Patenty so značkou «jednorozměrných»

Zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217865

Dátum: 15.11.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: časových, měření, zapojení, délkových, jednorozměrných, veličin, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin zejména v soustavách jednoúčelového automatického řízení. Podstata vynálezu spočívá ve spojení čítače s přídavnou logickou sítí přes sběrnici spojující jednotlivé bitové výstupy se soustavou koincidenčních obvodů opatřených měnitelnou předvolbou. Vlastní přídavná logická síť sestává dále ze soustavy vstupních paměťových obvodů spojených s těmito...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217830

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: číslicovému, odměřování, jednorozměrných, zapojení, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, v soustavách automatického řízení. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsů, vstupního hradla a čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je propojen s předvolbami čítače přes hradla, řízené výstupními signály rozdělovacího paměťového obvodu, přičemž jednotlivé měření uvolňuje řídicí paměťový obvod, napojený na...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217818

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: veličin, číslicovému, jednorozměrných, zapojení, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, například času, geometrických veličin a podobně v soustavách automatického řízení výrobních procesů. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsu, vstupního hradla, čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je spojen s řídicími vstupy přídavných hradel, propojujících výstupy rozdělovacích paměťových obvodů a řídicími...