Patenty so značkou «inverzné»

Substituované zlúčeniny [(5H-pyrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepín-11-yl)piperazín-1-yl]-2,2- dimetylpropánovej kyseliny ako H1 inverzné agonisty/5-HT2A antagonisty s duálnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18792

Dátum: 25.01.2012

Autori: Sanderson Adam Jan, Coates David Andrew, Camp Anne Marie, Gallagher Peter Thaddeus, Ledgard Andrew James

MPK: A61K 31/5517, C07D 487/04, A61P 25/20...

Značky: dimetylpropánovej, substituované, zlúčeniny, aktivitou, 5h-pyrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepín-11-yl)piperazín-1-yl]-2,2, antagonisty, kyseliny, inverzné, duálnou

Text:

...zo zlúčenín podľa predkladaného vynálezu vykazujú zosilnenie svojich účinkov na spánok bez rýchlych očných pohybov(NREM spánok) a udržiavanie spánku, pokiaľ sú podávané spoločne so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu.0007 Predkladaný vynález poskytuje zlúčeniny vzorca Ikde R 1 je atóm chlóru alebo metylová skupinaR 2 je metylová skupina, etylová skupina, izopropylová skupina, atóm chlóru, atóm brómu, trifluórmetylová...

Selektívne inverzné agonisty receptora serotonínu 2A/2C ako liečivá pre neurodegeneratívne ochorenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4693

Dátum: 15.01.2004

Autori: Brann Mark, Davis Robert, Nash Norman, Andersson Carl-magnus, Weiner David, Uldam Allan

MPK: A61K 31/4468, C07D 211/00, A61P 25/00...

Značky: selektivně, agonisty, liečivá, ochorenie, neurodegeneratívne, inverzné, receptora, serotonínu

Text:

...je tolerovaný niektorými skupinami pacientov sekundárne z dôvodu špecifickej zmeny V rôznych neurónových systémoch. Napríklad pacienti s Parkinsonovou chorobou majú relatívne selektívnu degeneráciu vzostupného dopamínergického neurónového systému a v dôsledku toho majú nedostatočnú centrálnu neurotransmisiu dopamínu. Preto nie je prekvapivé,že liečivá, ktore ďalej potláčajú dopamínergickú neurotransmisiu blokovaním receptorov dopa mínu, nie...