Patenty so značkou «jaderné»

Chromniklová ocel pro bezešvé trubky, používané v jaderné energetice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268895

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pačák Jan, Kratochvíl Petr, Tomeš Miloň

MPK: C22C 38/40

Značky: energetice, chromniklová, používané, trubky, bezešvé, jaderné

Text:

...0,03 až 0,05 hmot. uhllku a 0,25 až 0,45 95 hmot. titanu.výhodou chromniklové oceli podle vynálezu je, že omezenim obsahu těchto karbidotvorných prvků se podstatné sniží výskyt drobných precipltátů karbidu titanu Tic, kterébrzdí rekrystalizačni proces. Dále se zlepšila struktura trubek a omezil se vznik protežených nerekrystalizovaných zrn a zvýšilo se využít vysokolegované chronniklove oceli.Kruhové provrtané tyče průměrů 340/100 mm,...

Teplotní sonda pro spektrometr jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 268147

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01N 24/04

Značky: sonda, jaderné, teplotní, magnetické, rezonance, spektrometr

Text:

...trubka g je uložena v Dewarově trubici §, Měrný spoj § termočlánku je spojen svým prvním vývodem s prvním vývodem srovnávecího spoje Z teraočlánku, u něhož je umíetěn teplotně závislý prvek g. pripojený k prvnímu vstupu zesilovače g kompenzačního napětí, a svým druhým vývodem s prvním vetupem zesilovače lg termoalektrickáho napětí, k jehož druhému vetupu je připojen druhý vývod srovnávacího spoje Z termočlánku. Zesilovač g konpenzačního...

Palivová tableta pro jaderné reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266706

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kroa Eduard

MPK: G21C 3/28

Značky: tableta, reaktory, jaderné, palivová

Text:

...pláštové vyrobené vlnovcové trubky, s podélně vlnovcovým povrchem. A to vše při nesrovnatelně vyšším, dokonalejším teplotním přestupu vyrobeného tepla z uvedených palivových tablet, přes uvedenou vlnovcovou trubku na probíhající vodní teplosměnné proudnice vnitřní středovou částí reaktoru. všemi uvedenými skutečnostmi po realizaci dle vynálezu se nejen zvýší a zdokonalí vyhoření palivových tablet, což vše se zcela zákonitě promítne ve...

Způsob odplynění doplňované vody pro teplárenskou soustavu zásobovanou horkou vodou z jaderné elektrárny a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264787

Dátum: 12.09.1989

Autor: Stachová Jana

MPK: G12B 15/02

Značky: teplárenskou, zařízení, horkou, odplynění, zásobovanou, vodou, provádění, soustavu, tohoto, doplňované, jaderné, elektrárny, způsobu, způsob

Text:

...na 130 až 150 °C pro zásobování teplárenské soustavy ll. Z přívodní větve tepelného napaječe 3 se provede odběr této horké vody 3, jehož jedna část É přichází přes škrticí ventil do expandéru §, kde se- z ní uvolní pára, jež se použije jako topná pára pro odplynění. Tato pára se zavede nad maximál ní hladinu vody v zásobní nádrži § umístěné pod odplyňovačem 1. Kondenzát lg z expandéru 5se rovněž zavadí do zásobní nádrže 5, a to pod hladinu...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sadílek Jiří, Matal Oldřich

MPK: F28F 27/00, C21D 5/08

Značky: zapojení, napájecího, elektrárny, parních, generátoru, vodního, jaderné, traktu

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Obvod úpravy spektra ve spektrometru jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 262849

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dokoupil Zdeněk

MPK: G01N 24/08

Značky: úpravy, spektra, rezonance, obvod, spektrometru, jaderné, magnetické

Text:

...na němž je schematicky znázornčno příkladné provedení obvodu úpravy spektra ve spektrometru jądernémagnetické rezonanoe podle vynálezu.Na obrázku je schematicky znázornčna soustava číslice vých potenciomotrů 1, z nichž každý je spojen svým prvnímvýstupom se vstupem čítání vpřed a svým druhým výstupem se vstupom čitání vzad sobě přiřazeného vratného čitnče g.Každý vratný čítač g je svými datovými stupy spojen sevý. sobě...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Běluša Jindřich, Krejčí Ivan

MPK: G06K 9/20, G01N 24/08

Značky: signálu, jaderné, digitální, zobrazení, zapojení, magnetické, časově, základný, rezonance

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Potrubní průchodka, zejména pro jaderné provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261587

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21C 13/06

Značky: potrubní, průchodka, jaderné, provozy, zejména

Text:

...stěny 3, vyrobené z betonu nebo jiného vhodného materiálu pohlcujícího radíoaktivní záření,je uložena ochranná trubka § e potrubím 5, které má menší průměr než ochranná trubka § a leží v její oee 55. Proetor mezi potrubim 5 a ochrannou trubkou § je vyplněn stínicí hmotou 5, například olověnou vetou nebo litinovou drtí. Ochranná trubka § je zekončena přírubou §, která je ueežena v zehloubení stínici etěny 3 v místě vyúetění průohodu g. Na...

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor

MPK: C02F 1/00, G21D 1/02

Značky: zařízení, technologických, odpadních, elektrárny, jaderné, proplachu, využití

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Regulační člen stabilizátoru proudu elektromagnetu jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 259442

Dátum: 17.10.1988

Autori: Králík Miroslav, Hronek Vítězslav

MPK: G01N 24/08

Značky: regulační, jaderné, člen, proudu, rezonance, magnetické, stabilizátoru, elektromagnetů

Text:

...rezonance podle vynálezu je, že pouzdra výkonových tranzistorů jsou přímo bez izolačních podložek spojená s chladičem, který je navíc spojen s ochrannou zemí. Tím vzniká podstatně vyšší chladící efekt sníženímtepelného odporu přechodu pouzdro-chladič a zvyšuje se zatížitelnost tranzistorů a jejich spolehliłvost. Dynamické vlastnosti zaruču.je buzení z tranzistoru opačne polaritý,který může být v zapojení se společným emi torem a pnotože...

Tepelně izolační výrobek pro izolaci, zejména v jaderné energetice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259331

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zink Stanislav, Veselovský Petr, Baláček Petr, Mareš Ivo

MPK: G21F 1/12

Značky: zejména, výrobek, energetice, izolaci, tepelně, jaderné, izolační, výroby, způsob

Text:

...snížení objemu a hmotnosti isolací, čímž se také následně sníłí při použití na jederných elektrárnách množství radioaktivního.odpadu při opravách. Přitom se jedná o výrobek s vysokou odolnosti k teplotám, vysokou jadernou odolnostii chemickou odolnosti k působení vody za vyšších teplot i kyselých i zásaditých dezaktivačních roztoku. Další výhodou je jednoduchý a nenáročný způsob výroby tohoto výrobku. Sníženípracnosti montáže...

Barbotážní vakuový systém lokalizace havarií standartní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243961

Dátum: 01.07.1988

Autori: Zvioina František, Wurm Libor

MPK: G21C 15/18

Značky: barbotážní, dvěma, standartní, reaktory, lokalizace, jaderné, havárií, elektrárny, vakuový, vodovodními, systém

Text:

...zmenšuje i rychlost čerpání životnosti zejména hornetizující vyetćlky této koncové části lokalizsčníhe systému. za čtvrtá,nová či prídavné zařízení, jiní je propojovací potrubí včetně jeho alternatívní vybavenosti, je zařízením se zcela paeivní funkcí, takže je vysoce spolehlivá a bezpečně. Proto jeho instalací nedochúzí ke snížení funkční pohotovosti a spolehlivosti. celeho systemu. Iinoto technická bezpečnost i životnost propojovaeího...

Zařízení k regulaci výkonu energetického bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256912

Dátum: 15.04.1988

Autori: Goljan Leonid, Mino Igor, Pakšver Viktor, Kalošin Jurij, Litvin Anatolij

MPK: G21C 7/36

Značky: elektrárny, energetického, jaderné, regulaci, výkonu, bloků, zařízení

Text:

...ycHnHTenb 42 Q nepeMeHHbM KoamnuHeHToM ycHneHHa,cynuupywuuñ ycunurenb 43, 6 noK 46 awanounoro Hanpnmenun, peneňuam önox 45,Knmqu 46, 47, nepamň 6 noK 48 ynpa 3 neHHn.nepauů 4911, Brqpoň 49.2 H COOTBGT crneuuo Hxruü 49.5 axou, nepauü 50.1 H sřopoü 50.2 nbmo nepsoro ônoxa 48 ynpaaneHHn. Kauan 3 perynnpoaanuu aanenun coepxnr náŕunx 51 (mHr.3), sanarqn 52, HsMepHTenbHuñ önok 53,6 noK 54 oôparuoñ canan, peneñnhm ônox 55,Hepnuü ônox 48 (mHr.4)...

Obrácený parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Weis Jaromír, Rudenko Ivan, Rusko Milan, Reiter Juraj, Linhardt Peter

MPK: F28D 7/10, G21D 5/08

Značky: obrácený, jaderné, reaktorem, elektrárny, generátor, parní, rychlým

Text:

...prostoru ve větší vzdálenosti od trubkovnice,takže teplotní spád na trubkovnici zůstává Ininimálííí, nebo se i zmenšuje, čímž je zamezeno přídavnému namáhání trubkovnice a lemů trubkovnice. Zároveň se dosahuje toho,že je lépe využívána teplosměnná plocha, protože k dohřívání dochází na konci přepážek intenziiikační Vestavby, takže výparních zůstává v normálních mezích a v přepážkách intenzitikační Vestavby nedochází k rozdělování složek...

Kombinovaný atmosférický chladič vody pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244641

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sikora Wlodzimierz, Skoczinski Wojciech

MPK: F28C 1/00

Značky: jaderné, kombinovaný, atmosférický, elektrárny, chladič

Text:

...v areálu dané jaderné elektrárny.Za šesté, výhodou je 1 možnost snadné instalace plovoucíoh sprchových modulů, která lze lehce přemístit na právě návětrnou stranu, čím se vedle určitého doochlezení chladící vody důležité dá omezovat nepříznivý vliv silnějěího větru na funkci hlavního chladicího systému.Za sedmé, oproti všem konkurenčním zařízením, s výjimkou suchého atmoeférickěho chladiče, dochází k určitým úsporám v celkové apotřebě vody pro...

Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252434

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šírek Jan, Matal Oldřich

MPK: G21D 3/08

Značky: vyhodnocovacích, diagnostického, elektrárny, systému, bloků, jaderné, čidel, komponent, zapojení

Text:

...Zprscování vzorku probíhá v bloku efektivních hodnot, v bloku tvorby maximální dvojamplitudy signálu, v bloku spekter, V bloku celkové a pásmové frekvence, v bloku jednotkové energie a v bloku středních hodnot a výsledky tohoto zpracování přejímá ve formě charakteristických hodnot blok komperátorů. V tomtobloku se srovnáveji aktuální charakteriatickéhodnoty s mežnímil hodnotami, které jsou opravovány podle dot z komparátoru změn vý L...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šíma Aleš, Bár Jaromír, Fiala Bohumil, Mašek Václav, Červinka Jiří

MPK: F28G 1/08

Značky: zařízení, snímání, jaderné, vnitřních, povrchu, generátoru, parního, vzorků, mechanickému, nánosu, elektrárny

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Vazba hlavice a ramene sondy spektrometru jaderně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 240228

Dátum: 15.06.1987

Autor: Wolff Christian

MPK: G01N 24/00

Značky: hlavice, sondy, rezonance, vazba, ramene, jaderné, magnetické, spektrometru

Text:

...zákles pro zavěšeni hranolovité hlavice sondy, která je opatřena na užší straně po délnou .drážkou, do níž je zasunut rovno-,běžně s podélnou osou hlavice sondy tepel něizolační díl, ukončený k-ulovým zábru 240228sem dosedajícím na přívod teplonosného média uloženého odpruženě v raineni sondy,přičemž podělná drážka je přemostěna, v hornim rohu aretačním -čepem navazujícím na aretační šroub.Hlavni výhodou vynálezu je, že turbínka je...

Trubky pro přestup tepla u parního generátoru jaderné elektrárny s vodně vodním energetickým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238055

Dátum: 01.04.1987

Autor: Košťál Miroslav

MPK: G21C 1/08, F28D 7/00

Značky: reaktorem, přestup, parního, vodním, jaderné, vodné, generátoru, energetickým, trubky, tepla, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalické trubky podle vynálezu jsou zhotovené ze dvou vrstev ocelí: z vrstvy sousedící s prostorem primárního okruhu, zhotovené z vysocelegované slitiny, nebo austentické nerezavějící oceli a z vrstvy sousedící s prostorem sekundárního okruhu, zhotovené buď ze středně nebo nízkolegované oceli, nebo i oceli uhlíkaté, přičemž obě vrstvy jsou vůči sobě navzájem metalicky spojeny. Metalického spojení lze dosáhnout tím způsobem, že se trubky do...

Způsob zjišťování rezonančních frekvencí uzlů komponent jaderně energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234915

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich, Urbánek Miroslav

MPK: G21C 17/00

Značky: energetických, uzlů, rezonančních, frekvencí, způsob, zařízení, komponent, zjišťování, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

U provádění způsobu podle vynálezu je na sledovaném uzlu vybudováno časově skokově a prostorově místní chvění a současně v tomtéž místě uzlu a dále na povrchu komponenty je alespoň v jednom místě zachycováno a vyhodnocováno spektrum vlnění. Přitom je místní chvění, zpravidla uvnitř komponenty na uzlu, vybuzováno časově skokově startem příložného vibrátoru, rázem cejchovaného kladívka anebo definovanou změnou polohové energie komponenty....

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229949

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pavlov Vladimir Pavlov, Gertschev Stefan Janakiev

MPK: G21C 9/00

Značky: ochranné, výtoku, media, reaktorem, elektrárny, zařízení, pasivní, jaderným, jaderné, chlazeným, vodou, havarijním, teplonosného

Zhrnutie / Anotácia:

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného. média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem, jehož neprodyšné prostory, v nichž se nachází primární oběh, jsou spojeny s barbotážní kondenzační soustavou, jež je ze své strany spojena s neprodyšným, bezespárovým prostorem a sestává z trubek ponořených do vodního prostoru, vyznačující se tím, že trubky (5) je u pomořeny v rozdílné hloubce vůči vodní hladině a každá...

Obrácený parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234369

Dátum: 15.10.1986

Autori: Malásek Václav, Mašek Václav, Dubšek František, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Šrůtek Josef

MPK: F22B 33/12

Značky: jaderné, elektrárny, parní, zvláště, generátor, obrácený

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení je délka prvního přímého úseku rovna nebo větší, než dohříváková část teplosměnných trubek, délka oblouku kolena je rovna nebo menší než výparníková část teplosměnných trubek a délka druhého přímého úseku je rovna nebo větší, než přehříváková část teplosměnných trubek. V tomto případě se v koleně nachází výparná část parního generátoru a přestup tepla při varu je tudíž nezávislý na rychlosti, přičemž vynechání vestavby nemá vliv ne...

Parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234366

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tomeš Václav, Dubšek František, Šrůtek Josef, Mašek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Malásek Václav

MPK: F22B 17/06

Značky: zvláště, jaderné, elektrárny, generátor, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění nebezpečí pulsací a dále použití šroubovicové vestavby umožňující příčné proudění vody a páry v přímých částech horního a dolního ramene obráceného parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že horní rameno musí svírat se svislicí úhel alfa v rozmezí 10 + 40° a dolní rameno musí se svislicí svírat úhel beta v rozmezí 10 + 40°. Parní generátor podle vynálezu lze použít i pro všechny výměníky tepla potřebující...

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: media, zařízení, okruhu, udržování, reaktorem, zvyšování, elektrárny, integrované, teplonosného, tlaku, primárním, jaderné, tlakovodním

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Pasivní sprchový podsystém barbotážního kondenzátoru páry jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228794

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: barbotážního, elektrárny, pasivní, páry, kondenzátorů, sprchový, podsystém, jaderné, vodovodním, reaktorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technické a radiační bezpečnosti standardních jaderných elektráren s vodovodními reaktory, neboť řeší problematiku dalšího zvyšování technickoekonomické a provozně bezpečnostní úrovně stávajících systémů pro snižování respektive likvidaci pohavarijního tlaku v ochranné obálce. Podstata vynálezu spočívá v instalaci směšovacích ejektorů nebo vodních turbočerpadlových soustrojí v potrubí, kterým proudí voda vyteklá z barbotážního...

Patro barbotážního kondenzátoru systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223167

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: systému, jaderné, vodovodním, havárií, kondenzátorů, lokalizace, reaktorem, patro, elektrárny, barbotážního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká inovace základního technologického zařízení velmi důležitého bezpečnostního systému lokalizace havárií standardní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory středního výkonu, tj. barbotážních kondenzátorů, které jsou sestaveny z více jednotlivých paralelně řazených pater disponovaných nad sebou. Vynález spočívá ve zlepšené geometrii jednotlivých pater, čímž dochází zejména ke zvýšení efektivnosti barbotážního kondenzátoru,...

Pojistné zařízení prostoru hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229989

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jílek Václav, Zach Josef, Říha Josef, Sainer Vladimír, Orna Miloslav, Sulek Miroslav, Hranička Ladislav

MPK: G21C 9/02

Značky: prostoru, zařízení, hlavního, elektrárny, pojistné, jaderné, bloků, výrobního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zlepšeného pojistného zařízení uzavřeného prostoru reaktorové šachty jaderné elektrárny proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku. Uvedeného účelu se dosáhne hliníkovou membránou se speciálním prořezávacím nožem přesně stavitelným.

Přídavné bezpečnostní zařízení systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220635

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: lokalizace, zařízení, havárií, systému, reaktorem, vodovodním, bezpečnostní, jaderné, přídavné, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení barbotážně vakuového systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem, který byl vyvinut a technicky rozpracován v SSSR a který je strategickým bezpečnostním systémem početné generace standardních dvoublokových jaderných elektráren s jejichž realizací počítá integrovaný jaderný program zemí RVHP. Zahraniční zkušeností podložené nezbytné respektování pohavarijní vodíkové problematiky vedlo...

Článkový výměník tepla, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228034

Dátum: 01.12.1985

Autor: Křížek Vladimír

Značky: článkový, elektrárny, jaderné, tepla, výměník, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článkového výměníku tepla, zvláště pro jaderné elektrárny s rychlým reaktorem a sodíkovým teplonositelem, který sleduje optimální funkci a ekonomické ukazatele, snadnou výrobu, montáž i opravitelnost při maximální bezpečnosti provozu. U článkového výměníku podle vynálezu je vytvořen článek se svazkem trubek typu Fiedl obklopených ochranným pláštěm s horními vstupními otvory a spodním výstupním otvorem pro průtok teplonosného...

Článkový parní generátor, zejména pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223946

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mánek Oldřich, Říman Jaroslav, Křížek Vladimír, Mašek Václav, Rybníček Josef

Značky: elektrárny, zejména, parní, generátor, článkový, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Článkový parní generátor, zejména pro jaderní elektrárny, jehož teplosměnná plocha je rozdělena do článků tvaru "L" s nestejné dlouhými rameny, svírajícími úhel v rozmezí 60° až 90°, přičemž články jsou tvořeny z teplosměnných trubek, trubkovnic a plášťové trubky s příčnými svary umístěnými mimo oblouk článku, vyznačený tím, že články (1) jsou symetricky uspořádány kolem myšlené vertikální roviny, v níž leží podélná osa separačního bubnu (8),...

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219822

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bárdoš Josef

Značky: kritické, palivová, kazeta, jaderné, experimentální, soubory, reaktory

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce palivové kazety prostřednictvím odstranění hlavice kazety a tím usnadnění dostupu k jednotlivým palivovým elementům kazety, při zachování transportovatelnosti kazety jako celku. Uvedeného účelu se dosáhne prodloužením vnější obálky (1) palivové kazety o část (3) obsahující otvory (4) pro její uchycení a manipulaci. Dostupnost otvorů (4) se zajišťuje buď vzájemnou orientací kazet v aktivní zóně, anebo...

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory

Načítavanie...

Číslo patentu: 221627

Dátum: 15.05.1985

Autori: Čermák Jiří, Bárdoš Josef

Značky: experimentální, palivová, kazeta, jaderné, reaktory, kritické, soubory

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory vytvořená z palivových elementů různě obohacených štěpitelným isotopem. Účelem vynálezu je vytvoření levné palivové kazety pro přechodové pásmo v substitučních experimentech tj. experimentech v nichž se dovnitř původní aktivní zóny vloží (substituuje) jiná aktivní zóna na níž je potřeba provádět experimenty. Uvedeného účelu se dosáhne použitím štěpitelným isotopem různě...

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215934

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: tlaku, tlakovodním, zařízení, elektrárny, reaktorem, jaderné, media, udržování, okruhu, zvyšování, teplonosného, primárním

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem řeší problémy snižování vlastní spotřeby a zvyšování provozní pružnosti u těchto elektráren. Aplikuje atraktivní tepelně čerpadlovou techniku v rozvojovém programu jaderné energetiky. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory, vzhledem k blízkým úrovním teplot udržovaným za provozu v primárních a sekundárních okruzích,...

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216465

Dátum: 01.07.1984

Autori: Urbančík Libor, Bár Jaromír, Košťál Miroslav

Značky: elektrárny, tepla, generátoru, slitina, parním, jaderné, sodíkem, vodou, kovová, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny, vyznačená tím, že obsahuje jako základní kov cín v hmotnostní koncentraci v mezích od 0,40 do 0,95 % a kromě toho ještě druhý kov, jímž je buď zinek, nebo olovo, nebo kadmium, nebo bismut, přičemž hmotnostní koncentrace tohoto druhého kovu je v mezích od 0,05 do 0,60 %.

Jednotka kontinuálního digitálního měření a registrace metod jaderné karotáže s pevným hloubkovým krokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214345

Dátum: 01.06.1984

Autori: Křesťan Petr, Josovič Milan

Značky: jaderné, metod, registrace, krokem, hloubkovým, karotáže, měření, kontinuálního, jednotka, pevným, digitálního

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka kontinuálního digitálního měření a registrace metod jaderné karotáže s pevným hloubkovým krokem pro pořízení digitálního záznamu měření jaderné karotáže. Jednotka je tvořena odměrným zařízením po hybu kabelu, dvěma klopnými obvody a generátorem řídících pulsů. Součástí jednotky je měřicí sonda, na kterou navazuje první hradlo. Další součástí jednotky je první čítač měřené veličiny, za nímž následuje první paměť měřené veličiny. Na...

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214281

Dátum: 01.06.1984

Autori: Žižka Bernard, Bár Jaromír, Urbančík Libor, Zlesák Ivan

Značky: dezaktivační, elektrárny, kapalina, provozního, jaderné, zvláště, zařízení, parního, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru, vyznačená tím, že obsahuje 80 až 97 % hmotnosti chlorovaných organických rozpouštědel, 0,5 až 10 % hmotnosti povrchově aktivních látek, 1 až 5,0 % hmotnosti kyseliny olejové nebo její alkalické či amonné soli, 0,1 až 2,0 % hmotnosti buď kyselinu dusičnou nebo komplexon a 0,1 až 10,0 % hmotnosti vody.