Patenty so značkou «jehel»

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270741

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lorenc Jaroslav, Trnka Jan, Chládek Otakar

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, jehel, zařízení

Text:

...volící prostředky, jejichž pólové nástavce jsou přiřazeny k pružným ćástem lłg volících platín lg. Každý elektromagnet ll je napojen a řízen podle programu řídícím míkropočítačem stroje. V místě volby, tj. v místě uspořádání elektromagnetu ll je nad přední částí volící platiny lg pevné uspořádán přítlačný zámek lg zabraňující vytažení volící platíny lg z drážky âl drážkovaného prstence Ž.V zámkovám kroužku lg jsou na úrovni spodní vodící...

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/78, D04B 15/68

Značky: jehel, maloprůměrového, pletacích, okrouhlého, pletacího, stroje, prostředky, ovládání

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlých pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268847

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: úpletu, pletacích, volbu, jehel, okrouhlých, výrobu, zařízení, podobných, strojů, punčochových

Text:

...páky 2, který je odvrácen od vzorovacích platin 4, aby se vyvolalo uvedené vykývnutí volící páky 2 z pracovní polohy do nećínnć polohy a obrácaně. 4Podle vynálezu je každá vollcí páka Ä v podstatě tvořeno prvníčástí 5 a druhou částí 2, od ní oddálenou, ktorézto části probíhají v podstatě rovnoběině s osou príslušněho čepu lg o jsou apojony poblíže konců jejich ddlky płíčnými členy ll, popřípndě 13, v každém z nlchž je Vytvořeno príslušnú...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268809

Dátum: 11.04.1990

Autor: Casselli Fernando

MPK: D04B 15/32

Značky: zařízení, stroji, okrouhlém, jehel, volbu, pletacím

Text:

...když volicí páky l záujmov. svoji polohu přiblížení k jehelnímu válci l, když jejich operná plochy ä jsou v príslušné polovině obvodu, ve které nejsou vollcí kolénka 1, aby se při svém přibližování nesetkala s žádným odporom. Kde je to možná, je to provedeno rozdělením rozteče každého sledu výčnělků amezer na volicím bubínku lg do dvou polovičních roztečí, které proběhnou za dobu jedné otáčky jehelního válce L, ale z nichž jedna je...

Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smejkal Vladimír, Jelínek Rudolf, Balšík Pavel, Povolný Jiří

MPK: D04B 15/38

Značky: způsob, pletacího, stroje, jehel, plochého, nitě, cívky, pozitivního, podávání, pracovních

Text:

...unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268184

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: zejména, výrobu, stroji, zařízení, okrouhlém, volbu, pletacím, punčoch, jehel

Text:

...bodu 3 její podpčry v rovině v podstatě rovnoběžně s rovinou vykyvování volicích pák, takže v důsledku vykyvování pohybuje příslušnou volíeí pákou 3 z první polohy do druhé polohy nebo obráceně, a pro její činnost jsou-upraveny dva elektromagnety lgva ll, umíotěné na opaěných stranách vůči pod CS 268184 B 2 3S výhodou jsou oba elektromagnety gg a ll umístěny na stejné straně vůči volicí páee, takže omezují rozměry zařízení ve směru...

Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, zejména, jehel, pletacího, zařízení, výrobu, punčoch, stroje

Text:

...pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě...

Upínací zařízení háčkových jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266344

Dátum: 13.12.1989

Autori: Berger Josef, Berger Johann

MPK: D04B 27/06

Značky: háčkových, upínací, zařízení, jehel

Text:

...elementy, přičemž jeden z dílů lze upevnit na jehelní lužko, a je opatřeno drážkami pro stvoly jehel. Podstata vynálezu spočíva v tom, že drážky jsou v obou hlavních dílech uspořádány proti sobě a mají hloubku odpovídající zlomku poloviční výšky stvolu jehly. Tyto drážky obklopují jenom malou část výšky stvolú jehel, za všech okolností podstatné menší než je polovina výšky stvolu jehly,takže větší část stvolů jehel leží vně drážek....

Zařízení k volbě jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266191

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jelínková Jarmila, Mastná Alena, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/32

Značky: zařízení, volbě, jehel

Text:

...g, pod nimi posuvné meziplatiny Q, Výkyvné a posuvné platiny A a neposuvné a Výkyvné stopry 2. V jednotlivých pletacích systémech jsou v dráze jehel ł uspořádány zatahovací zámky QL, Q (obr. 1). V dráze mezíplatin 3 jsou uspořádány pevné stahovací zámky 1, g a radiálně přísuvný stahovací zámek g. V dráze platín 1 jsou uspořádány zvedací zámky łg, łł a rušící zámky łg, łg. V pletacím systému, kde se pouze klade barevná nit je uspořádáno...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se sníženým odporem proti vpichu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265566

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klimeš Jiří, Procházka Zdeněk, Forman Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: koberce, výroby, podkladové, tkaniny, jehel, vpichu, proti, primární, odporem, způsob, sníženým, všívané

Text:

...vlastnosti pásků po tepelné úpravě a jednak zhoršené zpracovatelné aužitné vlastnosti všívaných koberoů.Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby primární podkladové tkaniny utkané z polypropylenových pásku, kde se pásky nebo tkanina opatří nánosem 0,6 až 4 hmot. přípravku snižujícího dynamické namáhání pásku. Podstatou tohoto způsobu je, že jako přípravku snižujícího dynamické namáhání se použije polyethylenglykol s průměrnou...

Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel zejména do přípravků na zpracování jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264387

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chrdle Robert, Richter Jiří

MPK: B21G 1/00

Značky: hromadné, přípravků, plnění, přenášení, zařízení, jehel, zpracování, zejména

Text:

...přenášenou jehlu ve dvou ponledech, na obr. 4 je nakreslen přípravekna zpracování jehel V uzavřeném stavu, na obr. D je znázor~něn tento přípravek se zvednutým víkem a obr. 6 představuječástečný řez drážkemi pro založení jehel.Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel sestává ze dvou podélných lišt l, g, spojených na jednom konciotočným čepem 2. Sevření líšt se zajišřuje zajištovacím zařízením, které V daném příkladu provedení...

Upínací zařízení háčkových jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264330

Dátum: 12.07.1989

Autori: Berger Josef, Berger Johann

MPK: D04B 27/06

Značky: jehel, upínací, háčkových, zařízení

Text:

...plíšků, takže po uvolnění upínacích elementü obou hlavních dílů lze bez obtíží vyměnit jednotlivou jehlu.Když se podle výhodného provedení vynálezu opěrné pásky a distanční plíšky spolu slepí,zvýši se bezpečnost proti posunutí ostatních částí upínacího zařízení při výměně jedné jehly.Když jsou podle výhodného provedení vynálezu hlavní díly upínacího zařízení z lehkého kovu, zmenší se hmotnost upínacího zařízení, které se musí při vratném...

Zařízení pro volbu a ovládání zdvihu jehel v okrouhlých a plochých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264289

Dátum: 13.06.1989

Autor: Mozer Massimo

MPK: D04B 15/68

Značky: volbu, zdvihu, pletacích, jehel, strojích, zařízení, ovládání, plochých, okrouhlých

Text:

...volný vnější konec pružného dílu 15poněkud zvednut, vychylovač 11 se uvolní z přídržněimo ozulm B a otočí se působením juružiny 14 V takovém směru, že jeho rameno 1.3 se pohybuje dolů, jak je znázorněno na obr. 2, tak dlouho až se dostane do zaběru s volicí vačkou 2 D.Profil této volicí vačky je (ipatřen, jak je ziíázvorněno na obr. 5, který představuje rozvinutí profilu do jiřímky, větším počtem radiálních výčněilçťi 21 a, 21 b, 211 a...

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18, D03D 47/27

Značky: tkacího, jehel, jejich, stroje, zanašečů, ovládacích, prošlupu, útku, jehlového, vodiči, ústrojí

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Vodič jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263715

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ferda Josef, Zahrádka Pavel, Hrabánek Jiří

MPK: D04B 9/10

Značky: jazýčků, vodič, jehel

Text:

...válcem ł a g (obr. 2),ve kterých jsou Spodní a horní vodící plantiny 2, i (obr. 1) pro vedení jehel i. Spodní vodicí platiny 2 jsou ovládány spodní zámkovou soustevou 6 a horní vodící platiny i horní zámkovou soustavou 1,3 to ve dvou pletacíoh systémech. V každém pletacím systému je uspořádán vodič § jezýčkť. jehel ž. Pracovní hrana §L vodiče § jezýčků začíná pod úrovní zavřených jazýčků horních jehel i. Tato uroven je znázorněna...

Uvolňovací zařízení vyhazovače jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263713

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petráněk Milan, Fučík Bořivoj, Smítal František

MPK: D04B 15/32, D04B 9/56

Značky: jehel, vyhazovače, zařízení, uvolňovací

Text:

...1 zajištěná maticí 5 a jejím vlivem je tlačena ve směru šípky A (obr. 2). Horní rameno vyhszovače A je vodorovné a je uzpůsobeno pro záběr s kolénky vodících platin. Spodní rameno vyhazovače l je svislé a z boku je k němu přiřazeno svislé rameno páky §výkyvně uložené ve stojánku 1. Ke druhému vodorovnému remenu páky Q je přiřszen elektromagnet § a z druhé strany doraz 3. Elektromagnet § je upevněn ve stojánku 1, ve kterém je dále posuvně...

Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259871

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/12

Značky: prošlupu, lamela, strojů, jehel, vedení, tkacích, skřipcem

Text:

...tak, aby přesně lícovala s tvorem vodicího lůžka 4, zejména ve shodě s jeho stenami.U provedení podle obr. 2 mají vzájemné protilehlé konce B vodicího lůžka 4 místo půlkruhovitého tvaru klínovitý tvar.Tvar vzájemné protilehlých konců 6, 8 vodicího lůžka 4 lamely 1 může být i jiný za predpokladu, že bude odpovídat uspo 4řádání bránicímu jakékoliv možnosti vniknutí osnovních niti mezi stěny vodicího lůžka 4 a jehly 5, čehož je dokonale...

Kombinované ozubené kolo pro ovládání ohebných jehel ve tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258474

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18

Značky: kombinované, ozubené, jehel, ovládání, strojích, ohebných, tkacích

Text:

...tepelným zpracováním plechového věnce a podobně. Plechový věnec může být také případně chromován.Příkledné provedení vynálesu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný pohled na ozubené kolo v nárysu, obr. 2 perspektivní pohled na část plechového věnce ozubeného kola podle obr. 1 a obr. 3 zvětšený podélný řez části ozubeného kola.Ozubené kolo podle vynálezu obsahuje těle l z vhodné umělé hmoty, opatřené...

Zařízení pro volbu jehel na talíři okrouhlých pletacích strojů pro výrobu žebrových úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244936

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vondoich Julius

MPK: D04B 16/18

Značky: okrouhlých, zařízení, pletacích, jehel, volbu, úpletu, žebrových, strojů, talíři, výrobu

Text:

...podle vynálezu objímku Sl drážkově usazenou na svislém hřídeli 17 a s ním spoluotáčivou. Podél tvořicích čar objímky 3 U se vyskytují drážky 31 přizpůsobené radiálním drážkárn v talíři 16, přičemž každá drážka 31 přejímá pomocnou plati.nu 32 odpovídají-cí vodorovné jehle 15 na talíři 16. Pomocné platiny 32 jsou udržovány uvnitř svý-ch »drážek 31 alespoň jednou pružinou nebo zádržným kroužkem 33 zamontovaným d-o kruhové drážky 34 v blizkosti...

Zařízení pro kontrolu jazýčků pletacích jehel a nakupeného zboží na jehlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257219

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doné Jan

MPK: D04B 35/18

Značky: pletacích, jehel, zařízení, jazýčků, nakupeného, kontrolu, jehlách, zboží

Text:

...anodověm obvodu tyristoru je zapojena svítivá dioda, jejíž anoda je připojena na vstupní svorku vyhodnocovací jednotky, přičemž mezi vstupní svorkou a katodou tyristoru je paralelné zapojeno zapínací tlačítko a vstupní svorka je propojena se vstupom zastsvovací jednotky.Výhodou řešení podle vynálezu je nepatrná sila potřebné ke kontrole jazýčků jehel, velká rychlost vyhodnooení závady a zastavení stroje a světelná signalizace o prostoru...

Hlavice vstupních a výstupních zanášecích jehel pro bezčlunkový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244664

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ryšavý Zdenik

MPK: D03D 47/18

Značky: výstupních, zanášecích, tkalcovský, bezčlunkový, hlavice, jehel, vstupních

Text:

...zenásećí jehly, přićeli klín je uvnitř háku přitlsčen prułinou působivou ne konec piky, protelený vně tělese hlavice výstupní ssnálíecí jahly, konec klínu je kloubově přivěien k druheni konci páky, přičeni hák a klín tvoří nasi sebou na jedná straně klínový vstup. Klín je opetřen listovou prułinou, s nínä je v tuhćm spojení, nín je opatřen plochou spiralovou prniinou uspořldanou podělně, přiěami jeden z jejích konců je pŕiäroubovín ke klínu,...

Způsob zpracování nerezavějících ocelí, zejména pro výrobu injekčních jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246263

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wolfermann Dietmar, Pollakowski Goetz, Gundlach Hans, Keiler Johann-albrecht, Grenzeddfer Dietmar

MPK: B21G 1/08

Značky: výrobu, nerezavějících, oceli, jehel, zpracování, zejména, injekčních, způsob

Text:

...tlouštku v podélném i příčném směru.Výhodou tohoto způsobu je především, že výsledná kvalita povrchu pásu se podstatně zlepšila, odstranily se okuje a nečistoty z povrchu pásu a především se docílila možnost spojováni pásu na technologický optimální délku pro další zpracování pásu, při docílení konstantního příčného a podélného průřezu pásu tvaru obdélníka. Snížily se náklady na zpracování při současně úspoře energie.Pro výrobu...

Způsob výroby jehlového drátu pro výrobu kvalitativně nejnáročnějších strojně šicích, plstících a pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246617

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vachuda Jioí, Vrbka Jioí

MPK: B21G 1/04

Značky: pletacích, jehel, výroby, nejnáročnějších, výrobu, způsob, šicích, strojně, jehlového, kvalitatívne, plstících, drátu

Text:

...v roztoku kyseliny chlorové Hcl, povrchově upraveného foafátováním, taženého za sucha, sferoidicky žíhaněho a taženého za mokra, vyznačený tím, že válcovaný drát 0 obsahu uhlíku 0,7 až 1,0 8 hmotnostních 0 chromu 0 obsahu 0,2 až 0,3 0 hmotnostních se v poslední operací taäaní sa marka rekrystalizačně žíhá stočený v kruzích při teplotě od 540 do 570 °c.způsobem podle vynálezu se vyrobí jehlově dráty o vysoké plasticitě a tažnosti.Způsob výroby...

Zařízení pro ovládání otevíračů jazýčků pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236366

Dátum: 01.11.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Dolíhal František, Šídlo Eduard, Andó Ján, Havránek Milan, Musil Ivan, Šustr Václav

MPK: D04B 15/08

Značky: jazýčků, otevíračů, jehel, pletacích, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá otočně uspořádaný otevírač jazýčků jehel. Podle řašení je otevírač jazýčků jehel pružně spřažen s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Zámky pro zátah jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243123

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liptovský Hrádok, Schreiber Rudolf, Lukáe Jarolam, Zuskin Silver

MPK: D04B 15/32

Značky: zátah, zámky, jehel

Text:

...což je provedeno tak, že špice zatahovacího zámku v místě bodu maximálního zátahu a odpovídající úsek protizámku jsou mimo šířku nosiče.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na pfipojeném výkrese,kde na obr. 1 je pohled zepředu na uspořádání zatahovacího zámku a protizámku na nosiči,a na obr. 2 je pohled z boku na zmíněné zámky v řezu.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčoohového zboží je...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 9/46, D04B 15/78

Značky: zařízení, okrouhlého, stroje, jehel, pletacího, volbu

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Zařízení pro hlídání jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Marchalan Miroslav, Bocán František, Hauskrecht Peter, Czajlík Mikuláš, Cipová Marta, Vávra Blažej, Demovie Stanislav

MPK: D04B 35/18

Značky: zařízení, jazýčků, hlídání, jehel

Text:

...napr. čtyřmiV každém pletacím systému je uspořadán můstek g, na nějž dosedejí sme neandzornä né vodiče nití. Mustek g je připevněn srouby 1 k drždku 4 ulozenám na neznázorněnám ramu stroje.Z.boku je na držák i pŕipevnäna hlídací hlava j. Hlídací hlava 2 sestava z dotekoveho čídla á jeho odizolovaného držáku 1 a vodícího äroubu 5,. Ha vodícím lroubu ,Q je upo řsdáno očko 2, k němuž je napojen drát m propojený e elektrickým obvody...

Zařízení pro pohon kladecích jehel osnovního pletařského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243815

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zelníeek Vladimír, Hipman Petr, Kordula Miroslav, Cabicar Rudolf

MPK: D04B 27/26, D04B 25/06

Značky: kladecích, stroje, zařízení, pohon, jehel, osnovního, pletařského

Text:

...táhlem 15, které je kloubem g uchyceno na páku g.Páks 16 je Výkyvné uložene na upevněný čep a a dalším kloubem 28 spojene se spojovacím táłilem 32, které je kloubovým pojem QA vázáno nnvdalší páku 31. Další páka § 31 je výkyvně uloženana fixovnnéru čepu gł a opatřena drážkou g pro uchycení přestavitelného kloubu § 53 spojovací tyče 2, jejíž druhý .konec je rovněž pomocí přestavitelného kloubu ü uchycen do drážky ä přesouvecího ramene 4...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gross Lumír, Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, jehel, zařízení

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Upínač pro broušení a odjehlování trubkových součástí, zejména lékařských injekčních jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250435

Dátum: 15.04.1987

Autor: Richter František

MPK: B24B 19/16

Značky: trubkových, jehel, broušení, lékařských, zejména, upínač, odjehlování, součástí, injekčních

Text:

...po-něvadž ustavení a upnutí jehly se provádí stále na stejný doraz. Po zpevnění a přisunutí k nástroji je zaručene stejné funkční plocha i velikost odběru na čele jehly max. 1 mm. Dále take tím, že náběh pracovního kotou 4če je veclen od špičky jehly směrem do její dutiny, ze které se snadno otřepy odstraní ručním rydlem nebo kotoučkem zubolékařské brusky a to vše při jednom upnutí v upínači při pouhém jeho sklopení.Takto se snižuje...

Zařízení pro kladení nití do hlav jehel v pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/58

Značky: pletacích, jehel, nití, zařízení, strojích, kladení

Text:

...Ve vodorovném rameni úhelníkového tělesa 8 je z boku prevedenia šikmá drážka 28. Z čelní strany je do vodorovneho ramene tělesa 8 proveden otvor, v němž je vloženo pružina 11 a kulička 10. Do šikmé drážky 28 jesuvně vložen vodič 9 svou střední částí, V níž jsou provedeny dva otvory 21, které ve spolupráci s odpruženou kuličkou 19 vymezují pracovní polohu vodiče 9, znázorněnou na obr. 1 plnými čarami a nepracovní polohu vodiče 9,...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, jehel, volbu

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...