Patenty so značkou «jiskrově»

Zapojení jiskrově bezpečného výstražného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269832

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černín Václav

MPK: E21F 17/00

Značky: zapojení, bezpečného, zařízení, výstražného, jiskrově

Text:

...omezovače je provedeno pomocí tranzistoru li, jehož kolektor je připojen na bázi tranzistoru ll. Tranzistor lg má v emitoru zapojen rezistor lg a jeho báze je připojena na odporový delič, tvorený rezistory il, łg. K vstupní částí l je paralelně přípojen kondenzátor gg zdroje 2. Kondenzátor gg zdroje g je v sérii s rezistorem gg proudové ochrany 2, zátěží 5 a tyristorem Ž. Zátěž 5 je tvořena sérioparalelní kombinací světelných diod AQ....

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štverka Václav, Bigos Radomír, Goj Jiří

MPK: H01F 5/06

Značky: vysokou, způsob, obvody, pevnosti, výroby, bezpečné, izolační, cívky, jiskrově

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Zapojení automatizovaného zkušebního zařízení pro ověřování jiskrově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264885

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuchta Zdeněk, Lazar Mojmír, Šilhan Petr

MPK: H02H 7/20

Značky: bezpečných, obvodů, ověřování, automatizovaného, jiskrově, zkušebního, zapojení, zařízení

Text:

...směs v zařízení pro přípravu zkušební směsi je řízeno jednotkou s řídicími, vyhodnocovacími a pamětovými obvody, které jsou do okruhů zkušební komory s ovládacími a pohonnými členy, jakož i zařízení pro přípravu zkušební směsi zapojeny přes vstupy, eventuálně výstupy obvodů rozhraní. Jednotka s řídicími,vyhodnocovacími a pamětovými obvody je řízena prostřednictvím zařízení pro styk s obsluhou a je rovněž propojena s registračním...

Jiskrově bezpečná bariera pro seismologické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244151

Dátum: 01.06.1988

Autori: Georgiev Georgi Marinov, Zonev Dragomir Todorov

MPK: G01V 1/22

Značky: signály, jiskrově, bezpečná, seismologické, bariera

Text:

...zdroje světla a optického převodníku. Snímač chvění umíetěný v prostředí e nebezpečím výbuchu, který je zdrojem eeiemologického signálu je přípojen ke gclvanoměru, na jehož zrcátko dopadá světlo ze světelného zdroje a to se odráží na snímací části Jíekrovä bezpečného zařízení, které snímá pohyb světelného papreku. Snímací část je Již součástí zařízení v normálním provedení. Tímto zařízením,při zachování přenosu seismologického signá 1...

Zapojení jiskrově bezpečného pojítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255594

Dátum: 15.03.1988

Autori: Král Petr, Bühn Bedřich, Šrámek Zdeněk

MPK: H04B 3/20

Značky: zapojení, jiskrově, bezpečného, pojítka

Text:

...Tím je možné podstatné-prodloužit vzdálenost mezi řídící a zásahovou stanici bez snížení hlasitosti Další výhoda spočívá v použití kompresoru dynamiky, který zabráni přebuzení koncového stupněĺ Kladná zpětná vazba přes koncový stupeň umožňuje hlídání celistvosti spojovacího vedení. signalizace ze zásahové na řídící stanici se provádí tlačítkom, které přerušuje spojovací vedení.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sprušil Jiří, Koutný Karel

MPK: E21F 17/18, B65G 47/22

Značky: bezpečné, ovládání, linek, automazovaných, dopravníkové, pneumaticko-elektrickým, systémem, dopravníkových, důlních, chodu, linky, zařízení, jiskrově, integrovanou, dálkově, evidenci

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Zapojení kombinovaného omezovače napětí a proudu pro součásti se soustředěnou indukčností v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244647

Dátum: 14.10.1987

Autori: Becker Rainer, Jahn Dieter

MPK: H01H 9/54

Značky: součástí, zapojení, omezovače, indukčnosti, soustředěnou, proudu, kombinovaného, bezpečném, provedení, jiskrově, napětí

Text:

...je připojena paralelní tlumicí dioda v závěrném smeru, k jejím vývodüm jsou připojeny svorky pro připojení jiskrově bezpečného okruhu.Paralelní tlumicí dioda zapojená v závěrném směru zajišťuje absorbování napětových špiček, vznikajících při pŕerušování či zkratování připojeného jiskrově bezpečného okruhu a při obdobných přechodových jevech.Snížení naindukované elektromotorické síly zajištěná paralelní tlumicí diodou se projeví zvýšením...

Optoelektrický přenosový systém v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252673

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kuchta Zdeněk, Slíva Ladislav, Klíma Přemysl

MPK: G08C 19/36

Značky: jiskrově, přenosový, systém, optoelektrický, bezpečném, provedení

Text:

...zařízení jako čídla nebo převodníky. Účastnická stanice g obsahuje automomní napájecí zdroj Q, vstupom připojený k napájecímu vedení Q a výstupem k autonomní řídící jednotce 3, Vstup výstupním obvodům łg, přijímači dat ll, vysílačí dat lg a dalšími vstupy k řídicím výstupům příjímače, vysílače ŕídicích signálu 1 a autonomní řídící jednotky g. Napájecí obvody příjímače vysílače řídicích sígnálů 1 jsou přípojeny k napájecímu vedení §....

Zapojení převodníku v jiskrově bezpečném provedení pro připojení reproduktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249407

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skazík Reinhard, Kuchta Zdeněk

MPK: H04R 3/00

Značky: připojení, jiskrově, převodníku, provedení, bezpečném, reproduktoru, zapojení

Text:

...v tom, že na výstupní svorky lze zapojit lihovolný reproduktor, odpovídající pracovnímu prostředí a s optimdlními parametry. Omezení energie převodníkam je garancí nejen pre nejiitění bezpečnosti, ale take vylučuje možnost polkooení systemu při jeho přstižení. Při, poruchách systemu dochází k odpojení převodníku a tím i reproduktor-u, což preventivně vylučuje možnosti poškození reproduktoru, jako i ohrožení bezpečnosti.Pořioovecí náklady...

Zapojení jiskrově bezpečného ohmmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230021

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cihlář Miloslav, Jankovský Jaroslav

MPK: G01R 27/14

Značky: ohmmetru, jiskrově, zapojení, bezpečného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jiskrově bezpečného ohmmetru pro měření při minimálním proudovém zatížení měřeného obvodu zejména pro jiskrově bezpečné práce ve výbušném prostředí vyznačené tím, že vstupní svorka (3) je přes odpor (4) spojena s výstupním pólem referenčního zdroje napětí (5), jehož druhý pól je spojen se společnou svorkou (2) a současně je vstupní svorka (3) spojena s neinvertujícím vstupem operačního zesilovače (10), přičemž mezi vstupní svorkou (3)...

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227597

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír

Značky: větru, jiskrově, provedení, elektronický, rychlostí, bezpečném, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení, vyznačující se tím, že jej tvoří snímač diferenciálního tlaku (1), který je přívodními hadicemi (2) připojen na tlakoměrnou krabici (3), na kterou je mechanicky navázán snímač vychýlení (4) s korekční jednotkou (7) a výstup ze snímače vychýlení (4) je napojen na vstup vyhodnocovací jednotky (5), na jejíž výstup je připojen indikátor (6), přičemž snímač vychýlení (4),...

Zapojení telefonního přístroje systému AUT v plně jiskrově bezpečném provedení s převodníkem pro napojení na stávající telefonní rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 226130

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hříbek Bohumír, Kuchta Zdeněk, Skazík Reinhard

Značky: telefonního, systému, prístroje, zapojení, jiskrově, napojení, rozvody, bezpečném, provedení, stávající, převodníkem, plně, telefonní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení telefonního přístroje systému AUT v plně jiskrově bezpečném provedení s převodníkem pro napojení na stávající telefonní rozvody sestávající z převodníku, propojovacího vedení a účastnického přístroje, vyznačující se tím, že účastnické vedení (3) je napojeno na vstup oddělovací jednotky (2) a současně na její vstup a výstup je napojen vstup a výstup dohlížecí jednotky (1) a na vstup oddělovací jednotky (2) je napojen vstup napájecí...

Jiskrově bezpečný tlakový snímač především pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 222850

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káňa Josef, Dvořák Erich

Značky: separátního, především, ventilátoru, snímač, chodu, větrání, jiskrově, bezpečný, kontrolu, tlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jiskrově bezpečný tlakový snímač pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání v plynujících uhelných dolech. Sestává z předního víka (1) opatřeného prvním nátrubkem (5) a zadního víka (2) opatřeného druhým nátrubkem (6), mezi které je sevřena membrána (4), na které je upevněn terč s hřídelkou (9) procházející stěnou zadního víka (2) do prostoru svorkovnice (10) ložiskem (11), přičemž hřídelka (9) se opírá na...

Zapojení multipřevodníku s jiskrově bezpečnými automatickými telefonními stanicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230687

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zajonček Ota, Paloncy Libor

MPK: H04M 1/18

Značky: automatickými, stanicemi, zapojení, multipřevodníku, bezpečnými, telefonními, jiskrově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru telefonního spojení v hlubinných dolech. Vynález se týká zapojení multipřevodníku s jiskrově bezpečnými automatickými telefonními stanicemi, zejména pro použití v hlubinných dolech, ohrožených nebezpečím výbuchu metanu a průtržemi, které umožňuje automatické telefonní a dispečerské spojení s využitím běžné automatické telefonní nebo dispečerské ústředny a sestává z multipřevodníku s jiskrově bezpečným výstupem a jiskrově...

Jiskrově bezpečné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226772

Dátum: 01.08.1985

Autori: Černín Václav, Riedel Jan

Značky: bezpečné, zařízení, jiskrově

Zhrnutie / Anotácia:

Jiskrově bezpečné zařízení, které se skládá alespoň z jednoho elektronického obvodu a alespoň z jednoho akumulátoru, vyznačené tím, že elektronický obvod (1) a akumulátor (2) jsou umístěny ve společném nerozebíratelném bloku (3), v němž je akumulátor (2) uložen v kovovém pouzdře (4), a ochranné odpory (5, 6) jsou umístěny v kovovém obalu (7).

Jiskrově bezpečné zařízení k přenosu seismologických a seismoakustických signálů s potlačením soufázných signálů s nastavitelným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239246

Dátum: 15.05.1985

Autori: Valenta Vladimír, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav

MPK: G01V 1/22

Značky: zesílením, bezpečné, seismoakustických, potlačením, zařízení, nastavitelným, soufázných, přenosu, jiskrově, signálu, seismologických

Text:

...parametry nutné pro dlouhodobý provoz.Na přiložených výkresech je znázorněn přiklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 a) a 2 b) jsou příklady konkrétního provedení jiskrově bezpečného zařízení s rozdílným zsměním. Vstupní transformátor l je připojen k přístrojovómu zesilovačí g. Přístrojový zeeilovač g je napájen z odděleného zdroje 5 a zároveň jeho výstup je připojen k výstupnímu trsnsformátoru...

Jiskrově bezpečný zdroj stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224559

Dátum: 01.10.1984

Autor: Holaň Lubomír

Značky: zdroj, napětí, jiskrově, bezpečný, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Jiskrově bezpečný zdroj stejnosměrného napětí k napájení elektrických a elektronických, signalizačních, hovorových a ovládacích zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par nebo prachů vyznačující se tím, že je tvořen n-fázovým střídavým rotačním generátorem (1) s ručním nebo mechanickým pohonem (A), který je svým výstupem napojen přes ochranné odpory (3) a paralelní ochranu první dvojicí zenerových diod (2) na dvoucestný n-fázový...