Patenty so značkou «jednosměrně»

Zariadenie usporiadané na menenie striedavého vstupného napätia na jednosmerné výstupné napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11498

Dátum: 30.10.2008

Autori: Gjerde Knut-ivar, Rojas Roberto, Myhre Erik, Brastad Jan Tore

MPK: H02M 1/42, H02H 7/125, H02M 7/06...

Značky: menenie, zariadenie, usporiadané, vstupného, napätia, jednosměrně, striedavého, výstupné, napätie

Text:

...diódu pripojenú medzi druhý uzol a kladnú boostovaciu výstupnú svorku zariadenie boostovacich spinačov obsahuje prvý boostovací spínač pripojený medzi prvý uzol a zápornú boostovaciu výstupnú svorku adruhý boostovací spínač pripojený medzi druhý uzol azápornú boostovaciu výstupnú svorku a zariadenie boostovacich kondenzátorov obsahuje pNý boostovací kondenzátor zapojený medzi kladnú výstupnú svorku a zápornú výstupnú svorku.PODROBNÝ...

Spôsob výroby tkanín obsahujúcich jednosmerne usporiadané polymérne pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7381

Dátum: 29.09.2007

Autori: Kranz Bart Clemens, Backer Jan Adolph Dam

MPK: D06C 7/00, B32B 5/22, D03D 15/00...

Značky: tkanin, výroby, spôsob, polymérne, jednosměrně, obsahujúcich, usporiadané, pásky

Text:

...nite leží pod spevñovacou teplotou a teplota topenia polymérnych pások leží nad spevňovacou teplotou, takže sa taví len viazacia niť a rozdelí sa počas spevñovania, čim pôsobí ako lepidlo na pásky s teplotou topenia, ležiacou nad spevñovacou teplotou. Zvlnenie z tkania, spôsobené viazacou nitou, je potom eliminovane.0018 Nitový materiál sa zvolí zo skupiny, pozostávajúca z polyetylénu, polyetylénu s ultravysokou molekulovou hmotnosťou,...

Spôsob výroby flexibilných plátov pozostávajúcich z laminátov z jednosmerne usporiadaných polymérových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7168

Dátum: 29.09.2007

Autori: Kranz Bart Clemens, Backer Jan Adolph Dam

MPK: B32B 3/14

Značky: pozostávajúcich, pásov, flexibilných, jednosměrně, usporiadaných, spôsob, laminátov, polymerových, plátov, výroby

Text:

...pásov prostredníctvom prednapnutia polymérových pásov a ich následného vystavenia vplyvu jednosmerného a paralelného ťahu, vytvorením najmenej jednej ďalšej monovrstvy rovnakým spôsobom, akým bola vytvorená prvá monovrstva, následným navrstvením najmenej jednej ďalšej monovrstvy polymérových pásov na prvú monovrstvu takým spôsobom, aby smer polymérových pásov bol rovnaký v každej monovrstve a aby polymérové pásy každej monovrstvy boli...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: E04G 25/00, F16B 7/00

Značky: uzatváracím, článok, posuvným, jednosměrně, nastavitelný, mechanizmom, pozdĺžne, spojovací

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Zařízení světelné signalizace pro jednosměrné řízení provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262002

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jágr Vladimír, Tománek Josef

MPK: G08B 5/36

Značky: řízení, signalizace, světelné, provozu, zařízení, jednosměrně

Text:

...signalizace projednosměrné řízení provozu podle vynálezu.2 s 2 002 Pŕíkladnć provedení zařízení svčtelnú signalizacepro jednosmčrné řízení provozu podle vynálezu obsahuje časovací jednotku ł, jejíž výstup je spojen se vstupom kruhovćho registru g, jehož výstup je spojen se vstupom diodové matice Q a obvodu 1 vyhodnooení zastavení cyhlu. Výstup diodově matice 3 je spojen s ŕídieím vstupom jednotky Q výkonových spínačů, zatímco výstup obvodu...

Zařízení pro řízené jednosměrné přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259655

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: přisávání, dojení, jednosměrně, zařízení, řízené, vzduchu

Text:

...32 a-sedlom gg, kterým je jednosměrnýpřisávaoíventil Ag opatřen rovněž na straně podstrukové komory 3, a to kolem vyústění propojovaoiho kanálu gł Mezi závěrným prostorem lgapodstrukovou komorou 2 ~je v jednosměrném přisávaçím ventir. lo gg vytvořena hlavní vzduchové tryska 15, vyúsľujíoí do pod etrukové komory 1 na zadní zkoeené-ploše gg, kterou je opàtřgn jednosměrný přieávací ventil 39 na straně přivrácené ke strm kové gumě g Mezizávěrným...

Silnoprúdová tlmivka obzvlášť pre zváracie jednosmerné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242607

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kostka František, Pechlát Miroslav

MPK: H01F 31/06

Značky: obzvlášť, zdroje, zváracie, tlmivka, silnoprúdová, jednosměrně

Text:

...účinníka. Vynálezom sa docíeľuje zníženie spotreby aktívnych materiálov a mzdových nákladov spojených s výrobou silnoprúdovej tlmivky pre zváracie jednosmerné zdroje. Ďalej sa docieľujú úspory spojené s odstránením sťahovacej kostry tlmivky. W Tlmivka spolu s transformátorom tvorí jeden kompaktný celok, ktorý zaberá podstatne menší objem ako v súčasnosti osobitne osadzované transformátor a tlmivka. Toto má za následok zníženie materiálovej...

Zařízení pro automatické jednosměrné řazení dvou nebo vícestupňové převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254466

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wangler Jan, Sýkora Jan

MPK: F16H 39/50

Značky: jednosměrně, vícestupňové, automatické, řazení, zařízení, převodovky

Text:

...gg a to vždy,ten, ve kterém je vyšší okamžitý tlakkapaliny. Ovlivňovací kanál ll spojuje rozhodovací ventil gg s dutinou pružiny 35. Omezovací kanál lg je zároveň připojen k jednomu vstupu uzamykacího ventilu gg realizujícího logickou funkci nebo dvou proměnných, přičemž na jeho druhý vstup je příveden blokovací kanál ll. Uzamykací ventil gg spojí s uzamykacím kanálem lg, který je jeho výstupem bud omezovací kanál gg nebo blokovací kanál ll a...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: výstupní, zapojení, jednosměrně, sběrnice, obvodů, testování, vstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Zapojenie obvodu zváracieho prúdu pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239824

Dátum: 15.06.1987

Autori: Míchal Václav, Vašák Pavel, Pospíšil František, Poláeek Jindoich, Stanik Jaroslav

MPK: B23K 9/06

Značky: zváracie, jednosměrně, obvodů, prúdu, zváracieho, zdroje, zapojenie

Text:

...uplatňuje napätie na hlavnom výstupnom vinutí transformátora. Toto umožňuje vhodnou voľtbou pomeru závitov na hlavnom a pomocnom výstupnom vinutí zváraciehovoľbou prierezoav vodičov docieliť ,pomerne vysoké výstupné napätie zváracie-ho zdroja pri súčasnom po-dstatnom znížení typového výkonu zvá-ratcieho transformátora.Týmto sa docieluje zníženie materiálovej spotreby pri výrobe zváracích transformátorov a zvyšuje sa účinnost a účinník...

Zapojení převodníku pro jednosměrné proudové impulsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242968

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žežulka Jaroslav, Bureš Zdenik, Pokorný František

MPK: H02M 7/145

Značky: jednosměrně, zapojení, proudové, impulsy, převodníku

Text:

...a druhá vstupní svorka 3. Paralelně k sekundárnímu vinutí 1 proudového transformátoruá je připojen vybíjeoí odpor Ě, ke kterému je paralelné připojena sériová kombinace diody 3 a měřicího odporu łg, přičemž spojení anody diody g s jedním pőlem vybíjecího odporu g a jedním koncem sekundárního vinutí 1 proudového transformátoru 5 tvoří prvníuzel gł, spojení druhého konce sekundárního vinutí 1 proudového transformátoru 3 s druhým pőlem...

Zariadenie na vrstvenie a predlisovanie jednosmerne tvarovaných aglomerovaných predliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233887

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tirpák Mikuláš, Némethy Tomáš

MPK: B29J 5/04

Značky: tvarovaných, aglomerovaných, zariadenie, predlisovanie, vrstvenie, jednosměrně, predliskov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovnomernosti hrúbky koberca predlisku po celej ploche a zlepšenie kvality o 40 až 50 % oproti doposiaľ, väčšinou ručne pripravovaným predliskom. Kontinuálna linka na výrobu jednosmerne tvarovaných predliskov sa zautomatizuje, odstráni sa pracnosť a súčasne sa celé zariadenie zjednoduší. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že vláknitý materiál prepadáva cez tvarovanú lištu, kde sa pritvarováva, tvarovaný...

Dvoučelisťová nouzová brzda pro jednosměrně otáčivý buben, zvláště pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229653

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szepietowski Wojciest, Musiał Włodzimierz, Szymani Jerzy

MPK: F16D 49/00

Značky: buben, jeřáby, brzda, nouzová, dvoučelisťová, zvláště, jednosměrně, otáčivý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoučelisťová nouzová brzda pro jednosměrně otáčivý buben, zvláště pro jeřáby, sestávající z rámu pákového ústrojí, k němuž jsou kyvně připojeny páky, které tvoří spolu s rámem pákového ústrojí staticky vyvážený pákový systém ve tvaru skloubeného pětiúhelníku, přičemž k dvěma pákám připevněným v rámu pákového ústrojí, z nichž jedna je lomená a druhá oblouková, jsou připevněny brzdové čelisti a osy otáčení těchto pák jsou umístěny mimo přímky...

Trojfázový výkonový transformátor obzvlášť pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230693

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vasilev Ljudmil, Rychtera Josef

MPK: H01F 33/00

Značky: obzvlášť, zdroje, transformátor, výkonový, trojfázový, zváracie, jednosměrně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru stavby trojfázových transformátorov určených predovšetkým pre zváranie oblúkom. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, u ktorého vždy dve a dve protiľahlé bočné časti sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásu transformátorového plechu. Podľa vynálezu vinutia nižšieho napätia sú vyhotovené ako kotúčové jednocievky, ktoré sú prehnuté uprostred ich čelných častí tak, aby vonkajšie plochy...