Patenty so značkou «izotopů»

Spôsob prípravy izotopu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18876

Dátum: 29.04.2011

Autori: Borretzen Peer, Karlson Jan Roger

MPK: G21G 1/00, A61K 51/12

Značky: přípravy, izotopů, spôsob

Text:

...množstvách. Vtabulke je uvedený prvok, molekulová hmotnost (Mw), typ rozpadu (typ) a polčas rozpadu v rokoch (y) alebo dňoch (d) pre nuklid mRa a jeho dva prekurzorové izotopy. Táto príprava začína z nuklidu mAc, ktorý sa nachádza v stopovom množstve vuránových rudách, vzniká tu ako súčasť prírodného rozpadového radu, ktorý začína pri nuklide 235 U. Jedna tona uránovej rudy obsahuje približne desatinu gramu aktínia, a i keď sa nuklid mAc...

Spôsob exponovania materiálu, spôsob produkovania užitočného izotopu a spôsob transmutácie zahrnujúci spôsob exponovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286044

Dátum: 07.01.2008

Autor: Rubbia Carlo

MPK: G21G 1/00

Značky: materiálů, izotopů, spôsob, zahrnujúci, exponovania, užitočného, transmutácie, produkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe exponovania materiálu sa materiál exponuje neutrónovým tokom tak, že materiál obklopuje neutrónový zdroj a distribuuje sa v médiu difundujúcimi neutrónmi. Difúzne médium je pre neutróny transparentné a rozptylom neutrónov vnútri difúzneho média sa zvyšuje neutrónový tok vychádzajúci zo zdroja, ktorým je materiál exponovaný. Spôsob produkovania užitočného izotopu zahrnuje transformáciu užitočného izotopu exponovaním neutrónovým tokom...

Způsob zavádění radioaktivního izotopu jodu do m-jodbenzylguanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265357

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kronrád Leo, Kopička Karel, Pereszlényiová Eva, Hradilek Pavel

MPK: A61K 43/00

Značky: izotopů, způsob, m-jodbenzylguanidinu, zavádění, radioaktivního

Text:

...gg, 1985, s. 123,kteří pro urychlení reakce používají jako katalyzátor cuľ ionty genrované redukcí z Cuľľ pomocí chbridu cínatého přímo V reakční směsi. Velmi rychlý postup přípravy popisuje Iskasekaran,M J. Nucl. Med. gł, 1983, s. P 117, který je založený na použití chloraminu jako jodačního činidla. Hlavní nevýhodou oboutěchto metod je, že se doraakční směsi vnáší velké množství redukčních nebo oxidačních činidel, a protože výsledný...

Způsob separace radioaktivního izotopu jodu 125I od xenondifluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234654

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kronrád Leo, Rak Václav, Hradilek Pavel, Kopička Karel

MPK: G21G 4/08

Značky: xenondifluoridu, radioaktivního, izotopů, separace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu separace xenondifluoridu od radioaktivního jodu. Podstatou vynálezu je to, že plynná směs xenondifluoridu a radioaktivního jodu se vede přes kolonku naplněnou oxidem hlinitým, která je postupně zahřívána na teplotu 1 000 K, přičemž xenondifluorid se na kolonce rozkládá na fluor a xenon, fluor je v kolonce pevně vázán ve formě fluorohlinitanu, zatímco radioaktivní jod a xenon pronikají za kolonku, kde je radioaktivní jod...

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 235645

Dátum: 15.11.1986

Autori: Štamberg Jiří, Cabicar Josef, Štamberg Karel

MPK: B01D 59/26, G01N 31/04

Značky: uranu, distribuce, způsob, separace, izotopů, metodou, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce z vodných roztoků obsahujících uranylové soli pomocí měničů kationtů na bázi sférické celulózy a styrendivinylbenzenových kopolymerů s výměnnými skupinami fosfátovými nebo fosfonovými. Nový způsob je zvláště vhodný pro separaci v kyselých a silně kyselých roztocích.

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224844

Dátum: 01.11.1984

Autori: Cabicar Josef, Štamberg Karel, Štamberg Jiří

Značky: řízené, izotopů, uranu, separace, způsob, metodou, distribuce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce s využitím zejména koncentračního izotopového jevu ve dvoufázových systémech, přičemž jedna z fází je vodným nebo nevodným roztokem izotopů uranu obsahujícím aniontové komplexy uranu a druhá fáze je měničem iontů, vyznačený tím, že jako měnič iontů se použije měnič aniontů na bázi vinylových polymerů nebo celulózy.

Způsob separace izotopů metodou řízené distribuce s využitím zejména rovnovážného koncentračního efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214905

Dátum: 30.10.1984

Autori: Štamberg Karel, Katzer Josef, Cabicar Josef

Značky: koncentračního, distribuce, rovnovážného, metodou, separace, způsob, izotopů, efektu, zejména, řízené, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazné zvýšení hod noty elementárního separačního faktoru, a sice na úroveň 1,10±0,4, což představuje konkrétně pro separaci izotopů uranu sní žení celkového počtu separačních stupňů o 1 až 1,5 řádu, zkrácení doby pro ustavení stacionárního stavu a snížení nádrže obohaceného uranu v zařízení rovněž asi o 1 řád. Separace izotopů je řízena dobou trvání a hydrodynamickými parametry kontaktu fází, teplotou, osvětlením a složením...

Způsob separace izotopů metodou řízené distribuce s využitím zejména kinetického koncentračního efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214904

Dátum: 30.10.1984

Autori: Cabicar Josef, Štamberg Karel

Značky: zejména, koncentračního, efektu, způsob, kinetického, distribuce, separace, izotopů, metodou, využitím, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazné zvýšení hod noty elementárního separačního faktoru konkrétně pro separaci izotopů uranu, snížení celkového počtu separačních stupňů o jeden až 1,5 řádu, zkrácení doby pro ustavení stacionárního stavu a snížení nádrže obohaceného uranu v zařízení rovněž cca o 1 řád. Je možno pracovat s roztoky šestimocného uranu, není zapotřebí měnit jeho valenční stav a není nutné převádět uran před obohacením na UF6, jak tomu je u...