Patenty so značkou «izotopem»

Způsob přípravy maltosy značené radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264250

Dátum: 13.06.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: radioizotopem, značené, přípravy, maltosy, způsob, stabilním, izotopem

Text:

...C nebo stabilním isotopem C spočíva v tom, že- radiochemícké výtěžky jsou vyšší nebo pří nejmenším srovnatelné s výtěžky při dosud používané enzymové hydrolýze,- postup se mimořádněyzjednoduší (iontomě nič lze odstranit z reakční směsi pouhým odstředěním) a výrazně urychlí,- vedlejší produkty vznikají v celkovém množství jen do 10 a lze je oddělit např. papírovou chromatografií,- metoda je šetrnější než při použití hydrolý CS 264 250 B...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolina Josef, Smažík Miroslav, Doucha Jiří, Kopecký Jiří

MPK: C13K 13/00

Značky: biosyntézy, nespecificky, izotopem, xylózy, florideového, způsob, stabilním, škrobu, uhlíku, galaktózy, řízené, značených

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Způsob přípravy N-acetyl-D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 262026

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: přípravy, radioizotopem, stabilním, n-acetyl-d-glukosaminu, izotopem, značeného, způsob

Text:

...Habar F. Che. Ber. §§, 722 /1953//.N-acetylaco acetylchloríde je komplikovaná a značný probléme je přítolnoot silně alkalickáho prostředí, podporujícího rozklad sacharídů.N-dcotylaco ketene a jen průnyalové využití a není vhodnú A pro laboratorní účely /Quadbĺck G. Angew. Che. gg, 724 /1953//.nebo stabilní ísetope 130 by bylo ožno využít snačený D-glukooain /A 0 231 498, A 0 252 230/.zo uza Doeun popsané aetody N-acetylaco neznačeného...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Radošovská Kristína, Šimúth Jozef, Hromádková Božena, Kolina Josef

MPK: C07H 19/048, C07H 19/16

Značky: řady, enzymatické, izotopem, přípravy, purinové, značených, polynukleotidů, způsob, radioaktivním, resp, pyrimidinové

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Způsob přípravy injekčního roztoku 18-I-oktadekanové kyseliny značené radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253845

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kasalický Jan, Hradilek Pavel, Kronrád Leo, Pereszlényiová Eva

MPK: C07C 53/19

Značky: 18-i-oktadekanové, způsob, injekčního, radioaktivním, přípravy, kyseliny, izotopem, roztoku, značené

Text:

...propyl-ketonu. Je též možné využít výměnné reakce v prostředí směsi kyseliny octové a sírová apa» tent NSR 2 947 500). Izotopová výměna může též probíhat v pevné fázi. Podle patentu NSR číslo 2 914 089 je vytvořen odpařováním roztoku. Mastné kyseliny na povrchu skelných částic filmu. stejným způsobem je přidán radioaktivní jöd 1231. Zahřátím na 80 °C proběhne reakce a produktje ze skla vymyt.Společnou nevýhodou všech těchto postupu je...

Způsob preparativní izolace methioninu značeného radioaktivním izotopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236394

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kleinmann Imrich, Svoboda Vratislav

MPK: C07B 23/00

Značky: izolace, radioaktivním, způsob, methioninu, izotopem, značeného, preparativní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativní isolace methioninu značeného radioaktivním isotopem eluční kapalinou sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že se směs látek vznikající při přípravě radioaktivního methioninu dělí na sloupci porézního hydrofilního iontoměniče na bázi ethylenglykolmethakrylátového kopolyméru s fosfátovými výměnnými skupinami za použití eluentu, tvořeného kyselinou mravenčí, ethylalkoholem, thiodiglykolem a vodou, přičemž...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249289

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hradilek Pavel, Kopička Karel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: bromsulfaleinu, způsob, výroby, radioaktivním, značeného, izotopem, injekčního, roztoku

Text:

...nevýhody odstraňuje postup podle vynálezu. Příprava injekčního roztoku bromsulfaleínu značeného radioaktivním ízotopem jódu je zde prováděna tak, že se na předem připravenou neradioaktivní reakční směs, sestávající z chromatograficky čistého bromsulfaleinu ve vodném roztoku o koncentraci 10-1 až 10-4 mol/l a hodnotě pH 2,0 až 8,0 a peroxídu vodíku o koncentraci 101 až 103 mol/1 působí roztokom 50-2 000 MBq radioaktivního jodidu sodného...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249288

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hradilek Pavel, Kopička Karel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: roztoku, izotopem, výroby, způsob, bromsulfaleinu, radioaktivním, značeného, injekčního

Text:

...nezreagovaný nejödovený bromsulfalein a dále v určitém poměru zastoupené mono- a dijódbromsulfalein. Přitom biologické chování jednotlivých složek je různé, a proto je třeba připravit značený dijödbromsulfalein pomocí izotopové výměnné reakce ve vysoké radiochemické čistotě. Pro některé účely, zejména funkční testy, je výhodnější používat monojôdbromsulfalein, který má rychlejší průběh vylučování z organismu.Uvedené metody jsou tedy...

Způsob fotosyntetické produkce sacharidů, nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku s vysokým stupněm obohacení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233600

Dátum: 01.02.1987

Autori: Smažík Miroslav, Kolina Josef, Pekárková Blažena, Doucha Jiří, Šetlík Ivan

MPK: C13K 13/00

Značky: stabilním, fotosyntetické, obohacení, značených, nespecificky, vysokým, stupněm, sacharidů, izotopem, produkce, způsob, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fotosyntetické produkce sacharidů, nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku s vysokým stupněm obohacení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke kultivaci použije dceřiných buněk synchronní populace řas s obsahem 2 až 4 % hmot. sacharidů na počátku buněčného cyklu, přičemž výrobní kultivace na světle probíhá až do začátku replikace deoxyribonukleové kyseliny, tj. po dobu 7 až 8 hodin při teplotě 28 až 29 °C,...

Způsob přípravy methyl-alfa-D-glukopyranosidu značeného radioisotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C s využitím značeného alfa-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231499

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: přípravy, využitím, způsob, izotopem, značeného, methyl-alfa-d-glukopyranosidu, radioisotopem, stabilním, alfa-d-glukanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-alfa-D-glukopyranosidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C s využitím značeného alfa-D-glukanu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značený alfa-D-glukan, izolovaný s výhodou z fotoautotrofních organismů se uvede v reakci s methanolickou kyselinou trifluoroctovou, výhodně o 5 až 258 koncentraci, v přítomnosti 2 až 4 B vody vztaženo na hmotnost methanolu, při teplotě 85 až 100...

Způsob přípravy D-glukosamidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231498

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: d-glukosamidu, radioizotopem, stabilním, značeného, způsob, přípravy, izotopem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značená D-fruktóza se uvede v reakci s mathanolickým nebo ethanolickým amoniakem, připraveným nasycením příslušného alkoholu při 0 oC, s výhodou při teplotě 18 až 24 oC po dobu 15 až 18 dnů v uzavřeném systému v přítomnosti jednoho nebo více katalyzátorů Vybraných ze skupiny zahrnující kyselinu...

Způsob výroby tetrahydroboratu sodného s izotopem boru 10B

Načítavanie...

Číslo patentu: 229336

Dátum: 01.03.1986

Autori: Macháček Jiří, Čásenský Bohuslav

MPK: C01B 6/21

Značky: výroby, způsob, izotopem, sodného, tetrahydroboratu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru syntézy anorganických sloučenin a řeší způsob výroby tetrahydroboratu sodného, obsahujícího izotop 10 B, který umožňuje získat tento hydrid v čistém stavu s ve vysokém výtěžku na výchozí borovou sloučeninu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v prostředí benzenu nebo toluenu ponechá reagovat tetrahydridohlinitan sodný s tria (2-methoxyethoxy) boranem(3) v molárním poměru 1,33 až 1,75 : 1. Produkt se používá zejména pro...

Způsob přípravy vzorků látek značených izotopem vodíku 3H nebo izotopy vodíku 3H a uhlíku 14C a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222681

Dátum: 15.09.1985

Autori: Prukács Gábor, Ottinger József, Ötvös László, Dobis Emilia, Gács István, Dombi Sándor, Payer Károly, Vargay Zoltán

Značky: látek, provádění, přípravy, způsobu, značených, izotopem, vodíku, vzorků, způsob, izotopy, uhlíku, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob slouží zejména pro přípravu vzorků organických sloučenin a vzorků látek biologického původu. Způsob je založen na spálení vzorku převedení vodíku, obsaženého ve vzorku na vodu a uhlíku, obsaženého ve vzorku na kysličník uhličitý, oddělení kysličníku uhličitého a tritia a převedením látek, které nesou tyto izotopy odděleně do roztoku pro kapalinovou scintilaci, přičemž směs plynů získaná spálením vzorku se absorbuje v cyklohexanolu kde se...

Způsob výroby thyroxinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221884

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hradilek Pavel, Kopička Karel, Kronrád Leo

Značky: způsob, výroby, izotopem, radioaktivním, značeného, thyroxinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy thyroxinu, značeného radioaktivním izotopem jodu. Podstatou vynálezu je to, že se nejprve k vodně alkoholickému roztoku thyroxinu přidá roztok elementárního jodu a bezprostředně nato roztok radioaktivního jodidu sodného.

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním izotopem technecia 99 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 225406

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ríša Vlado

Značky: značených, elektrochemické, octové, kyseliny, injekčních, derivátů, izotopem, technecia, roztoku, způsob, výroby, organických, radioaktivním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním techneciem-99mTc, vyznačující se tím, že roztok technecistanu sodného 99mTc o koncentraci 10-l3 až 10-ll mg/ml se smíchá v elektrolyzační nádobce s organickým derivátem kyseliny octové o koncentraci 10 až 40 mg/ml a roztokem chloridu sodného o koncentraci 10 až 90 mg/ml, následně se upraví pH na hodnotu 4 až 9, potom se roztok...