Patenty so značkou «izomérov»

Derivát ftalocyanínu tvorený zmesou štyroch izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20076

Dátum: 30.07.2010

Autori: Dei Donata, Roncucci Gabrio, Nistri Daniele, Chiti Giacomo

MPK: A61K 31/555, A61P 35/00, A61P 31/00...

Značky: štyroch, derivát, zmesou, izomérov, ftalocyaninů, tvořený

Text:

...444 236.0011 Pri charakterízačnom (identiñkačnom) výskume zlúčeninyl ,8(l l),l 5(l 8),22(25)tetrakis-(3-N,N,N-trimetylamónium fenoxy) zinok ñalocyaninát (tetrajodid alebo tetrachlorid) zistil prihlasovateľ, že vyššie uvedená zlúčenina získaná známymi postupmi syntézy obsahuje príbuzné zlúčeniny v množstvách nad 0,1 , ktoré je ťažké eliminovať aj kvantitatívne obmedziť. Dokonca aj pri použití postupu syntézy opísaného v európskom patente EP l...

Deriváty a analógy galantamínu, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiva, spôsob výroby tohto liečiva a spôsob separácie (+) a (-) izomérov racemických derivátov a analógov galantamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285909

Dátum: 24.09.2007

Autori: Kälz Beate, Jordis Ulrich, Welzig Stefan, Treu Matthias, Hirnschall Manfred, Czollner Laszlo, Fröhlich Johannes

MPK: A61K 31/55, A61K 31/343, A61P 25/00...

Značky: deriváty, liečivá, racemických, tohto, analogy, analógov, použitie, výrobu, izomérov, galantamínu, separácie, spôsob, derivátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty a analógy galantamínu, spôsob ich prípravy a ich použitie v medicíne v súvislosti s liečením primárnych degeneratívnych demencií, spinálnych a cerebrálnych ochabnutí.

Spôsob získavania (E)-N-(6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl)-N-metyl-1-naftalénmetánamínu zo zmesi geometrických izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285680

Dátum: 16.05.2007

Autori: Kakalík Ivan, Vandák Dušan, Oremus Vladimír

MPK: C07C 209/00, C07C 211/00, C07B 63/00...

Značky: zmesí, geometrických, získavania, izomérov, e)-n-(6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl)-n-metyl-1-naftalénmetánamínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania (E)-N-(6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl)-N-metyl-1-naftalénmetánamínu, t. j. terbinafínu, zo zmesi geometrických izomérov spočíva v tom, že terbinafín sa zráža vo forme hydrochloridovej soli z roztoku v C1-5 alkohole prídavkom alifatického C5-7 nasýteného uhľovodíka alebo prídavkom zmesi C5-7 nasýtených uhľovodíkov v objeme rovnajúcom sa 0,25- až 3-násobku objemu alkoholu pri teplote od -10 °C do teploty varu použitej zmesi...

Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc na báze určitých izomérov dicidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 189

Dátum: 29.10.2003

Autori: Mindach Lutz, Cerri Alessandro, Andrejewski Werner, Ortelt Martina, Glöckner Patrick, Kohlstruk Stephan

MPK: C08G 63/16, C08G 63/20, C08F 283/01...

Značky: polyesterových, dicidolu, živíc, amorfných, určitých, disperzie, báze, nenasytených, izomérov

Text:

...sa nachádza minimálne 10 až 100 molových tejto zmesi, a vodné disperzie majúa) obsah neprchavých zložiek 20 hmotnostných až 60 hmotnostných, b) obsah rozpúšťadla O až 60 hmotnostných, c) hodnotu pH 5,0 až 9,5, d) viskozitu pri 20 °C 20 až 500 mPa.s.Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc podľa vynálezu sa získavajú polykondenzáciou alkoholovej zložky a kyslých zložiek s nasledujúcou dispergáciou vo vode po neutralizácii.Ako...

Spôsob delenia izomérov za účelom získania (E)-N-metyl-6,6-dimetyl-N-(1-naftylmetyl)-hept-2-en-4-in-1-ylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279896

Dátum: 07.05.1999

Autori: Rucktäschel Rudolf, Fünfschilling Peter

MPK: C07C 211/30, C07C 209/88

Značky: izomérov, získania, delenia, účelom, spôsob, e)-n-metyl-6,6-dimetyl-n-(1-naftylmetyl)-hept-2-en-4-in-1-ylamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob delenia izomérov s cieľom získať (E)-N-metyl-6,6-dimetyl-N-(1-naftylmetyl)-hept-2-en-4-in-1-ylamínu vzorca (I) vo voľnej forme alebo vo forme adičnej soli s kyselinou, ktorý je výhodný pre životné prostredie. Surová zmes, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca (I) a jej cis(Z)-izomér vo voľnej forme ako báza, sa prevedie v prítomnosti C1-4esteru kyseliny octovej alebo zmesi C1-4esteru kyseliny octovej s alkoholom zodpovedajúcim...

Spôsob výroby izomérov benzéndikarboxylových kyselín vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280582

Dátum: 10.05.1995

Autori: Yurjev Valerij Petrovich, Nazimok Vladimir Filippovich, Goncharova Nadezhda Nikolaevna, Manzurov Vladimir Dmitrievich

MPK: C07C 51/215, C07C 63/15, C07C 51/43...

Značky: kyselin, vysokej, čistoty, spôsob, výroby, benzéndikarboxylových, izomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy izomérov benzéndikarboxylovej kyseliny vysokej čistoty bez dodatočného katalytického redukčného purifikačného kroku. Spôsob zahŕňa (a) oxidačný krok, v ktorom sa izomér xylénu oxiduje molekulovým kyslíkom alebo plynom obsahujúcim molekulový kyslík v prítomnosti katalytického systému zloženého z kobaltu, mangánu, brómu a najmenej jedného ďalšieho kovu spomedzi niklu, chrómu, zirkónia a céru v nižšej alifatickej...

Katalyzátor pre prípravu alkylénoxidov a/alebo ich izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263194

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dimun Milan, Mikeštík Antonín, Polievka Milan

MPK: C07D 301/02

Značky: katalyzátor, izomérov, přípravu, alkylénoxidov

Text:

...prednosťou môžu byt použité boritany, fosforečnany, oxidy a uhličitany. Ako iné látkysa používajú soli alkaliokých kovov alebo alkalických zemín a kyseliny boritej /napr. tetraboritan sodný, draselný event. vápenatý, metaboritan draselný event. vápenatý/1 hlinitan sodný a kremičitan sodný event. draselný. Ďalšie látky, ktoré môžu byt použité sú uhličítan horečnatý event. vápenatý, oxid barnatý, zinočnatý, event. nikelnatý a dvojfosforečnan...

Spôsob výroby 3E,5E a 3E,5Z izomérov 6,10 dimetyl-3,5,9-undekatrién-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257381

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gregor Ľudovít, Kopálová Elena

MPK: C07C 49/203

Značky: dimetyl-3,5,9-undekatrién-2-ónu, izomérov, 3e,5z, spôsob, 3e,5e, výroby

Text:

...že ich zbytkový obsah poklesne pod 2 °/o. Nevýhoda postupu podľa tohoto vynálezu je práca s velkým množstvom metanolu, a to, že katalyzátor sa používa vo vysušenom stave a v Fit-cykle, čo nie je bežná dodávacia forma silne kyslých katexov. Inštalácia regeneračného a sušiaceho zariadenia značne komplikuje výrobu.Vyššie uvedené nedostatky sa odstraňujú vynálezom, ktorého podstatou je katalytická izomerizácia účinkom kyseliny...

Spôsob plynovochromatografického stanovenia homológov a izomérov alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241348

Dátum: 15.09.1987

Autori: Král Jioí, Filip Radoslav

MPK: G01N 30/02, G01N 30/48

Značky: izomérov, stanovenia, homológov, alkylbenzénov, plynovochromatografického, spôsob

Text:

...stanovenia alkylbenzénov, ich homológov a izomérov do Ca ako aj izopropylbenzénu, ,n-proupylbenzénu a. styrěnu, ktorého podstatou je, že a.ko stacionárna fáza sa .použije 4-n-pentylacetofenön- 0-4-n-ety 1 oxybenzoyloxím v podohladenej nematickej teplotnej oblastiHlavnou výhodou spôsobu plynovochromatografiického stanovenia alkylbenzénov je jeho rýchlosť. K stanoveniu je potrebná desatina času .ako Ipri doteraz známych spôsoboch....

Sposob prípravy propylénocidu a/alebo jeho izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dimun Milan, Polievka Milan, Schniedhamerová Katarína, Mikeštík Antonín

MPK: C07D 303/00

Značky: spôsob, izomérov, propylénocidu, přípravy

Text:

...produkt neobsahuje kyselinu ootovú, ktorá inak Vzniká deacyloxyläciou hydroxyesteru a diesteru. Kyselina octová pôsobí nepriaznivo V priebehu reakcie znižuje konverziu hydroxyesteru spätnou reakciou s propylénoxidom aj hydroxyesteromj, ako aj v reakčnom produkte znižuje selektivitu .na propylénoxid podporovan-ím jeho izomerizáciel 0 krem toho spôsobuje aj silnú koröziu znariadenia, ktorá technicky sťažuje a ekonomicky znevýhodñuje...

Spôsob izolácie 4-izopropylanilínu zo zmesi izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226941

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jaras Albert, Rupčík Milan, Ďulák Karol

Značky: zmesí, spôsob, 4-izopropylanilínu, izolácie, izomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 4-izopropylanilínu zo zmesi izomérov obsahujúcej 2-izopropylanilín, 3-izopropylanilín a 4-izopropylanilín destiláciou vodnou parou alebo extrakciou organickými rozpúšťadlami alebo ich zmesami vyznačujúci sa tým, že zmes izomérov vo vodnom roztoku sa za zvýšenej teploty nechá reagovat s množstvom forma1dehydu zodpovedajúcim stechiometrii na súčet množstiev 2-izopropylanilínu a 3-izopropylanilínu v zmesi, ale ktoré už nepostačuje...