Patenty so značkou «jílových»

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Malechová Věra, Šebek Vladimír

MPK: C04B 33/02

Značky: aktivace, způsob, materiálů, jílových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob aktivace jílových materiálů elektrickým polem. Jeho podstatou je vystavení materiálu účinku stejnosměrného nebo střídavého pole tak, že jím prochází proud od 0,08 do 18 A/dm2 exponovaného průřezu, přičemž maximální doba exposice se omezí dosažením teploty 110 °C. Tento způsob je možno uplatnit s výhodou před, v průběhu nebo po skončení aktivace odležením, mechanickým namáháním, přídavkem chemických činidel, ultrazvukovou...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226227

Dátum: 01.02.1986

Autori: Tejrovský Jaromír, Gabriel Zdeněk, Babůrek Jiří, Šimon Ivan, Magliová Helena, Šebek Vladimír

Značky: jílových, materiálů, aktivace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aktivace jílových materiálů vyznačený tím, že jílový materiál je vystaven účinku magnetického pole o indukci vyšší než 0,1 Tesla po dobu od 1 mikrosekundy do 7200 sekund jednou až stonásobné, přičemž tento způsob může být použit samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem aktivace,

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224355

Dátum: 01.12.1985

Autori: Lustigová Milena, Kubant Josef

Značky: huminových, minerálů, jílových, huminů, prostředek, kyselin, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin, vyznačený tím, že sestává z vodného roztoku obsahujícího 5%±0,1% hmotnostních hydroxidu sodného a 5%±0,1% hmotnostních chloridu sodného.

Způsob granulace jílových vsázek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231581

Dátum: 05.06.1985

Autori: Škarlinskij Oleg Felixovič, Charlamov Georgij Dmitrijevič Rovno, Sadunas Antanas Silvestrovič, Vlasenko Grigorij Dmitrijevič, Pajuk Vladislav Vladimirovič

MPK: B28C 1/14, B02C 18/36

Značky: vsázek, způsobu, tohoto, jílových, zařízení, granulace, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob granulace jílových vsázek protlačováním vsázky mezi pracovními štěrbinami zpracovacích agregátů, přičemž se před protlačováním vsázka zhutní a pod tlakem postupuje na granulaci řezáním zhutněné vsázky na třísky. Při způsobu se používá zařízení, které je opatřeno na horizontálním hřídeli umístěným jádrem a diskem s řeznými noži, které přiléhají ke kruhové štěrbině tvořené jádrem a deskou.