Patenty so značkou «jedno»

Injekčné zariadenie na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287516

Dátum: 26.11.2010

Autor: Brunel Marc

MPK: A61M 5/00

Značky: injekčné, zariadenie, jedno, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčné zariadenie na jedno použitie obsahujúce bežnú injekčnú striekačku (1) a zariadenie na ochranu striekačky (1) po použití, obsahujúce ochranné puzdro (7) pozostávajúce z dvoch trubicových telies (8, 9) a prstenec (24) uložený v zadnom telese (9) a obsahujúci aretačné prostriedky (29, 31) na zapadnutie príruby (1b) a striekačky (1) na spoločný pozdĺžny posun s prstencom (24) v zostavenom injekčnom zariadení. Prstenec (24) a zadné teleso...

Zariadenie predlžujúce chod elektrospotrebiča na jedno nabitie batérií alebo kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5543

Dátum: 07.10.2010

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H02J 7/00

Značky: kondenzátorov, predlžujúce, nabitie, jedno, zariadenie, elektrospotrebiča, batérií

Text:

...anódy sú prepojené s kladnýmí pólrní batérií B 4, B 5, B 6 a s katódami diód D 7, D 9 a D 11 tak, že anóda diódy D 8 je prepojená s kladným pólom batérie B 4 a s katódou diódy D 7, ktorej anóda je prepojená so statorovou plochou 10, ďalej anóda diódy D 10 je prepojená s kladným pólom batérie B 5 a s katódou diódy D 9, ktorej anóda je prepojená so statorovou plochou 11, ďalej anóda diódy D 12 je prepojená s kladným pólom batérie B 6 a s...

Zariadenie na jedno použitie pre analýzu telovej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11291

Dátum: 12.09.2008

Autori: Frey Stephan-michael, Braendle Hansjoerg, Roe Steven, List Hans, Hoerauf Christian

MPK: A61B 5/151

Značky: analýzu, jedno, tekutiny, telovej, zariadenie, použitie

Text:

...preto uvedený do prevádzky pre uskutočnenie prepichovacieho pohybu smerom von a dozadu V nádobke, pričom testovací člen je usporiadaný stacionárne0006 za úče 1 on 1 ďalšieho Vylepšenia vynálezcovskej koncepcie výhodné uskutočnenie stanovuje, že vzorkovací člen je oddelený od testovacieho člena pomocou rozpery, ktorá môže byt vyradená z prevádzky behom prepichovania kože. Za účelom zaistenia voľného priestoru medzi Vzorkovacím členom a...

Zariadenie na predĺženie chodu elektromotora na jedno nabitie batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4770

Dátum: 07.06.2007

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H02J 7/00

Značky: chodu, nabitie, zariadenie, elektromotora, predĺženie, jedno, batérií

Text:

...B 3, kladné póly týchto batérií sú prepojené s katódami diód B 1 s D 2, B 2 s D 4, B 3 s D 6, zápomé póly týchto batérií sú spojené a pomocou bežca prepojené s tretinovou plochou 5 druhého prepinacieho okruhu od stredu kola, ktorá je pevne prepojená s tretinovou plochou 3 prvého prepinacieho okruhu od stredu kola, ktorá je pomocou bežca prepojená s katódami diód D 13, D 15, D 17, ktorých anódy sú prepojené s kladnými pólmi batérií D 13 s B 4,...

Spôsob rezania laserom majúcim aspoň jedno vlákno na báze yterbia s kontrolou aspoň výkonu laserového zdroja, priemeru zaostreného lúča a kvalitatívneho faktora lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9580

Dátum: 22.01.2007

Autori: Chouf Karim, Maazaoui Hakim, Verna Eric, Briand Francis

MPK: B23K 26/14, B23K 26/06, B23K 26/38...

Značky: majúcim, kontrolou, vlákno, lúča, faktora, jedno, báze, yterbia, rezania, laserového, priemeru, laserom, aspoň, zdroja, kvalitatívneho, výkonu, zaostreného, spôsob

Text:

...zatiaľ čo excitovaným prvkom alebo prvkami sú jedno vlákno alebo vlákna s yterbiovým jadrom,výhodne vlákna z oxidu kremičitého.Okrem toho sa v rámci vynálezu bez rozdielov používajú výrazy prostriedky na generovanie laserového lúča a rezonátor. Tento typ laserového zdroja je obvykle označovaný ako laserový zdroj s vláknom alebo s yterbiovým vláknom, pretože ich zosilňovacímprostredím je siet jednotlivých optických vlákien, ktorých jadro je...

Viacnásobné pripojenia na jedno sériové rozhranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13757

Dátum: 08.12.2006

Autori: Saarinen Pertti, Petrie Richard

MPK: G06F 1/26

Značky: rozhranie, pripojenia, viacnásobné, sériové, jedno

Text:

...Prvá ďalšia napájacia linka môže byť pripojená na internú nabíjačku umiestnenú v prístroji, pričom uvedená interná nabíjačka môže byť pripojená na prvé napájanie, alebo prvá napájacia linka môže byťpripojená na externú nabíjačku umiestnenú mimo prístroja a pripojenú na prvé napájanie.Čiže prístroj podľa tohto vynálezu umožňuje súčasné pripojenie prvého elektronického zariadenia na druhé elektronické zariadenie a súčasne nabíjanie...

Spínacie zariadenie na spínanie uzatváracieho prvku, ktorý uzavrie aspoň jedno potrubie vzduchotechnického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19058

Dátum: 19.08.2006

Autor: Wildeboer Werner

MPK: A62C 2/24, F16K 17/38

Značky: spínacie, spínanie, ktorý, potrubie, jedno, prvků, zariadenie, systému, vzduchotechnického, aspoň, uzatváracieho, uzavrie

Text:

...teplotou a časom podmienená reakcia prídržného orgánu. Takto sa splnia náročné kritériá reakcie podľa ISO 10294-4.0018 Aby sa umožnil pohyb uzatváracieho prvku, po vylepšení vynálezu sa predpokladá, že v hnacom zariadení je uchytená najmenej jedna pružina, z ktorej silou sa dá previesť uzatváraci prvok do svojej uzatváracej polohy a že tejto pružineje priradený aretačný prostriedok na aretovanie pružiny v predpátom stave. V otvorenom stave...

Enkapsulované gumárenské aditíva vo forme mikrokapsulí s polymérovou stenou a s jadrom obsahujúcim aspoň jedno gumárenské aditívum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5188

Dátum: 28.07.2006

Autori: Rafler Gerald, Jobmann Monika, Hensel Manfred

MPK: C08K 9/00

Značky: stěnou, formě, obsahujúcim, polymérovou, aditiva, jadrom, aditivum, enkapsulované, mikrokapsulí, gumárenské, jedno, aspoň

Text:

...polyméru. Rozhodujúce pre voľbu spôsobu prípravykapsulí je rozpustnosť polyméroveho materiálu stien alebo matrice vorganickom rozpúšťadle, ako aj znášanlivosť enkapsulovanej alebo zapuzdrenej účinnej látky s týmto rozpúšťadlom.0007 Vlastnosti systémov vo forme mikročastíc obsahujúcich dve alebo viacero látok je možne použiť rozličnými spôsobmi v oblasti surovín ako aj pri optimalizácii technologických procesov aj materiálov. Takýmito...

Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so servopohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4102

Dátum: 01.04.2005

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/02, F16K 31/06

Značky: posúvač, hermetizovaný, servopohonom, dvojcestný, jedno

Text:

...v zóneevaporačnej. Prietokové otvory cez puzdro valca sa vyvŕtajú počas jeho zovretia v prípravku s kalenými čeľusťami,vrtákmi prechádzajúcimi cez kalené vŕtacie puzdra.Teleso a valec posúvača ako aj viečka puzdra sú odliatky z jemnozmnej sivej liatiny Fe, Si, C. Puzdro valca je z bezošvej rúrky 5/4 aje zaspájkovane v peci s neutrálnou atmosférou v predliatom a opracovanom otvore telesa posúvača s použitím dvoch prerušených tesne...

Spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10206

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 3/12, G06F 9/46

Značky: jedno, periférne, riadenia, najmenej, spôsob, zariadenie, přístupu

Text:

...aby sa na základe zadaných kritérií uskutočnil čo najflexibilnejší Výber perifémeho zariadenia.0015 Podľa vynálezu sa preto poskytuje spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie podľa patentového nároku 1.0016 Ďalšie účelné uskutočnenia spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0017 Vynález pritom predpokladá uskutočnenie spôsobu riadenia prístupu na najmenejjedno periférne zariadenie s nasledovnými krokmi- Prenos žiadaného...

Jednodávkový inhalátor na lieky vo forme prášku na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11821

Dátum: 16.09.2004

Autori: La Barbera Mario, Cossi Giampiero, Cecchini Marco

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátor, prášků, formě, jedno, použitie, lieky, jednodávkový

Text:

...sekundárneho prúdu, je lepšie oddelenie lieku od pomocnej látky (obvykle Iaktózy) vďaka tomu, že sekundámy prúd naráža na primárny prúd a usmerňuje ho.0012 Ďalšou výhodou tohto inhalátora je nízka cena vďaka tomu, že aj napriek prítomnosti spodného kanála môže byť vyrobený z plastu vstrekovaním ako jednodielna štruktúra. Navyše je inhalátor vhodný na vloženie zásobníka,ktorý sa perforuje sám, napríklad zásobníka opísaného v dokumente W...

Nádoba pre jedno použitie určená na namontovanie na rozstrekovaciu pištoľ za účelom preparácie, aplikácie a uchovania náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5138

Dátum: 26.08.2004

Autori: Guarino Joseph, Camilleri Michel

MPK: B05B 7/24

Značky: účelom, jedno, rozstrekovaciu, nádoba, náterovej, namontovanie, použitie, pištoľ, hmoty, určená, preparácie, aplikácie, uchovania

Text:

...dutá nádoba na plochej horizontálnej podpere. V dne (3) je vytvorený vzduchový otvor (6), ktorý umožňuje, aby vstupoval vzduch určený na premiestnenie používanej náterovej hmoty a náterová hmota tiekla. Tento vzduchový otvor (6) pre priechod vzduchu môže byť umiestnený stredove, alebo inak, ako je znázornené na obrázkoch. Tento vzduchový otvor je V súlade sosúčasným vynálezom vybavený uzavierateľným odvodným zariadenímBočná strana (2) je...

Viečko, najmä na pohár na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1283

Dátum: 06.08.2004

Autor: Phillips Robert

MPK: A47G 21/00, B65D 81/00

Značky: pohár, jedno, najmä, použitie, viečko

Text:

...tomto uskutočnení nezlomných spojení, k telovej časti 15, čím umožnia užívateľovi stlačiť nápojové vrecúško, ked je zdvihnuté z nápoja a držať nápojové vrecúško v polohe zdvíhnutej znápoja, aby sa zabránilo ďalšiemu lúhovaniu, ako bude opísané detailnejšie ďalej. V tomto uskutočnení, spojenie krídlových členov 17, 19 k telovej časti 15 inde ako na príslušných závesoch 20 je uskutočnené prostredníctvom perforovaného spojenia 21, pričom toto...

Odevná súčasť, hlavne jednorazová súčasť na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283863

Dátum: 27.02.2004

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15

Značky: hlavne, súčasť, odevná, jednorázová, použitie, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Odevná súčasť, hlavne jednorazová odevná súčasť na jedno použitie, pozostáva z najmenej jednej v podstate nepružnej vrstvy (12) z mäkkej, ohybnej a plastickej látky a vrstvy (11) z pružnej látky, ktorá prekrýva najmenej časť rozsahu nepružnej vrstvy (12) a je spojená s nepružnou vrstvou (12) s cieľom vytvoriť pružný prvok (10). Aby bolo možné na takej odevnej súčasti jednoducho vyrobiť pružný prvok, je nepružná vrstva (12) vybavená v oblasti...

Vlhká zmes šnupavého tabaku obsahujúca najmenej jedno zahusťovacie činidlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5634

Dátum: 19.12.2003

Autori: Hodin Fredrik, Arnarp Jan, Lundin Jörgen

MPK: A24B 15/00, A24B 13/00

Značky: výroby, vlhká, jedno, šnupavého, tabáku, najmenej, zahusťovacie, činidlo, obsahujúca, spôsob

Text:

...ako sa pridá k tabaku upravuje nasledovnezahusťovacie činidlo sa pridá výhodne poprášením, do vodného roztoku za zahrievania aintenzívneho miešania, výhodne keď sa V roztoku objavi vir. Zahusťovacie činidlo sa môže tiež pridávať do tabaku poprášením bez použitia nosiča, t. j. kvapaliny tak ako je to opísané skôr. Tabak sa potom upravuje tak, že je na zamiešanie prášku zahusťovacieho činidla k dispozícii veľká plocha povrchu. Požadované...

Injekčná striekačka na jedno použitie s blokovacím mechanizmom piestu a piestnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1511

Dátum: 22.09.2003

Autori: Fleischer Gene, Pelkey Brian

MPK: A61M 5/50

Značky: použitie, jedno, piestnice, striekačka, injekčná, mechanizmom, blokovacím, piestu

Text:

...injekčnej striekačky, a do vnútra smerujúci hnací okraj, prispôsobený na vzájomné spolupôsobenie s piestom a piestnicou na zaistenie pohybu blokovacieho prvku pozdĺž valcového telesa pri približovaní savzdialenosti od blízkej strany opornej steny, ktorá mápribližne dĺžku blokovacieho prvku. Hnací okraj blokovacieho prvku dosadá na tento výstupok, čím je zaistené, že blokovací prvok sa pohybuje smerom od používateľa spoločne s piestom...

Depigmentačný prostriedok kože obsahujúci adapalén a aspoň jedno depigmentačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2497

Dátum: 01.09.2003

Autori: Pelisson Isabelle, Jomard André

MPK: A61Q 19/02, A61K 8/30

Značky: obsahujúci, aspoň, depigmentačné, činidlo, adapalén, prostriedok, depigmentačný, kôže, jedno

Text:

...žiarením, ktoré môžu byť uvedené bez obmedzenia, patria fyzikálne clony, ako je oxid titaničitý, oxid zinočnatý a chemické činidla chrániace pred slnečným žiarením, ako je oktokrylén,etylhexylmetoxycínnamát, oktylester kyseliny salicylovej,avobenzón, oxybenzón, ekamsul alebo drometrizotrisiloxan alebo ich zmes. Každé činidlo chrániace pred slnečným žiarením môže byť pridané v koncentrácii v rozsahu od 0,001 do 20 hmotnostnýchpercent vzťahujúc...

Zariadenie na jedno použitie na vkladanie najmenej jedného implantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3518

Dátum: 03.06.2003

Autori: Talling Christine, Hallinen Esa

MPK: A61M 5/50, A61M 5/00

Značky: vkladanie, jedného, jedno, zariadenie, implantátů, použitie, najmenej

Text:

...pri manipulácii po použití, než vkladacie zariadenie, ktoré sa skôr používalo v obore. Nebezpečie, že by hrot ll mohol poraniť užívateľa, aJalebo že by prípadná kvapka krvi odkvapnuta z hrotu mohla rozšíriť infekciu,je vďaka tejto konštrukcii vylúčené, Na obr. 5, kde je zariadenie podľa vynalezu zobrazené v bokoryse, vidno, že ked je kanyla 10 vytiahnutá do extrémnej polohy smerom ku druhému koncu 32 rukoväte 30,automaticky sa zablokuje...

Titánový implantát nahrádzajúci telesný kĺb obsahujúci jedno alebo viac základných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 944

Dátum: 10.02.2003

Autori: Neumann Hans-georg, Melsom Giles, Zeggel Peter, Hermsen Egidius

MPK: A61F 2/38, A61F 2/30, A61F 2/36...

Značky: obsahujúci, implantát, titánový, telies, telesný, základných, jedno, nahrádzajúci

Text:

...bedrový implantát, a Obr. 2 schematicky zobrazuje prstový implantát.Bedrový implantát podľa obrázku l pozostáva zo základného telesa l, ktoré obsahuje vo svojej proximálnej časti oblasť 2, ktorá má byť pevne ukotvená s kosťou. Táto oblasť má výhodnejšie zdrsnený povrch, ktorý je možné vytvoriť opieskovaním hrubozrnným materiálom alebo titánovým povrstvením. Na iniciovanie rastu kosti je výhodné potiahnuť drsný povrch jednou alebo...

Absorpčný výrobok na jedno použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281994

Dátum: 27.07.2001

Autori: Widlund Urban, Kling Robert

MPK: B29C 65/02, A61F 13/15

Značky: použitie, jedno, výroby, absorpčný, výrobok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, ochrana pre osoby trpiace inkontinenciou, nohavičková plienka alebo dámska vložka, pozostáva z podkladu a elastického materiálu, ktorý je dopredu napnutý a spojený s podkladom (3), v ktorom elastický materiál pozostáva z aspoň jednej elastickej zložky (7) a z aspoň jednej termoplastickej zložky (6), a v ktorom elastický materiál je spojený len s podkladom (3). Je opísaný aj spôsob výroby...

Plienka na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280554

Dátum: 02.10.1996

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15, A41B 13/04

Značky: plienka, jedno, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka na jedno použitie je tvorená fóliou (11) na ochranu bielizne, s ňou spojenou prekrývkou (12) z netkanej suroviny, prepúšťajúcou kvapaliny, nasávacím telesom (16), ďalej hydrofóbnou podložkou (30) z netkanej suroviny, neprepúšťajúcou kvapaliny, vybavenou otvorom (40) v oblasti (52) rozkroku a umiestnenou na strane plienky obrátenej k telu. Oblasti okrajov otvoru (40), prebiehajúce v pozdĺžnom smere plienky, tvoria prvý pár tesniacich...

Plienka na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280325

Dátum: 03.04.1996

Autori: Malowaniec Krzysztof, Greiner Jean

MPK: A61F 13/42

Značky: použitie, plienka, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka na jedno použitie s fóliou (10) chrániacou bielizeň, na ktorej je na strane obrátenej k telu priložené nasávacie teleso (12), ku ktorému sú priradené pásky (22) indikujúce vlhkosť, umiestnené medzi týmto telesom a fóliou (10) chrániacou bielizeň a prebiehajúce s odstupom vzájomne rovnobežne, ktoré tvoria skupiny pások súmerne usporiadaných k jednej osi súmernosti plienky a robiace rozsah zvlhčenia viditeľný bez otvorenia priloženej...

Absorpčný výrobok na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279485

Dátum: 11.07.1995

Autor: Widlund Urban

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčný, jedno, výrobok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok sa skladá aspoň z dvoch plochých, pružných základných častí (1, 2), ktoré obsahujú absorpčný materiál a v stave zabalenia sú uložené prvými plochými stranami proti sebe, umiestnenými pri nosení lícom k danému nositeľovi. Tieto dve susediace základné časti (1, 2) výrobku sú vzájomne spojené pozdĺž prvého spoločného okraja (3), ktorý tvorí líniu zloženia a ktorý obsahuje oblúkovite pretiahnutú časť (5), ktorá je v stave zabalenia výrobku...

Inhalátor na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279223

Dátum: 12.04.1995

Autori: Källstrand Göran, Nilsson Per-gunnar

MPK: A61M 13/00, A61M 15/00

Značky: inhalátor, jedno, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor je ovládateľný dychom a obsahuje rúrkové puzdro majúce najmenej dve časti (1, 2) vymedzujúce dráhu prúdu vzduchu, otvorené na obidvoch koncoch, z ktorých jeden je vstupným koncom (4) a druhý je výstupným koncom (5), pričom puzdro obsahuje komôrku na uloženie farmaceutického prášku na inhaláciu. Úložná komôrka je vytvorená vnútri priehlbiny (3) prepojenej s okolitým vzduchom najmenej jedným otvorom, priehlbina (3) je umiestnená v...

Plienka pre jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279414

Dátum: 08.02.1995

Autori: Malowaniec Krzysztof, Raffin Astrid Rodená John

MPK: A61F 13/15

Značky: použitie, jedno, plienka

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka (10) na jedno použitie pozostáva z ochrannej fólie (11) bielizne, vstrebávajúceho telesa (16), krytu (12) z netkanej textílie prepúšťajúceho kvapalinu a z hydrofóbneho podkladu (22) z netkanej textílie, ktorý je vybavený otvorom (30) s tesniacimi klapkami (24, 26) a je s ochrannou fóliou (11) bielizne uzavretý v línii hrán, pričom kryt (12) z netkanej textílie prepúšťajúci kvapalinu má v rozkrokovej oblasti (42) šírku menšiu ako je...

Spôsob výroby bielizne na jedno použitie s oddeliteľnými bočnými obrubami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280240

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bridges Russell Pearce

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, bočnými, výroby, oddělitelnými, jedno, obrubami, použitie, bielizne

Zhrnutie / Anotácia:

Pozdĺžne bočné časti (88) predného dielu (56) sa kladú cez pozdĺžne bočné oblasti (88) zadného dielu (58), čím sa formujú prvé plochy švov (40) a druhé plochy švov (40). Diel prvej plochy švov (40) sa zároveň zvára a prerezáva mechanickou energiou, predovšetkým ultrazvukom, a súčasne sa spája polymérny materiál v krajnej ploche (660), ktorá vytvára prvú hladkú obrubu, ktorá vyčnieva z bielizne na jedno použitie o dĺžku menej ako 1,59 mm a...

Spôsob výroby elastikovaného prádla na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280322

Dátum: 12.01.1995

Autori: Miller Steven Worthington, Hasse Margaret Henderson, Bridges Russell Pearce

MPK: A61F 13/68, A61F 13/15

Značky: výroby, elastikovaného, použitie, spôsob, jedno, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Najprv sa vytvára kostra (14), ktorej predný diel (56) sa vybaví pozdĺžnymi bočnými oblasťami, pútkovými chlopňami (72) a pásom (34). Ďalej sa vytvorí zadný diel (58) naproti prednému dielu (56), pričom na zadnom diele (58) sa vytvoria pozdĺžne bočné oblasti, pútkové chlopne (72) a pás (34). Medzi predný diel (56) a zadný diel (58) sa umiestni rozkrokový diel (57). Pútkové chlopne (72) sa vybavia pružnými chlopňovými dielmi (90) vo forme...

Absorpčný hygienický výrobok na jedno použitie, ako detská plienka, so zlepšeným bočným bariérovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279711

Dátum: 12.01.1995

Autori: Koczab Jean-pierre, Villez Albert, Vandemoortele Philippe

MPK: A61F 13/15

Značky: bariérovým, jedno, detská, absorpčný, bočným, zlepšeným, účinkom, hygienický, použitie, výrobok, plienka

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienický výrobok zahŕňa absorpčný vankúš (6) usporiadaný medzi vonkajšou podpernou fóliou (4) a vnútornou krycou fóliou (5) a dve odpružené bočné chlopne (16) pripevnené ku krycej fólii podľa pozdĺžnych okrajov hygienického výrobku. Každá chlopňa (16) je pripevnená ku krycej fólii (5) po celej dĺžke hygienického výrobku svojím proximálnym okrajom (18) nad absorpčným vankúšom (6), je prehnutá späť na seba po celej svojej dĺžke a je pripevnená...

Absorpčný hygienický výrobok na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278941

Dátum: 11.05.1994

Autori: Leroy André, Vandemoortele Philippe

MPK: A61F 13/15, A61F 5/44

Značky: absorpčný, použitie, jedno, hygienický, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienický výrobok zahŕňa vonkajšiu podpornú fóliu (4) neprepúšťajúcu kvapaliny, absorpčný vankúš (6), vnútornú kryciu fóliu (5) prepúšťajúcu kvapaliny a dve bočné chlopne alebo krídla (15), ktoré majú pružné elementy. Pod krycou fóliou (5) je usporiadaná prídavná fólia (25) tak, že prekrýva priečne okraje (10) vankúša a je po celom jeho obvode pripojená lepiacim pruhom ku krycej fólii (5), ktorá má nad prvou prídavnou fóliou (25) priečne...

Inhalátor na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278867

Dátum: 02.02.1994

Autori: Källstrand Göran, Nilson Per-gunnar

MPK: A61M 15/00

Značky: použitie, inhalátor, jedno

Text:

...práškovej látky, kužeľovitých dištančných výstupkov 7, 8 priečne žliabkovej priehlbiny 9 a bočných podpier 10.Ak má byť inhalátor podľa vynálezu použitý na inhaláciu, uchopí sa tak, aby bol v podstate vo vodorovnej polohe a bol obrátený rovinným dolným dielom 2 smerom dole. Voľný koniec pásika tesniacej fólie 6 sa vytiahne smerom von a prášková látka 23 sa v priehlbine 3 odkryje. Dva kužeľovité výstupky pridäajú pásik tesniacej fólie 6 v...

Rotační jedno nebo vícebitový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268794

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ender Gerhard, Lützkendorf Detlef, Böttger Hans Christians, Kürschner Dietmar, Oechsner Gerd-werner, Reinhardt Hermann, Dressel Eberhard

MPK: B23C 5/20

Značky: vícebitový, rotační, nástroj, jedno

Text:

...nopoónoe onncaaue ocymecmanexua uaoópeweumx.qacws çpeaepnon rouoaxn Ana wounoň oópaóomxu c npowunoaecauu uunxnnpuuecxoü mopuuB xopuyce nncwpyueuwa 1 pacnoaaraewca wuxcupynmee omnepcwue 2 cwyueuuałono nnauewpa wannu oópaaou, wwo ero nponoxsnaa oc» HSKJOHBHS x ocuapamenma xopnyca nxcmpyueñmg non yrnou óonee 0 °, npuueu Quxcupymee ownepcwue 2 na aaxxuuoů cwopoue Kopnyca uxcmpyuenwa 1 uexsme n Auauewpe. .B wmxcnpynmen ownepcwuu 2 nouemanmcs...

Způsob výroby mikroporézních tělísek okludujících jedno nebo více aktivních činidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Morisi Franco, Pansolli Paolo, Ciceri Luigi, Gulinelli Silvio

MPK: C12N 11/00

Značky: výroby, více, tělísek, aktivních, okludujících, mikroporézních, jedno, činidel, způsob

Text:

...inertním plnídlem. Postup podle uvedeného vynálezu je zvláště účinný pro přípravu biologických katalyzstorů vzhledem k možnosti, Jak Již bylo uvedeno výše, přípravít tyto katalyzátory v nejrozmanitěàäích tvąrsoh. Tímto způsobem je možno příprsvít vlákna, Iibridy, váloovítá tělíska různých tvarů, elipsoidní têlíska, eferoidní tělíska, prášky o různé zrnitoati, přičemž konečný tvar výrobku závisí na sledu kroků ve finálním zpracovúvání,...

Zapojení řízení jedno a vícefázového mostu střídače tyristorového statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257655

Dátum: 16.05.1988

Autori: Caha Jaromír, Bradáč Vladimír

MPK: H02M 1/08, H02M 1/084

Značky: střídače, vícefázového, statického, jedno, řízení, tyristorového, kmitočtu, měniče, mostů, zapojení

Text:

...jedno ,s vícsfázového mostu střídače tyristorověho ststického měníče kmitočtu s řízením zapojeným podle vyndlezu je v jeho zapojení s individuální komutací, vyznečeněn ne obr. 1, každá fáze mostu střídsče tvořeno nejnáněp jedním tyristoreu 4 horní větve, který je přípojen ne klednou svorku ł stejnosměrného zdroje .mostu střídačev svou anodou, k s nejmáně jednímvtyrístorem 2 dolní větve, který je přípoą-Ajen na zápornou svorku g...

Zapojení polovodičového měniče pro jedno a vícesouřadnicové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 242678

Dátum: 01.04.1988

Autori: Perlác Ján, Kohút Jozef

MPK: H02P 5/40, H02P 5/00

Značky: zapojení, jedno, polovodičového, vícesouřadnicové, měniče, pohony

Text:

...směrným mezilehlým obvodem použit jako napáj eoí zdroj transtormátor o výkonu řádově několik kVA s neřízeným usměräovaěem, lze u řešenípolovodiěového Vměniče v zapojení podle vynálezu dosáhnout snížení hmotnosti jeho napájecího zdroje na desetaž dvacet procent a objemu na dvacet až třicet procent.Příklad provedení zapojení polovodičového měniče podle vynálezu je znázorněn na připoj eném výkrssu, na kterém je jeho blokové schéma zapojení pro...

Zapojení obvodu jedno až n fázového mostu střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254536

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: H02M 1/08

Značky: fázového, střídače, mostů, zapojení, obvodů, jedno

Text:

...zápcrný vstup 3 vlastního bloku A střídače. Ze spojení jedné až n katod prvních komutačních tyristorů 3 a jedné až n anod jim příslušných druhých komutačních tyristoru à je vyvedeno jeden až n vývodú k prvnímu střídavému vstupu głł až n tému střídavému vstupu gln vlastního bloku A střídače. K anodě a katodě každého prvního komutačního tyristoru 3 a každého druhého komutačního tyristcru Ä je připojen ochranný obvod,vytvořený sériovým zapojením...

Zapojení jedno nebo vícefázového číslicového generátoru zapínacích impulsů pro tyristorové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 238959

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hainz Petr, Kopecký Václav

MPK: H03K 19/17

Značky: zapínacích, měniče, vícefázového, impulsů, tyristorové, zapojení, jedno, číslicového, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řízení a regulace a řeší zapojení jedno nebo vícefázového generátoru zapínacích impulsů pro tyristorové měniče. Signál žádané hodnoty fázového úhlu se převede na číslicový signál, který se omezí v převodníku. Napěťové signály jednotlivých fází se vytvarují v tvarovačích. Takto získané signály slouží k synchronizaci číslicového signálu okamžitého fázového úhlu a to pomocí číslicového komparátoru, regulátoru, řízeného generátoru a...

Savý výrobek pro jedno použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233935

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wieczorek Bronislav, Dušek Jan, Piller Bohumil, Šlosar Vladimír, Dosedlová Alena, Šilhavý Otta

MPK: A61F 13/18

Značky: použití, savý, výrobek, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Savý výrobek pro jedno použití, určený k zachycování tělesných tekutých výměšků, zejména menstruační vložka, obsahuje krycí vrstvu plošné řídké textilie, obzvláště síťové struktury, jež obepíná absorpční výplň a je přizpůsobena k uchycení na části prádlového oděvu nebo těla. Savý výrobek se vyznačuje tím, že krycí vrstva plošné řídké textilie obsahuje hladká nebo tvarovaná hydrofobní syntetická vlákna, zejména polypropylenové hedvábí tvarované...

Jedno- nebo dvousložkový diazotypický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244505

Dátum: 16.02.1987

Autori: Štipánek Josef, Vlachý Václav, Sladký Petr, Gallistl Vladislav

MPK: G03C 1/60

Značky: diazotypický, dvousložkový, materiál, jedno

Text:

...ewnnennn,amxaonux coenxneumü nan ynyqmeuux cBeTocToüxocTM.Ho ce arm noóanxn upmaonxr Tonmxo K Manenbxomy ynyumenumCBE TOC TOÍĚKOC TH JIIÁaSOTI/IIIHOPO Mawepxaana .205 MBOÓPGTBHMH ~ co 3 naTL nMa 3 oTMnHuñ MaTepzan c Bucoxoñ ceeocToüKocT 5 m H TBM camum Bucoxoä ycToñqnBocTLm sanncaxäoñ nxàopmaunn.ho cux nop npxmenenuue nurmömwopu oóecuBeqnBaHmH nan nmasormnnux mawepnaxon nnmb B Heóonbmoü Mepe CTaÓMHM 3 MpymT Hsoópamenne Ha ocuone...

Zařízení pro jedno a vícenásobně skládání a také pro další zpracování podélně vytažených textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241959

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sodini Giancarlo, Lawrence Jackson, Troope Walter, Baranyai Gusztáv

MPK: B65B 63/04, B65B 25/20

Značky: textilních, podélné, jedno, také, vícenásobné, další, výrobků, skládání, vytažených, zpracování, zařízení

Text:

...nan oqeab nerxnx Texcwnnbaux usnenmñ c Heöonnmoü coócTBeHHoñ cTaóunLHocTbm. aanpnmep, Konromxu mnm qynxm, Tax RBK, B qecwuocru. Meaay omnennawmn cnnansammnmm cwexuuamm. snecs napoñ Banxon, npomcxouw Hexoxrponnpyemas nonaqa, qwo Moxew npuBecTH K cymecmneaam Henocwarkam B Kaqecwne cxuannnaaua H ynanonxu.Ycosepmeücrnoaanue aworo npnuunna cxnannmanus, a uMeHHo H 3 MBHGHMB Hanpaenennn Bpameuna Banxoa, oóxeaqeunux neaToqHuMM Koaaeñpamm, co...

Způsob výroby jedno nebo vícevrstvých plošných útvarů z polyvinylchloridu s pěnovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235981

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jandó Tamás, Tomaskovics Gyula, Stelczer Tibor, Varju Ernö, Farkas Ferenc, Kertész Tibor

MPK: B29D 27/00

Značky: pěnovou, výroby, plošných, jedno, polyvinylchloridu, strukturou, způsob, vícevrstvých, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jedno nebo vícevrstvých plošných útvarů z polyvinylchloridu s pěnovou strukturou při kterém se vychází z kompozice, sestávající z polyvinylchloridu, vyrobeného emulzní, suspenzní a/nebo blokovou polymerací, termoplastických polymerů a popřípadě o sobě známých a pro výrobu plošných útvarů z polyvinylchloridu obvyklých přísad a/nebo pomocných látek. Uvedená suchá práškovitá kompozice se tváří při 80 až 160°C,...