Patenty so značkou «izolovaný»

Farmaceutický prostriedok obsahujúci fúzny proteín, izolovaná molekula polynukleotidu, expresný vektor, kultivovaná bunka, spôsob prípravy polypeptidu a izolovaný polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: 288176

Dátum: 13.03.2014

Autori: Xu Wenfeng, Madden Karen, Yee David, Gross Jane

MPK: A61K 38/17, A61K 38/00, A61K 39/00...

Značky: vektor, izolovaný, polynukleotidů, expresný, molekula, prostriedok, fúzny, polypeptidů, kultivovaná, proteín, buňka, izolovaná, polypeptid, přípravy, farmaceutický, obsahujúci, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izoformy TNF receptora TACI označenej ako BR43x2 a modulácie aktivity ztnf4 (TNFSF13B, BAFF), ktorý je ligandom receptorov BR43x2, TACI a BCMA.

Gén izolovaný z Corynebacterium glutamicum, rekombinantné koryneformné baktérie a spôsob produkcie L-lyzínu alebo L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287997

Dátum: 27.08.2012

Autori: Burke Kevin, Stapelton Cliona, Moritz Bernd, Möckel Bettina, Sahm Hermann, Dunican Kieran (zomrel), Mccormack Ashling, Thierbach Georg, Eggeling Lothar

MPK: C12N 15/77, C12N 15/53, C12P 13/08...

Značky: bakterie, l-treonínu, spôsob, koryneformné, izolovaný, rekombinantné, glutamicum, l-lyzínu, corynebacterium, produkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Gén izolovaný z Corynebacterium glutamicum, označovaný ako gén zwf, pripraviteľný z C. glutamicum ATCC 13032 pomocou PCR s použitím nasledujúceho olígonukleotídového priméru: zwf-dopredný, SEQ ID č.: 10: 5'-TCG ACG CGG TTC TGG AGC AG-3', zwf-reverzný, SEQ ID č.: 11: 5'-CTA AAT TAT GGC CTG CGC CAG -3' a kódujúci polypeptid, ktorý vykazuje aktivitu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy, pričom tento polypeptid obsahuje N-koncovú aminokyselinovú...

Izolovaný polypeptid, ktorý sa viaže na TRAF2 a moduluje aktivitu NF-B, DNA sekvencia, ktorá ho kóduje, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287890

Dátum: 15.02.2012

Autori: Malinin Nikolai, Boldin Mark, Kovalenko Andrei, Mett Igor, Wallach David

MPK: A61K 48/00, C07K 16/00, C07K 14/00...

Značky: ktorý, moduluje, ktorá, sekvencia, polypeptid, viaže, nf-b, kóduje, traf2, aktivitu, farmaceutický, prostriedok, použitie, izolovaný, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sekvencií DNA kódujúcich proteíny, ktoré sú schopné väzby s TRAF2
ďalej sa týka takto kódovaných proteínov, použitia uvedených proteínov a sekvencií DNA na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu patologických stavov, spojených s indukciou NF - kapaB alebo s inou aktivitou, sprostredkovanou TRAF2 alebo inými molekulami, ku ktorým sa uvedené proteíny viažu.

Izolovaný polypeptid, ktorý sa viaže na TRAF2 a moduluje aktivitu NF-B, DNA sekvencia, ktorá ho kóduje, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287889

Dátum: 15.02.2012

Autori: Malinin Nikolai, Mett Igor, Wallach David, Boldin Mark, Kovalenko Andrei

MPK: A61K 48/00, C07K 14/00, C07K 16/00...

Značky: ktorý, kóduje, polypeptid, sekvencia, prostriedok, izolovaný, nf-b, ktorá, obsahom, traf2, aktivitu, farmaceutický, viaže, moduluje, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sekvencií DNA kódujúcich proteíny, ktoré sú schopné väzby s TRAF2
ďalej sa týka takto kódovaných proteínov, použitia uvedených proteínov a sekvencií DNA na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu patologických stavov, spojených s indukciou NF-kapaB alebo s inou aktivitou, sprostredkovanou TRAF2 alebo inými molekulami, ku ktorým sa uvedené proteíny viažu.

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: Doan Kim-anh Thi, South Victoria, Lynch Kevin, Krawiec John, Amin Dilip, Jaye Michael

MPK: C12N 15/52, C07K 16/40, A61K 38/46...

Značky: polypeptid, majúci, rekombinovaná, fosfolipázovú, kyselina, nukleová, farmaceutický, aktívny, biologicky, izolovaná, podobným, kodovaný, genů, antigénny, fragment, účinnost, hostiteľská, génom, izolovaný, lipázu, vektor, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5581

Dátum: 07.10.2010

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/00

Značky: koľajnicový, elektricky, izolovaný

Text:

...(na obr. nenaznačené) zhodného tvaru s tvarom profilu koľajnice l, uloženou v štrbine vytvorenej oddialením dvoch spájaných koľajníc 1 alebo rozrezaním koľajnice 1 v mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia.Spojovacia zostava 2 je umiestnená na obidvoch stranách v mieste spájaných koľajníc 1, alebo ich častí,od ktorých je oddelená elektroizolačnými vrstvami 3, 4. Spojovaciu zostavu 2 tvorí dvojica kovových spojok 21, ktoré sú...

Komín, tepelne izolovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5549

Dátum: 07.10.2010

Autor: Piroch Peter

MPK: F23J 13/00

Značky: izolovaný, tepelně, komín

Text:

...stenou na prieduchovú stenu a tvámicovú stenu,opatreného tepelnoizolačnou vložkou 3.Na obr. č.4 je zobrazený príklad uskutočnenia komína, tepelne izolovaného, opatreného tepelnoizolačnou vložkou, tvorenou prieduchovou tepelnoizolačnou vložkou a tvámicovou tepelnoizolačnou vložkou.Na obr. č. 5 je zobrazený príklad uskutočnenia komína, tepelne izolovaného, s tepelnoizolačnou vložkou umiestnenou V homej a dolnej časti obvodového plášťa.Na obr. č....

Izolovaný alebo rekombinantný polynukleotid kódujúci antigénny polypeptid, expresný vektor, hostiteľská bunka, väzbová zložka, súprava a spôsob jeho použitia a expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287198

Dátum: 25.02.2010

Autor: Bazan Fernando

MPK: C07K 16/18, C12N 15/19, C07K 14/435...

Značky: zložka, buňka, súprava, kódujúci, polynukleotid, expresný, spôsob, väzbová, antigénny, rekombinantný, expresie, izolovaný, polypeptid, hostiteľská, použitia, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prečistené gény kódujúce cytokíny u cicavcov, látky v tomto procese zahrnuté vrátane prečistených proteínov, špecifických protilátok a nukleových kyselín kódujúcich tieto molekuly. Ďalej je opísaný spôsob použitia týchto látok a diagnostická súprava.

Izolovaný polypeptid, ktorý sa viaže na TRAF2 a modeluje aktivitu NF-kB, DNA sekvencia, ktorá ho kóduje, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287085

Dátum: 23.10.2009

Autori: Malinin Nikolai, Kovalenko Andrei, Wallach David, Boldin Mark, Mett Igor

MPK: A61K 48/00, C07K 16/18, C07K 14/435...

Značky: polypeptid, ktorá, ktorý, sekvencia, nf-kb, použitie, kóduje, viaže, obsahom, izolovaný, farmaceutický, modeluje, aktivitu, prostriedok, traf2

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy, ktoré sú schopné väzby s TRF2
ďalej sú opísané kódové proteíny, použitie uvedených proteínov a sekvencií DNA v liečbe alebo prevencii patologických stavov spojených s indukciou NF-KB alebo s inou aktivitou sprostredkovanou TRAF2, alebo inými molekulami, ku ktorým sa uvedené proteíny viažu.

Izolovaný polynukleotid, izolovaný C5-epimerázový polypeptid, spôsob produkcie proteínu a spôsob zvýšenia aktivity C5-epimerázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286819

Dátum: 14.05.2009

Autori: El Darwish Kamel, Jalkanen Markku, Lindahl Ulf, Li Jin-ping

MPK: C12N 15/61, C12N 9/90

Značky: polynukleotid, polypeptid, spôsob, aktivity, proteínu, produkcie, c5-epimerázy, zvýšenia, izolovaný, c5-epimerázový

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polynukeotid, ktorý obsahuje nukleotidovú sekvenciu kódujúcu polypeptid, ktorého aminokyselinová sekvencia je aspoň z 95 % zhodná s referenčnou aminokyselinovou sekvenciou skladajúcou sa z aminokyselín 1 až 618 zo SEQ ID NO:1, ďalej sú opísané vektor a hostiteľská bunka a spôsob produkcie proteínu kultiváciou hostiteľskej bunky v podmienkach, za ktorých sa exprimuje tento proteín.

Purifikovaný a izolovaný polypeptidový fragment PAF-AH, spôsob jeho produkcie a použitia, farmaceutická kompozícia, izolovaný polynukleotid, DNA vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286518

Dátum: 12.11.2008

Autori: Cousens Lawrence, Trong Hai Le, Gray Patrick, Wilder Cheryl, Tjoelker Larry, Eberhardt Christine

MPK: C12N 9/14

Značky: polypeptidový, polynukleotid, kompozícia, paf-ah, hostiteľská, produkcie, izolovaný, buňka, použitia, vektor, spôsob, fragment, purifikovaný, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaný a izolovaný polypeptidový fragment ľudskej plazmovej acetylhydrolázy faktora aktivujúceho doštičky (PAF-AH), ktorému chýba až prvých dvanásť N-koncových aminokyselín zrelej aminokyselinovej sekvencie ľudskej PAF-AH SEQ ID NO:8, a jeho variant alebo variantný fragment. Izolovaný polynukleotid kódujúci PAF-AH, ako je DNA DNA vektor odvodený od tejto DNA hostiteľská bunka stabilne transformovaná alebo transfekovaná touto DNA spôsob...

Izolovaný polypeptid KIM, modulátor tkanivovej regenerácie a nukleová kyselina, ktorá ho kóduje, spôsob prípravy polypeptidu a farmaceutická kompozícia obsahujúca polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: 285461

Dátum: 05.01.2007

Autori: Wei Henry, Cate Richard, Bonventre Joseph, Sanicola-nadel Michele, Ichimura Takaharu, Hession Catherine

MPK: A61K 48/00, C07K 14/435, A61K 38/16...

Značky: spôsob, farmaceutická, izolovaný, tkanivovej, regenerácie, nukleová, obsahujúca, kóduje, polypeptidů, polypeptid, kyselina, ktorá, přípravy, modulátor, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané proteíny KIM - modulátory tkanivovej regenerácie, ktorých koncentrácia vzrastá v poranených alebo regenerujúcich tkanivách obličiek, ako aj DNA kódujúca tieto proteíny. Tiež je opísaná farmaceutická kompozícia.

Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 285095

Dátum: 18.05.2006

Autori: Habicht Siegfried, Höcker Eitel-friedrich, Freier Andreas

MPK: F16S 3/00, E06B 3/04

Značky: izolovaný, spojený, dveře, profil, okna, tepelně, fasády

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne izolovaný spojený profil pozostáva z kovových profilov (3,4,5,6) a aspoň jednej izolačnej lišty (7,11,27,46,47), umiestnenej medzi kovovými profilmi (3,4,5,6) a spojenej s kovovými profilmi (3,4,5,6) na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. V pozdĺžnej spojovacej oblasti medzi spojenými súčasťami je malá pevnosť v šmyku približujúca sa nule alebo je medzi nimi vytvorené klzné vedenie.

Izolovaný OMP106 polypeptid alebo jeho fragment, vakcína a antigénový prostriedok s ich obsahom, izolovaná DNA, izolovaná protilátka a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284812

Dátum: 14.11.2005

Autori: Tucker Kenneth, Plosila Laura

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095, A61K 39/40...

Značky: fragment, použitie, obsahom, protilátka, izolovaná, prostriedok, polypeptid, antigénový, izolovaný, omp106, vakcína

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný OMP106 polypeptid, ktorý je polypeptidom vonkajších membrán Moraxella catarrhalis, a má molekulovú hmotnosť asi 180 kD až asi 230 kD podľa určenia pomocou SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy, peptidový fragment z OMP106 polypeptidu, izolovaná protilátka, vakcína, antigénový prostriedok a izolovaná DNA. Ďalej je opísané použitie polypeptidu, peptidového fragmentu a izolovanej protilátky na prípravu liečiva na...

Izolovaný pohár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3658

Dátum: 11.11.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B65D 21/02

Značky: izolovaný, pohár

Text:

...V takom uskutočnení. riziko úniku lepidla sa ďalej zníži.lo tiež. može byt nrxslene poskytnut tlalšitt. prvú oblast lepidla vo vzdialenosti od odpovedajueeho okraja xtri 7 Ittt. Iáetl ýber tejto zdialenosti prvej oblasti lepidla od prekry 1 eej hrany. je iltiťišhllllť. napriklad najnteiiej tak velka ako šírka prekrývacej oblasti.jarítomnosl lepidla med/i ttútornott stenou pohára a julťtštizt sa môže vyhnúť spodnej stranyprekrytia....

Izolovaný prefabrikovaný stenový diel so spojovacími hrotmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2016

Dátum: 27.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04C 2/04

Značky: stěnový, prefabrikovaný, spojovacími, hrotmi, izolovaný

Text:

...konci vonkajšej steny usporiadaný ako nadväzná výstuž/najhornejší rad spojovacích hrotov, pričom voľné konce spojovacích hrotov vyčnievajú dooblasti stykového miesta so stropným elementom. Vlnovité konce spojovacích hrotov doplňujúvýstuž stropného elementu, priliehajúceho k vnútomej stene, a spájajú po vylíatí stropnéhoelementu betónom vonkajšiu stenu s odolnosťou v ťahu so stropným elementom.0011 V nasledujúcom sa vynález bližšie objasňuje...

Mikroorganizmus izolovaný z kefírových zŕn, kultúra mikroorganizmu získaná kultiváciou tohto mikroorganizmu alebo mikroorganizmov, ktoré ho obsahujú a produkt používajúci tieto mikroorganizmy alebo kultúry mikroorganizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3145

Dátum: 03.06.2005

Autor: Takeda Kazunori

MPK: C12N 1/00

Značky: tohto, mikroorganizmov, produkt, zŕn, kefírových, mikroorganizmy, tieto, získaná, izolovaný, kultury, obsahujú, používajúci, kultúra, mikroorganizmus, mikroorganizmů, kultiváciou

Text:

...pre nápoje,potraviny, kozmetické prípravky a živočíšne krmivá, a schopný zachovávať originálnu chuť a vôňu produktov, pričom vykazuje in vivo antioxidačné vlastnosti, ako aj poskytnúť kultúru mikroorganizmu, ktorá sa získa kultiváciou tohto mikroorganizmu. Dalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť rozličné nápoje, potraviny, kozmetické prípravky aživočíšne krmivá, v ktorých sa takéto mikroorganizmy používajú.0016 Keíir je...

Čistený a izolovaný polynukleotid, polypeptidový ligand, spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, kalcineurínový delečný mutant, spôsob zvýšenia expresie interleukínu 2T, spôsob izolácie kalcineurínu, spôsob inhibície aktivity kalcine…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284105

Dátum: 11.08.2004

Autori: Scott John, Gallatin William, Lockerbie Robert Owen, Coghlan Vincent, Howard Monique

MPK: C07K 7/06, C07K 14/47, C07K 1/113...

Značky: interleukínu, izolovaný, aktivity, polypeptidový, čistený, delečný, inhibície, kalcine, zlúčeniny, mutant, kalcineurínový, kalcineurínu, ligand, spôsob, izolácie, inhibičnej, zvýšenia, identifikácie, polynukleotid, putatívnej, expresie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný čistený a izolovaný polynukleotid, kódujúci polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), polypeptidový ligand viažuci kotviaci proteín A kinázy 79 (AKAP 79), spôsob identifikácie putatívnej inhibičnej zlúčeniny, ktorá inhibuje väzbu medzi kotviacim proteínom a väzbovým partnerom, pričom väzbový partner je zvolený zo súboru pozostávajúceho z regulačnej podjednotky PKA typu I a kalcineurínového polypeptidu...

Promótor na expresiu cudzích proteínov izolovaný z DNA fága I19

Načítavanie...

Číslo patentu: 282380

Dátum: 10.12.2001

Autori: Labes Gabriele, Wohlleben Wolfgang

MPK: C12N 15/76, C12N 15/70

Značky: cudzích, izolovaný, promótor, proteínov, fága, expresiu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané promótory na expresiu cudzích proteínov izolovaných z DNA fága I19, ktorými sú promótor p14 a PS1 so sekvenciou č. 1 a 2. Tieto promótory sa používajú tiež na expresiu cudzích proteínov v Escherichia coli alebo streptomycétach.

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2563

Dátum: 11.07.2000

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/54

Značky: koľajnicový, elektricky, izolovaný

Text:

...proñlovou vložkou uloženou vštrbine koľajnice a izolovanými oceľovými spojkami podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že izolácia medzi koľajnicou a spojkami je vytvorená jedinou homogénnou vytvrdzovanou izolačnou vrstvou.lzolačná vrstva zprekladaných sklenených rohoží a sklenených tkanín je pritom z výhodou zmáčaná izolačnou zmesou, obsahujúcou katalyzátorom wtvrditeľnú živicu. lzolačná zmes je tvorená minimálne 0,2 hmotn....

Purifikovaný a izolovaný polynukleotid, konštrukt na expresiu DNA, hostiteľská bunka, spôsob produkcie humánneho polypeptidu, polypeptidy, protilátky a hybridomálna bunková línia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281021

Dátum: 04.02.1998

Autori: Kashishian Adam, Lockerbie Robert Owen

MPK: C07K 16/00, C12N 1/15, C07K 16/42...

Značky: polynukleotid, produkcie, spôsob, polypeptidů, protilátky, hybridomálna, humánneho, purifikovaný, buňka, bunková, hostiteľská, konštrukt, línia, polypeptidy, expresiu, izolovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný purifikovaný a izolovaný polynukleotid zvolený zo súboru zahrnujúceho a) DNA človeka, majúcu sekvenciu SEQ ID NO: 5, uvedený v opise a b) molekulu DNA, ktorá pri stringentných podmienkach hybridizuje s nekódujúcim reťazcom DNA podľa odstavca a). Ďalej je opísaná hostiteľská bunka transformovaná touto molekulou DNA a spôsob produkcie humánneho polypeptidu, kódovaného uvedeným polynukleotidom, zahrnujúci kultiváciu uvedenej bunky a...

Elektricky izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 604

Dátum: 05.10.1994

Autori: Dúbrava Ferdinand, Kozák Ladislav, Svoboda Pavel

MPK: E01B 11/54

Značky: koľajnicový, izolovaný, elektricky

Text:

...úsek nie je vhodný na ďalšie využitie v železničnej prevádzke a stáva sa odpadom. významná výhoda riešenia je v tom, že umožňuje plné zaťaženie elektricky izolovaného koľajnicového spoja železničnou premáv kou už po 40 minútach.Príklad uskutočnenia technického riešenia podľa úžitkové~ho vzoru je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez elektricky izolovaným koľajnicovým spojom, vedeným pozdĺž čiary I-I na obr. 2 v bokoryse a...

Izolovaný nosný díl sběracího ústrojí elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269132

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landovský Karel, Žlebek Stanislav, Máša Josef, Svoboda Václav

MPK: H01R 39/04, H01R 39/16

Značky: sběracího, ústrojí, elektrického, izolovaný, nosný, stroje, točivého

Text:

...ústrojí elektrického točivćho stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že na kovový nosný člen rotačního tvaru s přípojnýn nísten na prvním konci a s aretační drážkou na druhém konci je uchycena izolační vrstva, oddčlující elektricky vnější kovové pouzdro ve tvaru trubky opstřené stobilízačními otvory, od nosného členu.Ve srovnání s dosavadnía stavem techniky v táto oblasti přináší řešení podle vynálezu hlavní výhody v ton, že...

Izolovaný bazén sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236706

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vinš Jan, Holík Jiří, Mareš Ivo, Šucha Bohumil

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářské, bazén, izolovaný, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bazénu sklářské tavicí pece otápěné olejem, nebo plynem s využitím probublávacího systému. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvodové zdivo i dno bazénu je izolováno sendvičovou skladbou nejméně dvou žáruvzdorných materiálů, přičemž v oblasti vlastního tavení mezi místem zakládání a místem s teplotním maximem je umístěn probublávací systém, vytvořený z alespoň jedné řady trysek. Bazén sklářské tavicí pece podle vynálezu lze...