Patenty so značkou «ionizujícího»

Křemíkový polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266017

Dátum: 14.11.1989

Autori: Soukup Tomáš, Nováková Helena

MPK: G01T 1/24, G01T 1/16

Značky: záření, detektor, křemíkový, ionizujícího, polovodičový

Text:

...být případně vyhloubeno více drážek tak, že tvoří soustavu soustředných kruhových drážek.Nanesený polymerní materiál je elektricky nevodivý a má vhodný elektrický účinek na povrchové stavy polovodičového křemíkového detektoru. Polarizací povrchové vrstvy se částečně vykompenzují neelektrické povrchové stavy a elektrické pole se zhomogenizuje. Problém nanášení a fixace této vrstvy na povrchu polovodičového detektoru byl optimálně vyřešen...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: detektorem, aplikátor, hypertermii, ionizujícího, záření, elektromagnetickou

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Zařízení pro impulsní indikaci, měření a kontrolu ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263601

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fukátko Tomáš, Hiršl Petr, Janout Zdeněk, Pospíšil Stanislav, Jursík Jiří

MPK: G01T 1/24

Značky: měření, ionizujícího, kontrolu, impulsní, indikaci, zařízení, záření

Text:

...vstupu lg je připojen výstup hodin ll, první výstup 15 obvodu 1 ovládání a předvolby času je spojen se vstupem čitače§ impulsů, který je svým prvním výstupem lg připojen na první vstup gl displeje 3, jehoždruhý vstup 23 je spojen s druhým výstupem lg obvodu Z ovládání a předvolby času a-na třetí vstup 2 displeje g je připojen výstup generátoru lg. Zdrojová část se zdrojem lá elektrické energie je svým prvním zdrojovým výstupem lgl spojená s...

Polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262052

Dátum: 10.02.1989

Autori: Benda Vítězslav, Vít Václav, Vaňouček Miroslav, Plešil Vladimír, Čepelík Milan, Černý Jiří

MPK: H01L 31/00, G01T 1/24

Značky: ionizujícího, polovodičový, záření, detektor

Text:

...vrstev velmi náročná a drahá, většinou je vázána na dovoz.Výše uvedené nevýhody odstraňuje polovodičový detektor ionizujícího záření podle vynálezu, který je standardně tvořen základní vrstvou polovodičového materiálu, k níž přiléhá z jedné strany vrstva polovodičového materiálu opačného typu vodivostis nižší rezistivitou, opatřenä prvním kovovým kontaktem a z druhé strany vrstv-a polovodíčového materiálu téhož nebo opačného typu...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Josef, Mejzlík Jiří, Schauer Petr, Autrata Rudolf, Balounek Vratislav, Kvapil Jiří

MPK: G01T 1/185

Značky: monokrystalů, způsob, granátu, hlinitoyttritého, detektoru, ionizujícího, záření, přípravy, perovskitu

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Polovodičový detektor expoziční rychlosti ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257302

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zamastil Jaroslav, Benda Vítězslav

MPK: G01T 1/14

Značky: polovodičový, ionizujícího, detektor, záření, rychlostí, expoziční

Text:

...záření podle vynálezu, který je tvořen základní vrstvou polovodičového materiálu, ke které přiléhají 2 obou stran vrstvy polovodičového materiálu opačného typu vodivosti, než je vodivost základni vrstvy polovodičovéh materiálu, Opatřené kovovými kontakty pro napojeni do vnějšího obvodu. Koncentrace aktivních přiměsí v přilehlých vrstvách roste směrem ke styku s kovovým kontaktem. Jeho podstatou je, že tlouštka základni vrstvy polovodičového...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří, Tomášek Václav

MPK: G21K 1/10

Značky: kolimovaného, vysílač, ionizujícího, záření, svazků

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Způsob úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240864

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kohout Augustin

MPK: G01T 1/24, H01L 31/18

Značky: detektoru, úpravy, záření, způsob, polovodičových, ionizujícího

Text:

...neplnené kepelným dusíkem. Detektory, u kterých se nepodaří Zvýšit závěrné napětí při zpětných proudech nižších než lO-lo A ani po třikrát až pětkrát opakovaném dosavadním postupu, se vyřazují.Nevýhody dosavadních technologických postupů se odstraňují způsobem úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření podle vynálezu, jehož podstata eoočívá V tom, že z vadných detektorů,mejících špatnou rozlišovací schopnost, způsobenou vysokou...

Materiál pro detekci ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250088

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tříska Aleš, Polák Karel, Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01T 1/202

Značky: detekci, materiál, ionizujícího, záření

Text:

...například fotodiody.Těmto novým požadavkům vyhovuje materiál pro detekci íonizujíciho záření podle vymálezu, jehož podstatou je, že je tvořen monokrystalem chloridu olovnatého aktivovanêho europiem - PbC 12 Eu v rozsahu od 0,01 mol. 0/0 do 5 mol. .Při použití scintilačního níateriálií z monokrystalu chloridu olovnatého aktivovaného europiem PbC 12 Eu se zvýši deteköní účinnost přibližně až o 40 9/0 ve srovnání s klasickým scintilačním...

Zařízení k detekci dávky ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247650

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01T 1/185

Značky: zařízení, dávky, ionizujícího, detekci, záření

Text:

...je opatřeno okénkem É z materiálu, propouštějícíhoionizující záření 1. Na okénku Š je vytvořena jedna vodivá elektroda §,-která je též prepustná pro ionizující záření 1.Tato vodivá elektroda 1 je vvtvořena například z hrotü, nebo tenkých főlií orientovaných tak. aby nebránily vniku ionizujícího záření přes okénko g k izolační bláněł Izolační blána ł je upevněna v izolačním rámečku 5, který je umístěn uvnitř hermetického pouzdra Ž rovnoběžnš s...

Způsob měření hlavních směrů ionizujícího záření a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232480

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janů Miloš, Pešek Miroslav

MPK: G01T 1/15

Značky: způsob, ionizujícího, hlavních, zařízení, měření, záření, provádění, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření hlavních směrů ionizujícího záření a zařízení k jeho provádění je určeno pro proměřování expozičních příkonů z hlavních směrů působení ionizujícího záření a k proměřování hlavních směrů působení ionizujícího záření a je tvořeno velkoplošnou polovodičovou diodou s maximální účinností ve směru kolmém na její čelní plochu, kde se generovaný proud nebo napětí zavádí do měřidla proudu nebo napětí. Zařízení k provádění způsobu měření...

Způsob přípravy detektoru ionizujícího záření z čistého germania

Načítavanie...

Číslo patentu: 231906

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skřivánková Marie

MPK: G01T 1/24, H01L 31/00

Značky: ionizujícího, germania, detektoru, přípravy, záření, čistého, způsob

Text:

...germania leptá, potom se mechanicky leští a leptá znovu a na celou tuto stranu destičky se implantújí ionty boru deset a dále se provede tepelné zpracování destičky ohřátím na teplotu 330 až 360 OC při současném napaření a difůzi lithia na druhou stranu destičky. Do implantované vrstvy se vybrousí drážka a konečné leptání se provádí v ultrazvuková myčce.Výhcdami postupuĺpodle vynálezu je to, že dvojím leptáním destičky před implantacíjsou...

Detektor pro měření dávkového příkonu a dávky ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228246

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petr Ivo, Gilar Oldřich

Značky: měření, příkonu, detektor, ionizujícího, záření, dávky, dávkového

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor pro měření dávkového příkonu a dávky ionizujícího záření je tvořen látkou s nízkým atomovým číslem Z, které je v těsném mechanickém kontaktu s velkoplošnou křemíkovou diodou. Produkty interakce v látce s přímou interakcí dopadajícího ionizujícího záření v diodě odevzdávají část své energie v objemu diody, kde vznikají elektron-děrové páry, které vyvolávají v obvodu diody elektrický proud. Velkoplošná křemíková dioda je připojena přímo...

Detektor pro měření dávkového příkonu a dávky ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228245

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gilar Oldřich, Petr Ivo

Značky: měření, dávky, záření, dávkového, příkonu, detektor, ionizujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor pro měření dávkového příkonu a dávky ionizujícího záření je tvořen velkoplošnou křemíkovou diodou, která je umístěna ve scintilující látce, s níž je v optickém kontaktu. Optický kontakt je vytvořen například silikonovou vazelinou. Scintilace vyvolané ve scintilující látce spolu se vzniklými sekundárními elektrony a spolu s produkty přímé interakce ionizujícího záření,v diodě, vyvolávají v obvodu diody elektrický proud, který je...