Patenty so značkou «jakož»

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartsch Reni, Heidenbluth Karlheinz, Hempel Roland, Grawert Werner, Glusa Erika, Morgenstern Evelyn, Hoffmann Wolfgang, Schmidt Joachim, Rostock Angelika, Dauth Christoph

MPK: C07D 457/06

Značky: způsoby, výroby, nové, kyseliny, terapeutické, jakož, lysergové, jejich, prostředky, obsahující, sloučeniny, amidy

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: uzavírání, odlehčování, jakož, zařízení, potrubí, kompresoru, automatickému, výtlačného, otevírání

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nagy Zoltán, Nagy Olivér, Doma György, Koltai András, Kovács Attila

MPK: C02F 3/14

Značky: protékaných, podélné, biologických, zařízení, míchaní, jakož, provádění, čištění, nádrží, odpadních, odpadní, provzdušňování, způsob

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

4-(Aminoalkoxy)deriváty thiosanthonu a xanthonu, jakož i jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262293

Dátum: 14.03.1989

Autori: Červená Irena, Protiva Miroslav, Holá Vladislava

MPK: C07D 335/16, C07D 311/86

Značky: thiosanthonu, jakož, 4-(aminoalkoxy)deriváty, hydrochloridy, xanthonu, jejich

Text:

...výchozí báze (2,9 g) íiltrát se promyje zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a vodou, vysuší se síranem sodným a odpařl za sníženého tlaku. Nemohogenní zbytek (7,3 q) se chromatografuje přes kolonu 215 g neutrálního kysličniku hlinitého (aktivita II). Benzenem a směsi benzenu a chloroformu se eluuji méně polární podíly a potom se chloroformem vymyje 4,8 g (40 2) homogenního 4-(3-(N-ethoxykarbonyl-N-methylamino)propoxy)thiokanthonu, který po...

Aminoacyl- a aminoalkyl-deriváty 6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-aminu a jeho homologu, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262163

Dátum: 14.03.1989

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Hulinská Hana, Frycová Hana

MPK: C07D 337/12

Značky: aminoacyl, jejich, jakož, homologů, aminoalkyl-deriváty

Text:

...2 ing/lg 40 zvířat ~před hĺtllalllĺllflvlýlll hrtmcliospusniem. V testu ľ-Otlljĺílĺ tyč-ky u myší vyvolřêvei ve středně vysokých dávkach altaxti, čímž ttazuačuje ttltarvaxkter mírnéht) trankvilizéru E 1750 r 43 plg/kg ~p.o~. maximální efekt za 30 min. .po p-odáníj. Látka má též Inírný mydrietický tlčinek u myši v dávkach 5 x 0 až i 00 mg/lçg po).Podle Ch-HIVHKÍGPH substituentu X jsou látky vzorce l podle vynálezu přístupné dvěma různými...

Zařízení k rozebírání a opětnému stohování pouzder, jakož i k jejich vyprazdňování a plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255694

Dátum: 15.03.1988

Autor: Wolf Michal

MPK: B65G 57/00, B65G 57/22

Značky: plnění, pouzder, jejich, opětnému, zařízení, vyprazdňování, stohování, rozebíraní, jakož

Text:

...Činnost přísavky gg je řízena pneumatiokým ventilem lg, který je přestavován pevnými narážkami lg.Na prvý prekladač 3 pouzder gg navazuje dále otočný odkládací stůl gg tvořený otáčející se hladkou deskou a dopravník Q pouzder gg, který je tvořen krokově pohyblivými lavičkami Q, uprostřed opatřenými otvory. Lavičky 5 jsou upevněny na dvojici článkových nekonečných řetězu napnutých mezi dvěma páry řetězových kol poháněnými maltézským...

Způsob regulace výstupního přetlaku za membránovým regulátorem tlaku plynu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252199

Dátum: 13.08.1987

Autori: Malík Ján, Pála Miloslav

MPK: G05D 16/06, G05D 16/00, G05D 16/20...

Značky: regulace, provádění, přetlaku, způsobu, jakož, tohoto, plynů, zařízení, výstupního, tlaku, regulátorem, způsob, membránovým

Text:

...podmínkách sítě slmulací práce obsluhy. Vlastním principem je totiž integrační postup, kdy je časová konstanta volitelná podle konkrétního charakteru sítě. současně se průměrují hodnoty odběrů, získávané z clony obdobné ako při vyhodnocování obsluhou. Integrační postup je schopný plynule nastavit stanici na požadovaný režim bez ohledu na počet dalších stanic pracujících do systému, čímž je eliminováno kmltání tlaku V této síti. Výhodou...

Způsob výroby nových derivátů benzoylfenylpiperidinu jakož i jejich adičních solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235542

Dátum: 15.11.1986

Autori: Dodey Pierre, Bellamy Francois, Robin Jacques, Majoie Bernard

MPK: C07D 211/14, C07D 295/02

Značky: jejich, jakož, způsob, nových, benzoylfenylpiperidinu, výroby, adičních, kyselinami, solí, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2-piperidinobenzofenonu obecného vzorce I ve kterém každý ze symbolů R1, R2 a R3, které jsou shodné nebo různé, znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu, trifluormethylovou skupinu, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlí-ku v přímém nebo rozvětveném řetězci nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, R5 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo...

Způsob přípravy homopolymerů dienů -1,3 a kopolymerů butadienu -1,3 a izoprenu, jakož i kopolymerů diolefinů -1,3 s vinylovými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 233409

Dátum: 15.08.1986

Autori: Scholz Peter, Fröhlich Hans-otto, Antonová Elisabeth, Schreerová Heike, Bräuningová Ingrid, Klein Wilfried

MPK: C08F 236/12, C08F 236/10, C08F 36/04...

Značky: přípravy, homopolymerů, jakož, vinylovými, monomery, diolefinů, dienů, kopolymerů, způsob, izoprenu, butadienu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů dienů 1,3 a kopolymerů butadienu 1,3 a izoprenu, jakož i kopolymerů diolefinů 1,3 s vinylovými monomery na živé polymery pomocí iniciátoru na bázi multilithinum ditercdiaminu.

Hadice z vytlačovatelné polymerní hmoty, vyztužená vlákny, jakož i způsob a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225128

Dátum: 15.02.1986

Autori: Goettler Lloyd Arnold, Lambright Arthur James

Značky: výrobe, polymerní, hmoty, vytlačovatelné, hadice, jakož, vyztužená, její, zařízení, způsob, vlákny

Zhrnutie / Anotácia:

Hadice z vytlačovatelné polymerní hmoty, vyztužené vlákny, jež jsou ve hmotě samostatně rozptýlená. Vlákna jsou v hadici orientována tak, že převažuje radiální složka orientace vláken nad obvodovou složkou orientace vláken. Vynález se vztahuje též na způsob výroby a zařízení k výrobě takovéto hadice.

Prostředek pro hubení hmyzu a nematodů, jakož i jejich larev a vajíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244822

Dátum: 17.09.1985

Autori: Pangrác Pavel, Houska Stanislav, Rybníeek Josef

MPK: A01N 37/34, C07C 149/415, C07D 333/24...

Značky: prostředek, nematodů, hmyzu, hubení, vajíček, larev, jejich, jakož

Text:

...se mají účinné látky použít k moření setby, mohou se také přidávat barevné látky,které by dávaly namořená setbě podstatné zřetelnější zbarvení.Podll účinné látky, popŕipadě účinných látek v různých přípravcích může kolĺsat v širokém rozmezí. Například může přípravek obsahovat 10 až 90 hmotnostníoh účinné látky. 90 až 10 hmotnostních kapalného nebo pevného nosiče. jakož i popřípadě ažwzo hmotnostních Povrchové aktivní latky.Aplikace...

4-(2-Chlor-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)piperazinoalkyl- ethery a -sulfidy, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240384

Dátum: 13.06.1985

Autori: Dlask Jan, Mostecký Jioí Akademik, Bruthansová Anna, Ružieka Vlastimil

MPK: C07D 409/04

Značky: jakož, 4-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)piperazinoalkyl, jejich, ethery, sulfidy

Text:

...reakce se provedou nejlépe zahříváním jmenovaného dichlorderivätu s nejméně 100 l°/o přebytkem piperazinových derivátů vzorce Il v malém objemu chloroformu k varu. U hydrofilnějších produktů vzorce l R methyl nebo ethyl se izolace provede extrakcí bazických produktů do zředěného vodného roztoku kyseliny sírové, odkud se tyto potom uvolní alkalizací vodným amoniakema neutralizací vhodnými kyselinami se převedou na príslušné soli...

4-(2-Chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-11-yl)piperazinoalkyl- ethery a -sulfidy, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240041

Dátum: 13.06.1985

Autori: Vrlák Ladislav, Všeteeková Marta, Hronská Eva

MPK: C07D 409/04

Značky: jejich, ethery, jakož, sulfidy

Text:

...mg/kg antiapomorfino vý účinek, D 50 7.7 Ing/kg. 24 a 0412-Chlor-11-/4-(3-methoxypropyl)piperazino/-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin (I, X O, R CH 3, n 3), testovaný jako hydrogenmaleinát hodnoty ve stejném pořadí jako v předešlém případě a vesměs v mg/kg 179, 4,2, 7,3, 7,5.2-Čhlor-11-/4-(2-ethoxyethyl)piperazino/-10,11-dihydroě dibenzo/b,f/thiepin (I, x 0, R CZH 5, n 2), testovaný jako maleinát 355, 7,8, 7,1, 7,3.2-Chlor~...

Způsob snížení obsahu alkoholu zkvašených nápojů dialýzou jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222174

Dátum: 15.05.1985

Autori: Breidohr Hans Günter, Ostertag Karl, Schmitz Franz Josef, Bandel Werner, Garske Friedrich

Značky: způsob, alkoholů, jakož, tohoto, provádění, způsobu, nápojů, snížení, zkvašených, obsahu, zařízení, dialýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení obsahu alkoholu zkvašených nápojů jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu, podle něhož se nápoj zkvašený běžným kvasným procesem vede při diferenčním tlaku až 0,5 MPa podél dialyzační membrány, zatímco současně na druhé straně dialyzační membrány proudí jako dialyzátová kapalina voda nebo vodný roztok obsahující extrakční látky. Zařízení sestává z dialyzační membrány uložené v tělese s příslušnými těsnicími...

Způsob dosahování předem stanovitelných a přesných délek příze na křížem soukaných cívkách jakož i zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226715

Dátum: 01.11.1984

Autori: Zellweger Uster Ag, Felix Ernst

Značky: délek, zařízení, přesných, předem, provádění, způsobu, křížem, příze, cívkách, způsob, stanovitelných, soukaných, dosahování, jakož

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dosahování předem stanovitelných a přesných délek příze na křížem soukaných cívkách během soukání, při němž se přesoukávají plné a případně se vyskytující dílčí potáče a při dosahování žádoucí délky příze se soukání pro příslušnou křížem soukanou cívku přerušuje, vyznačený tím, že z přesně známé základní délky /Lv/ příze bezvadných potáčů /21/ se dělením pomocnou veličinou, jež představuje délku příze přesoukanou z jednoho bezvadného...

Způsob výroby frakcí obsahujících kondenzované aromatické uhlovodíky, jakož i výroby těžké pyrolýzní pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214867

Dátum: 15.10.1984

Autori: Reményi Antal, Csiszár Miklós Béla, Szényi Béla Lajos, Csikós Rezsö, Farkas Péter

Značky: aromatické, kondenzované, výroby, obsahujících, jakož, uhlovodíky, frakcí, pryskyřice, pyrolýzní, těžké, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby frakcí obsahujících kondenzované aromatické uhlovodíky, jakož i výroby těžké pyrolýzní pryskyřice z vedlejších produktů o teplotě varu nad 180 °C, které odpadají při tepelné,m štěpení uhlovodíků, vyznačující se tím, že se základní surovina předehřeje na teplotu v rozmezí 170 až 220°C, oxiduje vzduchem, přiváděným v hmotnostním množství 0,05 až 1,5 dílu/h, po dobu 0,5 až 10 hodin při teplotě v rozmezí 180 až 300°C a během oxidace...