Patenty so značkou «istenie»

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 279926

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: F16K 21/18

Značky: náplní, istenie, fliaš, poistka, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická poistka je pevne zalisovaná do hrdla fľaše (5) a pozostáva z telesa (2), v ktorom je voľne nad sebou umiestnený plavák (7) a závažie (6), a to vo vodiacich rebrách (3). Nad nimi je pevne zalisovaná tkanina (8) a hrdlo (4) s priehradkou (9).

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 952

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: B65D 50/08

Značky: náplní, istenie, fliaš, mechanická, poistka

Text:

...náplní fliaš zalisovanu do hrdh flaše, ktoré pozostáva z teľäâv ktorom je volne nad sebou ulo žený plavák a závažie vo vodiacich rebrách a nad nimi je pevn zalisovaná sieťka a hrdlo s prepážkou. Táto konštrukcia umožňuje dokonalé uzatvorenie fliaš pred nedovolenim plnením v akejkoľvek polohe, pričom však je vytekanie kvapaliny z flaše zaručené. V základnej polohe /stojatá fľaša/ závažie dotláčaplavák do sedla a tým uzatvára fľašu.Pri...

Plomba na istenie prepravných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278305

Dátum: 11.05.1994

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: B29D 24/00, G09F 3/03, G09F 3/02...

Značky: priestorov, prepravných, istenie, plomba

Zhrnutie / Anotácia:

Plomba pozostáva z dutého tela (1), spojeného spojovacím šálom (4) so šálovou manžetou (7) a uzamykacími otvormi (6) a uzatváracou planžetou (3), resp. uzatváracím strmeňom (2), vsúvateľným do dolnej časti dutého tela (1). Duté telo (1) je z vnútornej časti vybavené oproti sebe sa nachádzajúcimi zámkovými zubami (5), pričom uzatvárací strmeň (2) je výlisok, vytvárajúci svojimi zubami, ktoré sú orientované dovnútra, šikmo voči sebe a oddelené...

Zariadenie na istenie orbového telesa proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 127

Dátum: 11.08.1993

Autor: Žďárský Karel Karel

MPK: A01B 61/04

Značky: proti, istenie, zariadenie, preťaženiu, tělesa, orbového

Text:

...k úniku hydraulického oleje do půdy. Jedno z nejspolehlivějších řešení odstraňující předešlé nedostatky je jištění pomocí střížného kolíku, které se v praxi nejvíce využívá. Tento způsob má však tu nevýhodu, ž střižná síla způsobuje zaoblování hran střižných otvorů a tím p estává i tento systém fungovat.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k jištění orebního tělesa proti přetížení jehož podstata spočíva v tom, že slupice je na zadní...

Zariadenie na istenie polohy dverných zárubní pri ich osadzovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256070

Dátum: 15.04.1988

Autor: Púchovský Jozef

MPK: E04G 21/26

Značky: osadzovaní, zárubní, istenie, polohy, dverných, zariadenie

Text:

...a tým aj k vytvoreniu lepších pracovných podmienok stavebných robotnikov.Zariadenie je zobrazené na obr. 1 v čelnom po-hľade a na obr. 2 V bočnom pohľade.Nosnú konštrukciu tvoria dve posúvateľ 4né stojky 1 na ľavej i pravej strane osadzovanej zárubne 10. Zvislý posun je zabezpečený v dolnej časti stojky 1 posuvným šroubom 3, ktorý je opatrený z dolnej časti pod ložkou 9, pre zamedzenie vniknutia šroubudo podlahy. Dve stojky 1 po oboch...

Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254158

Dátum: 15.01.1988

Autori: Perát Viliam, Rous Zdeněk, Gerjaková Mária, Varga Pavol, Tirer Jozef

MPK: H04M 9/00

Značky: proti, prepätiu, istiacej, súpravy, istenie, kabelové, upevnenie, závery, zariadenie

Text:

...svorkovnice a v rýchlom odpojení istiacej súpravy od svorkového poľa V prípade potreby kontroly, Obr. 1, 2, 3, 5 znázorňuje uloženieistiacej súpravy na svorkovnicu a ich vzájomné prepojenie.Obr. 4 znázorňuje samotnú istiacu súpravu. Istiaca súprava 1, ktorá zabezpečuje istenie zariadenia a kábeiového vedenia proti prepätiu je uložená po stranách záveru 2 za pomoci skrutkového spoja 3 dvoma predlžovaoimi uholníkmi 4 obr. 1, pričom uholníky majú...