Patenty so značkou «jednorozměrných»

Zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217865

Dátum: 15.11.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: časových, veličin, jednorozměrných, jiných, délkových, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin zejména v soustavách jednoúčelového automatického řízení. Podstata vynálezu spočívá ve spojení čítače s přídavnou logickou sítí přes sběrnici spojující jednotlivé bitové výstupy se soustavou koincidenčních obvodů opatřených měnitelnou předvolbou. Vlastní přídavná logická síť sestává dále ze soustavy vstupních paměťových obvodů spojených s těmito...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217830

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: veličin, jednorozměrných, odměřování, číslicovému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, v soustavách automatického řízení. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsů, vstupního hradla a čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je propojen s předvolbami čítače přes hradla, řízené výstupními signály rozdělovacího paměťového obvodu, přičemž jednotlivé měření uvolňuje řídicí paměťový obvod, napojený na...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217818

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: odměřování, číslicovému, veličin, jednorozměrných, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, například času, geometrických veličin a podobně v soustavách automatického řízení výrobních procesů. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsu, vstupního hradla, čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je spojen s řídicími vstupy přídavných hradel, propojujících výstupy rozdělovacích paměťových obvodů a řídicími...