Patenty so značkou «izolovaná»

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Hanke Jeffrey Herbert, Neveu Mark Joseph, Geoffrey Davis, Mueller Eileen Elliott, Gilman Steven Christopher, Hanson Douglas Charles, Corvalan Jose Ramon

MPK: A61K 39/395, A61K 31/395, A61P 35/00...

Značky: hostiteľská, spôsob, proti, kompozícia, výroby, cicavec, nukleová, protilátky, ctla-4, kyselina, transgénny, farmaceutická, bunková, monoklonálnej, línia, buňka, monoklonálna, použitie, protilátka, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta-amyloidový peptid, izolovaná nukleová kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288209

Dátum: 25.06.2014

Autori: Basi Guriq, Saldanha José

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, C07K 16/18...

Značky: vektor, kyselina, kóduje, spôsob, přípravy, peptid, beta-amyloidový, farmaceutická, nukleová, obsahom, izolovaná, hostiteľská, spoznajú, ktorá, humanizované, kompozícia, buňka, protilátky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je humanizovaný imunoglobulín, ktorý sa špecificky viaže na beta-amyloidový peptid (A?), a jeho časť viažuca antigén. Sú určené na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie amyloidogénneho ochorenia, najmä Alzheimerovej choroby.

Farmaceutický prostriedok obsahujúci fúzny proteín, izolovaná molekula polynukleotidu, expresný vektor, kultivovaná bunka, spôsob prípravy polypeptidu a izolovaný polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: 288176

Dátum: 13.03.2014

Autori: Madden Karen, Xu Wenfeng, Yee David, Gross Jane

MPK: A61K 39/00, A61K 38/00, A61K 38/17...

Značky: kultivovaná, obsahujúci, polypeptidů, proteín, fúzny, izolovaná, vektor, farmaceutický, spôsob, buňka, prostriedok, izolovaný, expresný, polypeptid, molekula, přípravy, polynukleotidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izoformy TNF receptora TACI označenej ako BR43x2 a modulácie aktivity ztnf4 (TNFSF13B, BAFF), ktorý je ligandom receptorov BR43x2, TACI a BCMA.

Izolovaná protilátka alebo fragment protilátky, ktoré sa špecificky viažu na RG1 polypeptid, a imunokonjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: 288147

Dátum: 13.11.2013

Autori: Schneider Douglas, Parry Gordon, Steinbrecher Renate, Harkins Richard, Parkes Deborah

MPK: A61K 45/00, A61K 39/395, A61K 38/17...

Značky: izolovaná, protilátka, polypeptid, fragment, imunokonjugát, protilátky, specificky, viažu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izolovanej protilátky alebo fragmentu protilátky, ktoré sa špecificky viažu na RG1 polypeptid, na použitie ako liečivo. Protilátkou je polyklonálna alebo monoklonálna protilátka. Fragment protilátky je zvolený zo skupiny pozostávajúcej z Fv, F(ab') a F(ab')2 fragmentov. Vynález sa ďalej týka imunokonjugátu obsahujúceho izolovanú protilátku alebo fragment protilátky, ktoré sa špecificky viažu na RG1 polypeptid, ktoré sú spojené s...

Izolovaná polynukleotidová molekula s mutovanou nukleotidovou sekvenciou aveC alely Streptomyces avermitilis, vektor a hostiteľská bunka, spôsob prípravy kmeňa S. avermitilis a spôsob produkcie avermektínov a vzniknutá kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288086

Dátum: 17.05.2013

Autori: Stutzman-engwall Kim Jonelle, Minshull Jeremy Stephen, Raillard Sun Ai, Gustafsson Claes, Chen Yan, Krebber Anke

MPK: C12N 15/06, C12N 15/60, C12N 1/21...

Značky: vektor, nukleotidovou, vzniknutá, spôsob, mutovanou, přípravy, produkcie, buňka, hostiteľská, molekula, avermektínov, kompozícia, alely, kmeňa, sekvenciou, streptomyces, izolovaná, polynukleotidová, avermitilis

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná polynukleotidová molekula obsahujúca nukleotidovú sekvenciu, ktorá je rovnaká ako aveC alela Streptomyces avermitilis, AveC génový produkt-kódujúca sekvencia plazmidu pSE186 podľa ATCC 209604, alebo nukleotidová sekvencia aveC ORF S. avermitilis podľa SEQ ID č. 1 alebo jej degenerovaný variant, pričom táto nukleotidová sekvencia ďalej obsahuje jednu alebo viacej mutácií, ktoré kódujú substitúciu aminokyseliny v jednom alebo viacerých...

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Friedrich Stuart, Carmen Sara, Elvin John, Myles Angela, Warne Nicholas, Paskind Michael, Venturini Amy, Roguska Michael, Holtet Thor Las, Salfeld Jochen, Sakorafas Paul, Kaymakcalan Zehra, Tracey Daniel, Du Fou Sarah, Banerjee Subhashis, Labkovsky Boris, White Michael, Smith Stephen, Widom Angela, Duncan Alexander, Veldman Geertruida, Derbyshire Elaine

MPK: A61P 43/00, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: protilátka, použitie, ľudská, vektor, kyselina, spôsoby, obsahom, kompozícia, nukleová, produkcie, ĺudský, izolovaná, viažuca, farmaceutická, rekombinantný, kódujú, il-12, buňka, ktorý, hostiteľská

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...

Humánna monoklonálna protilátka špecificky sa viažuca na IGF-IR alebo jej antigén-väzobná časť, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej antigén-väzobnú časť, izolovaná bunková línia produkujúca protilátku, izolovaná molekula nukle…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287954

Dátum: 11.06.2012

Autori: Gallo Michael, Beebe Jean, Corvalan Jose, Cohen Bruce, Miller Penelope, Moyer James

MPK: A01K 67/00, A61K 48/00, A61K 39/00...

Značky: nukle, část, viažuca, humánna, farmaceutická, protilátka, antigén-väzobnú, obsahujúca, línia, produkujúca, specificky, kompozícia, igf-ir, protilátku, molekula, antigén-väzobná, izolovaná, monoklonálna, bunková

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná humánna monoklonálna protilátka alebo jej antigén-väzobná časť, ktorá sa špecificky viaže na receptor inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-IR), pričom uvedená protilátka alebo jej časť inhibuje väzbu IGF-I alebo IGF-II na IGF-IR a inhibuje rast nádoru in-vivo farmaceutická kompozícia s jej obsahom izolovaná bunková línia produkujúca protilátku izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje ťažký reťazec alebo jeho...

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: Krawiec John, Doan Kim-anh Thi, Amin Dilip, Jaye Michael, South Victoria, Lynch Kevin

MPK: C07K 16/40, C12N 15/52, A61K 38/46...

Značky: kodovaný, lipázu, rekombinovaná, vektor, izolovaná, genů, farmaceutický, fragment, majúci, génom, izolovaný, biologicky, antigénny, fosfolipázovú, účinnost, prostriedok, polypeptid, nukleová, podobným, aktívny, hostiteľská, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, fúzny polypeptid ňou kódovaný, vektor s jej obsahom, systém vektor-hostiteľ na reprodukciu fúzneho polypeptidu a spôsob jeho prípravy, antagonista dimérneho VEGF a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287332

Dátum: 16.06.2010

Autori: Davis Samuel, Papadopoulos Nicholas, Yancopoulos George

MPK: C07K 14/435, A61P 43/00, A61K 38/17...

Značky: systém, izolovaná, vektor, kodovaný, vektor-hostiteľ, fúzny, molekula, kyseliny, antagonista, polypeptidů, obsahom, fúzneho, dimérneho, reprodukciu, polypeptid, nukleovej, použitie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá obsahuje: (a) nukleotidovú sekvenciu kódujúcu receptorovú zložku cievneho endotelového rastového faktora alebo VEGF skladajúci sa v podstate z imunoglobulínu alebo Ig podobnej domény 2 prvého VEGF receptora a Ig domény 3 druhého VEGF receptora, a (b) nukleotidovú sekvenciu kódujúcu multimerizačnú zložku, kde prvým VEGF receptorom je Flt 1 a druhým VEGF receptorom je Flk 1 alebo Flk 4, a...

Nogo proteín, jeho purifikovaný fragment, chimérny proteín a purifikovaná molekula s jeho obsahom, izolovaná nukleová kyselina, vektor s jej obsahom, rekombinantná bunka, spôsob produkcie rekombinantného proteínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287323

Dátum: 11.06.2010

Autori: Chen Maio, Schwab Martin

MPK: C07K 14/00, C07K 14/435, C07K 7/00...

Značky: rekombinantného, použitie, produkcie, fragment, vektor, purifikovaný, molekula, kyselina, purifikovaná, chimérny, rekombinantná, izolovaná, proteínu, spôsob, obsahom, nukleová, proteín, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný gén Nogo a produkt kódovaný týmto génom, ako aj ich deriváty a analógy. Poskytnutá je aj produkcia Nogo proteínov, derivátov a protilátok. Tiež sú opísané terapeutické prostriedky a použitie na diagnostikovanie a liečenie.

Purifikovaná a izolovaná transkripčná regulačná DNA škrečacieho EF-1alfa, hostiteľské bunky, vektory, chimerické polynukleotidy a plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285664

Dátum: 30.04.2007

Autor: Allison Daniel

MPK: C07K 14/435, A01K 67/027, C12N 1/21...

Značky: ef-1alfa, hostiteľské, purifikovaná, transkripčná, polynukleotidy, plazmidy, chimerické, izolovaná, regulačná, vektory, škrečacieho, buňky

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaná a izolovaná transkripčná regulačná DNA škrečacieho EF-1alfa zvolená z a) DNA obsahujúcej sekvenciu nukleovej kyseliny uvedenú v SEQ ID NO: 1, b) DNA obsahujúcej časť sekvencie nukleovej kyseliny uvedenej v SEQ ID NO: 1, ktorá je schopná podporovať transkripciu génu operatívne pripojeného k regulačnej DNA, c) DNA obsahujúcej oblasť od nukleotidu 2114 do nukleotidu 3656 uvedenej v SEQ ID NO: 1, d) 11,7 kb regulačnej DNA sekvencie...

Tepelnoizolačná doska zahŕňajúca izolačné jadro a časť vyvýšeného povrchu, tepelne izolovaná konštrukcia z takýchto dosiek a spôsob konštruovania takjeto konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12930

Dátum: 14.02.2007

Autor: Kubina Libor

MPK: E04B 1/80

Značky: takjeto, konštruovania, izolačné, zahŕňajúca, konštrukcia, tepelně, část, povrchu, dosiek, tepelnoizolačná, doska, jádro, takýchto, izolovaná, spôsob, konštrukcie, vyvýšeného

Text:

...a presného umiestnenia izolačných dosiek na krytie spojov.0009 Podľa jedného z uskutočnení predkladaného vynálezu, hĺbky priehlbín zodpovedajú hrúbke izolačných dosiek na krytie spojov, pričom sa dosiahne plochá alebo rovinná stena konštrukcie pre ďalšie pokrytie napriklad omietkou a podobne. Strana zahŕňajúca vyvýšený povrch a priehlbinu je s výhodou vonkajšia strana dosky, t.j. strana smerovaná preč od nosnej konštrukcie. vyvýšený povrch...

Tepelne izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3598

Dátum: 04.08.2006

Autori: Reiff Sabine, Reiff Armin

MPK: B65D 81/38

Značky: izolovaná, nádoba, tepelně

Text:

...zaručená hygiena a poskytnutá možnosť používať takéto tepelne izolované nádoby bez problémov aj v reštauráciách a v podobných oblastiach. Prispôsobivosť na vopred určený tvar pohára sa dá výhodne korigovať, resp. optimalizovať aj po naneseni na pohár. Zatváracím dielom je natvarovanie zaručené, resp., ako smeuviedli vyššie, optimalizované. Tým je daná možnost tak u pohárov na plzenské, ako aj na biele vino apšeničné pivo, ale aj u všetkých...

Izolovaná molekula DNA kódujúca protoporfyrinogénovú oxidázu v eukaryotoch, spôsob jej manipulácie a jej použitie, vektor a hostiteľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 284895

Dátum: 11.01.2006

Autori: Ward Eric Russell, Volrath Sandra

MPK: A01H 1/04, A01H 5/00, A61K 38/43...

Značky: použitie, oxidázu, hostiteľ, spôsob, kódujúca, izolovaná, molekula, vektor, eukaryotoch, protoporfyrinogénovú, manipulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané eukaryotické sekvencie DNA kódujúce prirodzenú protoporfyrinogénovú oxidázu (protox) alebo modifikované formy tohto enzýmu, ktoré sú tolerantné proti herbicídu. Tiež sú opísané rastliny majúce pozmenenú protox aktivitu, ktorá tiež prepožičiava toleranciu proti herbicídu. Tieto rastliny môžu byť šľachtené alebo modifikované technikami génového inžinierstva tak, aby boli rezistentné na protox inhibítory, a to pomocou mutácie...

Izolovaný OMP106 polypeptid alebo jeho fragment, vakcína a antigénový prostriedok s ich obsahom, izolovaná DNA, izolovaná protilátka a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284812

Dátum: 14.11.2005

Autori: Plosila Laura, Tucker Kenneth

MPK: C07K 14/22, A61K 39/40, A61K 39/095...

Značky: obsahom, prostriedok, omp106, izolovaná, antigénový, izolovaný, polypeptid, protilátka, fragment, vakcína, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný OMP106 polypeptid, ktorý je polypeptidom vonkajších membrán Moraxella catarrhalis, a má molekulovú hmotnosť asi 180 kD až asi 230 kD podľa určenia pomocou SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy, peptidový fragment z OMP106 polypeptidu, izolovaná protilátka, vakcína, antigénový prostriedok a izolovaná DNA. Ďalej je opísané použitie polypeptidu, peptidového fragmentu a izolovanej protilátky na prípravu liečiva na...

Izolovaná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4220

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B29C 65/02, B65D 81/38, B65D 3/00...

Značky: spôsob, izolovaná, nádoba, výroby

Text:

...spájaciu oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútorného pohárikat počas manipulácie s nádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúeeho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútorný pohárík v plášti najmä Vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja. takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblast vyžaduje len celkom malú spájaciu silu..le však tiež možné upevniť teleso...

Izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19844

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato

MPK: B29C 65/02, B29C 65/78, B29C 65/00...

Značky: izolovaná, nádoba

Text:

...zábranu uvoľnenia vnútorného pohárika počas manipulácie S nádobou pre zostavenie, zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane Vnútorný pohárik V plášti najmä V dôsledku hmotnosti príslušného nápoja,takže príslušné spájacie miesto alebo spájacia oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu. 0010 Je Však tiež možné upevniť vzájomne teleso pohárika a plášť ešte bezpečnejšie,napriklad vytvorením...

Izolovaná biologicky aktívna erytropoietínová izoforma, spôsob jej prípravy a zmesi a kompozície na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284429

Dátum: 04.03.2005

Autori: Strickland Thomas Wayne, Byrne Thomas Edward, Elliott Steven George

MPK: C07K 14/00, C12N 15/16

Značky: kompozície, izoforma, biologicky, přípravy, erytropoietínová, zmesí, izolovaná, báze, spôsob, aktívna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná biologicky aktívna erytropoietínová izoforma, majúca jediný izoelektrický bod a špecifický počet sialových kyselín na molekulu erytropoietínu, kde uvedený počet je vybraný zo skupiny zahrnujúcej 1 až 14. Spôsob prípravy tejto izoformy, ktorý zahrnuje stupne preparatívnej izoelektrickej fokusácie čisteného erytropoietínu a elúcie jedinej izoformy z gélu. Zmesi a kompozície na báze tejto izoformy.

Izolovaná DNA sekvencia, vektor, hostiteľská bunka, spôsob výroby homogénneho gp350 proteínu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283446

Dátum: 27.06.2003

Autori: Spaete Richard, Jackman Winthrop

MPK: A61K 39/245, C12N 1/21, C07K 14/05...

Značky: spôsob, hostiteľská, vektor, buňka, výroby, homogénneho, gp350, proteínu, sekvencia, obsahom, farmaceutický, izolovaná, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladá sa kompozícia obsahujúca variant DNA gp340, sekvencie aminokyselín, ako sú vektory, a hostiteľské bunky obsahujúce uvedené sekvencie. Predkladá sa tiež rekombinantný spôsob prípravy homogénneho gp350 proteínu bez vzniku proteínu, ďalej farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje uvedený proteín, a jeho profylaktické použitie.

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75, polypeptid, expresný vektor, ich použitie a vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282873

Dátum: 02.12.2002

Autori: Vijayasaradhi Setaluri, Houghton Alan

MPK: A61K 35/36, C12N 15/11, A61K 31/65...

Značky: vakcíny, melanómového, izolovaná, polypeptid, kyseliny, použitie, polypeptidů, gp75, expresný, vektor, fragment, funkčný, nukleovej, molekula

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje aminokyselinovú sekvenciu funkčného fragmentu melanómového polypeptidu gp75, pričom touto izolovanou molekulou nukleovej kyseliny je prednostne molekula cDNA. Ďalej je uvedený funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75 expresný vektor obsahujúci DNA sekvenciu podstatnú na replikáciu vektoru spojenú s niektorou z uvedených molekúl nukleovej kyseliny vakcína na stimuláciu alebo...

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, konštrukt, vektor, transformovaná bunka, peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280670

Dátum: 16.05.2000

Autori: Veenstra Annemarie Eveline, Van Hartingsveld Willem, Van Gorcum Robert Franciscus Maria, Van Paridon Petrus Andreas

MPK: C12N 1/15, C12N 1/19, A23K 1/165...

Značky: izolovaná, aktivitou, použitie, peptid, transformovaná, fytázovou, výroby, sekvencia, vyčistená, vektor, spôsob, buňka, proteín, konštrukt

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, kódujúca peptid alebo proteín majúci fytázovú aktivitu, ktorá katalyzuje uvoľňovanie aspoň jedného anorganického fosfátu z myoinozitolfosfátu. Konštrukt na expresiu zahŕňajúci uvedenú sekvenciu DNA vektor obsahujúci uvedený konštrukt hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou a spôsob jeho produkcie kultiváciou uvedenej transformovanej bunky, ako tiež jeho...

Purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3, vektor, hostiteľská bunka, humánny protokaderín pc3, spôsob jeho produkcie a spôsob modulácie jeho väzbovej aktivity, protilátka a bunková línia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281413

Dátum: 05.02.1997

Autor: Suzuki Shinatro

MPK: C07K 14/705, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: línia, bunková, protokaderín, hostiteľská, kódujúca, polynukleotidová, sekvencia, purifikovaná, aktivity, modulácie, humánny, buňka, väzbovej, vektor, produkcie, spôsob, izolovaná, protilátka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3 s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 110 alebo jeho polypeptidový analóg, v sekvencii ktorého je jedna alebo viac špecifikovaných aminokyselín vypustených alebo nahradených alebo je pridaná jedna alebo viac aminokyselín, ktoré sa prirodzene nevyskytujú bez straty jednej alebo viacerých biologických aktivít alebo imunologických...

Monoklonálna a humanizovaná monoklonálna protilátka proti interleukínu-5 alebo ich fragment, hybridóm, polypeptid, izolovaná DNA, rekombinantný vektor, hostiteľské bunky, spôsob prípravy polypeptidu afarmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Silver Jon, Petro Mary, Tindall Stephen, Zavodny Paul, Chou Chuan-chu, Windsor William, Abrams John, Jenh Chung-her, Murgolo Nicholas

MPK: A61K 39/395, C12N 15/19, C07K 16/24...

Značky: přípravy, rekombinantný, polypeptidů, monoklonálna, polypeptid, vektor, hostiteľské, prostriedok, izolovaná, afarmaceutický, buňky, hybridom, fragment, protilátka, interleukínu-5, spôsob, proti, humanizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský interleukín-5, hybridóm, ktorý produkuje uvedenú monoklonálnu protilátku komplementárne DNA, ktoré kódujú ťažký a ľahký reťazec variabilných oblasti tejto monoklonálnej protilátky a tiež ich CDR oblasti, ďalej sú uvedené humanizované monoklonálne protilátky a farmaceutické prostriedky zahŕňajúce monoklonálnu protilátku alebo anti-idiotypické protilátky, väzbové fragmenty,...

Prefabrikovaná, tepelně izolovaná střešní kazetová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 270251

Dátum: 13.06.1990

Autori: Schaaf Rudolf, Griesbach Heinz, Cröplin Bodo, Legler Günter

MPK: E04C 2/50

Značky: deska, izolovaná, střešní, tepelně, kazetová, prefabrikovaná

Text:

...vybrání mají s výhodou trojúhelníkovy průřez a jsou uspořádána v mäkkých izolačních materiáloch jak v podélném směru, tak i v příčném eměru.Príklad střešní desky podle vynálezu je znazorněn na výkresu, kde na obr. l je svislý řez střešní kazetovou deskou, na obr. 2 je půdorys střešní kazetové desky se znázorněnými kandlkovitými vybránímí a difuzními trubkami a na obr. 3 je řez dvěma vedle sebe upravenými střešními kazetovými deskami s...

Tepelně izolovaná nákupní taška

Načítavanie...

Číslo patentu: 239053

Dátum: 01.06.1987

Autor: Götz Josef

MPK: A45C 3/04

Značky: tepelně, nákupní, taška, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně izolovaná nákupní taška, kterou lze pomocí termoforu upravit na přenosný zateplovač, zpomalující ochlazení obsahu tašky například teplých jídel, nebo upravit na přenosnou ledničku pomocí vloženého sáčku s ledem. I bez použití termoforu nebo sáčku s ledem, zaručuje tepelně izolovaná taška uchování obsahu po dobu několika hodin bez podstatných změn jeho teploty v závislosti na vnější atmosféře.

Izolovaná, vodou chlazená kluznice průmyslových ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231010

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pišťák Pavel, Vydra Alois

MPK: F27D 3/02

Značky: průmyslových, kluznice, izolovaná, ohřívacích, vodou, pecí, chlazená

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná vodou chlazená kluznice průmyslových ohřívacích pecí u nichž je kluznice kruhového průřezu s jezdcem usazena v keramické tvarovce opatřené úložným žlábkem, vyznačená tím, že úložný žlábek (2) je tvaru rozevřeného písmene U a volný prostor mezi rozevřenými boky (4, 5) úložného žlábku (2) a kluznicí (1) je až k jezdci (6) vyplněn sypkou žáruvzdornou hmotou, například zásypem (7) ze šamotového písku.

Tepelne izolovaná rúra s ochranným plašťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227453

Dátum: 15.04.1986

Autor: Skala Ján

Značky: tepelně, izolovaná, rúra, plastom, ochranným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelných potrubných vedení. Tepelne izolovaná rúra s ochranným plášťom pozostáva z aspoň jednej vnútornej rúry teplonosného média, súosého plynonepriepustného ochranného plášťa a tepelnoizolačnej vrstvy v medzi priestore, pričom tepelnoizolačnu vrstvu tvorí dusená zmes 100 hmot. dielov zrnitého expandovaného perlitu, obaleného v 40 až 125 hmot. dieloch sušiny hydrofóbného organického spojiva s tepelnou odolnosťou nad...

Tepelne izolovaná oceľová rúra s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227452

Dátum: 15.04.1986

Autor: Skala Ján

Značky: plastom, ocelová, izolovaná, ochranným, tepelně, rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelných potrubných vedení. Tepelne izolovaná oceľová rúra s ochranným plášťom, pozostávajúca z aspoň jednej oceľovej vnútornej rúry teplonosného média, súosej plynonepriepustnej a ochrannej vonkajšej rúry a tepelnoizolačnej vrstvy v medzipriestore má vnútornú rúru z vonkajšej strany opatrenú náterom silikónovou vypaľovanou farbou a je obklopená medzipriestor vyplňujúcou tepelnoizolačnou vrstvou dusanej zmesi 100 hmot....

Tepelně izolovaná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 222036

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kocmich Jan

Značky: tepelně, stěna, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Pro vyplňování středních částí cihelných zdí, dutin keramických zdících prvků, stropních a stěnových panelů využívat pěnového polyuretanu a expandovaného perlitu. K odstranění vzdušnosti a nasákavosti uzavírat tento do polyethylenového obalu nepropouštějícího vlhkost. Umožnit zpracování zbytků pěnového polyuretanu, ale i polystyrenu a případně dalších tepelně izolačních hmot jejich granulometrickým zpracováním a plněním do obalů tepelně...

Elektricky izolovaná polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217012

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kolman Bohumil, Makovička Jan

Značky: izolovaná, výroby, způsob, elektricky, součástka, její, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektricky izolovaná polovodičová součástka např. polovodičový modul a způsob její výroby. Polovodičová součástka je vytvořena tak, že její styková plocha s chladičem je tvořena plochou elektroizolačního tepelně vodivého substrátu na kterém je umístěna podložka s vývodem, tvořícím jednu elektrodu, zatímco druhá elektroda je tvořena vývodem na křemíkové destičce umístěné na podložce, přičemž křemíková destička, podložka,...