Patenty so značkou «iontově»

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Semler Miloslav, Mánek Břetislav, Kolínský Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: vápníkovou, elektrodu, iontově, selektivní, membrána

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čapoun Tomáš, Halámek Emil

MPK: G01N 27/30

Značky: organických, elektroda, iontově, stanovení, selektivní, iontů

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: White William, White-stevens Rodric, Falb Richard, Stiso Sisto, Wang Yung-chyung

MPK: G01N 33/52

Značky: vodného, hmotnosti, způsob, zkušební, určování, výroby, síly, prostředek, měrné, zkoušeného, vzorků, iontově

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bukovic Jan, Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: iontově, pouzdro, elektrodu, selektivní

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264873

Dátum: 12.09.1989

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C07C 103/32, C25B 13/04, C25B 13/08...

Značky: iontově, selektivní, elektrodu, membrána, baryovou

Text:

...arylalkylethereoh, fixevaným ve vhodné polymerní matrici, např. vysokomolekulárního polyvinylchloridu, vyznačené tím, že ligandem L komplexní soli schematického vzorceBa je barnatý kation a TPB je lipofilní tetrafenylboritanový anion. Vlastnosti připravených a použitých membrán jsou demonstrovány v uvedených pŕíkladech.Běžným postupem, odlitím z oyklohexanonového roztoku, byla připravena membrána pro baryovou iontově selektivní...

Zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262805

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: laboratorní, automatické, elektrod, selektivních, zapojení, iontově, měření, pomocí, diskontinuální, sestavy

Text:

...obsluhy,pouze při občasné kontrole etendardizace dígitálního měřiče. Slouží k měření pH a mnoha dalších iontů při chemických analýzách velkých eerií vzorku. Této výhody je dosaženo zapojením běžně známych a dostupných zařízení, podavače, digitálního ,automatizovány, je umožněno automatické měření.Příkladné provedení zapojení sestavy podle vynálezu je schématicky znázorněno na připojeném výkrese, na němž jsou hadíčková spojení znázorněna...

Způsob provádění iontové výměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262355

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hűbner Pavel, Kadlec Václav

MPK: B01J 47/00

Značky: provádění, iontově, výměny, způsob

Text:

...přídavně externí koloně. Lze tedy shrnout, že dosavadní postupy změkčovaní vody s protiproudou regeneraoí katexu mají širší průmyslové využití některá zásadní nedostatky, takže se až dosud změkčovaoích systémů s protiproudou regenerací používá pouze ojediněle e to zejména u velkých zařízení a na vody s mimořádně vysokou tvrdostí a velkým obsahem solí.Výše uvedená nedostatky řeší podle predloženého vynálezu způsob provádění iontová výměny s...

Iontově selektivní elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 262342

Dátum: 14.03.1989

Autor: Skalický Petr

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, elektroda, iontově

Text:

...elektroda s kapalnou membránou spočívá podle vynálezu V tom, že má tvar injekční stříkačky a je tvořeno pláštěm, vnitřní referentní elektrodou, referentním roztokem a kapalnou membránou, přičemž vnitřní referentní elektroda, neho její plášč mají tvar pístu. V případech, kdy je možné snímat vnitřní potenciál referentní elektrodou bez převodu, je LISE tvořena pouze pláštěm, referentní elektrodou a kapalnou membranou a neobsahuje referentní...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: H01M 2/16

Značky: iontově, elektrodu, selektivní, membrána, vápníkovou

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

Zapojení k tavení iontově vodivé taveniny, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246460

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Palkovie Josef

MPK: C03B 5/027

Značky: taveniny, tavení, skloviny, iontově, zejména, vodivé, zapojení

Text:

...výkresech, z nichž představuje obr. 1 geometrické umístění šesti tyčových elelktnod v tavicí části peci při pohledu shore, obr. 2 blokové schéma zapojení nanpájecíhozdroje s řídicím obvodem frekvence pro tři elektrody, obr. 3 schéma 1. varianty zapojení sekundárních vinutí transf-ormátoru a tyristorů, obr. 4 schéma 2. varianty zapojeni sekundárních vinutí tralnsťormáboru a tyristorů a obr. 5 schéma 3. varianty zapojení sekundárních...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 13/08

Značky: selektivní, elektrodu, membrána, vápníkovou, iontově

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240059

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zerzán Ervin, Palieková Jidda

MPK: C07C 103/32, C25B 13/08

Značky: membrána, elektrodu, iontově, selektivní, baryovou

Text:

...jádro a dále Ba je baryový kationí a X lipofilní anionf, například tetrafenylboritanový, tetra-(p-chlorfenyl)boritanový nebo tetra-(p~bifeny 1 yl)~ boritanový, jehož podstata spočívá v tom, že jako derivátu kyseliny tetraglykolové je použito N,N-difenyl-N,N-di-(2-nafty 1)diamidu kyseliny 3,6,9-trioxaundekandíové, f o o í sra jako rozpouštědla pro komplexy a zároveň změkčovadla je použito o-nitrofenylalkyletheru.Příklad 1 240 05 s Byla...

Způsob výroby kruhového bimetalického terče pro iontové naprašování funkčních kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243816

Dátum: 15.06.1987

Autori: Roeák Jaroslav, Vanik Václav, Eervený Jindoich, Koepinský Václav, Kohout Jaroslav, Hudec František, Srb Stanislav

MPK: C23C 14/00

Značky: terče, výroby, funkčních, kruhového, bimetalického, naprašování, kovů, iontově, způsob

Text:

...stříbrné fólie se provédělo vlastně přímo v naprašovacím zařízení. Mezi rozpraäovaným, tj. funkčním kdvem a chladicí základnou je vytvořena metalurgicky naprosto dokonalé spojení, které má mechanickou pevnost vyšší než méně pevný z obou kovů, přičemž se nevytvéří přechodové pásmo se sníženou elektrickou a tepelnou vodivostí.Dále je podrobněji popsána podstata vynálezu na příkladech s odkazem na pripojený výkres, kdeobr. 1 představuje...

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: iontově, membrána, selektivní, elektrodu, draslíkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Způsob tavení iontově vodivých látek, zejména skla, průchodem elektrického proudu taveninou a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sládek Vladislav, Kasa Stanislav, Treml Karel, Staněk Jaroslav, Zahálka Pavel, Lisý Antonín

MPK: C03B 5/24, C03B 5/027

Značky: taveninou, tohoto, skla, zejména, proudu, látek, vodivých, průchodem, způsob, elektrického, provádění, zapojení, iontově, tavení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem a řeší problém automatické regulace tavícího procesu tyristorových spínačů zapojených do regulačního obvodu. Skupiny elektrod se připojují na své samostatně regulované zdroje cyklicky tak, že v daném cyklu je připojena na zdroj pouze jedna skupina elektrod. Mezi zdrojem a každou elektrodou je zapojena antiparalelní dvojice tyristorových spínačů, přičemž antiparalelní...

Grafitové víko ionizační komůrky iontové zdroje typu RENE BERNAS

Načítavanie...

Číslo patentu: 248343

Dátum: 12.02.1987

Autori: Janata Miroslav, Petrovič Ján

MPK: H01L 21/265

Značky: komůrky, víko, iontově, zdroje, bernas, grafitové, ionizační

Text:

...je určena maxímálním povoleným opotřebenín, nebo-11 rozšířením výstupní štěrbíny.Uvedené nedostatky odstraňuje graíitově víko íonízační komůrky íontového zdroje typu REM BERNAS podle vynílezu, jehož podstata spočívá v tom že výstupní štěrbina má znenäenou délku sražená hrany, čímž vznikne plošné ukončení okraju výstupní štěrb biny.U grafítověho víka íonizační komůrky íontověho zdroje typu RENE BERNAS. kterého výstupní štěrbina má vlívem...

Zapojení k přímému ohřevu iontové taveniny zejména skla, průchodem střídavého elektrického proudu o frekvenci nižší než 50 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 235792

Dátum: 01.12.1986

Autori: Staněk Jaroslav, Matěj Jiří, Zahálka Pavel

MPK: C03B 5/24, C03B 5/027

Značky: frekvencí, průchodem, taveniny, zapojení, přímému, skla, střídavého, nižší, elektrického, iontově, zejména, proudu, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem o frekvenci nižší než 50 Hz a řeší problém zapojení zdroje a automatické regulace tavicího procesu pomocí cyklokonvertoru osazeného tyristory a zapojeného do napájecího a regulačního obvodu tavicí pece.

Způsob přípravy membrán pro dusičnanovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229284

Dátum: 15.08.1986

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/40

Značky: dusičnanovou, membrán, iontově, přípravy, způsob, elektrodu, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšíření lineární odezvy dusičnanové iontově selektivní elektrody, tvořené polyvinylchloridovou matricí s inkorporovaným měničem iontů se dosáhne jejich přípravou tím, že jako rozpouštědla pro dusičnany tetraalkylamonia s alkyly s 8 až 16 uhlíky a zároveň jako změkčovadla polyvinylchloridové matrice se použijí sloučeniny typu R je vodík nebo alkyl s 1 až 8 uhlíky a R` je alkyl s 1 až 12 uhlíky.

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Panoch Miroslav, Tunka Josef, Bukvic Jan, Semler Miloslav

Značky: selektivní, sodíkové, iontově, sklovina, elektrody, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody, umožňující její protavení a zpracování při snížených teplotách se vyznačuje spodní mezí detekce 10-8 mol/l a lineární funkcí v rozmezí koncentrací 10-1 až 10-6 mol/l Na+, čehož je dosaženo tím, že kromě oxidů křemičitého, hlinitého, sodného nebo lithného a/nebo boritého a galitého, obsahuje ještě oxid europitý v molární koncentraci 0,01 až 0,25 % a oxid vanadičný v molární koncentraci...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236404

Dátum: 01.06.1986

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 11/00

Značky: elektrody, selektivní, iontově, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro pro iontově selektivní elektrody s plastickou membránou, umožňující jednak snadnou výměnu čidla, jednak i výměnu referentního elektrolytu a membrány, jednoduchým postupem bez složitých demontáží, čehož je dosaženo tím, že je tvořeno tělem elektrodového pouzdra a jádrem (2) výměnného čidla, obsahujícím referentní systém (6), překrytým membránovou krytkou (3) s těsněnou membránou (4), vzájemně spojenými rozebíratelným závitovým spojem.

Způsob přímého ohřevu iontové taveniny průchodem střídavého elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228227

Dátum: 15.03.1986

Autor: Matěj Jiří

Značky: ohřevu, proudu, přímého, průchodem, taveniny, iontově, střídavého, elektrického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob snížení úbytku kovových elektrod a zmenšení množství vylučovaného kovu z iontové taveniny, jakou je například sklovina, při přímém ohřevu průchodem střídavého elektrického proudu. Účinku se dosahuje tím, že obvyklá síťová frekvence proudu 50 Hz se sníží pod tuto hodnotu.

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246679

Dátum: 13.03.1986

Autori: Majer Josef, Jíša Pavel

MPK: C25B 11/04

Značky: selektivní, iontově, membrána, vápníkovou, elektrodu

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom,že jako neutrálniho nosiče je použito diaminu kyseliny 4-methyl-3,6-dioxakorkové, bez rozlišení konfigurace na uhlikovém atomu 4, jehož amidické dusikové atomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, schematického strukturního vzorcekde -R je alkyl, -CnH 2 n 1, s počtem uhlikových atomu n 8 až 11, jako N,N-difenyl-N,N-di-(2-n-oktyloxyethyl) diaminu...

Způsob přípravy tvrdidel na bázi katalyzátorů iontové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 222474

Dátum: 01.10.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Svoboda Bohumil, Dvořák Adolf

Značky: iontově, způsob, přípravy, tvrdidel, polymerace, bázi, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy iontových tvrdidel vhodných pro vytvrzování epoxidových pryskyřic spočívá v přípravě roztoku katalyzátoru iontové polymerace v nenasyceném polyesteru ve hmot. poměru 10 až 18 : 40 až 50, který se podrobí reakci s epoxidovou pryskyřicí o molekulové hmotnosti 350 až 1420 při teplotě 10 až 60 °C po dobu 5 až 100 minut, případně v přítomnosti anilinu, toluidinu či jejich methyl- a ethylderivátů nebo esterů kyseliny fosforečné...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní eletrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244648

Dátum: 17.09.1985

Autori: Schirmer Ulrich, Keil Michael

MPK: G01N 27/40

Značky: eletrodu, iontově, selektivní, vápníkovou, membrána

Text:

...na bázi kyseliny Lő-dioxakorkové dojde použitím neutrálního nosiče podle vynálezu, tvořeného substituovaąým diamidem kyseliny Lő-dioxakorková, jehož podstata spočívá v tom, že dusikové stomy diamidu jsou symetricky substituovárxy dvěma fanylz a dvěmaz-n-alkyloxyetłxvly, vyjsdřeným obecným strukturnim vzorcem. o /r kde -R jsou n-alkyly s počtom uhlíkových atomů 8 až 11. oMembrány s těmito neutrálními nosiči vykezují širokou oblast lineární...

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219439

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jelínek Václav, Lidařík Miloslav, Semler Miloslav Rndr, Bukvic Jan, Drbohlav Jaroslav, Zeman Lubomír

Značky: elektrod, lisovací, pouzdra, iontově, selektivních, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod, odolávajících agresívním organickým rozpouštědlům, jako acetonu, chloroformu, etanolu apod., připravovaná přetlačováním při 150 °C za 3 min, přičemž lisovací hmota sestává ze směsi epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 až 1500, kumaronindenové pryskyřice, tvrdidla na bázi aromatických diaminů, separátoru typu stearanu zinečnatého a plniva, jako je mletý křemen, azbest, nebo...

Membrána pro fluoroboritanové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 217218

Dátum: 15.03.1985

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

Značky: selektivní, iontově, fluoroboritanové, elektrody, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro fluoroboritanové iontově selektivní elektrody, odstraňující nevýhody kapalných iontoměničových membrán. Membrána je tvořena aktivní látkou, obsahující jako centrální iont pro tvorbu komplexu kobaltnatý kationt a spolu se změkčovadly, nitrovými aromatickými alkylétery a polyvinylchloridem slouží k odlití membrán.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217537

Dátum: 15.02.1985

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Dufek Petr

Značky: elektrodu, iontově, selektivní, baryovou, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, tvořenou polyvinylchloridem, změkčovadlem ze skupiny nitrovaných aromatických alkyléterů a aktivním komplexem schematického vzorce L2.Ba.(X)2, kde L je ligand, např. bis-difenylamid kyseliny tetraglykolové, Ba je barium a X je aniont, jímž je tetrafenylboritanový aniont nebo jeho deriváty.

Iontově selektivní elektroda pro titrace organických iontů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225222

Dátum: 01.12.1984

Autori: Remeš Miroslav, Vytřas Karel, Říha Václav

Značky: výroby, její, iontů, iontově, selektivní, způsob, titrace, organických, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Iontově selektivní elektroda pro titrace organických iontů vyznačená tím, že je tvořena centrálním vodičem (1) z nerezavějící oceli, hliníku, grafitu, pozlacené mědi, mosazi nebo stříbra, který je na svém povrchu opatřen izolací (2) tvořenou plastickou nebo skleněnou silnostěnnou trubicí, přičemž jeden konec vodiče (1) je opatřen kontaktem a druhý konec vodiče je pokryt iontově selektivní membránou (3) o tloušťce 0,1 až 0,3 mm.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224919

Dátum: 01.11.1984

Autori: Semler Miloslav Rndr, Dufek Petr Rndr, Panoch Miroslav

Značky: iontově, selektivní, elektrodu, membrána, baryovou

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, obsahující aktivní komplexní sůl schematického vzorce L2 . Ba . (X)2, kde Ba je baryový kationt, X je lipofilní aniont jako je tetrafenylboritanový nebo tetra-(p-chlorfenyl)-boritanový aniont, vyznačená tím, že jako ligandu L je použito derivátu kyseliny tetraglykolové, jímž je N,N´-difenyl-N,N´-di(2-ethoxykarbonylfenyl)-diamind kyseliny 3,6,9-trioxaundekandiové vzorce I.

Polymerní sorbent s iontově výměnnými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217361

Dátum: 01.09.1984

Autori: Švec František, Hradil Jiří

Značky: polymerní, funkčními, výměnnými, skupinami, sorbent, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Na makroporesní kopolymer s primárními aminoskupinami (1 díl) dle příkladu 1 působil roztok kyseliny polyakrylové (M.hm. 80 000). Postupem dle příkladu 1 jsme získali produkt s 1,70 mmol COOH skupin/g.

Membrána pro vápníkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 214057

Dátum: 01.07.1984

Autori: Semler Miloslav, Ryba Olen A Petránek Jaromír, Panoch Miroslav

Značky: vápníkové, selektivní, membrána, iontově, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro vápníkové iontově selektivní elektrody, tvořené filmem z vysokomolekulárního polyvinylchloridu kde jako aktivního nosiče je použito sloučeniny obecného vzorce kde Rl až R8 jsou alkyly, obsahující 1 až 5 atomů uhlíku a n má hodnotu 5 až 11.

Katoda pre iontové zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217019

Dátum: 01.07.1984

Autor: Novotný Karel

Značky: zdroje, iontově, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katody iontového zdroje, která se používá v hmotových spektrometrech, heliových hledačích netěsností a dalších přístrojích. Provedení katody podle vynálezu má pří vody zatlačeny s přesahem do konců šroubovice.