traktoru § je pomocí spodního nosného kloubu lg...

Jisticí systém otočných krokovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257602

Dátum: 16.05.1988

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 1/28

Značky: mechanismu, systém, otočných, krokovacích, jistící

Text:

...přímo z hnacího mechanismu vlastního pracovního stroje. V případech,kdy je nutno použít otočné zařízení pro jinou typovou řadu strojů, mající většinou i odlišný hnací mechanismus, je nutno problém řešit konstrukčním zásahem do systému otočněho zařízení,případně i pracovního stroje.Uvedené nevýhody řeší jisticí systém otočných krokovacích mechanismü podle tohoto vynálezu, umožňující adaptaci otočného pracovního zařízení na zvolený typ...

Jisticí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246232

Dátum: 15.09.1987

Autori: Muratov Viktor Alexejevie, Kabanic Anatolij Nikolajevie, Truch Sergej Fjodorovie, Ustinov Alexadd Viktorovie

MPK: H01H 37/74

Značky: jistící, zařízení

Text:

...2 částečný řez jisticím zařízením a obr. 3 a 4 polohu kontaktů před a po aretaci.Jísticí zařízení opatřené krytem 3, do něhož je vložena základní deska 5 nesoucí připojovací konektory Q a 1, je vhodným způsobem, např. nýtem ł, upevněno k základné l bimetalu g.K připojovacímu konektoru É je uchycen pružný nosič Q ve tvaru pásku s kontakem lg a případně opatřený kotvou ll. Připojovací konektor 1 nese pevný kontakt lg. K základní desce E je dále...

Zápalné a jisticí zařízení pro. plemen plynových topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 245489

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barta Štefan, Eerný Miroslav, Pluhao Lubor, Alexa Jioí, Addis Peter

MPK: F23N 5/10

Značky: plynových, zápalné, plemen, jistící, zařízení, těles, topných

Text:

...aneuenron cnenyer onwuuusmponars Tax. uroóu uacrb aneprnu. aarpauunaeuan Ha cnass aneuesron. dana yueasmeaa. naaoc repuoaneueara u anexrpona SBEMPBHHH cnnxen. n uocpencrzou K 0 pornoro Bp 8 H 8 HH aaxpunaaua repuoanexrpnqecxoro npenoxpaunre~ na aaxuraaua nocruranacb ÓH nonumenaan óesonacaocrb raaoHarpenarenzaoro npuóopa. a oópaaonauue nepeuuvex caxu na anexrpone aaxmranua B óonbmon crenean npenornpamanocs.Hpuanaxn MSOÓPBTBHHH cocroar.s TOM....

Jisticí mechanismus uzávěru rychločinného přepouštěcího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233370

Dátum: 01.01.1987

Autori: Čejka Jiří, Dosoudil František, Skružný Josef

MPK: F16K 17/16

Značky: přepouštěcího, uzávěru, zařízení, jistící, mechanismus, rychločinného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jisticího mechanismu uzávěru rychločinného přepouštěcího zařízení, používaného zejména v systému havarijní ochrany parogenerátoru v jaderných elektrárnách s rychlým reaktorem chlazeným sodíkem, sestávající z nosné desky, průstřižné membrány a průstřižného nože, vyznačující se tím, že nosná deska je opatřena radiálním vybráním, ve kterém jsou suvně uloženy pojistné kameny, které jsou opatřeny jednak zkosenou čelní plochou pro...

Jistící zařízení, zvláště drtiče obtížné dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236986

Dátum: 01.10.1986

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/00

Značky: materiálů, jistící, zařízení, obtížně, zvláště, dělitelných, drtiče

Zhrnutie / Anotácia:

Jistící zařízení je určeno zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů se statorovými noži uspořádanými na výkyvném bloku. Výkyvný blok je tvořen samostatně uloženými nosiči statorových nožů, z nichž každý je pevně spojen s pojistkou uchycenou ke skříni drtiče.

Jistící zařízení hadic, potrubí a jejich spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228668

Dátum: 15.03.1986

Autor: Boháč Pavel

MPK: F16L 55/16

Značky: jistící, hadíc, zařízení, jejich, potrubí, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno ochranným obalem, jehož oba konce jsou nepropustně spojeny s přírubami, nepropustně připevněnými na hadici nebo potrubí po obou stranách jištěného úseku, přičemž alespoň jedna z obou přírub je vybavena nátrubkem, spojeným hadičkou s nádrží. Zařízení je využitelné pro zamezení unikání dopravované tekutiny do okolí poškozeného místa a jejich dopravu zpět do nádrže u nejrůznějších potrubních systémů...

Zdířková svorka pro tepelné jistící relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 224566

Dátum: 01.10.1984

Autori: Petrášek Karel, Cihelka Jindřich, Studnička Zdeněk

Značky: zdířková, svorka, relé, jistící, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zdířková svorka pro tepelné jistící relé, svinuté z plechu do tvaru pláště čtyřbokého hranolu, vyznačující se tím, že do tvaru Y ohnuté, bodovými sváry (4) spojená ramena (2,3) závitové části (1) tvoří zdířku (5), jejíž prodloužené, vysunuté rameno (3) je opatřeno osazenou patkou (9) pro ovinutí vnitřního, spojovacího vodiče (10), upevněného k ramenu (3) mezi bodovými sváry (4).

Jednoimpulsní jistící stupeň zejména bezpečnostního rychlouzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227407

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kropáček Jaroslav

Značky: rychlouzávěru, jistící, zejména, jednoimpulsní, bezpečnostního, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoimpulsní jisticí stupeň, zejména bezpečnostního rychlouzávěru, sestávající z tělesa a krytu, mezi nimiž je uložena membrána nebo píst s posuvnou zatěžovací tyčí, která je v záběru se spouštěcí pákou, vyznačující se tím, že spouštěcí páka (9) je s tyčí (4) kyvně spojena, přičemž konec této páky (9) je ukotven pomocí tažného prostředku.