Patenty so značkou «istič»

Istič s dvomi zhášacími komorami a prepojenými vynášačmi oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6602

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 71/00

Značky: zhášacími, komorami, vynášačmi, istič, dvomi, prepojenými, oblúka

Text:

...vynálezu. Podstatou tohto riešenia je vodivé prepojenie dvoch vynášačov elektrického oblúka v dotyku s prepojovačom a rozpínajúcimi kontaktmi,ktoré umožňuje vynesenie elektrického oblúka na ďalej uložené zhášacie komory. Toto riešenie umožňuje realizovať zhášacie komory s vyšším počtom zhášačov a zväčšenou dĺžkou. Haseníe elektrického oblúka a obmedzenie skratových prúdov so zvýšeným počtom zhášačov v komorách je účinnejšie a je možné...

Zostava dvojplášťového viacpólového rozpojovacieho zariadenia a istič obsahujúci túto zostavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15413

Dátum: 30.08.2010

Autori: Nereau Jean-pierre, Anglade Hervé, Rival Marc, Grumel Christophe

MPK: H01H 71/02, H01H 1/20

Značky: dvojplášťového, túto, zostavu, istič, zariadenia, rozpojovacieho, viacpólového, zostava, obsahujúci

Text:

...krokov, v ktorom výber z obmedzeného počtu prvkov umožní vyhovieť rôznym požiadavkám na používanie, najmä typu montáže v rozvodných doskách (na lištu alebo nie) a rozstupu (metrickej alebo palcovej) medzi pólmi. Ďalším z cieľov tohto vynálezu je uľahčiť vzájomnú vymeniteľnost spúští pre zariadenia obsahujúce uvedené rozpojovacie zariadenie.0007 Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť robustnosť rozpojovacieho zariadenia v nízkonapäťovom...

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286825

Dátum: 15.05.2009

Autori: Kolínková Hedvika, Pálek Jaroslav, Lorenc Tomáš

MPK: H02H 3/087, H01H 73/00

Značky: proti, jednosmerného, prúdového, obvodů, preťaženiu, prúdovému, istič

Zhrnutie / Anotácia:

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla. Zapínacia kotva (21) zapínacieho elektromagnetu (2) je spojená s ťahadlom (4), najlepšie izolačne. Ťahadlo (4) je vybavené zarážkou (41) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadanom medzi dvomi prívodmi (P1, P2). Proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (1) a pohyblivým ramenom (3) vypínacia pružina...

Spínací prístroj, najmä výkonový istič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9369

Dátum: 11.07.2006

Autor: Petracek Milos

MPK: H01H 71/02

Značky: spínací, výkonový, istič, prístroj, najmä

Text:

...podstata spočíva v tom, že aspoň pre bočnice modulu spínacieho ústrojenstva sú V deliacich priečkach základne puzdra spínacieho prístroja vytvorené zásuvné zvierné drážky s prechodont do horných polodrážok,z ktorých aspoň jedna je na svojej stene vybavená aretačnýmvýstupkon 1 pre záber s najmenej jednýnl vybranínl vytvorenýmPrehľad obrázkov na kresoch0005 Ďalšie výhody a účinky vynálezu sú patrné z pripojeného výkresu, kde značí obr. 1...

Ochranný istič proti zemnému spojeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10146

Dátum: 26.10.2005

Autor: Niehoff Ronaldus Hendrikus Maria

MPK: H02H 3/33

Značky: ochranný, spojeniu, proti, zemnému, istič

Text:

...integrovaný obvod). Tento spôsob umožňuje výrobu veľkých počtov ovládacích obvodov s nízkymi0011 V inom uskutočnení je ovládací obvod obsiahnutý v puzdre pre povrchovú montáž. Táto SMD verzia (verzia pre povrchovú montáž) ovládacieho obvodu sa ľahko umiestňuje a zaberá málo priestoru. Napríklad je vhodné puzdro S 08, ktoré zaujíma ešte menej priestoru. V alternatívnom uskutočnení môže byť ovládací obvod vytvorený vo forme integrovaného...

Prepäťový istič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10292

Dátum: 30.03.2005

Autori: Birkholz Christian, Wetter Martin, Wosgien Joachim, Tegt Michael, Trachte Karsten, Schimanski Joachim, Durth Rainer

MPK: H01T 1/12

Značky: prepäťový, istič

Text:

...Okrem tohovšak môže byt tiež žiaduce môcť odčítať stav protiprepäťového prvku priamo na mieste.Problematické je však pritom, že hlavne pri protiprepäťových prvkoch, ktoré sú vytvorenéako ochranné privodky, je v puzdre k dispozícii len relatívne málo miesta.Predložený vynález má preto za úlohu ďalej zlepšiť vyššie popísaný prepäťový ističvzhľadom na jeho komfort ovládania.Táto úloha sa pri vyššie popísanom prepäťovom ističi vyriešila...

Istič elektrického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7872

Dátum: 17.04.2003

Autor: Veroni Fabio

MPK: H02J 13/00, H02H 3/00

Značky: elektrického, istič, obvodů

Text:

...rôznym potrebám, ktoré vznikajú podľa rôznostisiete. Lenže jeden alebo viacero parametrov elektrickej inštalácie sa niekedy môže 2 rôznych dôvodov meniť. V elektrickej distribučnej sieti môže nastať požiadavka pre aktualizáciu vypínacej hodnoty prúdu alebo stupňa ochrany pre obvod chránený obvodovým ističom. Toto možno pri konvenčných obvodových ističoch dosiahnuť potrebou výmeny existujúceho ističa elektrického obvodu iným ističom...

Prúdový a tepelný istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 280388

Dátum: 08.10.1997

Autor: Čáni Peter

MPK: H01H 81/02, H01H 71/16

Značky: tepelný, prúdový, istič

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový a tepelný istič má žeraviacu špirálu (6) uloženú oboma vyžarovacími stranami (23) medzi steny (22) žiaruvzdorných dosiek (4 a 7) a vytvára kompaktnú zostavu vyhrievacieho telesa (10). Toto vyhrievacie teleso je uložené na výstupky (15) do drážky (17) telesa puzdra (12) ističa a tvorí potrebnú hmotu, do ktorej je akumulované teplo, tepelne odizolovanú telesom puzdra (12) ističa od okolia. Takéto usporiadanie umožňuje z vyhrievacieho...

Elektronický istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275944

Dátum: 18.03.1992

Autori: Cvik Milan, Slovák Jozef

MPK: H02H 3/087

Značky: elektronický, istič

Ultrarýchly istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278078

Dátum: 15.10.1991

Autor: Blochouse Roland

MPK: H01H 71/43, H01H 33/42

Značky: istič, ultrarýchly

Zhrnutie / Anotácia:

Ultrarýchly istič s kvapalinovým tlmením obsahuje zvisle sa pohybujúcu ponornú tyč (95) opatrenú na hornom konci odtlačovacím kotúčom (37) a kontaktným mostíkom (39), pričom odtlačovací kotúč (37) je elektromagneticky spriahnutý s cievkou (35). Ďalej obsahuje prostriedok na zaistenie polohy ponornej tyče (95) v zopnutom stave a dutinu (99) s tlmiacou kvapalinou, do ktorej utesnene zasahuje spodný koniec ponornej tyče (95). Spodná časť ponornej...