Patenty so značkou «jednostranná»

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280360

Dátum: 06.11.1996

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: F16C 33/38

Značky: ložiska, jednostranná, vysokootáčkového, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je jednostranná klietka (1) vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2), hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1). Na vnútornej vodiacej ploche (3) klietky (1) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (4) hriadeľa (5) je vytvorený kužeľový sklon pod uhlom (alfa) k valivým telieskam (6), pričom vonkajší vodiaci povrch (7) klietky (1) má valcový tvar.

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef, Kříž František

MPK: F16C 33/46, F16C 33/38, F16C 33/40...

Značky: jednostranná, vysokootáčkového, klietka, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný...

Recirkulačná jednostranná jednotka s gulkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264179

Dátum: 13.06.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 1/20

Značky: recirkulačná, jednotka, gulkami, jednostranná

Text:

...sú používané prevažne len pre veľké zaťaženia a klopné momenty pri neobmedzených zdvihoch a pre rovinné vedenia, kedy je potrebné vytvárať uzavreté a predpäté valivé vedenia, ktoré sú pomerne výrobne kom-plikovanejšie a drahsie.Výhodou recirkulačnej jednostranrnej jed 2notky s guľkami je jej univerzálnosť pre profilové a rovinné vodiace plochy, pričom je výrobne nenáročná. Výhodou je tiež to, že jednotka umožňuje vytvorit sústavu súradnicového...

Korba užitkového vozidla pro jednostranná sklápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244731

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bielik Ján

MPK: B62D 33/04

Značky: sklápění, korba, užitkového, jednostranná, vozidla

Text:

...v jeden celek. Jeden bok těles tvoří část podlahy, druhý část stěny a třetí bok je vytvořen dílem, který překrývá spojnici těchto boků uvnitř prostoru korby. Díl je tvořen rovinným tělesem nebo je částí válcového tělesa, k jehož části obvodu jsou první a druhý bok těles kanálu tečnami.Provedením korby podle vynálezu se dosáhne intenzívního ohřevu rohů korby, tím se odstraní namrzání sypkých substrátů a dosáhne se jejich snadné...