Patenty so značkou «jednostupňový»

Jednostupňový spôsob prípravy trimetoxytoluénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287042

Dátum: 21.09.2009

Autori: Fischer Rolf-hartmuth, Rösch Markus, Götz Norbert

MPK: C07B 31/00, C07C 41/00

Značky: trimetoxytoluénu, přípravy, spôsob, jednostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy trimetoxytoluénu vzorca (I), pri ktorom sa zodpovedajúce benzoové kyseliny, estery benzoových kyselín alebo anhydridy benzoových kyselín nechajú reagovať s vodíkom v prítomnosti katalyzátora.

Jednostupňový kvapalinokrúžny plynový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281523

Dátum: 12.04.1995

Autori: Domagalla Klaus, Segebrecht Udo

MPK: F04C 19/00, F01C 21/10

Značky: jednostupňový, kvapalinokrúžny, kompresor, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (5) pracovného priestoru je vytvorené ako hlbokoťahaný plechový diel, pričom priechod na vnútornej strane z v podstate valcovej časti puzdra (5) pracovného priestoru do spojovacej príruby (6) je zaoblený. Priemer vpísanej kružnice (23) určenej plochou vymedzenou pozdĺžnym rezom klinovitej plochy (21) medzi zaoblením (11), riadiacim kotúčom (4) a priamym predĺžením (22) hranice pracovného priestoru, ktorá je paralelná s hranou obežného...

Jednostupňový spôsob výroby dutých sklenených mikroguľčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267339

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švehla Štefan, Surovec Ján, Melicher Roman, Fedorík Radovan

MPK: C03B 19/10

Značky: spôsob, dutých, sklenených, výroby, mikroguľčok, jednostupňový

Text:

...mikroguľocok o priemere rádovo 10 až l 0 l mm a s hrúbkou steny rádovo l 0 ą až 10) mm,podľa vynálezu ktorého podstata spočíva v tom, že roztok eklotvornýoh oxidov sa zmieša s horiavou látkou v hmotnostnom pomere roztoku eklotvornýoh oxidov k horľavej látka 199 až l 0,25,zmes sa rozpráši a zapáli.Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva v jednoduchosti jednostupňového procesu pri pomerne nízkej energetickej náročnosti a najmä v tom, že...

Jednostupňový sposob výroby dutých sklenených guločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259597

Dátum: 17.10.1988

Autori: Surovec Ján, Melicher Roman, Fedorík Radovan

MPK: C03B 19/10

Značky: spôsob, sklenených, výroby, jednostupňový, dutých, guločiek

Text:

...príp. tvaru a určitý Iobsanh plných guľôčok.Uvedené nedostatky odstraňuje a technický problém rieši jednostupñový spôsob výroby dutých. sklenených guľôčok o priemere rádovo 104 až 101 mm »a s hrúbkou steny rádovo 10 až 104 mm, podle vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom. že roztok sklotvorných oxidov obsahujúci 60 až 99 hmotnostných oxidu kremičitého v sušine sa rozpráši priamo »do plameňa o teplote 500 až 2700 °C s d-obou zdržanie 0,05...

Jednostupňový filtrační reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258867

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 23/10

Značky: reaktor, filtrační, jednostupňový

Text:

...dnem 3 připojeno mezídnoígs.fi 1 ttačními tryskami gj Had nezídnem gje centricky umístěndutý reŠŽni.vá 1 eo głpřeeahujíct v horní části filtrační náplňg uloženou na mezidnu §§Reakčni ýálec 3 je v horní části ą opatřen sběrným ž 1 abemg V ňorním dnu änje oentricky umístěn.uzavírací vá 1 ecAgsotvoryggůkterý je spodním čelem zaústěndo sběrného žlabu głp K hornímu dnu Š je připojeno odplýšovacípotrubí łłov 1 ádané odplyňovacím ventilem ggg...

Jednostupňový průtokový servoventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 246744

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holakovský Štefan, Kováeik Vladimír

MPK: F16K 31/06

Značky: servoventil, průtokový, jednostupňový

Text:

...o stěny pölového nástavce, přičemž nůž je svými čepy otočně uložen v tělese hydraulického zesilovače, ve kterém je proti noži zasunuta tryska,zatímco na dříku je v ose »otáčení nože nasazen těsnicí O-kroužek.Výhodou navrženeho servoventilu je možnost jeho využití za vysokých vibrací a jeho odolnost proti nečistotám pracovního média.Příklad provedení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. 1 řez servoventilem ~...

Termický jednostupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243430

Dátum: 14.08.1987

Autor: Böttcher Irmgard

MPK: B01D 3/02

Značky: destilační, termicky, prístroj, jednostupňový

Text:

...elementy a vnitřní stěny odpařovací nádoby. zvolený systém aeparátoru zabraňuje vníknutí vodních kapiček do chladiče,čímž ae podstatne zvyšuje kvalita daatilované vody.Vzhledem k malému výškovému rozdílu mezi nejniäším a najvyšším místem chladicího kužela ae dosahuje lapäího odvádění plynů obsałexzých v páře. Uvedená konstrukce umožňuje volit značný výškový rozdíl mezi hladinou odpařovaná vody a výstupom páry sa sep-náteru. Tím aa dosáhne...

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236118

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hochmannová Marie, Růžička Karel, Smékal Otto, Lorenc Josef, Jakl Jaroslav, Maxa Milan, Suk Jiří, Roškot Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: barviv, symetrických, kovokomplexních, způsob, přípravy, jednostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních azobarviv ze souboru zahrnujícího barviva vzorce I a II, vyznačeny tím, že se výchozí diazotační a kopulační komponenty nechávají reagovat v přítomnosti iontů chromu šestimocného popřípadě ve směsi s ionty chrom trojmocného v koncentraci odpovídající stechiometrickému poměru nebo za použiti jejich přebytku při teplotě 25 až 100 °C.

Dvouturbinový jednostupňový dvou až čtyřfázový hydrodynamický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 239655

Dátum: 13.03.1987

Autori: Budník Josef, Oeoicha Ladislav

MPK: B60K 17/10

Značky: jednostupňový, čtyřfázový, hydrodynamický, měnič, dvouturbínový

Text:

...uäniče je tvořen lopetkovým kolem čarpmdle l, lopotkovým kolem první turbiny z, lopatkovým kolem druhe turbiny 3 a lopatkovým kolem převadöče i.Na obr. 2 je echematioky mndzornen ooový řez jednoturhinovym hydroąnamiolzým mäničem s prscovní dutinou kruhoveho prdŕesu. Pracovní hydrodynemický obvod je tvořen lopetkovým kolem čerpadla l. lopatkovým kolem turbiny j, kterd koresponduje s lopatkovým kolem druna turbiw u dveuturbinovóhe meniče, a...

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230428

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dvořák Pavel, Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Beran Jaromír

MPK: F04D 29/28, F04D 29/42

Značky: radiální, jednostupňový, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor mající na letmém konci hřídele naklínováno oběžně kolo polootevřeného provedení, vyznačující se tím. že statorová krycí stěna (8) oběžného kola (1), vytvořená jako samostatný díl, je nastavitelně v osovém směru uchycena ke skříni (9) statoru, přičemž na hřídeli (4) oběžného kola (1) je upraven nákružek (14) o vnějším průměru (d2), který je větší, než vnitřní průměr (d1) opěrného nákružku (15) upraveného na...

Jednostupňový motorový olej s dlhou životnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220978

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kresan Ondrej, Kotek Jiří, Runa Alfréd, Révus Miloš, Náter Pavel, Jánošík Štefan

Značky: životnosťou, dlhou, motorový, jednostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Motorový olej s dlhou životnosťou" sa týka výroby motorových olejov a ich použitie v dopravných prostriedkoch. Podstatou vynálezu je optimálna kombinácia prísad do oleja, ktorou sa dosiahne niekoľkonásobné zvýšenie životnosti motorového oleja pri podstatne menšom zvýšení koncentrácie prísad v oleji. Olej pripravený podľa vynálezu je vhodný pre štvortaktné benzínové motory a pre nepreplňované naftové motory s výmennými lehotami najmenej...

Jednostupňový způsob zeskelnění kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218471

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pecák Václav, Vacková Ela

Značky: způsob, koncentrovaných, kapalných, radioaktivních, zeskelnění, jednostupňový, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednostupňového způsobu zeskelnění kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů, zejména kyselých, a řeší zpracování kapalných radioaktivních odpadů, zejména z palivového cyklu jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je způsob, který se vyznačuje tím, že směs kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů a sklotvorných přísad se postupně dávkuje do tavicí nádoby při teplotě o 50 až 100 (C vyšší, než je teplota tavení...

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uchyceným oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217909

Dátum: 15.12.1984

Autori: Misárek Dušan, Rérych Zdeněk, Beran Jaromír, Futera Miroslav

Značky: turbokompresor, letmo, radiální, uchyceným, oběžným, jednostupňový, kolem

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uchyceným oběžným kolem, uloženým otočně na dutém pevném čepu, ve kterém volně prochází axiálním ložiskem opatřený hnací hřídel. Pevný čep je zasazen do samostatné mezistěny, kterou tvoří nosné víko skříně turbokompresoru. Na nosném víku skříně v difuzoru výtlačné spirály jsou upraveny natáčivé difuzorové lopatky. Nosné víko je rozebíratelně připevněno ke skříni turbokompresoru přírubou o větším...

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224942

Dátum: 01.11.1984

Autori: Čamek Miroslav, Beran Jaromír, Šídlo Pavel, Dvořák Pavel, Futera Miroslav

Značky: turbokompresor, radiální, jednostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uloženým oběžným kolem, natáčivými difuzorovými lopatkami a s rozebíratelně uchyceným nosičem ucpávek na skříni statoru, vyznačující se tím, že nosič (7) difuzorových lopatek (8) uchycený šrouby (6) ke skříni (4) statoru tvoří zároveň přední stěnu difuzorového kanálu (9), přičemž na zadní stěně difuzorového kanálu (9), která je tvořena stěnou skříně (4) statoru, je upevněna jednodílná mezikruhová...