Patenty so značkou «ionizační»

Zařízení k manipulaci s ionizační komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253142

Dátum: 15.10.1987

Autor: Altmann Jaroslav

MPK: G01T 7/02, G21C 17/10

Značky: manipulaci, ionizační, zařízení, komorou

Text:

...kroužku, axiálního a radiálního ložiska, objímky, šnekového převodu a elektromotoru. Ionizační komora je volně uložena v ionizačním kanálu a je opřena o jeho dno a je spojena pevně s kabelem. Ionizační kanál je ve spodní částí odkloněn od vertikální osy a v horní části je k němu pevně připojen opěrný kroužek, který se opírá o axiální ložiska uložené v objímoe. Objímka je připevněna na víku reaktoru a na spodní části objímky je Vytvořeno lože...

Ionizační trubice pro úpravu nasávaného vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241181

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: motory, ionizační, nasávaného, spalovací, trubice, vzduchu, úpravu

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přĺpOjEIlÝCh výkresech, kde obr. 1 JŤGÚSÍHVUÍG ionizační trubicí s nastavitelnou vzdálenosti velkoplošných děrovaných ionizačních elektrod, obr. 2 představuje ionizační trubici s pevnou vzdálenosti velkoplošných děrovaných ionizačních elektrod.ionizační trubice podle vynálezu sestává z tubusu 1, tvořicí hlavní nosnou část pro nejméně dvě velkoplošné děrované ionizační elektrody 2 kolmo položených ke směru...

Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Masárová 1ubomíra, Lacko Ivan

MPK: B05B 5/02

Značky: trysková, elektródou, soustava, hydropneumatické, ionizační, rozprašování

Text:

...otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají,...

Grafitové víko ionizační komůrky iontové zdroje typu RENE BERNAS

Načítavanie...

Číslo patentu: 248343

Dátum: 12.02.1987

Autori: Petrovič Ján, Janata Miroslav

MPK: H01L 21/265

Značky: iontově, bernas, ionizační, zdroje, grafitové, komůrky, víko

Text:

...je určena maxímálním povoleným opotřebenín, nebo-11 rozšířením výstupní štěrbíny.Uvedené nedostatky odstraňuje graíitově víko íonízační komůrky íontového zdroje typu REM BERNAS podle vynílezu, jehož podstata spočívá v tom že výstupní štěrbina má znenäenou délku sražená hrany, čímž vznikne plošné ukončení okraju výstupní štěrb biny.U grafítověho víka íonizační komůrky íontověho zdroje typu RENE BERNAS. kterého výstupní štěrbina má vlívem...

Ionizační detektor s alkalickým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224529

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dressler Milan, Wičar Stanislav, Bártů Vladimír

Značky: detektor, ionizační, kovem, alkalickým

Zhrnutie / Anotácia:

Ionizační detektor s alkalickým kovem s automatickou regulací základního ionizačního proudu, vyznačený tím, že jeho výstupní proudový obvod (1) je spojen přes regulační člen (2) s řídicím systémem (3) buď pro ovládání elektrického příkonu pro vyhřívání zdroje alkalického kovu v ionizačním detektoru, nebo pro ovládání průtoku vodíku hořáčkem ionizačního detektoru.

Měřicí elektronka pro ionizační tlakoměr se žhavenou katodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231577

Dátum: 05.06.1985

Autori: Edelmann Christian, Engelmann Peter

MPK: H01J 41/04

Značky: katodou, elektronka, měřicí, žhavenou, tlakomer, ionizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí elektronky pro ionizační tlakoměr se žhavenou katodou se širokým rozsahem tlaků od 10-8 Pa do 10 Pa. Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce měřicí elektronky s přídavnou ionizační rastí k rozšíření rozsahu měření. Podle vynálezu měřicí elektronka typu BAJARDA-ALPERTA, mající elektrodovou destičku u žhavené katody a mřížkovou elektrodu, umístěnou koncentricky vůči ionizačnímu kolektoru, se zapína tak, že k měření...

Ionizační hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216229

Dátum: 15.12.1984

Autor: Schütt Klaus

Značky: požáru, hlásič, ionizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ionizačního hlásiče požáru, opatřeného krytem obklopujícím ionizační komoru se dvěma elektrodami a s radioaktivním zdrojem, ve které se proud iontů mění za přítomnosti kouře a spalin ve vzduchu. Vynález řeží brzdění a změnu směru vzduchu vstupujícího dovnitř krytu a do ionizační komory tak, aby do ionizační komory proudil pouze vzduch s lehčími částicemi kouře, zatímco těžké částice prachu se usazují na vstupu do krytu a na těch...

Ionizační vakuoměr se žhavenou katodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222956

Dátum: 09.04.1984

Autori: Kiesling Jost, Edelmann Kristian

Značky: vakuoměr, ionizační, žhavenou, katodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ionizačního vakuoměru s žhavenou katodou. Používá se pro měření tlaků v oblasti nízkého, středního a vysokého tlaku. Účelem vynálezu je odstranění odchylek od úměrnosti mezi proudem a tlakem vyskytujících se u současných vakuoměrů, vznikajících v rozsahu tlaků přes 1 Tor a méně než několik 10-6 Toru, čímž se rozšiřuje měřicí rozsah vysokých a nízkých tlaků. Tento úkol je dosažen pomocí umístění mřížkové elektrody mezi katodou a...