Patenty so značkou «izolačního»

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: G08C 21/00

Značky: izolačního, zapojení, stavu, chráničce, zjišťování, uloženého, potrubí

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Vodná suspenze pro výrobu izolačního tvarového obkladu nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270662

Dátum: 12.07.1990

Autori: Elbel Tomáš, Felt Petr, Bella Ľubomír, Lehner Jan

MPK: B22D 27/06, B22D 7/00

Značky: vodná, tvarového, suspenze, obkladu, nálitků, výrobu, izolačního

Text:

...komponenty a někdy i přídavnými korekčními prísadami. Klasifikační teploty těchto vláken jsou 1 zoo °c nebo 1 500 °c.Pro ojcní žárovzdorných vláken so pouzivaji pojlva různých typů. Je známo pojlvo na bázi koloidního oxidu kremičitého a škrohu nebo škrobového mazu. Škrob zvyšuje mechanickou a manipulační pevnost vláken za studena a kololdní oxid křemičitý zvyšuje mechanickou pevnost za vysokých teplot a přispivá ke zvýšení povrchových vazeh...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maloušek Antonín, Mužík František, Kořínek Petr

MPK: H01F 27/28

Značky: způsob, izolačního, vzduchových, tlumivek, transformátoru, válce, výroby, vinutí

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Zapojení izolačního zesilovače s kompenzací driftu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265002

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03F 1/52

Značky: izolačního, kompenzaci, driftu, zapojení, zesilovače

Text:

...Ž napětí/frekvence, jehož výstup gg je veden na vstup ll druhého optronu 1,optronu É je vedon na vstup gl řízeného zesilovače Q , jehožpřičemž výstup Ég prvníhovýstup Q je veden na první vstup 121 druhého součtového zesi lovače lgła na druhý vstup łgg druhého součtovćho zesilovače lg je připojen výstup lži druheho pomocného zdroje lg napětí,přičemž výstup gł řízeného zesilovače Q je veden na vstup lgl druheho deinopropnntnćho filtru lg...

Zařízení k vysoušení izolačního systému olejového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260652

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lerch Karel

MPK: H01F 15/06, H01F 15/02

Značky: olejového, zařízení, systému, transformátoru, izolačního, vysoušení

Text:

...olejové náp 1 ně,nebo průběžné odstra~ ňování produktů ze stárnoucí olejové náplně a zachyceníNevýhodou těchto zařízení je zejména to, že každý transformátor musí mít vlastní zařízení. Tím se zvyšují pořizovací náklady, je potřeba trvalá údržba těchto zařízení a příp. trvalá potřeba provozních hmot - sorbentů. Nezanedbatelnou nevýhodou je též obtížné likvidace použitých sorbentůUvedené nevýhody odstraňuje zaříiení k vysoušení...

Zapojení pro měření a indikaci izolačního stavu trolejbusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260651

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šulc Vladimír

MPK: G01R 27/08

Značky: stavu, měření, trolejbusu, izolačního, zapojení, indikaci

Text:

...A jsou připojeny první, druhá, třetí, čtvrtá dioda §, 2, lg, ll,které napájejí integrovaný zesilovač lg záporným.napětím přímo na jeho záporný napájecí vývod łgg, kladným napětím na jeho kladný napájecí vývod lg přes třetí odpor gg, pátou diodu 54 a světelnou diodu L 5. Kladný napájecí vývod lg je spojen se záporným napájecím vývodem łgg paralelně zapojenou první Zenerovou diodou gg a druhým kondenzátorem ll. Z katod první a druhé diody...

Zařízení pro nepřetržitou indikaci izolačního stavu stejnosměrného pohonu s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261258

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ledr Zdeněk, Drobný Miroslav

MPK: G01R 31/06

Značky: usměrňovačem, indikaci, nepřetržitou, stejnosměrného, stavu, zařízení, pohonů, izolačního

Text:

...e se zápornou svorkou 1 usměrňovacího můstku Ž. Dále je kladnú svorka i usměrňovecího můstku § spojenepřes druhou diodu g se středem potenciometru lg.střídavá strana usměrñoveciho mústku § je paralelné připojena k sekundárnímu vinutí trsnsformátoru ll, jehož primárni vinuti je překlenuto kondenzátorem lg a přes tlumivku lg připojeno ke střidavé napájecí síti s napätím gs.V dále uvedeném popisu funkce značí následující symboly5 - celkový...

Zapojení izolačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247243

Dátum: 01.08.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: H03F 3/38

Značky: izolačního, zesilovače, zapojení

Text:

...e druhým uzlem a tvoří první vstupní svorku a šestýodpor je pak připojen druhým koncom s desátým uzlem, tvořícím- 3 . 247 243 Izolační transformátor může mít ještě další samostatné třetí vinutí, k němu je připojen napájecí zdroj s přerušovaným spínáním.Další varianta je, že první nebo druhé vinntí izolačního transformátoru je opatřeno odbočkou, mezi níž a první nebo šestý uzel a druhý nebo pátý uzel je připojen napájecí zdroj s...

Způsob výroby konstrukčního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245974

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kort Adolf-friedrich

MPK: B28B 1/30, E04B 1/94

Značky: konstrukčního, tepelně, materiálů, výroby, způsob, izolačního

Text:

...bez mimořádných nároků na zařízení a při minimálni energetické náročnosti vlastni výroby.Příkladné provedení způsobu výroby konstrukčního materiálu vychází z 27 hmot. křemičitohlinité moučky s vysokým obsahem kysličniku křemičitého a hlinitého, která dále obsahuje kysličník titanu a železa, kde podstatné složky zrnitosti této moučky jsou v rozsahu do 0,3 mm. K této moučce se přidá-ž vá 25 hmot. sklářského křemičitého pisku s...

Zapojení piezoelektrického izolačního členu k napájení elektronických obvodů snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242074

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kühlel Vlastislav

MPK: H02J 3/00

Značky: snímačů, piezoelektrického, členu, napájení, zapojení, izolačního, obvodů, elektronických

Text:

...odporů, kondenzátorů a aktivních polovodičových součástek. Slouží k vytvoření střídavého signálu pro buzení piezoelektrického izolačního členu zo Piezoelektrický izolační člen 1 je vytvořen z keramické destičky, která242 074 obsahuje dve páry elektrod, oddělených izolační částí. W Slouží ke galvaniokému oddělení. Usměrňovač A je vytvořen z polovodičových diod, odporü a kondenzátorů a je doplněn filtrem. Slouží k usměrnění a filtraci etřídavého...

Způsob výroby potrubního izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chudá Eva, Gantner Ivan, Závodný Pavol, Kineok Vojtech, Slováeek Jaroslav, Balogh Jaroslav, Zerzáo Jioí

MPK: F16L 13/11

Značky: potrubního, výroby, způsob, spoje, izolačního

Text:

...zcela odpadá pracné ruční odstraňovaní vytvrzeného odpadu těsnicí hmoty z povrchu izolačního spoje. jednou z dalších výhod je použití těsnicí elektricky nevodivé hmoty, kterou je tlakově litá epoxypryskyřice, kterou se dosáhne rychlé a rovnoměrné vyplnění dielektrických prostor izolačního spoje, a tím se získa kromě pevného bezzávitového spojení dvou trub také spojení elektricky nevodivého. Tlakové vyplnení dutiny se provádí nejméně jedním...

Zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238485

Dátum: 01.10.1987

Autori: Smola Josef, Valouch Pavel, Radomil Milan, Boubela Lubomír

MPK: F16L 58/00

Značky: zlepšení, potrubí, izolování, plastovými, izolačního, zapojení, páskami, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami v části stroje určené pro navíjení plastové pásky, která má po obvodě navíjecího kruhu čtyři nástavce opatřené brzdicími zařízeními s nasazenými navíjenými cívkami izolační plastové pásky a řeší v úpravě stroje pro izolování potrubí plastovými páskami přímo na staveništi problém výrazného zvýšení jeho účinnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Způsob výroby lehčeného tepelně izolačního žárovzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martineek 1ubom3r, Bárta Miroslav

MPK: C04B 35/52

Značky: žárovzdorného, způsob, výroby, materiálů, lehčeného, izolačního, tepelně

Text:

...se mísením vytvořenaobalená směs tvarově neupravuje, pouze suší a vypaluje, čímž se získá sypký lehčený materiál nejen žárovzdorný, ale i e brusnými vlastnostmi. Pžipravená směs se lisuje v kovové formě tlnkem 1,5 až 35 MPa.Hnota pripravená podle tohoto vynálezu umožňuje vyrábět nejen lehčené žárovzdorné tvarovky, ale i lehčené žárovzdorné tvarovky s funkční ochrannou vrstvou. V tomto případěse použíjí dvě žárovzdorné hmoty, jedna pro tvorbu...

Způsob výroby tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237349

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hollósi Béla, Felner Sándor, Mészáros István, Kovács Dezsö, Schäffer Márton

MPK: B28B 17/04, B28B 1/52

Značky: tepelně, způsob, výroby, materiálů, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby tepelně izolačního materiálu, sestávajícího v hmotnostních množstvích z 60 až 94 % písku, ze 4 až 10 % pryskyřice, ze 2 až 20 % celulózy a 0 až 10 % vláknitého materiálu podstata vynálezu spočívá v tom, že nejprve se dokonale suspenduje celulóza a vláknitý materiál ve čtrnácti- až šestnáctinásobném množství vody, suspenze se potom smísí s prekotisirovaným pískem a získaná směs se zbaví vody, zhutní a...

Zapojení analogového izolačního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248665

Dátum: 12.02.1987

Autori: Špidlen Vítězslav, Černý Karel

MPK: H04B 1/10

Značky: analogového, izolačního, zapojení, převodníku

Text:

...trenzistord nebo jejich teplotními ěnemi,jsou potom jen řádu desatín promile. Úbytek napětí ne spínečíoh v tomto zapojení je závislý ne. velikosti vstupního o. výstupního napětí linoárně od nuly. Dále je240005 zapojení plně symetrické pro obě polaríty vstupního napětí. Obojí se velmi příznivě projevuje na velmi malé nelinearitě přenosą.v běžných zapojeních nedosažitelné. Velmi malá nelinearita je zachována i při vstupních napětích řádově...

Zapojení izolačního obvodu pro číslicové čtení číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235467

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fišar Jaroslav, Kysilka Miloš

MPK: G09F 3/03

Značky: čtení, izolačního, informace, obvodů, zapojení, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení izolačního obvodu, které je vhodné k použití v zařízeních pro zpracování dat, např. v číslicových počítačích, a to k příjmu číslicové informace ze vzdálených, plošně rozprostřených zdrojů se širokou škálou jejich výstupních impedancí a rychlostí. Zapojení sestává ze vstupního obvodu s tranzistorem, dvou impulsních transformátorů, tvarovacího obvodu, budícího obvodu a registru. Zapojení umožňuje přenos stejnosměrné složky...

Zapojení izolačního převodníku napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234135

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kubala Pavel

MPK: G01R 15/00, H02H 7/00, G01R 19/00...

Značky: zapojení, izolačního, převodníku, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do měřicí a regulační techniky a jeho účelem je zvýšení přesnosti a rozsahu izolačního převodníku napětí sestávajícího ze zdroje střídavého napětí zapojeného prostřednictvím diod na dělené primární vinutí oddělovacího transformátoru, jehož střední vývod je napojen prostřednictvím řízeného odporu na neinvertující vstup operačního zesilovače, jehož výstup je zapojen na ovládací vstup řízeného odporu. Uvedeného účelu se dosahuje tím,...

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kočandrlová Jana, Drbohlavová Jitka, Hrbek Pavel

Značky: tepelně, kompozitního, materiálů, způsob, výroby, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu, který zahrnuje výrobu tvrdé polyuretanové pěny zpěňováním prekursoru pro výrobu polyuretanu při teplotě v rozmezí 300 až 400 K a za tlaku do 0,8 MPa v přítomnosti perlitu, přičemž perlitu se použije ve formě předlisovaných granálií o velikosti uzpůsobené tloušťce výrobku, ze směsi perlitu a fenolformaldehydové pryskyřice, ve kterých je fenolformaldehydová pryskyřice neúplně vytvrzena.

Zapojení lineárního izolačního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227213

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kondr Pavel, Stehlík Antonín, Hajič Jan

Značky: členu, zapojení, izolačního, lineárního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení lineárního izolačního členu, vyznačující se tím, že vstupní svorka (01) zapojení je spojena přes vstupní odpor (1) s invertujícím vstupem operačního zesilovače (2) a s jedním vývodem zpětnovazebního odporu (6), jehož druhý vývod je spojen s katodou první diody (7), s katodou druhé diody (8) a s jedním vývodem prvního kondenzátoru (9), jehož druhý vývod je spojen se zemní svorkou a se středem (41) druhého vinutí (4) transformátoru,...

Způsob výroby izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220400

Dátum: 15.11.1985

Autor: Molnár Ladislav

Značky: materiálů, izolačního, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu výroby izolačního materiálu spočívá v tom, že se granule perlitu obalí v síře se živicí, které se působením teploty 80 °C až 180 °C uvedou do lepivého stavu až stavu tekutého, načež se takto získaná směs po případném tvarování ochladí.

Způsob vytváření izolačního podloží deponie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220243

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pečenka Evžen, Kosina Zdeněk, Vydra Jiří

Značky: deponie, izolačního, způsob, podloží, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření izolačního podloží deponie, vyznačený tím, že se na zhutněný podklad volně položí pásy ztužující vložky, propouštějící izolační médium, na které se nanese vrstva izolačního materiálu ve formě disperze s řízenou dobou koagulace, například anionaktivní vodní disperze bitumenu s příměsí latexu kaučuku, takto in situ vytvořený souvislý bezešvý povlak se následně uzavře mechanicky odolnou a tlaky přenášející vrstvou, například...

Způsob výroby přírubového izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222139

Dátum: 15.07.1985

Autori: Beneš Ivo, Boubela Lubomír, Kredba Jaroslav, Macura Miloslav, Radomil Milan

Značky: izolačního, způsob, výroby, přírubového, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby přírubového izolačního spoje sestávajícího ze dvou přírub spojených a utěsněných vrstvou vytvrzené pryskyřice, dále spojených šrouby elektricky odizolovanými alespoň od jedné z přírub. Podstatou vynálezu je to, že po nanesení pryskyřice smíchané s tužidlem se na stykovou plochu jedné z obou přírub souměrně rozmístí alespoň tři elektricky nevodivá distanční tělíska o stejné tlouštce, alespoň 0,2 mm. Vynález lze...

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221611

Dátum: 15.05.1985

Autor: Wagenknecht Oldřich

Značky: stavu, automatické, kabelové, izolačního, zapojení, sítě, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě s určením úseku poruchy, které má zdroj krokovacích impulsů připojený na čítač krokovacích impulsů a hlavní spínací systém, na který jsou připojeny hlavní dohlížecí vodiče, připojené na nejméně jeden vedlejší spínací systém, který má neobsazený první krokový výstup a vedlejší dohlížecí vodiče, přičemž hlavní spínací systém je připojen vstupem krokovacího systému na vyhodnocovací...

Způsob výroby tepelně izolačního sdruženého profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229619

Dátum: 01.11.1984

Autori: Diensthul Karl Wilhelm, Diels Manfred, Höcker Eitel, Schüco Heinz Schürmann Gmbh & Co, Jäger Tilo, Otto Fuchs

MPK: B21D 53/74, B21C 3/00

Značky: způsob, izolačního, sdruženého, tepelně, výroby, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby sdruženého tepelně izolačního profilu, zejména pro okna, dveře a fasády při kterém se při relativním podélném pohybu volně sestaveného sdruženého profilu přetvářejí a lisují čtyři vnitřní drážkové stěny kovových profilů na izolační tyče shodnými samočinně ustředěnými, zvnitřku působícími silami.

Způsob upevnění vinutí pomocných pólů pomocí opěrné podložky pomocných pólů z izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228709

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schönthier Heinz, Schindler Hans, Stadie Klaus

MPK: H02K 23/24, H02K 3/52

Značky: vinutí, opěrné, upevnění, podložky, pomocných, pomocí, materiálů, způsob, izolačního, pólů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu upevnění pomocných pólů pomocí opěrných podložek pomocných pólů z izolačního materiálu pro stejnosměrné stroje středních a velkých výkonů, u kterých je třeba rychle regulovat rychlost otáčení a reverzování. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu pro použití rozdělených opěrných podložek pomocných pólů z izolačního materiálu, podle kterého se vinutí pomocného pólu může, jak je předepsáno, zafixovat upínacímí šrouby. Upevnění...