Patenty so značkou «iónov»

Šošovky a materiály s vysokým tokom iónov a metabolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11776

Dátum: 16.07.2008

Autor: Freeman Charles

MPK: A61F 2/16, C08F 26/10

Značky: materiály, iónov, vysokým, metabolitov, šošovky, tokom

Text:

...iónov a metabolitov, ako je uvedené ďalej. Existujú dve hlavné kategórie fakických šošoviek fakické šošovky, ktoré sa zavádzajú do zadnej komory,priamo pred prirodzenou šošovku, a fakické šošovky, ktoré sa implantujú doprednej komory oka pred dúhovku.Pretože sa fakickć šošovky implantujú, a pritom sa neodstrání prirodzená šošovka, je nutné udržovať zdravie prirodzenej šošovky odpovedajúcim zásobovaním živinami, aby sa udržala...

Použitie chloridových iónov a/alebo síranových iónov na zvýšenie rozpustnosti lyzínu vo vodnom roztoku lyzínovej bázy, vodný lyzínový roztok, spôsob jeho výroby a spôsob výroby krmiva obohateného lyzínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285743

Dátum: 22.06.2007

Autori: Hasegawa Kazuhiro, Tanabe Toshiya, Minami Keita

MPK: C07C 229/00, A23K 1/16

Značky: rozpustností, použitie, spôsob, roztoku, roztok, chloridových, lyzínom, lyzínu, bázy, krmiva, lyzínový, obohateného, zvýšenie, vodný, výroby, lyzínovej, iónov, vodnom, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa stabilný vodný roztok lyzínu obsahujúci radikál kyseliny v takom množstve, že rozpustnosť lyzínu v ňom je zvýšená v porovnaní so zodpovedajúcim vodným roztokom lyzínovej bázy, pričom počas skladovania lyzínu vo forme voľného lyzínového roztoku (tekutého prípravku) sa zabráni precipitácii kryštálov lyzínovej bázy spôsobenej znížením teploty, čím sa zlepší zaobchádzanie s ním počas transportu.

Selektívna membrána lítiových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19157

Dátum: 24.04.2007

Autori: Castetbon Alain, Berger Martial, Costarramone Nathalie

MPK: G05D 21/02, B01D 71/82

Značky: lítiových, iónov, membrána, selektívna

Text:

...ktorom sa meria celková elektrická vodivosť chladiacej vody alebo jej vzoriek, aby sa potom určila koncentrácia lítia pri zmeranej teplote t, podľa vzťahu lujo. l - z, (o.223 - Li rO,03)4 (25 4014513kde 3 predstavuje korekčný výraz, ktorý berie do úvahy prítomnosťeventuálnych nečistôt v chladiacej vode primárneho okruhu, výraz (3 sa určuje pomocným periodickým meraním koncentrácie Iitia atómovou spektrometriou. Tento spôsob a zariadenie pre...

Spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna a spôsob výroby produktu s obsahom vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: 285009

Dátum: 22.03.2006

Autor: De Pauw Gerlings Johannes Hendrikus Martinus

MPK: C01F 11/00

Značky: obsahom, výroby, vápna, vápnika, produktů, spôsob, iónov, přípravy, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna, ktorý zahŕňa úpravu vápna vodným roztokom polyhydroxyzlúčeniny, ktorou je hydrogenovaný alkoholový monosacharid, a oddelenie nerozpustných nečistôt z výsledného roztoku z predchádzajúceho kroku. Predložené riešenie tiež opisuje spôsob výroby produktu s obsahom vápnika, pri ktorom sa k roztoku získaného z predchádzajúceho kroku pridá zrážacie činidlo, ktoré spôsobí vyzrážanie požadovaného...

Spôsob extrakcie iónov europitých a ytritých z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5300

Dátum: 24.11.2005

Autor: Gruber Václav

MPK: C22B 7/00, C22B 3/00, C22B 59/00...

Značky: extrakcie, prachu, europitých, iónov, luminofórového, koncentrátů, ytritých, spôsob

Text:

...z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu, ktorého dominantnou zložkou sú oxidy a sultidy zínku, kadmia, ytria a európia. Z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu sa pripraví vodný roztok, a tento vodný roztok sa potom uvedie do kontaktu s extrakčným činidlom všeobecného vzorca lkde R je lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina obsahujúca 4 až 12 atómov uhlíka,a R je atóm vodíka alebo lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina...

Použitie železnatých iónov na zvýšenie imunoreaktivity imunoglobulínových prírpavkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13412

Dátum: 23.03.2005

Autori: Dimitrov Jordan, Vassilev Tchavdar

MPK: C07K 16/00, A61P 31/04, A61K 39/395...

Značky: zvýšenie, iónov, prírpavkov, imunoglobulinových, použitie, imunoreaktivity, železnatých

Text:

...prechodného kovu môže byť podávaný samostatne alebo s inhibítorom NO syntetázy a vorganizme pôsobí prostredníctvom odstraňovanie oxidu dusnatého (NO). Citovaný vynález je založený len na supresívnom účinku na NO hladiny a je namierený na liečbu hypotenzie pri septickom šoku, pri ktorom nadbytok NO prispieva k patofyziológii stavu.0013 Zpráce Nordströma, D. et al (1997), Rheumatol. Int. 17 67-73, je známe, že v priebehu skúmania reakcie...

Prípravok na ústnu hygienu obsahujúci prenášač fluoridových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2792

Dátum: 03.07.2002

Autori: Cazor Jean-louis, Robineau Pascale, Lhuisset François

MPK: A61K 8/30, A61Q 11/00, A61K 8/19...

Značky: prípravok, fluoridových, hygienu, obsahujúci, iónov, prenášač, ústnu

Text:

...spol., (1975) Management of gingival inflammation with active ingredients in toothpaste, Dtsch. Zahnärztl. Z. âg, 382-384 Cohen R.E. a spol., (1991) Effect of vitamin E gel, placebo gel andchlorhexidine on periodontal disease, Clin. Prev. Dent. lâ, 20 24).Po druhe je frekvencia ochorenia dutiny ústnej u diabetikov vyvolaná zmenou prostredia V ústnej dutine súvisiaceho sdiabetickým ochorením a jeho liečením, ako aj so zlyhanímimunitného...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260396

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: molybdénanových, iónov, aldóz, spôsob, proti, epimerizácii, přítomnosti, stabilizácie

Text:

...oxidačnom stupni VI, 3,09 g (1,47 ..i 04 mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k molybdénu V oxidačíiom stupni VI je 7 1. Roztok sa doplní vodou na 150 ml objem a zahrieva pri teplote 90 °C po dobu 3 h. Do Vychladnutého roztoku sa pridá 50 m 1 96pcrc, hmot. etanolu a 16,2 ml 0165 molu Jlenylhydrazínu. Roztok sa nechá stát pri teplote 23 °C po dobu 20 h. Odfiltruje sa 0,1 giramov tenylhydrazónu D-manózy, čo...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260390

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: molybdénanových, aldóz, proti, stabilizácie, iónov, přítomnosti, epimerizácii, spôsob

Text:

...záznam dokazuje prítomnosť východiskovej L-glulçözy a neprítomnosti L-manózy ani v sto-povom množstve. Pohyblivost vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre manózu V elučnom systéme A 1,31 a e 1 u.čnom systéme B 1,30.Postupuje sa ako v. príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí L-manoza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnost L-manózy a nepríbom-nost L-glukózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa...

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schwarzkopf Milan, Bjel Dušan, Pridala Lubomír, Kudličková Jana, Marhefka Ján

MPK: G01N 33/18

Značky: terénny, analyzátor, koncentrácie, iónov, kvapalinách, automatický

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Spôsob odstraňovania iónov ťažkých kovov z ich vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242324

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jílek Ladisla, Morys Antonín, Štryncl Vladimír, Jelen Ladislav, Velísek Jioí

MPK: C02F 1/28

Značky: roztokov, kovov, odstraňovania, spôsob, iónov, ťažkých, vodných

Text:

...nezávislá na druhu použitej zlúčeniny. Sorpcía prebieha rýchlo, rovnováha sa ustaluje už V prv-ých 30 minútach, v nasledujúcich 3 hodinách sa prakticky už nemení. Sorbent sa osvedčil v širokom rozmedzíkoncentrácii od 1 clo 500 mg . l 1. jeho schopnosť sorbovať napríklad ortut z odpadných vôd priemyselných bola ovplyvnená prítomnosťou solí. Prítomnosť chloridu sodneho v koncentrácii 0,01 až 0,1 mg.l 1 znižovala sorpčnú schopnosť o 10 až 20...

Zapojenie pre meranie koncentrácie a polarity iónov vo vzduchu a v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244970

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fritzsche Werner, Fiedler Gerhard

MPK: G01N 27/00

Značky: vzduchu, meranie, polarity, plynoch, koncentrácie, zapojenie, iónov

Text:

...elektródového kondenzátorového systému je pripojená jednak cez prvý odpor na prvú vstupnú elektrádu operačného zosiiňovača so vstupným odporom väčším ako 1014 Ohmu a jednak cez sériovú väzbu druhého odporu a štvrtého odporu na zdvojený prepínač. Druhá vstupná elektróda operačného zosilňovača je uzemnena. Zdv-ojený prepínač je priamo spojený s výstupnou elektródou operačného zosilňovače a s jedným pálom vyhodnocovacieho prístroja. Ďalej...

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252704

Dátum: 15.10.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Valášková Iva, Lübkeová Soňa

MPK: G01N 27/26

Značky: analytické, kovových, zmesí, delenie, činidlo, iónov

Text:

...vytvára s iónmi kovov komplexy, ktoré pri elektroforetickom delení zmesí vykazujú dobrú seletivitu príbuzných kovov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené analytickým činidlom na delenie zmesi iónov prechodných kovov a kovov Il. A a III. A skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy elektroforetickou metódou, ktorého podstatou je, že je tvorené kyselinou Z-hexylj-S-(2-hydroxyety 1...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi iónov gália Ga3+, india In3+, tália Tl3+, Tl1+

Načítavanie...

Číslo patentu: 252703

Dátum: 15.10.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Valášková Iva, Lübkeová Soňa

MPK: G01N 27/26

Značky: galia, ga3+, in3+, elektroforetickej, india, spôsob, separácie, iónov, zmesí, tl3+, tália

Text:

...a štwormocného uránu. Bola použitá kationovýmenná chromatogrnatia v kolóne. Nevýhodou známeho stavu je, že ani jedna z uvedených katód neumožňuje súčasnú separacíu všetkých troch uvedených katiónov zo separovanej zmesi.Uvedený nedostatok je odstránený spôsobo-m elektroforetickej separácie zmesi anorganických iónov galla Ge, india In, tália Tl, Tllt, pri ktorom sa roztok nenesie na chromatografický papier a elektrofo-reticky sa delí. Podstatou...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi iónov gália Ga3+, india In3+, tália Tl3+, Tl1+

Načítavanie...

Číslo patentu: 252702

Dátum: 15.10.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Valášková Iva, Lübkeová Soňa

MPK: G01N 27/26

Značky: india, in3+, ga3+, galia, iónov, elektroforetickej, separácie, spôsob, tália, zmesí, tl3+

Text:

...Nevýhodou známeho stavu je, že ani jedna z uvedených katôd neumožňuje súčasnú separáciu všetkých troch uvedených katiónov zo separovanej zmesi.Uvedený nedostatok je odstránený spôsobom eiektroforetickej separácie zmesi an-organických iónov, podľa v-ynálezu, ktoreho podstatou je, že vzorka obsahujúca zmes katiônrov gália Ga, india In, tália Tl, Tll sa nanesie vo forme roztoku na papier a e 4iektroforetlcky sa delí pri potencialovom spáde 12...

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248065

Dátum: 15.01.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Lübkeová Soňa, Valášková Iva

MPK: G01N 27/26

Značky: kovových, zmesí, činidlo, delenie, analytické, iónov

Text:

...072 popisuje tenzidy na báze komplexonov vmonoamínového typu a spôsob ich výroby- jednou z popísaných zlúčením je aj .kyselina ,Z-hexyl-nni~tri 1 otrioctvová. Plopísané tenzidy možno použiť alko analytické činiudlá, flotačné činidlá, anntioxidanty, katalyzátory a .pomocné látky v rôznych oblastiach chémie.Bolo zistené, že kyselina Z-(heXyIJ-nitrilotriootová vytvára s iónmi kovov komplexy,ktoré .pri elektroforetickom .delení zmesí vyIkazujú...

Zariadenie pre koncentrovanie mikrogramových koncentrácií chloridových iónov elektrodialýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234877

Dátum: 15.01.1987

Autor: Nádaský Anton

MPK: G01N 27/28

Značky: elektrodialýzou, chloridových, koncentrácii, zariadenie, iónov, koncentrovanie, mikrogramových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre koncentrovanie mikrogramových koncentrácií chloridových iónov pred ich fotometrickým stanovením v demineralizovanej vode používanej v prevádzke jadrových elektrární s tlakovodnými reaktormi. Vynález sa týka zariadenia pre koncentrovanie mikrogramových koncentrácií chloridových iónov elektrodialýzou. Podstlatou vynálezu je zariadenie tvorené nádobou rozdelenou vloženou valcovitou nádobou s otvormi opatrenou...

Spôsob potláčania vnikania iónov do analytickej kapiláry pri použití spájania kolón v kapilárnej elektroforéze a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228436

Dátum: 15.04.1986

Autori: Havaši Peter, Kaniansky Dušan

Značky: analytickej, vnikania, kapilárnej, iónov, potláčania, kapiláry, kolon, spôsobu, použití, realizáciu, tohto, spájania, zariadenie, elektroforéze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potláčania vnikania iónov do analytickej kapiláry pri použití spájania kolón v kapilárnej elektroforéze, vyznačeného tým, že proti smeru difúzneho vnikania nežiadúcich iónov pôsobí opačne orientovaná intenzita pomocného elektrického poľa.

Spôsob čerenia a stabilizácie vína odstránením iónov železa a medi, ako aj eliminácia týchto iónov z destilátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222636

Dátum: 15.03.1986

Autor: Farkaš Ján

Značky: vína, železa, odstránením, čerenia, týchto, spôsob, eliminácia, destilátov, stabilizácie, iónov, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čerenia a stabilizácie vína odstranením iónov železa a medi, ktorého podstata spočievá v tom, že sa do vína alebo destilátov pridá v množstve odpovedajúcom obsahu železa a medi stabilizačná a čeriaca zmes, pozostávajúca z hexakyanoželeznatanu draselného a železnatej zložky, s výhodou síranu železnatého v pomere 6 : 1 a po reakcii sa vytvorené nerozpustné superkomplexné zlúčeniny odstránia pretočením alebo filtráciou.