Patenty so značkou «jejím»

Upevňovací hlava pro upevnění kompaktní dávky skloviny na píšťalu při jejím tvarování foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268372

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šubryt Karel, Šilar Jaroslav, Kubát Jan, Kronika Josef

MPK: C03B 9/30, C03B 9/00, C03B 9/03...

Značky: tvarování, hlava, jejím, foukáním, dávky, kompaktní, upevňovací, skloviny, píšťalu, upevnění

Text:

...i při mechenizovane ruční výrobě. Upínacím proatředkem je v podstatě vnitřní kroužak pevné uchy CS 268 372 B 1 3 cený ne píšľelu a dále mechanicky ovlúdená segmenty vnějšího kroužku,Sesmenty Vnějšího kroužku jsou profilovaně a vytváří při uchopení předehřáteho eklenčnóho íngotu nebo konpektní dávky ekloviny profílovená hrdlo, za ktere je předtvar bezpečně chycen, ovládací nechaníemus upevňovecí hlavy zabezpečuje rozevření e sevření segmentu...

Zařízení pro rozvádění příze při jejím navíjení na cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263050

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vít Jiří

MPK: D01H 1/36, B65H 54/32

Značky: zařízení, cívku, příze, jejím, navíjení, rozvádění

Text:

...poháněcího média lze rušit páämové vinutí a nastavováním dorazů lze měnit šířku návinu a to i v průběhu navíjení příze. Tím je možné i zabrá nit tvorení pevných okrajů na cívce.Vynález a jeho účinky jsou blíže Vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. l zná 2263 050 zorňuje schemeticky V náryse a obr. 2 sćhematícky V řezu místem A zařízení pro rozvädění příze při jejím nevíjení ne cívku podle...

Obvod pro plynulou změnu zadané hodnoty regulačního obvodu s jejím plynule řiditelným přírůstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261023

Dátum: 12.01.1989

Autori: Samek Jiří, Kalický Igor, Fořt František

MPK: G05F 1/10

Značky: žádané, plynulou, hodnoty, obvod, jejím, změnu, plynule, regulačního, přírůstkem, řiditelným, obvodů

Text:

...ohříváku Q teplotním čidlem gg. Hodnota regulované veličiny 5 2 teplctního čidla gg je vadena do rozdílového členu gł. Regulační odchylka jłč na jeho výstupu je vedenu do proporcionálního integračně derivačniho regulátoru ggg, jehož výstup je přes rozdílový člen gg, kam je rovněž připojeno teplotni čidlo gł, veden do proporcionálně integračního regulátoru gg. ventil vstřiku 1 vody vedené do prívodu páry k ohříváku Oje řízen výstupom z...

Způsob automatického zapřádání příze po jejím přetrhu při frikčním předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: zapřádání, přetrhu, jejím, příze, tohoto, frikčním, provádění, způsobu, způsob, automatického, předení, zařízení

Text:

...proudem vzduchu nasměrovaným podél klínovité štěrbiny rotačních třecích ploch.Zavádění příze tlakovým proudem vzduchu umožňuje rychlé a spolehlivá zpětné zanesení příze podél klínovité štěrbiny mUtąčníehąàäecinhplooh až do vstupního potrubí podtlakového256 277 odpadního prostoru, do.kterého se nekvelitní, částečně roz kroucená Koncová část odvede, takže v oblasti klínovité štěrbiny může být zachyoen nerozkroucený, přesně odměřený úsek...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Langer Ivan, Bareš Richard, Kubánek Vladimír

MPK: G06F 9/00, H04N 5/14

Značky: pamětí, obrazů, mikroprocesorem, přístupu, obnovování, displeje, jejím, synchronizaci, čtením, řídicím, zařízení

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Zařízení šicího stroje pro přidržení niti po jejím odstřihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240605

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pungor Ernö, Szepesváry Klára

MPK: D05B 65/06

Značky: přidržení, stroje, jejím, zařízení, odstřihu, šicího

Text:

...povrchem lgg přidržovače lg a spodní stěnou ggg pohyblivého nože lg těsně při spodním ramenu gg horní niti Q, takže při vyjímáni šitého díla lg je zde tendence k unášení spodního ramena äg spodní niti Š spodní ramenem ga horní niti É. Tato tendence je ohzvláště výrazná V těch případech, z hlediska technologie šití obvyklých, kdy spodní nit E je slabší nežli horní nit Q, protože při použití dosud známých přidržovačů tvořených ocelovými...

Zařízení k vytváření zásoby nitě při jejím podávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 239336

Dátum: 15.11.1986

Autori: Latzman Karel, Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: B65H 51/22, D03D 47/34

Značky: nitě, podávání, zařízení, vytváření, zásoby, jejím

Text:

...aamammom mmpmmu Hamommm nmmmon npomcxommm c memomopom samepmmom, mam Kam mmepnmommmm pomop, mpmnomammm mmmeBon B 0 Bpamemme m mmemmmm c mmm mecmmym cnmsb, He uouem dmcmpo npempammmr BpBULGI-IMG. Bamezxnemmum paarmmmme~ Bona npmnonmm K neoöxoummocmm coanammm monommmmemruoro. mammmmemo sanaca Hmmm Ha üapaőame c uemnm npenomapameHmm mommoro cmamunammm Hmmm c öapaóama npm npomnanmnemmm ee 3 aea ocaomm. Kp 0 me.m 0 r 0, aanepmma npempamemmm...

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234395

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sklenář Stanislav, Kožený Josef

MPK: H01Q 1/27

Značky: radiolokátoru, úhlové, mechanické, korekcí, zapojení, přetočení, chyby, antény, jejím

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení spočívá v tom, že pro korekci úhlové chyby se používá číslicová elektronická technika.

Zařízení pro přemístění konce horní niti šicího stroje po jejím odstřihu nad dosedací část přítlačné patky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220624

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dvořáček Jaromír, Tlamka Bedřich

Značky: šicího, odstřihu, konce, část, horní, přemístění, jejím, patky, stroje, dosedací, přítlačné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má za účel umožnit esteticky nezávadný počátek švu po předchozím odstřihu nití. Obsahuje vlastní vyhazovací hák pevně spojený s čepem, který je výkyvný ve vertikální rovině, pohybově spřažený s přítlačnou tyčí šicího stroje, a zasazený do objímky připevněné k nepohyblivé části ramena šicího stroje.

Zařízení k výškovému přestavování trubky při jejím ohřevu v průběžné tunelové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220165

Dátum: 15.10.1985

Autori: Scheuter Karel, Pařík Bohuslav, Míček Petr, Dřevíkovský Jiří

Značky: zařízení, průběžné, přestavování, tunelové, jejím, trubky, ohřevu, výškovému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výškového přestavování trubky při jejím průběžném ohřevu v tunelové peci a řeší zařízení umožňující plynulé výškové nastavování osy ohřívané trubky vůči ose pece. Zařízení k výškovému přestavování trubky, ohřívané v průběžné tunelové peci, spřažené s ústrojím pro posun trubky v průběžné peci, sestávající z dvojice dopravních kladek poháněných přes převodové skříně společným náhonem a uzpůsobených k plynulé regulaci otáček i...

Způsob úpravy vlastností niobem, vanadem nebo titanem mikrolegované oceli před jejím tvářením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219466

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novák Radko, Sýkora Pavel, Hyspecký Lubomír

Značky: tepla, vlastností, niobem, oceli, vanadem, úpravy, titanem, mikrolegované, tvářením, jejím, způsob, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy vlastností niobem, vanadem nebo titanem mikrolegované oceli před jejím tvářením za tepla, což se provádí jejím ohřátím na teplotu blízkou teplotě její austenitizace, čímž se dosáhne zvýšení její kvality, která se rovná kvalitě vysokolegované oceli a odstraní se normalizační žíhání. Využití způsobu podle vynálezu je možné ve strojírenství, a to u výrobků, u kterých se požadují jejich zvýšené pevnostní a plastické...