Patenty so značkou «jejímu»

Úprava vody vločkovým mrakem a zařízení k jejímu provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253238

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tesařík Igor, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/52

Značky: úprava, vločkovým, provádění, jejímu, zařízení, mrakem

Text:

...v dalším popsány v příkladech a zobrazeny na výkresech, na nichž znázorňuje obrázek 1 příčný řez čiřičem s vločkovým mrakem pravoúhlého půdorysu s prostorem zahušřování kalu přiléhajícím k vločkovacímu prostoru, obrázek 2 čiřič s prostorem zahuščování kalu na obvodu, s širokými nornými stěnami v prostoru vločkového mraku, obrázek 3 čiřič s prostorem zahuščování kalu na obvodu a svislými nornými stěnami. Na obr. l a 3 jsou deflektory rovinně,...

Zařízení ke kontinuálnímu vypouštění stálého proudu skloviny tavené diskontinuálně a jejímu homogenizování

Načítavanie...

Číslo patentu: 252626

Dátum: 17.09.1987

Autor: Auerbeck Jiří

MPK: C03B 5/26, C03B 5/187

Značky: skloviny, proudu, vypouštění, diskontinuálně, zařízení, kontinuálnímu, homogenizování, stálého, jejímu, tavené

Text:

...do výpustní nádržky g (obr. 1 a 2). Ve dně výpustnínádržky 1 je uprostřed výpustní otvor, který přechází do vertikální výtokové trubice 5.částí zařízení l je äneková míchadlo Q. eestávající z hřídele Q a šneku 1, tvořeného alespoň jedním celým závítem šneku 1. Výpustní nádržka 3 může být válcová (obr. 1, 2), ale může být provedena i ve tvaru komoláho kužele s menší základnou v dolní části (obr. 3) a v tomto případě obdobným způsobem je...

Torická kontaktní čočka s těžištěm vysunutým směrem k jejímu okraji, forma k její výrobě a způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Müller Gerd

MPK: G02C 7/04

Značky: těžištěm, výrobe, její, způsob, forma, vysunutým, směrem, kontaktní, výroby, forem, čočka, jejímu, okraji, torická

Text:

...a 2. Řez je veden středem prohlubně 2, která má negativní tvar ztluštění Ž odlévané čočky. Střední část lg odlévací plochy až k průměru 6 mm má torický tvar s osou cylindrické složky natočenou do zvoleného úhlu k nákresně. Osa ll, která je osou obvodové hrany lg je současně osou otáčení formy v polymerizačním přístroji a shoduje se s optickou osou odlité čočky, jak je vyznačena čárkovanou přímkou na obr. 2.Obr. 4 znázorňuje v příčném axiálním...

Zařízení pro průtok krve ve vaku uspořádaném k jejímu zahřívání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245280

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lomovciv Alexadd, Loydl Ronald

MPK: A61M 1/36

Značky: jejímu, průtok, zahřívání, zařízení, uspořádaném

Text:

...upowoxc mmąocm c cmonpemeąamn Bupalsnmnannem-nameam n c ąpyroñ croponu nozumqeune noammuux UNQHPYLKOB B113 m naoóperemm cocTonT n ycwpanennn Henocu-arxon nsnecrnm ycTpoñcTB mm Harpeaaarm mnoo-rail n B ocoóeanocm B TOM, wroóu coenawb ycwpoñcmno nporoxca KpOBE B HameBareaxLnoM Mamma coanammee Boamomiocwb ,nm IIPOTGKBHHK óuaronapa cnoeił rzzuzçpomHBMINGCKOĚ KoxłcTPYK-IW. He Busmaaa npn BTOM ocxomemm y na~ nearon npn nepemmanm KpoBn....