Patenty so značkou «jadrových»

Spôsob úpravy odpadov pochádzajúcich z jadrových elektrární odstavených z prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18273

Dátum: 11.11.2011

Autori: Costa Lorenzo, Costa Pier Paolo

MPK: G21F 9/00, G21F 9/08, C03C 1/00...

Značky: elektrární, spôsob, úpravy, odstavených, pochádzajúcich, jadrových, odpadov, prevádzky

Text:

...2, pre tie z kategórie 3 sú výsledky síce dôležité, ale stále ešte čiastkové, najmä pre neekonomický aspekt požadovaných úprav, a do dnešného dňa nie sú na dlhodobé skladovanie žiadne prevádzkové0008 Vzhľadom na úpravu odpadov vyraďovaných z prevádzky, a typicky tých, ktoré vznikli pri odmorovaní, došli odborníci k záveru, že je nutné použiť sklovité matrice s vysokou stabilitou, ako chemíckou tak i termomechanickou, pre všetky rádioaktívne...

Spôsob dekontaminácie povrchov jadrových zariadení kontaminovaných žiaričmi alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13139

Dátum: 16.07.2008

Autori: Bertholdt Horst-otto, Gassen Rainer, Zeiler Bertram, Stiepani Christoph

MPK: G21F 9/12, G21F 9/28, G21F 9/00...

Značky: dekontaminácie, spôsob, zariadení, jadrových, povrchov, kontaminovaných, žiaričmi

Text:

...teda zbavených oxidových vrstiev, zostávajú však voľným okom neviditeľné častice oxidov, ktoré obsahujú žiariče alfa alebo sú naviazané na žiariče alfa. Tieto častice držia len voľne na povrchu komponentov predtým zbavených svojej oxidovej vrstvy, takže žiariče alfa sa dajú čiastočne zotierať napríklad handrouv priebehu stieracej skúšky. Okrem týchto častíc sa môžu na povrchu komponentov nachádzať ešte aj častice obsahujúce0008 Pri demontáži...

Tricyklické modulátory jadrových receptorov steroidných hormónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4031

Dátum: 08.12.2004

Autori: Green Jonathan Edward, Jadhav Prabhakar Kondaji, Gavardinas Konstantinos, Matthews Donald

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/5375, A61K 31/4523...

Značky: hormónov, jadrových, steroidných, modulátory, receptorov, tricyklické

Text:

...a draslíka (diuréza), zvýšené zadržiavanie vody, EP 1 697 350 B 1 32 881 lHhypertenziu (izolovanú systolickú a kombinovanú systolicko-diastolickú),arytmiu, myokardiálnu fibrózu, infarkt myokardu, Bartterov syndróm a poruchy súvisiace zo zvýšenými hladinamí katecholamínov. Hadley, M.E.,ENDOCRINOLOGY, 2. vydanie, str. 366-381, (1988) a Brilla a kol., Journal of Molecular and Cellular Cardíology, 25 (5), str. 563-575 (1993). Okrem toho zvýšené...

Transparentné overovanie prístupu v jadrových sieťach GPRS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2689

Dátum: 30.07.2004

Autori: Britsch Matthias, Blicker Stephan

MPK: H04Q 7/38, H04L 29/06

Značky: přístupu, sieťach, overovanie, transparentné, jadrových

Text:

...Dial-In UserService služba vzdialeného overovania prihlasujúoich sa účastníkov/(registračný) na získanie pridelenej IP adresy v určitom PDP kontexte. V rámci tohto kontextu Radius server 2 prijme MSISDN a/alebo IMSI účastníka. Teda v databáze 3 relácií Radius servera 2 je pre každý PDP kontext uložený pár IP adresy a IMSI/MSISDN. Na základe ID koncového bodu tunela (T EID) GGSN 1 filtruje všetky pakety prechádzajúce PDP kontextom akonáhle je...

Kondenzované heterocyklické sukcínimidové zlúčeniny a ich analógy, modulátory funkcie jadrových hormonálnych receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4674

Dátum: 18.12.2002

Autori: Misra Raj, Roberge Jacques, Patel Ramesh, Hanson Ronald, Fura Aberra, Xiao Hai-yun, Spergel Steven, Rampulla Richard, Giese Soren, Mitt Toomas, Balog James Aaron, Pickering Dacia, Salvati Mark, Li Wenying, Corte James

MPK: A61K 31/40, C07D 491/00, A61P 35/00...

Značky: jadrových, kondenzované, funkcie, receptorov, sukcínimidové, hormonálnych, analogy, zlúčeniny, modulátory, heterocyklické

Text:

...progesterón, testosterón a dihydrotestosterón. Špecifickosť určitého Iigandu založeného na steroide pre jedného člena SB-NHR je získaná diferenčnou substitúciou okolo steroidného jadra. lba malými zmenami v štruktúre okolo steroidného jadra môže byt dosiahnutá vysoká afinita naviazania spojená s vysokou špecifickosťou pre určitého člena SB-NHR (pozri napríklad, Waller et al., Toxicol. Appl. Pharmacol. 137, 219 - 227 (1996) a Mekenyan ef...

Usporiadanie tyčí v palivových zväzkoch jadrových reaktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284781

Dátum: 11.01.1999

Autori: Nemes Imre, Pós István, Szécsényi Zsolt, Patai Szabó Sándor, Korpás Lajos

MPK: G21C 3/326

Značky: usporiadanie, jadrových, tyčí, zväzkoch, reaktorov, palivových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie tyčí v palivových zväzkoch jadrových reaktorov, ktoré umožňuje znížiť počiatočnú reaktivitu tyčí, nerovnomernosť výkonu medzi palivovými tyčami, únik neutrónov zo zväzkov a zvýšiť energetické využitie palivových zväzkov. V nosnom priestore (1b) zväzku (10) sú umiestnené tri tyče (3) s absorbátorom, pričom tieto tyče (3) s absorbátorom sú v okolí centrálnej zóny (1c) nosného priestoru (1b) zväzku (10), a roviny určené...

Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 946

Dátum: 14.09.1995

Autor: Strapec Ján

MPK: G21D 3/04

Značky: poplachové, systémom, pásma, automatizovaným, jadrových, elektrární, zariadenie, kontrolným, bezpečnostného

Text:

...jeho funk čnej spôsobilosti, ktoré pozostáva zo sirény upevnenej na nosnej- 2 trubke, z prívodněho káblu a z ovládacej skrinky, kde Siréna je uvádzané do Činnosti stykačom z ovládacej skrinky, a to na základe centrálne vysielaného signálu cez spínač centrálneho ovládania ktorého podstata spočíva v tom, že siréna upevnená na nosnej trubke pripevnená priamo na jestvujúci stožiar elektrického rozvodu prechádzajúc pomedzi vodiče...

Zariadenie na pridržiavanie jadrových palivových tyčí v zostave

Načítavanie...

Číslo patentu: 280733

Dátum: 09.11.1994

Autor: Crabtree Garry Carlisle

MPK: G21C 3/33

Značky: zostave, zariadenie, jadrových, palivových, pridržiavanie, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na pridržiavanie jadrových palivových tyčí (1) v zostave, ktorá obsahuje nastavovacie tyče (5) rozmiestnené medzi palivovými tyčami (1), pričom každá nastavovacia tyč (5) má časť na uloženie pridržiavacej dosky (13), a pridržiavaciu dosku (13) na umiestnenie na častiach nastavovacích tyčí (5) na uloženie pridržiavacej dosky (13), pričom pridržiavacia doska (13) je vybavená otvormi (15) na umožnenie prúdenia chladiva....

Přísada oxidu železitého do slévárenských jádrových a formovacích směsí a do slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264924

Dátum: 12.09.1989

Autori: Belec Josef, Ulrich Jiří

MPK: B22C 1/00, B22C 1/20, B22C 3/00...

Značky: železitého, formovacích, směsi, oxidů, jadrových, prísada, nátěrů, slévárenských

Text:

...snadno se vyspává z násypek, aniž by vytvořil klenbu, a zaručuje reprodukovatelnou funkci dávkovacích zařízení. Přitomnost chloridu železa v obsazích podle vynálezu způsobuje změnu povrchového náboje částic oxidu železitého,jehož důsledkem je aglomerace výchozích jemných částic V shluky, v nichž působí chloridy železa i jako pojivo. Velikost shluků záleží na obsahu chloridu železa i na technologii směšování a bývá V žádaném rozmezí 0,06...

Způsob regenerace slévárenských formovacích a jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258845

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jelínek Petr, Mrověc Josef, Mikšovský František

MPK: B22C 1/00, B22C 5/04

Značky: formovacích, regenerace, způsob, slévárenských, jadrových, směsi

Text:

...3 v nové směsi a regenerát s koncentrací octanu sodného až 0,3 5 hmot. je zředován novým kžemenným píekem.Octsn sodný je rozložiteiný teplem při 400 až 490 °C na aceton, ktorý shoří a uhliěitan dvojsodný, ktorý už tak negativně neovlivňuje technologické vlastnosti směsi s vodním sklem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob regenerece slěvárenskýoh formovacích a jádrovýoh směsi, sestúvejícíoh z křemenného písku, vodního skla a esterováho...

Způsob regenerace slévárenských formovacích a jádrových směsí s vodním sklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258390

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sedlák Josef, Poláček Bohumír, Veselý Luděk

MPK: B22C 5/04, B22C 5/08

Značky: formovacích, regenerace, vodním, způsob, jadrových, směsi, slévárenských, sklem

Text:

...sníženou zpracovatelnost, nižší pevnost a vysoký otěr forem a jader. Z těchto důvodů je též snížené žáruvzdornost nových formovacích a jádrových směsi s reqeneráty, vysoký výskyt připečenin na odlitcích a zhoršená rozpadsvost forem i jader po odlití.Jinak pracuje postup podle čs. patentu 85 878, který z odpadních písků z odlitých Eorem a jader neodstrañuje zbytky vodního skla a produkty vzniklé jeho rozkladem, ale převádí je působením...

Plastické mazivo pro hloubení jádrových vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253155

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skalský Jiří, Přikryl Josef, Hladík Jaromír

MPK: C10M 3/00, E21B 3/00

Značky: hloubení, mazivo, plastické, jadrových, vrtů

Text:

...hloubení vrtu.změnou koncentrace jednotlivých složek plastického maziva se dosahuje jeho různé konzistence s ohledem na vrtnou horninu, aniž by se při tom narušila jeho mazací účinnost. Film si zaohovává mazací účinnost i ve vodě, v roztocích solí i organických polymerů.Účinnost filmu plastického maziva se zvyšuje i vhodnou volbou odpovídající vrtné kapeli ny. Příklady praktického použití vynálezu ukazují jeho použitelnost pro různé druhy...

Universální zařízení ke stanovení doby vytvrzování jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246561

Dátum: 20.08.1987

Autori: Veszprém Nagy Ferenc, Farkas Béla, Kiss Zoltán, Bátor Edit, Répásy Zoltán

MPK: B22C 9/12, G01N 27/02

Značky: vytvrzování, jadrových, universální, stanovení, zařízení, směsi

Text:

...12 npnxpenneu mrox 13, pacnonomeuuuü Ha Haxonamnncn non KóxyxoM 8 KoHeunu Buxnmqarenen 10. B Hnxueň qacru nasa, nunonnenuoro B cTenxe.mraTnsa 9, nueewcn yrnyönenne, sa cqew KOTODOPO samenxa muxcamopa 11 Qnxcnpyer pyxoxrxy 12 B xpaňueu Humnem nonomennu. AK Topuy pyxoarxn 12 npnxpennena Kpumka 14, aaxpunammaa cnepxy maxry neun 6. Cuusy K Kpumke 14 Kpennwcx cronux 15, npencTaBnammHň coőoñ KPOHMTEŘHc Konbuon, 3 KOT 0 p 0 M aunonuen nas nnn...

Plávajúce vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239577

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kopeák Juraj, Nemec Vendelín, Rusko Milan

MPK: D02G 3/36

Značky: jadrových, výrobu, plávajúce, priadzí, zariadenie, vodiace

Text:

...pre zavesenie na lištu alebo tyčku, pozostávajúci zo základného telesa, v ktorého pozdlžnej osi je umiestnená vodiaca štrbina,podstatou ktorého je že ramená vodiacej štrbiny sú zakončené dosaclacími plochami,zodpovedajúce tvarom priľahlým valčekom,pričom vodiace štrbina je opatrená vložkouz korundu alebo iného materiálu, tvoriacou vodič priadze.Výhodou plávajúceho vodiaceho zariadenia podľa vynálezu je, že pri jeho použití poloha obalu a...

Zariadenie pre tienenie nátrubkov jadrových reaktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238852

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sklenár Ivan, Ježík Ernest

MPK: G21C 11/00

Značky: reaktorov, jadrových, tienenie, zariadenie, nátrubkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené k tieneniu povrchu nátrubkov jadrových reaktorov pri kontrole a oprave. Kužeľový tanier tvaru zrezaného kužeľa má plášť vyložený tieniacimi blokmi okrem miesta, kde je v plášti štrbina. Pootáčaním plášťa štrbina odkrýva len nutnú čast povrchu nátrubku.

Kapalné pojivo formovacích nebo jádrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238058

Dátum: 01.04.1987

Autori: Doškář Josef Gottwaldov, Souček Oldřich, Macášek Igor, Cihlář Jaroslav, Štefek Jaroslav, Čermák Bohumil

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: kapalné, formovacích, jadrových, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit životnost pojiva při zachování technologických vlastností. Dosahuje se toho tím, že poměr objemu primární dávky etylsilikátu 40 a druhé dávky této látky se pohybuje mezi 1 až 1,8 a že jako kyselý hydrolysační katalyzátor se používá kyselina sírová spolu s organickou jí rozložitelnou kyselinou mravenčí nebo šťavelovou, přičemž hmotový poměr organická kyselina - jako mravenčí nebo šťavelová ku kyselině sírové se pohybuje...

Zariadenie pre dialkové plnenie a vyprazdňovanie rádioaktívnych koncentrátov a sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: 249466

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kucharik Dušan

MPK: G21D 1/04

Značky: nádrží, plnenie, jadrových, elektrární, zariadenie, diaľkové, kontajnerov, koncentrátov, vyprázdňovanie, rádioaktívnych, sorbentov

Text:

...sú pripevnené pružne hadice prívodu koncentrátov Q a odvzdušnenia kontajnera 2 zavesené na hladičkovom závese gá umožňujúcom hadicou posun i otáčanie. Rameno 3 upevnenéna konzole gg umožňuje pomocou pneumatického valca gg odklápať toto rameno a plniacu hlavicu pri transporte a ustavovaní kontajnera do definovateľnej polohy.Jednotlivé polohy otočného ramena /hlavice/ sú ohraničené zdvihom valca a dorazmi gg. Na ćape gg otočněho ramena 2...

Zařízení pro oddělování jádrových výztuh a hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235913

Dátum: 15.06.1986

Autor: Berghof Hans

MPK: B22C 5/06

Značky: hřebíků, výztuh, zařízení, oddělování, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření zařízení, které nevyžaduje dlouhodobě obsluhu a vyžaduje menší počet pracovníků. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro oddělování jádrových výztuh a hřebíku, především z použitého slevárenského písku, které pracuje nepřetržitě nebo po taktech a ve značné míře zamezuje zanášení sítové plochy sestávající z nakloněných a ohnutých lamel, zejména ohnutých do tvaru V. Tento úkol je zajištěn tím, že jednak lamely jsou svým...

Vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231060

Dátum: 01.03.1986

Autori: Jančia Branislava, Kojnoková Anna, Braciník Bohdan, Kiss Štefan, Ágh Ladislav

MPK: D01H 13/06

Značky: priadzí, zariadenie, vodiace, výrobu, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre výrobu jadrovej priadze na krúžkovom dopriadacom stroji a rieši spôsob zabezpečenia dokonalého opriadania syntetického hodvábu strižovými vláknami. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na šanžírovacej lište v prietahovom poli dopriadacieho stroja je nastaviteľne upevnený nosník, v ktorom sú vložené nosné ramená nesúce vodič predpriadze a vodiacu kladku na vedenie syntetického hodvábu. Syntetický hodváb je vedený v...

Přísada do slévárenských samotvrdnoucích formovacích a jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218263

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křístek Jiří, Ulrich Jiří

Značky: jadrových, formovacích, směsi, prísada, samotvrdnoucích, slévárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada do slévárenských samotvrdnoucích formovacích a jádrových směsí s vodním sklem v množství 1,2 až 4,0 % hmot. jako pojivem a s kapalnými tvrdidly na bázi organických esterů. Podstata řešení spočívá v tom, že přísada obsahuje dále amorfní práškový kysličník křemičitý, jehož střední průměr částic je v rozmezí 1.10-7 až 2.10-4 a je obsažena ve směsi v množství 0,2 až 5,0 % hmotnostních.

Zařízení na drcení a regeneraci vratných slévárenských formovacích a jádrových smesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224065

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sedlák Josef, Garaj Igor, Polášek Bohumír, Schwarzbacher Vladimír

Značky: vratných, zařízení, směsi, slévárenských, regeneraci, drcení, formovacích, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na drcení a regeneraci vratných slévárenských formovacích a jádrových směsí, sestávající z násypky pro vratnou směs, pohonného motoru a sběrné nádoby s výpustí na regenerát, vyznačené tím, že pod výškově stavitelnou násypkou (2) je ve sběrné nádobě (6) umístěn rotující otěrový kotouč (1), který je připojen k hřídeli pohonného motoru (3), procházející dnem sběrné nádoby (6).

Kompletná kŕmna zmes pre teľatá s úsporou jadrových krmív a so zastúpením močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217676

Dátum: 16.07.1984

Autor: Blaho Rudolf

Značky: jadrových, zastúpením, močoviny, teľatá, kŕmna, kompletná, úsporou, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompletnej kŕmnej zmesi pre odchov teliat v období vo veku od 90 do 180 dní. Účelom vynálezu je zníženie spotreby jadrových krmív, zvýšenie produktivity práce, pri súčasnom zaistení rovnomernej výživy počas celého obdobia. Uvedeného účelu sa dosiahne kompletnou kŕmnou zmesou, ktorá pri výživnej hodnote 10 až 11 % stráviteľných dusíkatých látok a 48 až 53 škrobových jednotiek obsahuje: 25 až 33 % rezaného lucernového sena, 0 až 8...