Patenty so značkou «jednosmerný»

Jednosmerný elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5210

Dátum: 06.08.2009

Autor: Šteller Július

MPK: H02K 33/00, H02K 41/035

Značky: jednosmerný, elektromotor

Text:

...cíevok 1 a pohyblivýrni kulisarni 4. Stator jednosmemého elektromotora tak pozostáva zo štyroch statorových cíevok 1, v ktorých sú pohyblivo uložené jadrá 2. Jednosmerný elektromotor ďalej pozostáva z kľukového hriadeľa tvoreného stredovým hriadeľom so stredovou osou 3 a excentrického hriadeľa s excentrickou osou 6. Stredový hriadeľkľukového hriadeľa je uložený v ložiskách 7 statora 10. Statorové cievky 1 sú uložené V jednej rovine...

Výkonová tlmivka pre oblúkovú zváračku na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 286966

Dátum: 22.07.2009

Autori: Housour Brian Keith, Clark Keith Leon

MPK: H01F 38/14, H01F 38/00

Značky: zváračku, tlmivka, prúd, jednosmerný, oblúkovú, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová tlmivka pre oblúkovú zváračku na jednosmerný prúd s induktorovým jadrom s vysokou priepustnosťou má aspoň jednu medzeru, vytvorenú medzi prvým a druhým pólovým nadstavcom a ohraničenú prvými a druhými koncovými plochami pólových nadstavcov. Prvé a druhé koncové plochy (54, 304, 324, 360, 364, 374 56, 306, 326, 366, 376) sú ohraničené okrajovými oblasťami (54a, 54b, 56a, 56b, 310, 312, 33, 332), priliehajúcimi k vonkajšej strane jadra...

Regulácia bezkefového elektromotora na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3637

Dátum: 09.12.2004

Autori: Hochhausen Ralf, Seyfarth Jörg, De Filippis Pietro

MPK: H02P 6/14

Značky: bezkefového, elektromotora, regulácia, jednosmerný, prúd

Text:

...na jednosmerný prúd s vysokou účinnosťou prostredníctvom jednoduchých aVyššie uvedená úloha bola vyriešená vyvinutím spôsobu,ktorý má znaky podľa nároku 1, a zariadenie, ktoré má znakyNa rozdiel od intenzity špičkového prúdu je hlavná intenzita prúdu skutočne presne zistiteľná bez problémov aj pri nízkom zatažení, ale pretože v dôsledku účinnosti je pomer zaťaženia a rýchlosti otáčania vzhľadom na spotrebovanú elektrickú energiu...

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284293

Dátum: 29.11.2004

Autori: Husson Henri, Franckart Jean-pierre, Meunier Pierre

MPK: H03K 19/007, B61L 1/20, G08B 29/16...

Značky: vstupný, článok, jednosmerný, zberu, obvody

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát, najmä pre železnice, obsahuje dve paralelné vetvy (A, B) identických prvkov a každá vetva (A, B) obsahuje aspoň jednu Zenerovu diódu (DZ1, DZ2) a odporový prvok (R2, R18). Vetvy sú spojené dvomi elektronickými väzobnými členmi (U3, U4), obsahujúcimi diódu LED a pripojenými k príslušným bodom medzi odporovými prvkami (R2, R18) a Zenerovými diódami (DZ1, DZ2). Každá vetva obsahuje prepínač (SW1,...

Prevodník priamočiareho vratného pohybu na jednosmerný otáčavý

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3672

Dátum: 02.12.2003

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 25/12, F16H 25/08

Značky: převodník, pohybu, vratného, otáčavý, priamočiareho, jednosmerný

Text:

...Pri spárovaní dvoch alebo viac výkonových jednotiek nevzniká efekt spätnej rotácie okolo spoločnej osi.Z hľadiska konštrukcie je prevodník ideálny pre agregát s kompresorom.Prehľad obrázkov na výkresochPrevodník priamočiareho vratného pohybu na jednosmemý otáčavý alebo naopak podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje v dvoch bočných pohľadoch usporiadanie...

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283723

Dátum: 18.11.2003

Autor: Budinský Ľubomír

MPK: B64C 39/00, B63H 1/30, B64C 29/00...

Značky: pohon, odstředivých, jednosmerný, mechanizmus, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon usmerňuje pôsobenie odstredivých síl iniciačných hmôt (1) na pulzujúci pohyb mechanizmu a mení ho do jednosmerného pohybu odporovým zariadením pomocou síl vyvolaných odporom prostredia. Usmernenie odstredivých síl je riešené v dvoch prostrediach. Vo vode pomocou odporu sklápacieho lamelového vesla (13) a vo vzduchu pomocou sklápacích lamelových krídel (15). Na zlepšenie účinnosti...

Spôsob výroby zlievarenského surového železa a pec na jednosmerný prúd na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283573

Dátum: 18.08.2003

Autori: Reichelt Wolfgang, Hofmann Werner

MPK: C21B 13/02, C21C 1/08

Značky: výroby, uskutočnenie, železa, prúd, spôsob, zlievarenského, jednosmerný, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlievarenského surového železa s použitím vsádzkových materiálov obsahujúcich železo, uhlík a kremík má tieto kroky: do šachtovej pece sa vsádzajú oxidy kremíka a železouhlíkaté kovy, pritom sa vsádzka udržiava v silne redukčnej atmosfére. Aspoň v blízkosti dna (12) pece sa vedie stĺpec materiálu prstencovito a vystavuje sa sálavému teplu zo zdroja tepla, ktorý sa nachádza vo voľnom priestore v oblasti vyústenia prstencovitého...

Ozubený mechanizmus na zmenu priamočiareho vratného pohybu na otáčavý jednosmerný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279488

Dátum: 02.12.1998

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/02

Značky: pohybu, priamočiareho, ozubený, změnu, otáčavý, vratného, jednosmerný, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený mechanizmus je tvorený ozubeným hrebeňom (1) s obojstranným ozubením, dvoma ozubenými segmentmi (2, 3) a tromi synchronizačnými ozubenými kolesami (4, 5, 6). Vzťahy medzi veličinami ozubenia, počtom zubov a zdvihom hrebeňa sú stanovené tak, aby mechanizmus pracoval plynulo a ku spínaniu a rozopínaniu ozubenia segmentov a hrebeňa na koncoch zdvihov hrebeňa dochádzalo bez kolízie. Základným vzťahom je vzťah medzi veľkosťou zdvihu hrebeňa...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: F27B 3/08, C21C 5/52, H05B 7/10...

Značky: šrotu, tavenie, železného, jednosmerný, prúd, plynule, taviaca, oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Elektrická pec na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278737

Dátum: 12.11.1991

Autori: Meysson Nicolas, Janiak Robert André

MPK: H05B 7/102, F27B 3/20, F27D 11/10...

Značky: prúd, elektrická, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na tavenie kovových surovín, najmä šrotu, má dve taviace elektródy (21, 22), umiestnené s odstupom od seba, pripevnené na ramenách (17) nad vekom pece a prechádzajúce zvisle posuvne vekom do pecnej nádoby (1), kde sú v pôdorysnom priemete presadené k strednej rovine (P1) pecnej nádoby (1) smerom k zdroju (4) jednosmerného prúdu, a najmenej štyri pevné elektródy (31, 32, 33, 34) prechádzajúce dnom pecnej nádoby (1), umiestnené po oboch...

Jednosměrný kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 270108

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 3/18, B25B 13/50

Značky: kľúč, jednosmerný

Text:

...oaovej rovine tohto klúče, obr. 3 pôdoryaný rez saootnaj evledacej prilołky a obr» 4 prieoot uvedenej ovledacej prllolky z obr.s do nerysnej roviny. pričo rez, v ktorou je ovládacie priloika na obr. 3 znazornena je vedený v rovine A-A z obr. 4.laednoonerný klúč pozostáva z telesa tvoroneho hlavou g a e ňou pevne apojenou rukovätou g. Hlava g je opatrená nssadzovaci otvoro 3 s kruhový otvoro łg oboplnojúcimi pinolu iz. okolo kruhového otvoru Ag...

Jednosmerný usmerňovač dobehu sušiarenských vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265792

Dátum: 14.11.1989

Autori: Limpár Ferdinand, Tyukos Jozef, Frič Otto

MPK: F26B 15/16

Značky: vozov, sušiarenských, jednosmerný, doběhu, usmerňovač

Text:

...listová pero 3 je na jednom konci spojené s prvým čapom Q s frámou l a na druhom konci podopretá opierkou 1 uchytenej skrutkovým spojom a poistnou maticou Q so segmentom Q s rukovätou A pričom vo fréme l je upevnená podpera ll pre podopretie segmentu Ž, ktorýje výkyvne uložený na druhom čape É zabudovaného do frémy l, ktorá je medzi prvým čapom Q a opierkou 1 opatrená poistkou 2.Funkcia jednosmerného usmerñovača dobehu sušiarenských...

Jednosměrný nepřímo řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253637

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hyský Jan

MPK: F16K 15/18

Značky: jednosmerný, nepřímo, ventil, řízený

Text:

...ventilů a prodloužení životnosti jak samotných ventilů tak dalších přístrojů. umístěných za výstupom ventilu.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.V tělese l ventilu jsou vytvoreny jednak axiálně vstupní otvor ll a výstupní otvor lg a bočně vstupní otvor Q. Nad axiálním vstupním otvorem ll je úložen plovoucí píst lg, odpružený pružinou lg, na který dosedá ventil g, opatřený vodícími nákružky 2 a 1...

Jednosmerný ultrazvukový plynoakustický generátor pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234873

Dátum: 15.01.1987

Autori: Habán Ivan, Matušovič Viliam, Bagoutdinov Alexander Asgatovič

MPK: B06B 1/10

Značky: ultrazvukový, plynné, generátor, jednosmerný, plynoakustický, prostredie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie rovnomerného pozdĺž štrbinovej trysky rozloženého ultrazvukového poľa, ktoré umožňuje pôsobenie ultrazvukového poľa na jednotlivé súčiastky alebo skupinu súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne jednosmerným plynoakustickým generátorom pre plynné prostredie, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým telesom uzatvoreným vekom tvoriacim s dutým telesom vysokotlakovú komoru. V mieste styku dutého valca s vekom je...

Zapojenie k snímaniu otáčok elektrických motorov na jednosmerný prúd s komutátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221198

Dátum: 15.03.1986

Autor: Timko Ladislav

Značky: snímaniu, elektrických, otáčok, zapojenie, komutátorom, jednosmerný, motorov, prúd

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektrotechnika - meracia a regulačná technika. Rieši elektrické snímanie otáčok elektrických motorov na jednosmerný prúd s komutátorom pre potreby regulácie i merania ich otáčok. Podstata vynálezu spočíva - ako to znázorňuje obr. 1 vo využití a spracovaní elektrických impulzov ako mieronosnej veličiny otáčok motora, získaných vhodným tvarovaním zákmitov napájacieho prúdu elektrického motora. Zákmity napájacieho prúdu sa...

Jednosmerný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 220884

Dátum: 15.02.1986

Autor: Samek Ernest

Značky: elektromagnet, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný elektromagnet je určený pre použitie v elektrotechnike. Jednosmerný elektromagnet pozostáva z magnetického obvodu a dvoch magnetizačných vinutí, pričom každé z dvoch magnetizačných vinutí (2) je pripojené na prívod (4) striedavého prúdu cez jednu diodu (3) a obě diody (3) majú opačnú polaritu a obe magnetizačné vinutia (2) opačný smer vinutia.