Patenty so značkou «izotachoforeticky»

Izotachoforetický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283373

Dátum: 26.05.2003

Autor: Kozma Emilián

MPK: G01N 27/447, G01N 27/26

Značky: izotachoforeticky, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Izotachoforetický analyzátor je tvorený dvoma kapilárnymi systémami (2) s rezervoármi (1, 1') na súčasnú analýzu katiónov a aniónov, ktoré sú vybavené spoločným posuvným dávkovačom (4) a spoločným detektorovým systémom (10) s rozšírenou kombináciou detektorov, pričom obidva kapilárne systémy, spoločný posuvný dávkovač a jednotlivé detektory so spoločnými zdrojmi žiarenia, sú napojené na riadiacu jednotku (18). Posuvný dávkovač má posuvný hranol...

Izotachoforetický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1977

Dátum: 07.10.1998

Autor: Kozma Emilán

MPK: G01N 27/447, G01N 27/26

Značky: analyzátor, izotachoforeticky

Text:

...priehehových osi prvých kapilár telesa posuvného dávkovače je totožna so vzdialenosťou vertikálnych priebehových osí prvých kapilár hranola posuvného dávkovača od tretích kapilár hranola posuvného dávkovača. Vertikálne priebehové osí druhých kapilár hranola posuvného dávkovača prebiehajú medzi vertikálnymi priebehovými osami prvých a tretích kapilár hranola posuvného dávkovača, pričom všetky vertikálne priebehové osi kapilár telesa ako aj...