Patenty so značkou «jednotku»

Riadiaci ventil pre oddeliteľnú spojovaciu jednotku pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19492

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16L 55/10, F16K 1/18, F16L 23/036...

Značky: riadiaci, spojovaciu, jednotku, oddeliteľnú, pružné, ventil, rúrky

Text:

...obmedzovala možnosť vzniku0009 Otočné susedné sektory majú tvar a rozmery také, aby umožňovali čiastočnéprekrývanie susedných sektorov pre lepšiu tesnosť medzi samotnými sektormi.0010 Týmto spôsobom je možné, vhodným nastavovaním dynamických bŕzd kvapaliny, zamedziť vodnému rázu v priebehu kroku uzatvárania a príslušným škodlivým účinkom na inštaláciu.0011 Znaky tohto vynálezu budú ďalej opísané v nasledujúcom podrobnom opise jeho praktického...

Skriňa pre chladiacu jednotku pre serverové miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12702

Dátum: 28.02.2011

Autori: De Zen Daniele, Scattolin Mario

MPK: H05K 7/20

Značky: skriňa, serverové, chladiacu, jednotku, miestnosti

Text:

...panelNa obr. 4 je perspektívny pohľad zozadu na samotný druhý panelNa obr. 5 je schematický rez detailom panelu podľa vynálezuNa obr. 6 je pohľad na príklad aplikácie skrine pre chladiace jednotky známeho typuNa obr. 7 je pohľad na príklad aplikácie skrine podľa vynálezu.0014 Ako je ukázané na obrázkoch, skriňa pre chladiace jednotky pre serverové miestnosti, je všeobecne označená vzťahovou značkou 10. 0015 V skrini 10 je uložená chladiaca...

Spôsob výroby kariet obsahujúcich najmenej jednu elektronickú jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14157

Dátum: 11.06.2008

Autor: Droz François

MPK: G06K 19/077

Značky: najmenej, jednotku, elektronickú, spôsob, výroby, obsahujúcich, jednu, kariet

Text:

...alebo prerazená doska. 0014 Podla vynálezu sa živica 22 nanáša na zostavu 20 pomocou množstva dýz (nie sú zobrazené). Tieto dýzy sú usporiadané napriklad v llnii na vhodnom nosniku. Živicu možno privádzať do každej dýzy individuálne, alebo množstvo dýz môže mat spoločný prívod, konkrétne pomocou rúry, na ktorej sú dýzy namontované. Tl, ktori sú kvaliñkovaní v technike, majú viacero možnosti vytvorit takúto nanášaciu inštaláciu živice....

Prvok zadnej časti pre motorové vozidlo obsahujúci osvetľovaciu jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8749

Dátum: 09.05.2008

Autori: Schröbel Sven, Blass Rudolf, Halbländer Anton

MPK: B60Q 1/56, B60R 13/10

Značky: jednotku, motorové, osvetľovaciu, částí, obsahujúci, zadnej, prvok, vozidlo

Text:

...podľa vynálezu sú chránenénárokmi závislými na nároku l a naň sa vzťahujúcimi.V tejto súvislosti je predmetom predloženého vynálezu prvok zadnej časti motorového vozidla, obsahujúci osvetľovaciu jednotku na osvetlenie štítku spoznávacou značkou, pričom osvetľovacia jednotka osvetľuje zadnú stranu štítku s poznávacou značkou, a táto osvetľovacia jednotka obsahuje translucentné teleso a osvetľovaci prostriedok, ktorý sa vyznačuje tým, že...

Cestný mýtny systém spájajúci palubnú jednotku s vozidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13581

Dátum: 29.04.2008

Autori: Ballet Veroni, Peeters Michael, Taelman Jan, Daems Frank

MPK: G07B 15/02, G07B 15/06

Značky: systém, cestný, palubnú, spájajúci, jednotku, vozidlom, mýtny

Text:

...prejdených kilometrov skontrolovaná s očakávanou hodnotou založenou na satelitnom systéme. Tento aspekt môže byt kombinovaný s prvým aspektom na poskytnutie viacnásobnej úrovne bezpečnosti proti manipulácii.0021 Vysielacie prostriedky sú prednostné prispôsobené na prenos hodnoty prejdenej vzdialenosti vozidiel. keď je systém inštalovaný, alebo keď je v resete. To poskytuje (automatická) inštalačná funkcia. Alternatívne môže byt server (alebo...

Nosník pre čelnú jednotku motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15867

Dátum: 17.09.2007

Autor: Joly-pottuz Pascal

MPK: B60R 21/34, B60S 1/50, B62D 25/08...

Značky: čelnú, nosník, spôsob, vozidla, jednotku, výroby, motorového

Text:

...vysvetlené uskutočnenia vynálezu sodvolaním sa na obrázky. Tu zobrazujeobrázok perspektívny pohľad na uskutočnenie nosníka podľa vynálezu s integrovaným zásobníkom, obrázok 2 perspektívny pohľad na spodnú časť zásobníka, 3 obrázok 3 pohľad zhora na časť zásobníka z obrázku 2, obrázok 4 perspektívny pohľad na hornú časť zásobníka,obrázok 5 spojenie rebra homej časti zásobníka so spodnou časťou zásobníka, obrázok 6 perspektívny pohľad na...

Držiak pre upínaciu jednotku s nastavovacími doskami, posuvnými pomocou vodiacich drážok a vodiacich vložiek, upínacie zariadenie s takým držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12337

Dátum: 26.01.2007

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23Q 17/22, B23Q 1/62, B23K 37/04...

Značky: pomocou, držiakom, zariadenie, držiak, upínaciu, vodiacich, drážok, nastavovacími, posuvnými, jednotku, takým, doskami, upínacie, vložiek

Text:

...doska a konzola držiaka z obr. 8 v pohľade zhoraobr. 12 ďalší držiak pre upínacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, v pohľade zbokuobr. 13 pohľad v reze pozdĺž čiary A-A z obr. 12 obr. 14 pohľad v reze pozdĺž čiary B-B z obr. 12 obr. 15 pohľad v reze pozdĺž čiary c-c z obr. 12obr. 16 alternatívne nastavovacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, Vobr. 17 ďalšie altematívne nastavovacie zariadenie V pohľade zboku,(0011)...

Nosník na čelnú jednotku motorového vozidla a spôsob montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4462

Dátum: 30.01.2006

Autor: Clapie Yann

MPK: B62D 25/08

Značky: vozidla, jednotku, čelnú, nosník, motorového, spôsob, montáže

Text:

...sú Litvorené pre elastickú delormaciu v podstate v smere kolmom na smer elastickej detłirméicie uvedenýchelastických prvkov. Tým je možné zaistiť ďalšiu kompenzáciu tolerancií napríklad v bočnomsmere. teda v smere y, .leden z ďalších elastickýeh prvkov môže byť napríklad usporiadaný medzi jedným z príchytných dielov a elastickým prvkom a/alebo medzi elastickým prvkom aprvou nosnou časťou. 0019 V ďalšom aspekte sa vynález týka čelnej jednotky...

Vkladanie alebo nastavovanie referenčných polôh pre ovládaciu jednotku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12367

Dátum: 21.09.2005

Autor: Grundmann Steffen

MPK: E05F 15/14, B66B 13/14

Značky: poloh, vkladanie, dveří, ovládaciu, jednotku, referenčných, nastavovanie

Text:

...s akýmikoľvek prostriedkami poskytujúcimi ovládacej jednotke signál pre obmedzenie pohybu v určenom proñle (napr. medzipolohový spínač).Inými slovami povedané, dvere sú voľne premiestniteľné medzi mechanickými koncami dverí, a referenčné polohy je možné zapisovať v ľubovoľnej polohe pozdĺž dráhy. V skutočnosti sú koncové spínače, medzipolohové spínače alebo zarážky podľa doterajšieho stavu techniky pre účely predloženého vynálezu...

Tamponážne tlačiace zariadenie na prenášanie definovaných množstiev tlačiaceho prostredia na plošnú jednotku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280800

Dátum: 11.07.2000

Autori: Klein Robert-peter, Anhäuser Dieter

MPK: B41F 1/16, B41F 17/00

Značky: tlačiaceho, prenášanie, definovaných, plošnú, zariadenie, tamponážne, tlačiace, jednotku, množstiev, prostredia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tampón (20) tamponážneho tlačiaceho zariadenia je opatrený zdrsnením, ktoré zväčšuje jeho činnú povrchovú plochu a má tak zvýšenú kapacitu na tlačiace prostredie za súčasného zachovania rovnakého vonkajšieho tvaru a objemu. Zdrsnenie povrchovej plochy môže tvoriť raster, drážkovanie alebo nopky aspoň na časti povrchu tampónu (20) na prenášanie tlačiaceho prostredia. Tamponážne tlačiace zariadenie sa používa na aspoň čiastočné nanášanie...

Zařízení k rozvolňování vláken pro spřádací jednotku dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264430

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ursíny Petr, Šafář Václav

MPK: D01H 1/12, D01H 7/895

Značky: dopřádacího, zařízení, stroje, rozvolňování, jednotku, vláken, spřádací

Text:

...procesu, neboč menší výkyvy toku přiváděných ojednocených vláken se při následném procesu sdružování snadněji eliminují.Příkladné provedení zařízení k rozvolňování vláken je znázorněno na přiloženém výkresu,kde zančí obr. 1 schematické znázornění predlohy ve formě pramenu vláken, její rozdělení do dílčích třásní a schematické znázornění pracovních hrotů vyčesávacího válečku uspořádaných ve šroubovici, obr. 2 zařízení pro podávání a...

Prestavitelné čeluste najmä pre chápadlovú jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264183

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szegheo Mikuláš, Dobrovický Miloš, Tomšík Jozef, Kusý Ladislav

MPK: B25J 18/00

Značky: chápadlovú, přestavitelné, jednotku, čeľuste, najmä

Text:

...na dne upínacieho rybinového vybrania čeluste je vytvorené zahlbenie pre vystupujúce časti prestavovacej skrutky.Prínos-om vynálezu je, že prestavitelné čeluste môžeme plynule prestav-it podla vel 2kosti a tvaru súčiastky, respektíve obrobku. Časy potrebné na zoradenie čelustí ehápadla sú tým skrátené na minimum.Na priloženom výkrese je priklad prevedenia prestavitelných čelusti podľa vynálezu, kde obr. 1 je nárys prestaviteľnej čeluste, na...

Reverzačné zariadenie prietoku vzduchu cez filtračnú jednotku pri regenerácii filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252967

Dátum: 15.10.1987

Autori: Oravec Vladimír, Bruncko Milan

MPK: B01D 29/38

Značky: filtračnú, jednotku, filtrov, reverzačné, vzduchu, zariadenie, regenerácii, prietoku

Text:

...na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez zariadenia v základnej polohe,obr. 2 funkčnú schému zariadenia V základ 4Reverzačné zariadenie prietoku vzduchu filtračnej jednotky pozostáva z telesa 1, opatreného priamočiarym pneumatickým motorom 2, ktoreho piestnica 3 je spojená s vnútorným tesniacim kotúčom 4. Teleso 1 je medzistenou 5 rozdelené na saciu komoru 6 a výiukovú komoru 7. Medzistena 5 je opatrená centrálnym otvorom 6, v...

Dělený kryt pro spřádací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239534

Dátum: 01.06.1987

Autori: Husa Václav, Cimpl Zdenik, Matijka František

MPK: D01H 7/882

Značky: delený, jednotku, spřádací

Text:

...plocha tvoří na čelní části ovládací výstupek. .Příkladné provedení řešení dle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém vyobrazení, kde značí obr. 1 boční pohled s částečným řezem spřádací jednotkou, vybavenou kryty v pracovní uzavřeně poloze, obr. 2 boční pohled s částečným řezem spřádací jednotkou vybavenou kryty s odklopenou čelní částí.Spřádací jednotka ldvyzařující akustický výkon je opatřena děleným krytem tlunícím hluk a...

Zařízení pro spřádací jednotku na rotorovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239510

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mareš Jioí

MPK: D01H 7/895, D02G 3/34

Značky: jednotku, rotorovém, zařízení, spřádací, stroji, spřádacím

Text:

...povrchu ojednocovacího válečku, přičemž po» dávací válečky precují spolu s přítlačnými elementy. Tímtouspořádáním je možno seřizovat místa eevření vláken od povr chu ojednocovecího válečku podle délky steplu zprecovávanýchvláken. V jednom provedení je podávaeí ústrojí tvořeno dvojicí podávacích válečků umístěných přesazeně na výšku a dostrany vedle sebe a nasazených každý na jednom hřídeli.Při předení vláken rozdílných vlastností je kladen...

Zapojení operační paměti pro grafickou zobrazovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248826

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmíd Zbyněk, Bureš Jaroslav

MPK: G11C 11/34

Značky: pamětí, jednotku, zobrazovací, operační, grafickou, zapojení

Text:

...výstupu gg čtených dat pamětových obvodů gg první báze je spojene se skupinou výstupu gí čtených dat pamětových obvodů 39 druhé báze a se skupinou výstupů ig.čtených dat pamětových obvodü QQ grafické báze a připojena na skupinu vstupů lg čtených dat řídicích obvodů lg paměti. Skupina datových vstupů gg pamětových obvodů gg první báze je248 823 připojena na skupinu datových vstupů âä pamětových obvodů 39 druhé báze, na skupinu datových vstupů...

Modulární závěsná rampa pro jednotku intenzívní péče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247741

Dátum: 15.01.1987

Autori: Soukup Pavel, Urych Jaroslav, Řehák Jaroslav, Mašín Jaroslav

MPK: A61G 7/00, A61G 7/04, F21V 7/12...

Značky: pece, modulární, jednotku, rampa, intenzívní, závěsná

Text:

...extenních modulů tvořených podle potřeby např. elektronickými sbopkami, pulstachometrem, apod., což zvyšuje komfort obsluhy a ošetrení nemocného.Příklad konkrétního uspořádání modulární závěsné rampy podle vylnálezeu je sche 4nraticky znazorněn včetně jeho prostorového umístění v jnemooničním pokoji na přiložených výkresech. Na obr. 1 je nárys komstrukce, na obr. 2 její bokorys a na obr. 3 půdorys.Modulární závěsná rampa se skládá z levého...

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Pavel, Urban Jiří

MPK: G05B 19/18

Značky: zadávání, jednotku, zapojení, posuvu, odměřovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku je určeno zejména pro stroje vybavené servopohony řízenými v rychlostní vazbě a sestává z impulsního snímače polohy pohybujících se částí stroje, který je připojen přes ovládací obvod na obvod rozlišení směru a odtud na čítač. Další vstup čítače je spojen s ovládací automatikou stroje přes obvod předvolby, který je připojen na další vstup ovládacího obvodu, na jehož další vstup je připojen...

Zapojení pro relativní adresování paměťového bloku, zejména pro zobrazovací jednotku s obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220614

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bureš Jaroslav, Hrdlička Drahomír

Značky: zejména, relativní, adresování, jednotku, bloků, obrazovkou, paměťového, zobrazovací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit rolovaní zobrazovaných dat na stínítku obrazovky zobrazovací jednotky při použití poměrně jednoduchého zapojení. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením pro relativní adresování paměťového bloku, zejména pro zobrazovací jednotku s obrazovku, řízeným procesorem a časovým zdrojem, se vstupní a výstupní pamětí dat a řídicí jednotkou paměti. Zapojení lze použít pro menší zařízení výpočetní techniky, zejména pro mikropočítače...

Řídicí jednotka s rychlým přenosem dat pro jednotku styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 219130

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: řídící, jednotku, jednotka, rychlým, styku, přenosem, prostředím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu řídicí a měřicí elektroniky. Řeší zapojení řídicí jednotky připojené na interface IMS-2 s rychlým paralelním přenosem dat a možností synchronizace počátku měření externím signálem, pro jednotku styku s prostředím. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicí jednotka obsahuje řídicí obvody interface IMS-2 řídicí obvody paralelního interface včetně synchronizačních signálů a používá společné obvody pro řízení jednotky styku...

Kontrolér pro jednotku styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224802

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: styku, prostředím, jednotku, kontrolér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroléru pro jednotku styku s prostředím, který jest připojen na přístrojový interface IMS-2 a pracuje v binárním kódu.

Tryska pro přívod proudu plynu na tryskovou jednotku pro tažení skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 215006

Dátum: 15.10.1984

Autori: Coggin Charles, Jones John

Značky: skleněného, přívod, vlákna, tryska, tažení, tryskovou, proudu, plynů, jednotku

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro přívod proudu plynu na tryskovou jednotku pro tažení skleněného vlákna, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (76) obsahujícího komoru (78), přípojné příruby (80) pro vstup plynu do komory (78), ze soustavy, trubek (84), které jsou ve spojení s komorou (78) pro odvod plynu z této komory (78) a z šoupátek (86) umístěných alespoň v některých trubkách (84) a nastavitelných podle volby pro řízení průtoku plynu trubkami (84).