Patenty so značkou «izomerizácie»

Spôsob dehydratácie a izomerizácie alkoholov s C4 s pomocou amorfnej tuhej látky s upravenou poréznosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17587

Dátum: 27.05.2011

Autori: Coupard Vincent, Surla Karine, Maury Sylvie

MPK: C07C 11/08, C07C 1/24, C07C 11/09...

Značky: alkoholov, pomocou, izomerizácie, poréznosťou, dehydratácie, spôsob, látky, upravenou, tuhej, amorfnej

Text:

...zodpovedajúcich olefínov a strátprodukty C 5. Tak sa preukazuje, že hliník s funkciou vďaka kyseline sírovej je aktívnejší a selektívnejší ako hliník komerčného pôvodu na uvedené kombinované použitie, a síce konjugovanú dehydratáciu a izomerizáciou kostry a polohy dvojitej väzby výsledných olefínov. Podľa tohto dokumentu sa zdá, že na vykonanie dehydratácie a izomerizácie monoalkoholov s C 4 je potrebný čo najviac kyslý hliník.0010 Tento...

Nový spôsob izomerizácie fúzovaných bicyklických štruktúr a príprava analógov vitamínu D, obsahujúcich tieto štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11884

Dátum: 26.01.2010

Autori: Pellegrino Gilles, Lafay Jean, Mouton Florent, Moutou Jean-luc

MPK: C07C 43/172, C07C 401/00, C07C 41/30...

Značky: spôsob, struktur, analógov, príprava, fúzovaných, nový, bicyklických, tieto, vitamínu, izomerizácie, struktury, obsahujúcich

Text:

...teda predložený vynález týka spôsobu prípravy cis fúzovaného bicykllckého derivátu z príslušného trans fúzovaného bicyklického derivátu, kde uvedený spôsob zahmuje krok reagovania uvedeného trans fúzovaného bicyklického derivátu s anhydridom zásady, pričom uvedené trans a cis fúzované bicyklické štruktúry majú v uvedenom poradí všeobecné vzorce (l) a (II)- R predstavuje C 1-C 2., alkyl, volitelne zahrnujúci jednu alebo viacero dvojitých alebo...

Spôsob elektrochemickej výroby fosfitových alebo difosfitových komplexov Ni (0) a spôsob hydrokyanácie olefínu alebo izomerizácie alkénového nitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286309

Dátum: 27.06.2008

Autori: Stepanov Andrei Aleksandrovich, Grinberg Vitali Arjadevich, Jackson Scott Christopher, Kulova Taťjana Ľvovna, Lundgren Cynthia Anne

MPK: B01J 31/16, C07C 253/00, B01J 37/00...

Značky: komplexov, izomerizácie, alkénového, difosfitových, spôsob, elektrochemickej, hydrokyanácie, nitrilu, olefinu, výroby, fosfitových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrochemickej výroby fosfitových alebo difosfitových komplexov Ni (0), ktorý zahŕňa: (a) rozpúšťanie kovového niklu z anódy v aprotickom rozpúšťadle v elektrolyzéri bez diafragmy, ktorý obsahuje anódu a katódu pre tvorbu nikelnatých iónov Ni2+, a (b) elektroredukciu nikelnatých iónov na katóde v prítomnosti jedného alebo viacerých fosforových ligandov pomocou jednosmerného alebo striedavého prúdu za vzniku týchto komplexov. Fosfitové...

Spôsob izomerizácie metylovej skupiny v polohe 10 erytromycínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283649

Dátum: 20.10.2003

Autori: Lagouardat Jacques, Benedetti Yannick, Scholl Jacques

MPK: A61K 31/70, C07H 17/08

Značky: metylovej, erytromycínových, derivátov, skupiny, spôsob, polohe, izomerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob izomerizácie metylovej skupiny v polohe 10 erytromycínových derivátov, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (IA), kde znamená X a Y spolu dohromady 3-oxo-skupinu alebo kde znamená X vodík a Y buď skupinu všeobecného vzorca (a), kde znamená R2 OH skupinu alebo O-C2-20acyl, alebo O-C2-20alkyl, alebo skupinu NH2, R1 znamená vodík alebo metyl, Z je vodík alebo C2-20acyl, R je vodík a NH2 alebo (CH2)nAr, NH(CH2)nAr alebo...

Spôsob izomerizácie karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281756

Dátum: 25.05.2001

Autori: Patois Carl, Denis Philippe, Perron Robert

MPK: C07C 55/14, C07C 51/353

Značky: karboxylových, kyselin, spôsob, izomerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izomerizácie karboxylových kyselín, predovšetkým rozvetvených kyselín, aby sa získali zodpovedajúce kyseliny nerozvetvené. Ide predovšetkým o spôsob izomerizácie aspoň jednej nasýtenej rozvetvenej kyseliny zohrievaním, ktorého podstata spočíva v tom, že sa uskutočňuje v prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a v prítomnosti promótora, ktorý obsahuje jód alebo bróm, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 280789

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurečeková Emília, Komora Ladislav, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C07B 35/08, B01J 21/20, B01J 21/04...

Značky: zlúčenín, skeletovej, izomerizácie, spôsob, olefinicky, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skeletová izomerizácia olefinicky nenasýtených zlúčenín s počtom uhlíkových atómov v molekule C4 až C12, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom katalyzátore pri 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, na ktorý sa vedie najmenej jedna nenasýtená zlúčenina C4 až C12 alebo alkohol. Dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je na báze gama-Al2O3, modifikovaného pôsobením aspoň jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 4,8 % hmotn.,...

Spôsob fotochemickej izomerizácie, fotosenzibilizátor na použitie pri tomto spôsobe a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281371

Dátum: 15.01.1992

Autori: Pauli Louis, Dufourny Alphons, Wynberg Hans, Ten Hoeve Wolter, Koolstra Robert

MPK: C07D 333/20, C07C 401/00, C07B 37/08...

Značky: fotochemickej, izomerizácie, použitie, tomto, fotosenzibilizátor, spôsob, spôsobe, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Fotochemická konverzia tachysterolových zlúčenín na provitamín D a trans-vitamínu D na cis-vitamín D účinkom žiarenia, pri ktorom sa roztok príslušnej organickej zlúčeniny vystaví s prítomnosťou nepolymérneho fotosenzibilizátora pôsobeniu svetla s vlnovou dĺžkou asi 300 až 1000 nm, a potom sa výsledný produkt izoluje. Pri opísanom spôsobe sa ako fotosenzibilizátor použije derivát substituovaného tiofénu všeobecného vzorca (I), ktorý má veľkú...

Spôsob izomerizácie C8aromátov za prítomnosti nearomátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235565

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novanský Jozef, Vraňák Ján, Hudec Pavol, Hutár Miroslav

MPK: C07C 15/02

Značky: nearomátov, c8aromátov, spôsob, izomerizácie, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izomerácie C8-aromatických uhľovodíkov za prítomnosti nearomátov tak, že sa na difunkčnom katalyzátore na bázi zeolitu, obsahujúcom 0,1 až 1,5 % hmot. aspoň jedného z kovov VII. skupiny periodickej sústavy, s výhodou platiny, 10 až 80 % hmot. zeolitu s molárnym pomerom kysličníka kremičitého ku kysličníku hlinitému 4 až 120 : 1 a 20 až 90 % pojiva, konvertuje surovina obsahujúca 50 až 90 % hmot. termodynamicky...