Patenty so značkou «izoláciu»

Konštrukcia fasády pre tepelnú izoláciu a opláštenie vonkajších stien budov a spôsob výroby takej konštrukcie fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20488

Dátum: 29.06.2012

Autori: Schmid Robert, Lorenz Jürgen

MPK: E04B 1/76, E04B 2/92, E04B 1/90...

Značky: konštrukcia, tepelnú, konštrukcie, izoláciu, stien, fasády, výroby, opláštenie, takej, spôsob, vonkajších, budov

Text:

...flexibilitu v usporiadaní vonkajšieho vzhľadu fasády.0014 Preto je úkolom predkladaného vynálezu eliminovať, alebo aspoň obmedzit nevýhody známeho stavu techniky a navrhnúť fasádu, ktorú je možné vyrobiť s pokiaľ možno malými časovými nárokmi, jednoduchým spôsobom a preto cenovo priaznivo. Okrem toho by mala byt konštrukcia fasády trvanlivá a dlhodobo odolná voči poškodeniu základnej stavby,napríklad vlhkosťou, vnikajúcou do tepelne...

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287941

Dátum: 20.04.2012

Autor: Havránek Ladislav

MPK: E04B 1/64, E04B 1/62

Značky: izoláciu, muriva, zariadenie, vlhkého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva pozostáva z nadväzujúcich izolačných dosiek (4) uložených prostredníctvom tlačného či zarážacieho prostriedku v maltovej škáre (1) v murive. Izolačné dosky (4) sú vybavené rovnobežnými dištančnými rebrami (5) na spodnej i hornej ploche a polouzatvorenými zámkami (6) na bočných okrajoch na presahové spojenie so susednou izolačnou doskou. Aspoň jedna izolačná doska (4) je vybavená vymedzovacou a fixačnou...

Biaxiálne orientovaná fólia so zlepšenou zmŕštiteľnosťou pri zvýšenej teplote a jej použitie na elektrickú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287600

Dátum: 07.03.2011

Autori: Kochem Karl-heinz, Müller-nagel Kerstin

MPK: H01G 4/18, C08J 5/18

Značky: teplotě, zlepšenou, zmŕštiteľnosťou, izoláciu, fólia, biaxiálne, elektrickú, použitie, zvýšenej, orientovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje biaxiálne orientovanú polypropylénovú fóliu. Index izotakticity reťazca, meraný pomocou 13C NMR spektroskopie, podielu fólie podľa tohto vynálezu, ktorý nie je rozpustný v n-heptáne, je aspoň 95 percent. Fólia podľa tohto vynálezu má pri zvýšených teplotách najnižšiu možnú zmrštiteľnosť (v priečnom a pozdĺžnom smere). Ďalej predmetný vynález opisuje spôsob výroby uvedenej polypropylénovej fólie a jej použitie.

Podložka na zvukovú izoláciu plávajúcej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286834

Dátum: 20.05.2009

Autor: Hees Christiaan

MPK: E04F 15/20

Značky: plávajúcej, podložka, dosky, zvukovú, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka (1) určená na zvukovú izoláciu plávajúcej dosky obsahuje sklenú rohožovitú vrstvu (2), ku ktorej povrchu je pripojená plastová fólia (3). Je určená na zaistenie ochrany proti prenosu hluku v stavbách, ako pri novostavbách a rekonštrukciách bytov.

Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12632

Dátum: 18.04.2008

Autori: Hornung Helmut, Wigge Carsten, Bihy Lothar

MPK: D04H 1/00, E04B 1/76

Značky: termoizolačný, budov, majúci, dosku, dosky, výroby, doska, fasádna, vonkajších, systém, izolačnú, izolačná, fasádnej, izolačnej, fasádnu, spôsob, izoláciu, fasád, takúto

Text:

...telesá 2 minerálnej vlny, pričonm sa používa predovšetkým kamenná vlna. Takéto fasádne izolačné dosky sa v súčasnosti pravidelneskupiny tepelnej vodivosti 040, tzn. mernú hodnotu tepelnej vodivosti É 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162.0008 Podstatným faktorom určujúcim stabilitu takéhoto kontaktného termoizolačného systému sú priton materiálové vlastnosti fasádnych izolačných dosiek tvoriacich izolačnú vrstvu. Tieto musia vykazovať...

Vláknitá doska z mäkkého dreva na vnútornú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4337

Dátum: 19.07.2006

Autori: Bartlomé Olin, Brombacher Volker

MPK: E04B 1/78, E04B 1/80

Značky: mäkkého, doska, izoláciu, dřeva, vláknitá, vnútornú

Text:

...nevhodné. Napriklad až dodnes sa robia pokusy zabrániť prívodu vlhkosti následkom difúzie a konvekcie do kondenzačnej úrovne bežnými prostriedkami, ako je parotesná zábrana alebo izolačné látky izolujúce paru. Vdôsledku izolačného účinku sa môže na izolačnej vrstve tvoriťdokonca aj kondenzovaná voda, čo môže na naviazaných stropných trámoch alebo pripojeniach priečok viesť k problémom, a preto častým poškodením V starých stavebných dielcoch je...

Konštrukčný prvok na tepelnú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5170

Dátum: 13.06.2006

Autor: Fritschi Hubert

MPK: E04B 1/78

Značky: konštrukčný, tepelnú, izoláciu, prvok

Text:

...zhoršené.0006 Výstupok má s výhodou v podstate kvádrový, k izolačnému telesu prispôsobený tvar s rovnakou výškou a rovnakou dĺžkou, pričom vo výstupku ponechané výstupné oblasti na priečne výstužné tyče sú tvorené vybraniami,ktoré majú približne tvar valcových segmentov s približne obdĺžnikovýmvodorovným prierezom v oblasti priečnych výstužných tyčí. Takto jezabezpečené optimálne naviazanie do vybraní naplneného betónu na nadväzujúcu...

Parotesná zábrana na tepelnú izoláciu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284896

Dátum: 11.01.2006

Autori: Grosskinsky Theo, Künzel Hartwig

MPK: E04D 13/16, E04B 1/66

Značky: izoláciu, budov, tepelnú, parotesná, zábrana

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka parotesnej zábrany použitej spolu s tepelnou izoláciou budov, ktorá sa môže použiť najmä na vytváranie tepelnej izolácie pri novostavbách alebo na sanáciu starých stavieb. Parotesná zábrana je pritom schopná realizovať výmenu vodných pár za rôznych podmienok okolia. Dosahuje sa to tým, že sa ako podstatný materiál používa materiál, ktorý má od okolitej vlhkosti závislý difúzny odpor vodných pár a ktorý má takisto dostatočnú...

Spôsob vyhodnocovania vhodnosti pankreasu na izoláciu ostrovčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7595

Dátum: 14.11.2005

Autori: Smith Barry, Gazda Lawrence, Rubin Albert

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/02

Značky: ostrovčekov, izoláciu, pankreasu, spôsob, vhodnosti, vyhodnocovania

Text:

...hodnote priemeru ostrovčekov ujednotlivých živočíšnych druhov. ktoré sa berú do úvahy. Pre hodnotiace účely je určujúcim to, ak stredná hodnota priemeru ostrovčekov v orgáne, ktorý sa berie do úvahy, je väčšia ako priemer. Pre mnohé druhy je stredná hodnota priemeru ostrovčekov pankreasu približne 100 mikrometrov. To platí pre ostrovčeky myší, prasiat i človeka, ako aj pre mnohé iné druhy. Ak mala väčšina skúmaných ostrovčekov, ako bolo...

Profil na izoláciu okenných a dverových rámov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4314

Dátum: 03.11.2005

Autor: Michalčík Václav

MPK: E06B 3/64, E06B 7/14, E06B 3/66...

Značky: dverových, rámov, profil, izoláciu, okenných

Text:

...zárezmi na zabezpečenie dokonalého upevnenia výstuh ukladaných do rohových zlepovaných častí profilov. Predkladaným technickým riešením sa dosahuje vyšší účinok v tom, že umožňuje bezproblémové vkladanie dvojskla s minimalizáciou nebezpečia jeho praskania pri zabezpečení dokonalého držania jeho polohy. Kónické vedenie ramien nosnej časti umožňuje jednak skrátenie ich dlžky a tým zväčšenie celkovej svetlosti okennej tabule, čo sa priaznivo...

Izolačný prvok na tepelne-zvukovú izoláciu klimatizačných, vetracích potrubí a potrubí na rozvod médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4183

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: B32B 5/08, E04B 1/88, F16L 59/02...

Značky: izoláciu, tepelne-zvukovú, izolačný, klimatizačných, rozvod, větracích, médií, prvok, potrubí

Text:

...opisuje tvar izolovaného potrubia.Podstatu predmetného úžitkového vzoru tvorí prvok,ktorý je vyrobený z fólie a je naplnený tepelne-zvukovo izolačným materiálom. Fólie môžu byt napríklad paropriepustné, paronepriepustné, protipožiarne, kovové alebo nekovové alebo aj ich kombinácia. Tento prvok môže mat tvar valca alebo rukáva, ktorý je na oboch koncoch uzavretý a je naplnený izolačným materiálom napríklad na báze minerálnych, sklenených,...

Protilátky na identifikáciu a/alebo izoláciu najmenej jednej bunkovej populácie, ktorá je vybraná zo skupiny zahŕňajúcej hematopoetické kmeňové bunky, nervové kmeňové bunky, nervové prekurzorové bunky, mezenchymálne kmeňové bunky a mezenchymálne p…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7632

Dátum: 26.08.2003

Autori: Conze Tim, Lammers Reiner, Bühring Hans-jörg, Kuci Selim

MPK: C07K 16/00, C12N 5/00

Značky: najmenej, hematopoetické, ktorá, mezenchymálne, identifikáciu, kmenové, izoláciu, jednej, nervově, prekurzorové, zahŕňajúcej, bunkovej, skupiny, buňky, protilátky, vybraná, populácie

Text:

...štádiách.0027 CDCP 1 gén kódujúci tento proteín (CUB doménu obsahujúci proteín) oplsali Scherl 3Mostageer et al., ldentification of a novel gene, CDCP 1, overexpressed in human colorectal cancer,Oncogene 20 4402-4408, (2001). Táto výskumná skupina dokázala, že tento proteín, alebo jeho mRNA, sú silne nadexprimované v určitých typoch rakoviny alebo nádorov, ako napríklad pri rakovine čreva a rakovine pľúc. Na základe jeho trojrozmernej...

Imortalizovaná ľudská keratínocytová bunková línia a/alebo imortalizovaná melanocytová bunková línia, spôsob imortalizácie ľudských kožných buniek a bezsérové kultivačné prostredie na ich izoláciu a prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283314

Dátum: 25.04.2003

Autori: Regnier Marcelle, Mace Catherine, Malnoe Armand, Pfeifer Andrea, Baur Markus

MPK: C12N 5/22, C12N 5/00, C12N 5/08...

Značky: imortalizovaná, spôsob, izoláciu, kožných, melanocytová, přípravu, imortalizácie, bunková, prostredie, ľudská, kultivačné, ľudských, línia, bezsérové, buniek, keratínocytová

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedený modifikovaný spôsob na imortalizáciu ľudských kožných buniek, najmä keratinocytov a melanocytov, a ľudskej keratinocytovej alebo melanocytovej bunkovej línie získateľnej týmto spôsobom. Je opísané tiež nové bezsérové médium na izoláciu, prípravu a udržiavanie imortalizovaných keratinocytových a melanocytových bunkových línií a modifikovaný test, ktorý využíva imortalizované keratinocyty a/alebo melanocyty a rovnako modifikovaný...

Zariadenie na pripojenie a izoláciu tepelnej ochrany a/alebo elektrických vinutí motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1913

Dátum: 11.03.2003

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 11/00, H02K 3/46

Značky: izoláciu, pripojenie, tepelnej, zariadenie, elektrických, vinutí, motorov, ochrany

Text:

...schránka je komplementáma vzhľadom na cievku vinutia motora a jej konštrukciu, kde uvedená schránka má jeden alebo viac samčích/samičích blokovacích prvkov, ktoré sú komplementárne kzodpovedajúcim samčím/samičím blokovacím prvkov uvedenej cievky, kde uvedené zariadeniesa vyznačuje tým, že uvedená schránka V tvare tácky je vyrobená z plastu a uvedené vinutiepokrýva uvedenú cievku uvedenou schránkou komplementáme spojenou s cievkou.Ďalšie...

Potrubný modul na tepelnú izoláciu rúr a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282956

Dátum: 09.12.2002

Autori: Hurley Steve, Garn Claus Bugge

MPK: F16L 59/14, F16L 59/02

Značky: modul, spôsob, potrubný, výroby, tepelnú, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubný modul obsahuje stenu s axiálne vyčnievajúcim výrezom (7), pozdĺžne vyčnievajúci jazýček (6) na jednom povrchu výrezu (7) a korešpondujúcu drážku na opačnom povrchu výrezu. Spôsob výroby potrubného modulu obsahuje vytvorenie siete minerálnych vlákien a vytvrdzovacieho tmelu, vytvrdzovanie siete minerálnych vlákien a oddelenie jedného alebo viac modulov vláknového výrobku takto vytvrdzovaného, paralelne na rovinu výrobku. Potom sa...

Zložený textilný materiál pre tepelnú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1587

Dátum: 07.11.2002

Autor: Thiriot Laurent

MPK: A41D 31/00

Značky: textilný, zložený, materiál, izoláciu, tepelnú

Text:

...materiálu dosiahnut tak dobrú pružnosť a tiež dostatočnú odolnost proti stlačeniu, ked tepelná bariéra čiastočne karbonizovala, a to vzhladom k vlastnostiam tepelnej stability spojovacej nite.0020 S výhodou sú osnovné a útkové nite každej steny zvolené z nití zo skupiny polyamidimidov, a to typu materiálu známeho pod značkou Kermel, v čistej forme alebo v zmesi s inými vláknami, EP 1 441 613 32595/T0021 Každá stena má rovnakú hustotu...

Zariadenie na izoláciu základného prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14232

Dátum: 19.07.2002

Autori: Dowhy Mark, Fuhrman Bradley

MPK: A61M 16/10, A61M 16/01, A61M 16/08...

Značky: izoláciu, zariadenie, prietoku, základného

Text:

...na strane pacienta, ktoré možno uspôsobiť na pneumatickú komunikáciu so zdrojom vdychovaného plynu a (d) ústie pre návrat výdychu na strane pacienta a práčku na C 02 so vstupným otvoromvpneumatickej komunikácii spacientom avýstupným otvorom v pneumatickej komunikáciis ústím pre návrat výdychu, a vyznačuje sa tým, že posúvač priehradky je spojený s priehradkou, posúvač priehradky je schopný pohybovať priehradkou na vytvorenie tlakového...

Polystyrénová doska na tepelnú izoláciu okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3030

Dátum: 03.12.2001

Autor: Cuker Dušan

MPK: E06B 3/263, E04B 1/80

Značky: izoláciu, doska, okenného, tepelnú, polystyrenová

Text:

...doskou vyrobenou bezodpadovou veľkovýrobnou technologiou podľa rozmerov okennáho skla, Prehľad obrázkov na výkresoch1 - Okenné krídlo s vloženou polystyránovou doskou zaistenou štyrmi pružnými plieškami2 ~ Okenné krídlo vo zvislom reze C-C3 - Horný pružný pliešok s dvoma otvormi4 - Dolný pružný pliešok s jedným otvorom .5 - Okenné kridlo s vloženou polystyrénovou doskou 5 c - Latka7 - Hranolček zaisťujúci polystyrénovú dosku vloženýdo...

Pružné uloženie pre izoláciu kmitania telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 260157

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zigo Marian

MPK: F16F 15/04

Značky: pružné, uloženie, telies, kmitania, izoláciu

Text:

...týmito silami.Tieto nedostatky možno odstrániť pružným uložením pre izoláciu kmitanie telies vedených pomocou mechanizmu v požadovanom smere, ktoré využíva pružinu pôsobiacu na odpružené teleso pomocou pákového prevodu a aspoň jedneho tlmiča kmitania tak, že odpružené teleso je podopreté koncom dlhšieho ramena páky, otočne uloženej na konzole, pričom na kratšom ramene páky je pripojená pružina.Navrhované pružné uloženie oddeľuje...

Platnička na izoláciu stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1708

Dátum: 14.01.1998

Autori: Jasenovec Ludovít, Tóth Jozef

MPK: E02D 31/12, E04B 1/64

Značky: izoláciu, stien, platnička

Text:

...v celom priereze muriva a teda aniUvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje platnička na izoláciu stien obdĺžnikového tvaru, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pozdĺžnych rovinných plôch striedavo usporiadaných tak, že uhol prevýšenia je v rozsahu 5 až 30 ° a výška prevýšenia vo vrchole prevýšenia je 2 až 5 násobok jej hrúbky,predná časť platničky je na oboch stranách ukončená úkosmi. Pozdĺžne rovinné plochy sú v miestach prechodu...

Tepelnoizolačná sústava na izoláciu povrchu rúrkového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280412

Dátum: 06.11.1996

Autori: Cridland Ian, Petersen Joergen Skjold, Ettema, Jepsen Kjeld

MPK: F16L 59/14

Značky: sústava, tepelnoizolačná, povrchu, izoláciu, rúrkového, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná sústava zahrnuje prstencové tepelnoizolačné teleso (12, 14), ktoré je určené vnútorným valcovým povrchom (17) a vonkajším valcovým povrchom (16) s bariérou proti prieniku pár, aplikovanou na vonkajšom povrchu prstencového tepelnoizolačného telesa ako povlak, a zárez (11, 15), ktorý prechádza po celej dĺžke prstencovým tepelnoizolačným telesom (12, 14) tak, že je otvorený proti vnútornému povrchu prstencového tepelnoizolačného telesa...

Izolačný doskový dielec na tepelnú a vodotesnú izoláciu striech, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280008

Dátum: 08.06.1994

Autor: Hecquet René

MPK: E04D 3/35

Značky: vykonávanie, striech, dielec, vodotesnú, spôsob, zariadenie, výroby, izoláciu, doskový, izolačný, spôsobu, tepelnú

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný doskový dielec na tepelnú a vodotesnú izoláciu striech bez spádu alebo malým sklonom obsahuje plsť z minerálnej vlny a nosný povlak z hydroizolačnej vrstvy, lepený na líce plsti ako súčasť prefabrikovaného dielca. Povrch (3) plsti, na ktorom je lepený povlak (6), je opatrený vybraniami (4) rozmiestnenými po celom povrchu a tvoriacimi kotevné body na lepidlo povlaku, pričom prierezová plocha vybraní (4) sa zmenšuje so vzrastajúcou...

Tepelno-izolačné puzdro na izoláciu potrubia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278085

Dátum: 11.05.1994

Autori: Papajová Vladimíra, Černá Želmíra

MPK: E04B 1/76, F16L 59/02, F16L 59/04...

Značky: spôsob, výroby, puzdro, tepelno-izolačné, izoláciu, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pozostávajúci z vlákennej vrstvy zloženej z 50 až 70 hmotn. % textilných druhotných surovín a 30 až 50 hmotn. % termoplastických vláken alebo striží sa po kontaktnom ohreve v tvarovacom stroji stočením vytvaruje na tepelno-izolačné puzdro.

Izolačná doska pre zvukovú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maeka Miroslav, Petru Vladimar

MPK: F16L 59/00

Značky: zvukovú, izolačná, doska, izoláciu

Text:

...vyššej užitkovej hodnote výrobkov.Ďalšie výhody a podrobnosti izolačnej dosky podla vynálezu budú vysvetlené na konkrétnych príkladoch prevedenia v nasledu júcom popise a za pomoci pripojených vý kresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 jeden príklad prevedenia izolačnej dosky v reze,obr. 2 V perspektíve. Na obr. 3 je príklad prevedenia v reze, kde izolačné častice obsahujú výstužné členy. Na obr. 4 je ďalší príklad prevedenia izolačnej dosky...

Zariadenie pre izoláciu kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 231516

Dátum: 15.12.1986

Autor: Zigo Marian

MPK: F16F 9/00

Značky: izoláciu, kmitania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia pre izoláciu kmitania mechanických sústav spočíva v tom, že pneumatická pružina, napríklad vlnovec je upevnená na jednom konci k podložke, ktorá je časťou odpruženého telesa a na druhom konci k hydrovalcu alebo k pneumatickému valcu, pričom v dôsledku malej priečnej tuhosti pneumatickej pružiny musí byť odpružené teleso doplnené mechanizmom, ktorý zabezpečí jeho vedenie v požadovanom smere. V uvedenom zariadení pneumatická...

Spôsob na izoláciu cenných zložiek mlieka pre potravinárske a farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 225489

Dátum: 15.04.1985

Autori: Závodský Ladislav, Hronček Ján

Značky: izoláciu, farmaceutické, potravinářské, zložiek, účely, mlieka, cenných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na izoláciu cenných zložiek mlieka, ako sú albumíny, cukry, vitamíny, organickými rozpúšťadlami s polaritou nižšou ako je polarita vody, sa vyznačuje tým, že sa pôsobí na srvátku acetónom, prípadne etanolom v množstve od 40% hmotnostných vyššie podľa rozpustnosti produktov jednotlivých zložiek, s výhodou pri teplote nižšej ako 10°C.