Patenty so značkou «integrovaných»

Systém vyhodnocovania regenerácie prostriedkov na odstraňovanie znečistenia integrovaných do výfukového vedenia z motora automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2771

Dátum: 20.06.2005

Autor: Colignon Christophe

MPK: F02D 41/30

Značky: znečistenia, regenerácie, motora, odstraňovanie, systém, integrovaných, výfukového, prostriedkov, vedenia, vyhodnocovania, automobilového, vozidla

Text:

...regenerácie prostriedkov na odstraňovanie znečistenia akými sú časticové filtre navrhnuté podľa všeobecného odkazu 1 na tomto obrázku, integrované do výfukového vedenia 2 motora 3 automobilového vozidla.Pochopiteľne môže sa uvažovať o rozličných spôsoboch uskutočnenia týchto prostriedkov podľa stavu techniky (časticové filtre, katalyzované časticove filtre, Záchytné zariadenia NOX,časticové filtre doplnené funkciou záchytného zariadenia...

Zapojenie generátora hradlových impulzov na báze TTL logických integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260172

Dátum: 15.12.1998

Autor: Janičík Peter

MPK: H03K 37/027

Značky: generátora, báze, hradlových, integrovaných, obvodov, impulzov, logických, zapojenie

Text:

...obvod a a koncový stupeň 7. čítač 5 je pripojený tiež na prevodník kodu 8, ktorý je cez blokovací obvod 9 a logiku 10 zpätne pripojený na čítač 5. Na logiku 10 je tiež pripojený výstupz monostabilného klopného obvodu 3 a výstup zo spúšiacieho obvodu 11, ktorý je zároveň pripojený .na monostabilný klopný obvod 3. Výstup z logiky 10 je zpätne pripojený na dellčku 2.V generátore 1 hodinových impulzov sa vyrábajú hodinově impulzy, ktoré sa...

Rezonančný obvod mikrovlnných integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278324

Dátum: 06.11.1996

Autori: Slobodník Vladimír, Kaboš Pavel

MPK: H01P 7/10

Značky: integrovaných, mikrovlnných, obvod, rezonančný, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Rezonančný obvod tvorí dielektrický rezonátor (1) s vodivým prstencom (2) uložený v mikrovlnnom integrovanom obvode. Vodivý prstenec (2) je umiestnený na hornej ploche cylindrického dielektrického rezonátora (1). Tento je umiestnený na substráte (5) mikrovlnného integrovaného obvodu, na ktorom je vytvorené napájacie mikropásikové vedenie (4). Nad dielektrickým rezonátorom (1) s vodivým prstencom (2) je umiestnená vodivá doska (3, 6).

Spôsob výroby integrovaných optických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 281163

Dátum: 12.04.1995

Autori: Dannoux Thierry Luc Alain, Herve Patrick Jean Pierre

MPK: G02B 6/42, G02B 6/30

Značky: zariadení, výroby, optických, integrovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby integrovaných optických zariadení majúcich k optickým portom pripojené optické vláknové vývodové prostriedky (470) sa vytvorí násobná jednotková štruktúra obsahujúca skupinu optických súčiastok (45 - 45n), majúcich každá najmenej jeden optický výstupný port (36), pričom násobná jednotková štruktúra nesie každý uvedený výstupný port (36) v známom priestorovom vzťahu ku každému inému optickému výstupnému portu (36). Na základe...

Zapojení pro měření prahového napětí vstupních tranzistorů unipolárních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270475

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bubeníček Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: tranzistorů, prahového, zapojení, napětí, měření, vstupních, unipolárních, integrovaných, obvodů

Text:

...obvodu A za účelom připojení nepájooího napětí. Druhý výstup 33 napájocího zdroje Bje spojen se spoločnou zemnící svorkou g. restovaný vstup 2 Ateatovaného integrovaného obvodu A je spojen s prvním výstupom çl zdroje g spojitě proměnného nepětí za účelom buzení testoveněho integrovaného obvodu L a současně je spojen se vzorkovacím vstupom g vzorkovaeího obvodu Hza účelom vzorkování hodnoty proměnnéhonapětí. První vstup 2 Lç zdroje çspojitě...

Zapojenie formátovača impulzov s časovou kompenzáciou pre testery integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269514

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chamraz Jozef, Burian Ľubomír, Šindelář Bedřich

MPK: H03M 5/02

Značky: kompenzáciou, časovou, testery, zapojenie, formátovača, obvodov, integrovaných, impulzov

Text:

...údajov l je pripojený na prvý vstup âł formátovača s časovou kompenzáciou a výstup 33 prijímačov časovacich fáz 3 na druhý vstup äg formátovača s časovou kompenzàciou Ž. výstup Ěg formátovača § je pripojený na prvý údajový vstup zl multiplexera s časovou kompenzáciou 1, výstup âł na druhý údajovývstup 13. výstup 53 na treti údajový vstup 13. výstup §§ na štvrtý údajový vstup 74, uvýstup äz na piaty údajový vstup zá e výstup äg na...

Zapojení pro zkoušení uživatelských integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265377

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stroner Petr, Bartůněk Ivan

MPK: G06F 11/00

Značky: integrovaných, zkoušení, zapojení, uživatelských, obvodů

Text:

...3 265377protože je řízene programem, který zpracovává procesorovájednotka. Informace o stavu a průběhu testu se zobrazují na připojeném zobrazovači. Zapojení podle vynálezu tak představuje ucelený zkoušecí systém s modifikovatelnou funkcí.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na přiloženém výkresu.Technické prostředky, z nichž jsou jednotlivé bloky zapojení vytvořeny, jsou vesměs známé obvody číslicové techniky a...

Držák měřícího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236216

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rejmánek Miroslav

MPK: G01B 5/00

Značky: měření, držák, hybridních, hrotu, měřicího, integrovaných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Držák měřicího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů řeší problém měření těchto obvodů zejména při jejich opakované hromadné výrobě, neboť svou levnou a jednoduchou konstrukcí umožňuje vytvářet soubory výměnných pevně nastavitelných držáků na snadno výměnných deskách s plošnými spoji. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze nosič držáku určený k přichycení otočně k desce s plošnými spoji pomocí spojovacího prvku, je na své horní části...

Způsob pouzdření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236327

Dátum: 01.01.1988

Autori: Farský Miroslav, Štill Vladimír

MPK: H01L 21/48

Značky: způsob, integrovaných, hybridních, obvodů, pouzdření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu pouzdření hybridních integrovaných obvodů s uspořádáním vývodů v jedné řadě se zvýšenou spolehlivostí v prostředí s vibracemi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na substrát s připájenými páskovými vývody s pérovými U-kontakty se nasune tvarovaná dorazová podložka tvaru komolého jehlanu s obdélníkovou základnou a klínovými otvory, korespondujícími s páskovými vývody pérových U-kontaktů a celek se kompaktně spojí...

Způsob planarizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236325

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hutař Otakar, Lenhard Radomír

MPK: H01L 21/70

Značky: planarizace, povrchu, izolaci, obvodů, integrovaných, způsob, dielektrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění problémů spojených s povrchovými nerovnostmi, které se formují u hran izolovaných oblastí a současně zvýšení spolehlivosti integrovaných obvodů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po nanesení pozitivního fotolaku na křemíkové substráty následuje sušení laku, při kterém dojde k úplnému zalití povrchového reliéfu. Potom se vrstva fotolaku leptá plasmochemicky v zařízení s planparalelními elektrodami ve směsi plynů...

Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Butkovský 1udovít

MPK: H05K 13/00

Značky: vyťahovanie, zariadenie, integrovaných, obvodov

Text:

...integrovaný obvod je odťahovaný od dosky plošného spoja rovnomerne a bez mechanického poškodenia.Na priloženom výkrese je v reze a bokoryse znázornená zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov.Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov pozostáva z tlačítka 1, rúčky 2,vnútornej odtalrosvacej pružiny 3, trubky 4,vonkajšej uchytávacej pružiny 5, vymedzevacej poistky 6, matice 7 s vnútorným kuželom, kužeľovité klieštiny B, stiojky 9 s...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šrubao Eestmír, Pazdera Jan, Akerman Vnislav, Štirba Bohumír, Doležal Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, ochranou, proti, způsobeným, výroby, pevně, svodovým, vrstvami, vrstev, způsob, epitaxních, inverzními, bipolárních, fázi, povrchu, obvodů, proudům

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...

Spôsob kontinuálneho čistenia, najmä integrovaných obvodov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242347

Dátum: 15.11.1987

Autor: Šlesinger Jioí

MPK: H01L 21/70

Značky: vykonávaniu, integrovaných, obvodov, kontinuálneho, spôsob, zariadenie, najmä, čistenia

Text:

...je schematicky nakreslený nárys a na obr. 2 je nakreslený bokorys v pohľade.Spôsob kontinuálneho čistenia integrovaných obvodov sa vykonáva nasledovne integrované obvody 6 sú upnuté na dopravnom pase 3, ktorý ich unáša v priamočiarom smere nad čistiacou vaňou 1. Kontinuálna vlna čistiacej kvapaliny pôsobí na integrované obvody i svojimi čistiacimi účinkami a zároveň sa spolupôsobi na integrované obvody (i ultrazvukovou energiou cez čistiacu...

Dávkovacie zariadenie súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242225

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pištik Václav

MPK: B23Q 7/08

Značky: dávkovacie, zariadenie, integrovaných, obvodov, najmä, súčiastok

Text:

...hriadeľ 3. Na ľavom hriadeli 2 je v spodnej časti uchytené kužeľové koleso 4 korešpondujúce s poháňaným kužeľovým kolesom 5 a ľavé ozubené koleso 10 korešpondujúce s pravým ozubeným kolesom 11 uloženým na pracom hriadeli 3. Kužeľove ozubené koleso 5 je uložené na hriadeli spolu s reťazovým kolesom B, ktoré je opásanévalečkovou reťazou 9 spolu s reťazovým kolesom 7 upevnenom na hriadeli značiaceho mechanizmu B.V hornej časti hriadeľov 2, 3...

Zariadenie na značenie súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241350

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jeništa Václav, Vlasák Ludvík, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: najmä, súčiastok, zariadenie, obvodov, integrovaných, značenie

Text:

...z elektromotora 10,na ktorého Nýstupnom hriadeli je uložené ozubené koleso 11, ktoré je v zábere s ozubeným kolesom 12 uloženom na skrutke 13.Na skrutke 13 je uložená matice 14, kIuktorej je pripojené lôžlko pre vkladanie stohovacích zásobnílkov 7 súčiastok. Zasúvaci mechanizmus 30 pozostáva z pneumatického valca 31, ktorého piestna tyč je spojená so šmýkadlom 33. Šmýkadlo 33 je uložené vo vedení 32. Na šmýkadle 33 je upevnené pevná...

Pečiatkovací mechanizmus súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241344

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubeika Vladislav, Grmela Vladimír

MPK: H01L 21/70

Značky: najmä, pečiatkovací, mechanizmus, súčiastok, obvodov, integrovaných

Text:

...a bez nárokov na väčšiu údržbu. Ďalšou výhodou pečiatkonvacieho mechanizmu oproti doterajším zariadeniam je väčší výkon a naväzn-osť na iné mechanizmy značiaceho zariadenia.Pečiatkovací mechanizmus súčiastok, najmä integrovaných obvodov je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 jenakresulený närys zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 2 je n-akreslený pôdorys zariadenia.Pečiatkovací mechanizmus súčiastok, najmä integrovaných...

Zapojenie vysokoúrovňovej vývodovej elektroniky pre testovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251493

Dátum: 16.07.1987

Autor: Boledovič Marián

MPK: G01R 35/00

Značky: elektroniky, vysokoúrovňovej, integrovaných, obvodov, vývodovej, zapojenie, testovanie

Text:

...obvodov 413 nastavenia oneskorenie nábežnej a dohežnej hrany vstupného impulzu je pripojený na tretí vstup 213 multiplexora 21. Výstup 214 multiplexora 21 je vstupom 281 obvodov 25 nastavenia oneskorenia nábežnej a rlobežiíej hrany výstupného íinpulzu, ktorých výstup 282 je pripojený na vstup 231 výstupného budiča 23, ktorého výstup 232 je pripojený na vyhodnocovací vstup testera.Základnou funkciou budíča je tvorba budiacicłí signálov pre...

Zapojení pro přenos číslicové informace s využitím integrovaných vysílačů a přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238973

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H04B 1/00

Značky: zapojení, informace, integrovaných, využitím, prenos, vysílačů, přijímačů, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového přenosu dat. Řeší technický problém blokové synchronizace, zvýšení bezpečnosti přenosu informace, zvýšení spolehlivosti zapojení při využití integrovaných vysílačů a přijímačů. Podstata vynálezu spočívá v prodloužení stop části značky integrovaného vysílače a přijímače o interval odpovídající době přenosu vlastní informační části a střídavém přepínání dvou nezávislých ekvivalentních přijímacích částí integrovaných...

Zariadenie na puzdrenie najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233245

Dátum: 17.04.1987

Autori: Zouhar Otakar, Jambrich Ján, Širka Jaroslav, Malota Igor

MPK: H05K 5/00

Značky: najmä, zariadenie, obvodov, puzdrenie, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistenie mechanizovanej manipulácie a predohrevu súčiastok. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v pracovných polohách priamočiareho dopravníka sú umiestnené zdvíhacie mechanizmy opatrené nosnými rámami. Oproti pracovnej polohe prekladania je umiestnený puzdriaci lis opatrený prenášacím suportom, na ktorom je pevne uchytený držiak s nosnými lištami. Pred polohou prekladania je...

Snímací zařízení se souborem integrovaných optoelektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242901

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kova1 Anton, Kraus Jan

MPK: G01D 4/08, G01D 4/14

Značky: snímací, optoelektronických, prvků, integrovaných, souborem, zařízení

Text:

...v počtu n umístěny nad sebou, zetímco symetricky k tento vsnímacím prvkům 2 je přiřazeno g zdrojů elektromagnetického záře ní.Ve znázornênám případč je n 3, m 4. Na obr. 2 je znásornen boční pohled na snímací zařízení umístčnć na průzoru elektroměru g, přičemi sipkami aměřujícími doleva je snázornän primární tok elektromagnetického záření z vysílacích prvků á a čipkou směřujíoí doprava je znásorněn sekundární tok elektromagnetického...

Způsob pouzdření čipů integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249194

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: H01L 21/56

Značky: obvodů, způsob, integrovaných, čipu, pouzdření

Text:

...čipů podle vynálezu umožňuje podetetně snížit výmět čipů po pouzdřeni. K přerušeni epojovaoích drátků dochází jen ojediněle.V náeledujicím přikladu použití způsobu pouzdření bylo 50 čipů typu M 7400 a 100 čipů typu MAA 741 připojených ke kovovým vývodům zakápnuto epoxidovým zakapávacím materiálem, Jehož zpracovatelaká životnost při normální teplotě je minimálně čtyři hodiny a jehož doba vytvrzování při teplotě 155 °C je maximálně2 minuty....

Zapojenie na meranie statických a dynamických parametrov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235561

Dátum: 15.02.1987

Autori: Červinka Jiří, Chamraz Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: obvodov, dynamických, statických, meranie, integrovaných, parametrov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z bloku mikropočítača, bloku periférnych zariadení a bloku testera, pričom blok periférnych zariadení (1) obsahujúci prvú kazetovú páskovú pamäť (11) a druhú kazetovú páskovú pamäť (12), videoterminál (13), popisovaciu jednotku (14) a modem pre spojenie s nadriadeným počítačom (15) je spojený pomocou zbernice mikropočítač - periférie (32) s mikropočítačom (3), ktorý je pomocou zbernice mikropočítač - tester (31) pripojený na...

Zariadenie pre chladenie osadených integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235243

Dátum: 15.02.1987

Autori: Skoupý Blahomír, Netopilík Ivan

MPK: H01L 23/34

Značky: zariadenie, obvodov, osadených, chladenie, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na odvádzanie tepla z integrovaných obvodov, najmä stredného, vysokého a veľmi vysokého stupňa integrácie, osadených na doske plošných či kladených spojov, pomocou chladiaceho rámčeka do chladiča. Účelom vynálezu je ochladzovanie integgrovaných obvodov, na ktoré sa využíva tepelne vodivý chladiaci rámček, do ktorého prechádza teplo z integrovaného obvodu priamym dotykom, naviac z miesta puzdra, ktoré je...

Zariadenie na členenie súboru prívodov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248245

Dátum: 12.02.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: H01L 21/70

Značky: zariadenie, členenie, obvodov, prívodov, integrovaných, súboru

Text:

...vodiace stĺpy 9 -s v-odiacimi puzdravmi 10. K vodiacim rpuzdurám 1 D je pripevnená vodiaca doska 11 so strihacim mechanizmorm.Strihací mechanizmus je tvorený prvou časťou pozostávajúcou z ,podložky 12, na ktorej je uložená kotviaca doska 15 a nosná dosIk-a 33 vzájomne spojené fixačvným koli kom 41. Druhá čast strihacieho mechanizmuje tvorená ustavovaoou doskou 14, kotviacou tzloslkou 15 vl-ožiek a vodiawcou vložkou 16. V doske 15...

Dávkovač súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248231

Dátum: 12.02.1987

Autori: Baluch Pavol, Číž Jaroslav, Pecka Juraj

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/24

Značky: obvodov, dávkovač, integrovaných, súčiastok, najmä

Text:

...sklzom.Výhodou dávkovače snúčia-stok, najmä in tegrovaných obvodov je, že d-ávnkovač je velmi jednoduchý .a prechod na väčší typorozmer je umožnený premieąstnením prítlačvného palca. Výhodou je tiež to, že priadržiavanie stlpca súčiastok a oddelenie jednej súčiastky je zabezpečené jedným pohybom.Dávkovač súčiastok, najmä integrovaných obvodov je nakreslený na -prl-pojenom výkrese, kde na olbr. 1 je nalkreslený dávlkovač súičiastok V náryse...

Spôsob plošného zobrazovania morfológie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234638

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lifka Ľudovít, Pleško Igor

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, zobrazovania, obvodov, spôsob, morfológie, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu plošného zobrazovania morfológie integrovaných obvodov reprezentovaných maticou symbolov s fixnou mriežkou, pričom rieši zobrazovanie na novej kvalitatívnej úrovni. Účelom vynálezu je dosiahnutie zvýšenia rýchlosti a prehľadnosti zobrazovania. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že technologický symbol sa znázorni vo forme monochromatickej plochy konštantnej jasovej úrovne. Vynález môže nájsť praktické využitie pri...

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaný zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228158

Dátum: 15.05.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: obvodů, zapojení, integrovaných, synchronizaci, zdrojů, impulsně, řídících, regulovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaných zdrojů, vyznačené tím, že regulační výstup (115) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) je spojen se vstupem (121) prvního monostabilního klopného obvodu (12), jehož výstup (112) je spojen se vstupem (131) prvního oddělovacího obvodu (13), jehož výstup (132) je spojen jednak se synchronizačním vstupem (109) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) a jednak se...

Způsob planarizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227458

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hutař Otakar, Lenhard Radomír, Kubeček Jaroslav

Značky: planarizace, integrovaných, povrchu, obvodů, způsob, izolaci, dielektrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob planerizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolací, vyznačený tím, že po nanesení pozitivního fotoleku (2) na křemíkové substráty (1) a po vysušení následuje plesmochemické leptání substrátů uložených buď na vysokofrekvenční elektrodě nebo ne uzemněné elektrodě nebo na izolované podložce v zařízení s planperalelními elektrodami ve směsi plynů tetrafluormetanu s 0,1 + 30 % kyslíku.

Způsob vytváření víceúrovňové propojovací sítě integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220122

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Alois, Holoubek Jiří, Konečný Zdeněk

Značky: sítě, vytváření, propojovací, integrovaných, způsob, obvodů, víceúrovňové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé zabezpečení elektrického kontaktu mezi sousedními úrovněmi vodivých spojů oddělenými vrstvou izolačního materiálu. Jeho podstata spočívá v tom, že na povrch křemíkové desky se systémy integrovaných obvodů se nejprve nanesou a vytvarují vrstvy tvořící spodní úroveň propojovací sítě, přičemž poslední z nich je vrstva hliníku legovaná nejméně 0,5 hmotnostními % křemíku a 0 až 5 hmotnostními % mědi, dále se nanese...

Pájedlo pro vyjmutí respektíve zabudování integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215266

Dátum: 01.08.1985

Autor: Starý Jindřich

Značky: zabudování, vyjmutí, pájedlo, integrovaných, obvodů, respektíve

Zhrnutie / Anotácia:

Pájedlo pro vyjmutí, respektive zabudování integrovaných obvodů s pájecí koncovkou, vytvořenou ve tvaru dvou půlhrotů, vyznačené tím, že půlhroty (1) jsou zakončeny břity (2) s nečlenitým povrchem, a že elektrické topné těleso (3) a půlhroty (1) s výjimkou břitů (2) jsou tepelně odstíněny.