Patenty so značkou «jednoho»

Kryt alespoň jednoho chapače ramenového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269272

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kunc Jiří, Strya Josef

MPK: D05B 73/06

Značky: alespoň, jednoho, chapače, ramenového, šicího, stroje

Text:

...desky. Z hlediska náběhu e pohybu itého díla je však značné účelne tvorovat kryt łi 3 přední atěnou 33, zadní atčnou gž a boční stenou gg, veaměa 5 radiuaovýní přechody na horní povrch krytu Ag. Pro hanípulocí s krytem łg se ve znázorněnéo příkladu provedení vyžaduje, nby výška zadní stěny gâ byla menší než velikost mezery mezl přítlačnou patkodhgz v její zvednuté poloze a atehovou deskou łg. Zbývající dvě stěny gi, gg krytu łi spíše již...

Způsob měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejméně dvěma čidly s použitím průběžného komparačního dynamického testu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268855

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cichoň Stanislav, Fejfar Petr, Randák Otokar, Žídek Milan

MPK: G01R 17/06

Značky: čidly, měření, zapojení, způsob, tohoto, průběžného, technického, testu, použitím, provádění, fyzikálního, parametrů, jednoho, dynamického, způsobu, nejméně, dvěma, komparačního

Text:

...v řídicích a měřících systémoch tak vytváří jednotnou bázi informaci pro kritické měření technologického procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění e provedení podle přiloženého výkresu, kde ja zobrezsno zařízení k provádění způsobu měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejmáně dvěma čidly s použitím proběžného komparačního dynamického testu.Zařízení k provádění zpoeobu sastává z...

Zařízení na opracování jednoho konce válcové papírové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266950

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hanus Rudolf, Bartoň Jiří, Halbrštát Jaroslav

MPK: B31C 1/00

Značky: dutinky, papírové, jednoho, zařízení, opracování, konce, válcové

Text:

...vysekávání a vysekávací hlava 8 se střižným nástrojem najede na opracovávaný konec dutinky 1, provede výsek pro zálohu, a to orientovaně vzhledem k nejvyššímu místu na čele dutinky 1. Po provedení výseku pro zálohu se vysekávací hlava 8 vráti zpět do výchozí polohy. Ještě před vrácením vysekávací hlavy 8 do výchozí polohy, tj. v době, kdy je tato nasunuta na dutinky 1 a její střižnice vysekávacího nástroje ve tvaru trnu 3 utěsňuje vnitřní...

Zařízení na šikmé ořezávání jednoho konce papírové válcové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265744

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 1/00

Značky: zařízení, jednoho, válcové, papírové, šikmé, ořezávání, konce, dutinky

Text:

...při malém úhlu sklonu řezné roviný, 5, jaký je požado ván, je průřez dutinkou l, tvořený elipsou, velice blízký kolmému průřezu dutinkou l, kterýmje kružnice, přičemž tuto nepatrnou odchýlku lze v praxi zanedbat. Pohon rotující hlavyA možno provést např. klinovým řemenem přes řemenici łł, která je součástí rotující hlavy1 nebo i jinak, např. ozubenými koly, plochým řemenem apod. V této střední poloze gg posuvnéobjímký g, která je na obr. 1...

Zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264795

Dátum: 12.09.1989

Autori: Raba Pavel, Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: ovládaného, napětí, zapojení, záporného, kladného, vstupu, spínače, jednoho

Text:

...napětí ovladaného z jednoho vstupu podle vynálezu spočíva v jednoduchosti jakým je dvojitý spínač velkého výkonu vytvořen. Volbou příslušných součástek a napájecích napětí je schopen pracovat s ovládacími i ovládanými signály požadovaných úrovní.Na přiloženém výkresu je uveden příklad zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu podle vynálezu. První, druhý a třetí odpor l, g a 3 jsou spojený do série tak, že...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: pohyblivého, ovládání, zařízení, jednoho, zámku, nejméně

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje vůči druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262744

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baják Zdeněk, Janda Vladimír, Mikulenka Jiří, Ženožička Milan

MPK: C14B 17/14, C14C 15/00

Značky: vůči, zařízení, registraci, nástroje, jednoho, druhému, polohy

Text:

...výroba toho~ to zařízení není náročná, jeho životnost je větší a je snadno seřiditelné.Na připojenýoh výkreseoh je znázorněno zařízení kregistra~ ci polohy jednoho nástroje vůči druhému, například u vibračních měkčicích strojů, kde na obr. 1 je znázorněn v bokorysu příklad provedení registrační jednotky a na obr. 2 je zná~ zorněno v nárysu propojení registrační jednotky s zobrazovaní jednotkou.Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje...

Zapojení pro současný přenos jednoho hovorového signálu a dvou digitálních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259769

Dátum: 15.11.1988

Autori: Morávek Jaroslav, Malina Luboš

MPK: G08C 19/12

Značky: signálu, zapojení, digitálních, prenos, hovorového, současný, jednoho

Text:

...výstup je zároveň výstupem hovorového signá lu gą z příjímače dálkováho ovládání, jednak první pásmovou propust 11,23 kterou je připojen první amplitudový detektor jgg jehož výstup je výstupem gg sériového digitálního signálu, jednak druhá pásmová propust l 2 za kterou je připojen druhý amplitudový detektor gg, jehož výstup je zapojen na vstup sério-paralelního převodníku gl,ke kterému je připojen výstup volně běžícího stabilního generátoru...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vídenský Jan, Vokřál Václav, Havránek Josef, Glaser Vladimír, Kužela Miroslav

MPK: C05B 1/10

Značky: zařízení, kontinuálnímu, alespoň, rozkladu, fosfátu, jednoho

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Styk kolejnice jednoho nosníku jeřábové dráhy s kolejnicí navazujícího nosníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257432

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/08

Značky: jeřábové, jednoho, navazujícího, kolejnici, nosníků, dráhy, kolejnice

Text:

...zašroubovaných za sebou v otvorech se závitem,vytvořených ve-vodicich lištách přivařených k nosníku jeřábovédráhy po obou stranách přesahujícíhoŘešením dle vynálezu se dosáhne styku kolejnic srovnatelných se stykem svařeným při zachování dilatačnich echopnoeti konstrukce. nt Konkrétní provedení styku kolejnice podle vynálezuľ je znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je pohled shora na styk kolejnice a na opr. 2 řez A~A 2...

Způsob přípravy komplexní sloučeniny alespoň jednoho flavanolignanu s alespoň jedním fosfolipidem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno, Pifferi Giorgio

MPK: A61K 37/22, A61K 31/685

Značky: způsob, sloučeniny, alespoň, fosfolipidem, flavanolignanu, komplexní, jednoho, přípravy, jedním

Text:

...majícím sníženou dielektrickou konstantu. zatímco výchozí mclekuly (silybin, silidianin atd) jsou nerozpustné v chloroformu, etyletheru nebo benzenu,jsou mimořádně rozpustné v těchto rozpouštědlech po vytvoření komplexu s fosfolipidem. Tato změna chemických a fyzikálních vlastností je způsobena vytvořením pravé stálé komplexní sloučeniny, jak je zřejmě ze změny IR, IH-NMR a 130-NMR spektra sloučenin po vytvořeníSpektroskopické charakteristiky...

Granule s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256668

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Karel, Čibera Jan, Forsthoffer Julo, Spal Milan, Novák Jan, Šnajdrová Anna, Haumer Jaroslav, Kepl Jiří, Lopata Václav

MPK: C11D 3/386

Značky: granule, enzymů, více, obsahem, typů, jednoho

Text:

...proteinázy aktivity 209 000 Folp.j./g, l 500 g Nacl, 60 g polyvinylw pyrolidonu průměrně molekulové hmotnosti 630 000, 158 9 nonylfenolu s 10 moly etylenoxídu a 540 g izopropanolu bylo homogenizováno V míchačce po dobu 4 minut a protlačeno přes sito radiálního extruderu a získaný granulát zhutněn V marumerizeru. Povrch získaných granulí je V další operací potažen 32 g polyetylenglykolu průměrné molekulové hmotnosti 3 000. získaná granule...

Způsob výroby granulí s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256667

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kepl Jiří, Spal Milan, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Čibera Jan, Procházka Karel, Šnajdrová Anna, Forsthoffer Julo, Lopata Václav

MPK: C11D 3/386

Značky: typů, výroby, granulí, enzymů, více, obsahem, jednoho, způsob

Text:

...granulí s obsahem jednoho nebo vice typů enzymů je vysoká výtěžnost technologického procesu, nízká energetická náročnost, odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání, stálost enzymového granulátu proti innktivaci a odstranění zdravotniho rizika při manipulaci ve výrobě detergentů.Způsob výroby granulátů s obsahem jednoho nebo více typů enzymů objasňuji následující příklady provedení.V míchačce se zhomogenizuje 4 000 g práškové...

Fluidní ohniště k spalování jednoho nebo několika provozních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256216

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: provozních, jednoho, ohniště, fluidní, několika, spalování, palív

Text:

...vrstvě. Při najíždění shoří provozní palivo, nejčastěji uhlí nejdříve ve spalovací a dávkovací komoře za pomocí přiváděných horkých spalín z pomocného paliva. Teprve vzniklá směs spalín a případně popílku je zavedena do fluidní vrstvy. Poněvadž pomocné palivo a z něho vzniklé spaliny mají pouze funkci zapálení a stabilisace hoření provozního paliva a jeho spotřeba je oproti dosud používaným metodám několikanásobně snížena, provádí se ohřev...

Zapojení pro indikaci dvou stavů pomocí jednoho kontaktu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 254280

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stýblo Miloslav

MPK: H03K 17/18

Značky: kontaktů, pomocí, jednoho, stavu, zapojení, indikaci, relé

Text:

...v elektronickém obvodě pro indikaci dvou stavů je možno využít jen jednoho kontaktu relé, zejména u zapojení světelných návěstí indikujících stav zapnuto - vypnuto. zapojení je jednoduché s vysokýmSpínací nebo rozpínací kontakt 5 je přes optický signalizační prvek gl - žárovku připojen na napájecí stejnosměrné napětí § 53 u střídavého proudu s diodou Q. Mezi kontakt Ě a napájecí napětí ggg je vřazen odpor Bg v obvodu hradla tyristoru E, na...

Způsob katalytické polymerace alespoň jednoho olefinového monomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253599

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noshay Allen, Gross Laurence

MPK: C08F 2/34

Značky: způsob, olefinového, alespoň, monomerů, jednoho, polymerace, katalytické

Text:

...nebo Ziegler-Natta-ova typu. Výrazem katalyzátor o vysoké aktivitě se rozumí bučZieglerův katalytický systém, který je schopen při polymeračnim postupu v suspenzi tvořené alifatickým uhlovodikovým rozpouštědlem nebo roztokem kapalného monomeru vyrobit etylenové komopolymery a/nebo kopolymery při úrovni produktivity řádově alespoň 200 000,s výhodou alespoň 500 000 g plastu na 1 q přechodného kovu použitého v katalyzátoru,...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a trihalogenidů jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252802

Dátum: 15.10.1987

Autori: Corbellini Margherita, Gamba Alessandro, Busetto Carlo

MPK: B01J 27/08

Značky: prostředek, titanu, více, jednoho, kovů, katalytický, bázi, trihalogenidu

Text:

...se použíjí sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, a x znamená číslo od 1 do 4,přičemž sloučeniny tohoto obecnéhovzorce mohou současně sloužit jako ředidla.V alternativnim provedení je možno použit anorganických helogenů s vysokým mocenstvim prvků, od kterých jsou odvozeny, přičemž tyto prvky jsou schopné existovat přinejmenším ve dvou oxidačních stupnich, jako jsou například...

Zapojení pro přepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pozdina František

MPK: D06F 33/02

Značky: řízených, funkcí, přepínání, druhý, jednoho, ovládacího, zapojení, obvodů, obvod

Text:

...výkresu je znázornéno schéma příkladného zapojení pro jařepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod. První ovládací obvod X je spojen s prvním programovým spínačem X 1, jehož výstup je spojen s rozpínacím ~kointaktem B 2 relé B, tento je na výstupu spojen se spínacím kontaktem B 1 a cívkou relé B. Druhý ovládací obvod Y je spojen s prvním programovým spínačem V 1, jehož výstup jespojen se spínacím kontaktem B 1...

Zařízení obvodu pro čítání pulsů jednoho dvoufázového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vojtíšek Jaroslav, Krejeí Jioí, Bajer Ivo

MPK: H03K 23/00

Značky: jednoho, pulsu, čítání, dvoufázového, obvodů, zařízení, signálu

Text:

...paměti g ľkolbinlÄnĺ logihou že SPOjen s prvním výstupom gg gonerâtoru g hodin s blokováním. První datový výstup a programovatelné paměti 2 s kombinační logikou je připojen na vstup g pro čítání nahoru vratného čítnče g s pamätí. Druhý datový výstup 39, pr-ogramovstelně paměti 2 s kombinační logikouje připnáen ne vetu j pro čítání prvků vratného čítač g s paměti. Výstup 31 programovatelné paměti B s koubineční logikou je připojen na...

Zařízení k zvednutí jednoho ze tří opěrných bodů uložení spodní stavby z podvozku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250965

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dočkal Lubomír, Pecha Emil, Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/02

Značky: uložení, zařízení, jednoho, spodní, tří, podvozku, zvednutí, stavby, zemního, bodů, stroje, opěrných

Text:

...s výkyvně uloženým vyvažovacím výložníkem na otočné desce, přičemž na obr. 1 je zemní stroj připraven k nadzvednntí spodní stavby, na obr. 2 je zemní stroj po zvednutí spodní stavby a na obr. 3 je půdorys zemního stroje z obr. 1, 2 a znázorňuje tříbodové uložení spodní stavby a polohu výložníku při zvedání příslušného bodu tříbodového uložení spodní stavby z příslušné části podvozku.zemní stroj je opatřen tříbodovým uložením spodní stavby Q...

Způsob výroby kovových kol z jednoho kusu pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236451

Dátum: 16.03.1987

Autori: Auberger Jacques, Lucas Roger

MPK: B21D 53/26

Značky: vozidla, jednoho, výroby, kovových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovových kol z jednoho kusu pro vozidle, zejména pro vozidla o velké nosnosti, přičemž tato kola mají být opatřena pneumatikami a to zejména pneumatikami bez duší, tvarováním a konečným mechanickým opracováním polotovaru, který má tvar válcového kotouče, kteréžto tvarování sestává ze zápustkového kování, tlačení na soustruhu a rozšiřování na lisu, vyznačený tím, že se na polotovaru postupně provede první zápustkové kování, při...

Zapojení pro přenos informací o činnosti jednoho či více strojů do centrální jednotky a pro přenos povelů z centrální jednotky ke strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 236803

Dátum: 15.03.1987

Autori: Valášek Jiří, Čevona Jan

MPK: G06F 11/30

Značky: povelů, prenos, informaci, více, činnosti, centrální, strojů, zapojení, jednoho, jednotky, strojům

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyřešení přenosu signálu s informací o stavu stroje od čidel k paralelním vstupům posuvného registru, který je rozdělen na potřebný počet informačních uzlů, vzájemně propojených v sérii a připojených k centrální jednotce maximálně pomocí pěti vodičů a v případě přenosu povelů z centrální jednotky zpět ke strojům pomocí maximálně šesti vodičů. K řídicímu a hodinovému výstupu centrální jednotky je připojena řada informačních...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a halogenidu jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249105

Dátum: 12.03.1987

Autori: Corbellini Margherita, Osellame Mirko, Greco Alberto

MPK: B01J 27/135

Značky: titanu, halogenidů, katalytický, více, trihalogenidu, bázi, prostředek, jednoho, kovů

Text:

...který tvoří derivát hliníku obecnélio vzorcep je číslo od l do 3, a katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a líalogenídu jednoho nebo více kovů podle vynálezu, který byl definován vyse.Tento Výše uvedený katalyzátor může být použit přímo pro danou polymeraci alfa-oletinů ve stavu V jakém byl připraven bez jakékoliv předběžné Iiltrace nebo přečištovani. Polymerace se provádí v přítomnosti uhlovodíkového rozpouštědla, přičemž...

Zapojení lineárního měřiče kmitočtu napájeného z jednoho primárního článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235864

Dátum: 01.03.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: G01R 23/02, G01R 23/00

Značky: článků, napájeného, primárního, jednoho, kmitočtu, měřiče, zapojení, lineárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení analogového měřiče kmitočtu s monostabilním klopným obvodem a elektrickým měřícím přístrojem, napájeného z jednoho primárního nebo sekundárního článku. U dosavadních měřičů kmitočtu s monostabilním klopným obvodem se používá stabilizované napájecí napětí. Pro jejich napájení je třeba použít několika článků v sérii. K proudové spotřebě vlastního obvodu přistupuje proudová spotřeba stabilizátoru. Proto je nutné, v době,...

Zapojení pro dálkové ovládání nejméně jednoho sledovaného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247651

Dátum: 15.01.1987

Autori: Košťál Václav, Ševc Bohumil

MPK: H03M 13/00

Značky: dálkově, nejméně, ovládání, sledovaného, zapojení, jednoho, zařízení

Text:

...má připojen na výstup bloku logických veličín. Na svůj třetí vstup má druhý vysílací kodérpřipojen výstup analogového snímače a na svůj čtvrtý vstup má připojen výstup snímače havarie. Druhý generátor hodinového kmitočtu je svýmrvýstupem připojen paralelné jednak k prvnímu vstupu druhého přijímacího dekodéru, jednak k pátému vstupu druhého vysílacího kodéru. Přitom radiová stanice řídící stanice a radiová stanice každé z podřízených stanic...

Zařízení k rozvodu nejméně jednoho tlakového média z pevného tělesa na rotující hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234874

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hnát Jaroslav, Kobera Jiří

MPK: F15B 3/00

Značky: tělesa, pevného, tlakového, nejméně, rozvodu, zařízení, media, hřídel, jednoho, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozvodu tlakových médií mezi vzájemně rotujícími tělesy je určeno k přenosu tlaku pomocí různých médií (vzduch, voda, hydraulický olej) o různých tlacích mezi vzájemně rotujícími součástmi, pričemž pohyb není ničím omezován. Jeho podstata spočívá v tom, že do nákružků je přivedeno tlakové médium, které kanálky v hřídeli je převáděno výstupními otvory na samostatné dopravní cesty k motorům. Zařízení k rozvodu tlakových médií lze...

Zařízení pro uložení nejméně jednoho pohyblivého induktoru při středofrekvenčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232269

Dátum: 15.06.1986

Autor: Toman Otakar

MPK: H05B 6/10

Značky: induktoru, zařízení, pohyblivého, středofrekvenčním, nejméně, jednoho, ohřevu, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení pohyblivých induktorů při možnosti rychlé výměny induktorů a úspoře výrobní plochy. Induktor je podle vynálezu opatřen na boční stěně nejméně dvěma oky, která jsou navlečena na svislé kolíky upevněné v podpěrné části suportu, přičemž v půdorysu je induktor s oběma oky mimo suport a mimo vodicí dráhu suportu. Vodicí dráha suportu je tvořena dvěma vodorovnými a nad sebou...

Zařízení na oddělování jednoho nebo několika konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235904

Dátum: 15.06.1986

Autori: Thiele Reinhard, Krüssel Gerhard, David Gerhard, Guth Heinz, Jaenicke Wolfgang, Müller Volker

MPK: B65G 57/24

Značky: oddělování, prvků, několika, konstrukčních, jednoho, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování a přemísťování zejména betonových prvků z jejich dopravních podložek, převážně palet a na stohování betonových prvků a na přemísťováni dopravních podložek, přičemž betonové prvky postupují na dopravních podložkách, oddělují se od nich a skladují se a též se odklízejí od zařízení, přičemž se na rámu otočná páka uvádí do pohybu otáčivou pákou přes spojovací tyč a otáčivá páka má pohon.

Způsob výroby kovových kol z jednoho kusu pro vozidla a zápustky k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223816

Dátum: 15.04.1986

Autori: Auberger Jacques, Lucas Roger

Značky: způsob, výroby, provádění, způsobu, jednoho, vozidla, zápustky, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšená kovová kola pro vozidla o velké nosnosti, zejména snížit hmotnost, zvýšit mechanické vlastnosti, zvýšit bezpečnost a spolehlivost v provozu a zjednodušit údržbu, vyvažování a vystřeďování těchto kol. Účelu vynálezu je dosaženo způsobem výroby kovových kol z jednoho kusu, opatřených pneumatikami, tvarováním a konečným mechanickým opracováním, přičemž toto tvarování sestává z prvního zápustkového kování k...

Zařízení pro rozřazování zejména obkládaček a dlaždic z jednoho do dvou proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fencl Vratislav, Hořica Miloš

MPK: B65G 47/26

Značky: rozřazování, obkládaček, jednoho, dlaždíc, zejména, proudu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozřazování obkládaček, dlaždic a jim podobných výrobků na dopravnících. Zařízení sestává z přísunového dopravníku, na který navazují dva od sebe se rozbíhající dopravníky, které jsou opatřeny,přítlačnými pásky. Třídičkou jsou na přísuvném dopravníku podle jakosti posunuty výrobky kolmo k jeho ose doprava nebo doleva, a dále rozřazování probíhá samo. Výhodou zařízení je jeho jednoduchost.

Způsob polymerace ethylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225836

Dátum: 15.01.1986

Autori: Machon Jean-pierre, Nicco Adrien

Značky: iniciátorů, ethylenu, radikálů, volných, způsob, přítomnosti, polymerace, jednoho, alespoň, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace etylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů za tlaku v rozmezí 100 až 300 MPa při teplotě v rozmezí 180 až 300 °C v alespoň jedné reakční zóně, vyznačující se tím, že se polymerace provádí v přítomnosti vody o hmotnost ní koncentraci vyšší nebo rovnající se 1 %, avšak nižší nebo rovnající se sytné koncentraci vody v etylenu při teplotě příslušné reakční zóny.

Způsob regulace provozu nejméně jednoho pracovního prvku tkacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225818

Dátum: 15.01.1986

Autori: Suzuki Hajime, Arakawa Akio

Značky: pracovního, prvků, stroje, regulace, jednoho, způsob, provozu, provádění, tkacího, zařízení, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace provozu nejméně jednoho pracovního prvku tkacího stroje na základě referenčního signálu, vyznačený tím, že referenční signál se porovnává se signálem okamžité úhlové polohy, vysílaným během každého pracovního cyklu tkacího stroje k vytvoření signálu úhlu natočení, udávajícího úhel, o který se stroj otočil vzhledem k referenční úhlové poloze, a časování činnosti pracovního prvku se určuje na základě signálu úhlu natočení.

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 218206

Dátum: 15.02.1985

Autor: Poláček Bohumil

Značky: dvěma, spotřebičům, řízení, zařízení, jednoho, průtoku, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům, primárnímu a sekundárnímu, spojeného vstupní větví s hydrogenerátorem a výstupními větvemi se spotřebiči, vyznačující se tím, že je tvořeno voličem průtoku (3) a děličem průtoku (2), zařazeným mezi vstupní větev (4), spojenou s hydrogenerátorem (5), primární výstupní větev (6) spojenou s primárním spotřebičem (7) a sekundární výstupní větev (10), spojenou se sekundárním...

Zařízení pro zabránění protáčení jednoho nebo více poháněných kol vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215011

Dátum: 15.10.1984

Autor: Reinecke Erich

Značky: zařízení, jednoho, více, vozidla, protáčení, poháněných, zabránění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k zabránění protáčení jednoho nebo více poháněných kol vozidla s protiblokovacím ústrojím, obsahující snímače otáček kol, jejichž výstupy jsou spojeny s porovnávacím obvodem, přičemž na výstupy porovnávacího obvodu jsou zapojeny magnetické regulační ventily, které řídí brzdové válečky poháněných kol, se zásobníkem tlakového vzduchu, který je připojen přes brzdový ventil na brzdové válečky poháněných kol. Protáčení...

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214733

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krisko Ferenc, Weigandt Pál, Batári József, Kulcsár János

Značky: oscilačního, zapojení, paralelního, jednoho, nejméně, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu přepínatelného na dvě frekvenční pásma, s možností stálého vylaďování uvnitř obou frekvenčních pásem, kterýžto oscilační obvod zajišťuje v obou pásmech stejný relativní kmitočet anebo ve spodním pásmu vyšší relativní kmitočet a je opatřen alespoň jednou ladicí cívkou horního frekvenčního pásma a alespoň jednou ladicí cívkou spodního frekvenčního pásma, na níž je paralelně napojena...

Zapojení pro dálkovou kontrolu objektů ležících podél trasy alespoň jednoho telemechanického kanálu použitého jako hlavního potrubního vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224203

Dátum: 01.09.1984

Autori: Sulimin Vladimir Dimitrijevič, Šelkunov Jurij Nikolajevič, Koněv Kuzma Afanasjevič

Značky: objektu, trasy, potrubního, podél, alespoň, hlavního, ležících, zapojení, kanálu, telemechanického, kontrolu, vedení, dálkovou, jednoho, použitého

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkovou kontrolu funkce zařízení potrubního vedení, ležící podél potrubní magistrály, obsahuje potrubní sdělovací kanál, který sestává z hlavního potrubního vedení 1 (obr. 1), jakož i z přístrojů 41 ... 4n pro příjem a vysílání, připojených přes skupiny snímačů 21 ... 2m na kontrolovaném objektu 31 ...3n potrubního vedení. Vstup 5 každého přístroje 41 ... 4n pro příjem a vysílání je připojen v prvním bodě 6 na hlavní potrubní...