Patenty so značkou «intenzifikace»

Způsob řízené intenzifikace tvorby mikrostruktury cementových betonů vybroaktivací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268417

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hela Rudolf, Meluzín Otakar, Krejčí Ilja, Říha Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: intenzifikace, způsob, mikroštruktúry, cementových, tvorby, betonů, vybroaktivací, řízené

Text:

...rovnicea je rovno době počátku tuhnutí 51 dané cenentové auapenze, zvětäené o 5 až 85 rozdílu dob konce tuhnutí §I o počátku tuhnutí 51. Doby 31 a §I pro příeluänou ccnentovou příaadu o pro očekávenou výrobní teplotu v rozoezí od 5 do .35 °c lze určítpřed první použití způooben podle VICATA. V touto případě pro Beton Pc 400 byla gtanovena łl - 3,70 h a gl - 5,15 h. Aktívační doba byla otanovena podle rovniceAI - 3,70 4 0,55 (5,15 - 3,70)...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263542

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: D21D 1/00, D21H 3/66

Značky: mlecího, buničiny, způsob, procesu, intenzifikace

Text:

...mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou a ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látek.V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody může odstranit tento vynález, který popisuje využití amonných sloučenin, tj hydroxidu amonného,dusičnanu amonného, rhodanidu amonného...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263541

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: D21H 3/12, D21D 1/00

Značky: intenzifikace, buničiny, způsob, procesu, mlecího

Text:

...suchou (a.s.) buničinu do rozvlákněné buničiny před započotím mloti nebo 1 v průběhu mlecího procesu. Výhodné je dávkovat uvedené aminy nobo jejich směsi vo formě vodného roztoku.Výhodou tohoto způsobu inxenzifikace mlecího procesu je dostupnoat aminů zejména trincthylolalinn-,připravujo seh roakci formalàchydu s anoniakem v slabé kyselém prostředí.v celém rozsahu opracování vláken (SR) a jojich působení je založena na nových teoretických...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263540

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: D21H 3/02, D21D 1/00

Značky: procesu, způsob, mlecího, buničiny, intenzifikace

Text:

...S. (Cellulose Chem.ĺTechno 1., gg, 107 ąJ 15, 1986)dále sledovaly vliv polyakrylamidu, polyethyleniminu a polyamidaminý.Zrych 1 ení mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou 1 ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přídavných látek, L A V případě barvív je to zharvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261725

Dátum: 10.02.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: B02C 23/06

Značky: procesu, způsob, buničiny, mlecího, intenzifikace

Text:

...látek je nutné zvážit jejich dostupnost a hodnotit stránku ekonomickou i ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látekv mnohých případech se jedná o dovoz z kapitalistických stá tů. V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku aUvedené nevýhody odstraňuje tento vynález, který popisuje využití močoviny a dimethylolmočoviny jako látky výrazně urychlující mlecí proces. Močovína, dimethylolmočovina nebo směs...

Způsob intenzifikace oddělování suspendovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259642

Dátum: 17.10.1988

Autori: Drázský Josef, Koníček Zdeněk, Fišer Jiří, Tomíček Jaroslav, Tomek Jindřich, Fuchs Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: suspendovaných, intenzifikace, oddělování, způsobu, provádění, tohoto, zařízení, způsob, látek

Text:

...osm až dvanáct.Na obr. 1 je půdorys a na obr. 2 svislý řez konstrukce vtokového objektu podle vynálezu. Do pevného středového válce 1 opatřeného výtokovoými otvory 2 je zaústěno přivádějící potrubí 3 aktivační směsi. Vnější otočný valec 4 opatřený na vnitřní straně radiálními přepážkami žebry 5 je upevněn na otočněm zařízení 6 pro stírání kalu otočném mostě).Aktivační směs vtéká výtokovými otvory 2 ze středního uklidňovacího válce 1 do...

Způsob intenzifikace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256873

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hampel Jiří

MPK: E03B 3/15

Značky: intenzifikace, studní, způsob

Text:

...k reqeneraci, pokud se opakuje pravidelně V intervalech závislých na rychlosti kolmatace objektu, je zapotřebí pouze běžně dostupný kompresor. Podstatné se také zkracuje časová náročnost regeneračního zásahu. Oproti jednoduchým sondám umožňuje navržený způsob podstatné účinnější odkalení bez nebezpečí obsednutí trubky přivádějící tlakový přivádějící tlakový vzduch do sondy a snadný odvod vyplavovaných látek.Na připojených výkresech je...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 249086

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: procesu, způsob, loužení, intenzifikace

Text:

...rmut působí ultrazvukovými vlnami po dobu 2 sekund až 12 hodin při měrné absorbované energií od 105 do 108 J na 1 m 3 rmutu.Při použití způsobu podle vynálezu se rozemleté nevyloužene nebo hrubě mleté častice rudy pod působením ultrazvukových vln rozpadají na jemnější podíly. Loužený rudný rmut se zároveň homogenizuje a zvyšuje se agresivnost loužícího činidla, například kyseliny. To má za následek vyšší využití loužícího činidla, což...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249447

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02

Značky: procesu, loužení, zařízení, způsobu, způsob, intenzifikace, provádění

Text:

...m, jejíž dno je opstřeno pŕívodem ,La míchecího plynu a v níž je souose umístěn tubus za airliftu. lezi sténou tuhueu 22 airliftu a stčneu tlakové nádoby m je vloženo alespoň jedno pouzdro 39 v jeho dolní části jsou ne společném přítlačnám táhlu 1 L ulołeny alespoň dvě vodivé elektredy 33.Spodní a b. ní koncevá plocha elektrody z pŕiláhd přes těsnění D, k izolační vložce 34. Kaidd vodivá elektroda z je spojene napájecím vodičem LL s nepájecím...

Způsob intenzifikace přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230038

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mánek Oldřich, Škůtek Josef, Malásek Václav, Mašek Václav, Říman Jaroslav

MPK: F22B 1/06

Značky: tepla, přestupu, intenzifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob intenzifikace přestupu tepla v mezitrubkovém prostoru obráceného parního generátoru pro rychlé reaktory, v kterémžto mezitrubkovém prostoru protékaném vodou, parovodní směsí a vodní párou, je proud vody nebo parovodní směsi nebo vodní páry usměrňován příčnými přepážkami, umístěnými v mezitrubkovém prostoru parního generátoru, vyznačený tím, že první část průtočného množství vody nebo parovodní směsi nebo vodní páry proudí axiálním...

Způsob intenzifikace zemních sedimentačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 221455

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fucha Petr, Kubička Rudolf

Značky: zemních, sedimentačních, nádrží, intenzifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu intenzifikace stávajících zemních sedimentačních nádrží tím, že se k sedimentované vodě v průběhu její dopravy do sedimentační nádrže přidá koagulační činidlo, které zvýší hmotnost sedimentujících částic a tím zkrátí dobu potřebnou k sedimentaci.

Způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy vnitřního povrchu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pospíšil Josef, Plešek Jaromír, Mareš František, Janda Emil, Heřmánek Stanislav

Značky: úpravy, intenzifikace, způsob, chemické, mechanické, trubek, povrchu, vnitřního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a řeší způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy zvláště vnitřního povrchu trubek. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při kterém se do spodního ústí trubek nebo kapilár uložených ve svislé nebo šikmé poloze v kapalném opracovávajícím médiu zavádí inertní plyn. Vynález může být využit při mechanických procesech, jako jsou odmašťování a odstraňování ulpělých nečistot nebo jemné opracování účinkem...

Způsob snížení prašnosti a následné intenzifikace mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220408

Dátum: 15.04.1985

Autori: Rott Jiří, Táborský Tomáš

Značky: snížení, následné, způsob, prašnosti, mletí, intenzifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu současného snižování prašnosti a intenzifikace mletí, dosahovaného zkrápěním vodnými roztoky intenzifikátorů mletí u trnitých prašných materiálů, u nichž při manipulaci s nimi dochází k vývinu prašnosti a u nichž je žádoucí intenzifikace následného procesu mletí. Pokud je k řešení této problematiky v praxi vůbec přikročeno, je obou zmíněných efektů dosahováno s použitím dvou účinných látek a tudíž i dvou dávkovacích a...