Patenty so značkou «integrované»

Protišmykové zariadenie integrované v nehustiteľnej pneumatike kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287314

Dátum: 02.06.2010

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00, B60C 7/00

Značky: automobilů, zariadenie, integrované, kolesa, pneumatike, protismykové, nehustiteľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Protišmykové zariadenie (4) je integrované vo vnútornom priestore disku (2), ako aj vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky (1). Protišmykové segmenty (44) sa vysúvajú iba v mieste jej kontaktu s vozovkou.

Spôsob a zariadenie na integrované sledovanie a reguláciu rovinnosti a profilu oceľových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17797

Dátum: 07.03.2007

Autori: Rees Harold Bradley, Britanik Richard, Domanti Tino, Mueller Jason A, Wallace Glen, Gerber Terry L

MPK: B21B 37/28

Značky: sledovanie, spôsob, rovinnosti, integrované, profilů, zariadenie, oceľových, reguláciu, pásov

Text:

...tenkého pásu sa požaduje vyrobenie pásu spožadovaným profilom pásu, pričom sa musí udržať prijatelná rovinnosť,pretože tento produkt sa môže použiť ako náhrada produktu valcovaného za studena. Geometriu pásu prevažne riadi odlievacie zariadenie. Nízke napätie používané vo valcovniach na valcovanie za tepla spôsobuje drobné lokálne chyby medzery medzi valcami a stratu namáhania ťahom v bodoch Iežiacich po šírke pása a výsledkom sú...

Systémy a spôsoby rozhovoru a prítomnosti integrované do televízora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8895

Dátum: 15.02.2007

Autori: Angiolillo Joel Stephen, Boni Piotr

MPK: G06F 15/16

Značky: televízora, systémy, rozhovoru, spôsoby, integrované, přítomnosti

Text:

...vysielania. Použitím ponuky, zobrazenej na televíznom prijímači. môžu LllVílCl volit programy ktoré majú byt zaznamenané, objednávať rysíelanie s pltllbüu za zhliztdnutie a nastavovat prednosti zliliadnutia, ako sú kontroly rodičmi. .Xvšak typické Lligitúlne videorekortléry rvouživajú telcľónnyelí vedení POTS s malým vlnovým rozsahom akotlvojsmernej tlrahy twrenostt k poskytovatcľovi káblovej. satelitnej alebo inej službyobmedzujúce schopnost...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Siret Bernard, Costa Stephano, Blanc Dominique, Tabaries Franck

MPK: B01D 53/86, B01D 53/56, B01D 53/96...

Značky: modulárne, spalin, postupy, zariadenie, použitie, čistiaca, inštalácia, obsahujúca, filtráciu, denitrifikáciu, integrované, katalytickú

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Dávkovač viskóznej tekutiny s integrovane uloženou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8647

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 23/12, B65D 35/24, B65D 23/00...

Značky: uloženou, tekutiny, dávkovač, viskóznej, dýzou, integrované

Text:

...kde použitie známej tesniacej pištole alebo dávkovacieho zariadenia je nebezpečne pri rôznych rozšírených alebo prekážajúcich častiach. Ďalšie konštrukčné prvky môžu obmedzovať alebo brániť v prístupe k štrbine, alebo samotné panely tvoriace štrbinu môžu byť vzájomne polohované spôsobom, ktorý umožňuje prístup k štrbine iba pod ostrým uhlom. Aby sa dostal do polohy, v ktorejmôže naniesť presné množstvo tmelu, musí sa často...

Samovyrovnávacie integrované zdvižné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1367

Dátum: 30.10.2002

Autor: Maggiori Roberto

MPK: B66F 3/00

Značky: integrované, zariadenie, zdvižné, samovyrovnávacie

Text:

...a automatický vážiaci systém0006 Prekvapujúco sa teraz zistilo, že môže byť zabezpečené samozdvižné zariadenie v prípade, že automatická vystreďujúca hlava je pripevnená na každej zo zdvižných. celkov, tvoriacich dané zariadenie. Výhody sú jednoznačne ihneď pri pohľade na väčšiu stabilitu celého systému vďaka lepšej vzájomnej synchronizácii rozličných zdvižných celkov.0007 Cieľ tohto vynálezu je opísaný v nároku 1 a obvyklé vyhotovenia sú...

Integrované pásové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270325

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žaloudík Petr, Gheorghiu Mihnea

MPK: B01F 7/24

Značky: pásové, integrované, míchadlo

Text:

...průměru válcové nádoby 2.Orlentaoe pásku g ke stčnč válcová nádoby je kolmá a mčhno uhlom 90 ° mezi delším charaklerlstlckým rozmärem průřezu pásku 3 a radlálou válcovő nádoby 3 procházející tímto rozměrem. Splrálovltá část g opisuje nejménč jednu otočku podát stčny válcová nádoby 3 a vystoupí až k hornímu okraji válcovő části g. Odtuďsplrálovltá část g spojltä prudce přechází v horní rą. meno z, ktere eměřuje k ose otáčení hm přímo po...

Indukční integrované čerpadlo elektricky vodivých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268601

Dátum: 14.03.1990

Autori: Černý Václav, Bláha Jaroslav

MPK: H02K 44/00

Značky: elektricky, integrované, čerpadlo, indukční, vodivých, kapalin

Text:

...rotoru indukčniho stroje a v dosledku točivého magnetického pole se otéči okolo osy stroje s zároveň působenin sxiélnich silových složek se pohybuje ve seéru diagonélnin s vystupuje otvory v obvodové čésti druhého viks.lndukčni integrované čerpadlo elektricky vodivých kspelin podle vynélezu sé proti tredičnisu řešeni výhodu, že sdružuje souetroji dvou strojů do stroje jednoho.Ne přiloženén výkrese je znázorněn rovinný řez indukčniho...

Způsob suchého fritování skloviny, určený zejména pro přípravu elektronické pájky pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263142

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Karel, Habrman Zdeněk, Broukal Josef

MPK: C03B 17/00

Značky: fritování, zejména, určený, integrované, skloviny, způsob, hybridní, pájky, obvody, přípravu, suchého, elektronické

Text:

...zrnitosti.U všech stávajících způeobů přípravy frity jsou náeledující operace drcení a mletí. Způsob lití skla do destilovené vody není vhodný pro všechny typy ekel, protože některá speciální skla jsou za vyšších teplot napadátelná vodou. Způsob lití skla mezi rotující kovové válce sebou přináší nebezpečí mechanického otěng a tím znečiä Žr 25 Ř 147tění skalné frity. Způsob lití skla na hliníkový plech je nevýhodný z hlediska...

Selektivní leptaný vrstvený systém pro integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251945

Dátum: 13.08.1987

Autori: Schreiber Hartmut, Bäther Karl-heinz, Henneberg Jürgen, Brode Wolfgang, Hinüber Wilfried, Steinhauer Ingo

MPK: H01C 17/06, H01C 7/00

Značky: leptaný, systém, vrstvený, selektivní, obvody, integrované

Text:

...pemennñ npemne Bcero TEM, qwo Bce cnou MOFYT nonyqawhcx B npéenax ouoň cucwemm ncxoHoro Mawépnana. 3 T 0 nosnonner ncnonbsosarb npenmymecweo Bbmoxoů repmocwoüKOCTH Mawepnana Ct-Si. Heoxuanno öbmo oöuapymeuo oTcyTcTBHe asaamuoü numàysun Memny cnoauu, Tax qTo namoxan repmoycwoňqnnocwb Marepnana Cr«Si une na HOHBBY aceů cnoucroů cucreue. , Onna H 3 BHDHBHTOB H 3 o 6 peTeHHs npenycMaTpHBaeT, qro rpanuuamne cnou uMemT cooruomenue aTOMOB Cr/Si,...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245029

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kohút Štefan, Mikletie Miroslav, Hanudel Štefan

MPK: H05K 3/06

Značky: hybridní, destiček, integrované, obvody, způsob, výroby

Text:

...Texyuee COCTOHHMG npm cmawmu m TepMO 0 ÓpaÓOTKe cxuenBammeñ npoxnanxm, aarexaew B aaaopu Memy nonnomxoñ H Hasmcammnmu xpaamu npoaonnmnon cxemu, oóecneqnaaa mx oxsaw. B Taxoü cTpyKType Mewannnqecxne xapaKTepmcTmKnnnawu onpenennmwca He cmuamm aresnn npoBonHmKoB K nnanexrpuxy, a oóaemaumu np 0 qH 0 cTHHMM xapaxwepucwuxamu nuanexwpmqecxoro Komnayana, Komopne auaqmwenbuo sume. Hpn BOSHHKHOBBHMH CĽBWTOBHK u owpunxux ycMnnü,npnnomenux K...

Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248944

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 85/20

Značky: zásobník, najmä, rúrkový, obvody, integrované, tranzistory, blokovaním

Text:

...a integrované obvody je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zásobník v náryse, na obr. 2 je nakreslený bokorys z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre tranzistory a na obr 5 a 6 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre integrované obvody tvarované.Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody pozostáva zo základne l, ku ktorej je skrutkami 3...

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234634

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kancel Zoltán, Kurz Miroslav

MPK: H01L 23/02

Značky: čipy, hybridní, mikrovlnných, integrované, obvody, tranzistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů řeší problém měření čipů a jejich montáže do hibridních obvodů s možností snadné výměny čipu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcový izolační díl (2) polopouzdra zhotovený z dielektrického materiálu je na své vrchní - otevřené části opatřen kontaktovacími plochami (21a, 21b, 21c a 21d), jejichž geometrie je impedančně přizpůsobena páskovému vedení mikrovlnného hybridního...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brennecke Peter, Henning Ewe, Justi Eduard

MPK: H05K 3/06

Značky: výroby, způsob, obvody, hybridní, destiček, integrované

Text:

...nueuoqanx npononankon nepe Meñnoň mnpnha, pacnonomexnsx aa Hesamnmeanoä cropoae-4. . nonxomxn. B pesynbwawe, non Hanóonee ysxoñ qacTLm, TO BCTL san nepeceqeaem npononanxoa nepBoro yp 0 BHñ, B nonnomxe oópasymwcñ paspueu, a no Hanöonee mupoxoñ Haorzm ocwamrcn onopuue BHGMGHTE B BHĽB czonónxos na Meranna nonnoxxn.TaKMM o 0 pa 3 oM, B nonyqenaoň owpyxwype nposonanxn nepsoro yposnn óynyw coennnenu nepemuunamm B Bune apox B 0 BTOpOM ypoaue....

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: udržování, integrované, teplonosného, media, tlakovodním, elektrárny, reaktorem, tlaku, zařízení, okruhu, zvyšování, jaderné, primárním

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230563

Dátum: 15.05.1986

Autori: Laganá Vincenzo, Saviano Francesco

MPK: C07C 126/067

Značky: integrované, amoniaku, močoviny, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku rozkladem karbamátu amonného na močovinu v zařízení pro syntézu močoviny, rozkladem karbamátu amonného obsaženého ještě v odtékajícím roztoku močoviny na amoniak a kysličník uhličitý, a zpětným vedením těchto plynů do zařízení pro syntézu močoviny, vyznačující se tím, že a) surová směs plynů z reformování parou nebo z parciální oxidace uhlovodíků, obsahující vodík,dusík a kysličník uhličitý, se...

Způsob výroby jemnozrnných keramických substrátů z oxidu hlinitého, zejména pro integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 227855

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dřevíkovský Milan, Chýlek Stanislav, Hanzlíček Zdeněk

Značky: substrátů, integrované, zejména, obvody, způsob, jemnozrnných, hlinitého, výroby, oxidů, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jemnozrnných keramických substrátů z oxidu hlinitého, zejména pro integrované obvody. Vynález řeší technologický postup výroby jemnozrnných korundových podložek pro integrované obvody s hladkým povrchem. Podstatou vynálezu je, že se výchozí surovina, s výhodou síran hlinitý, stran hlinito-amonný nebo hydroxid hlinitý, vyžíhaná při teplotě 1 240 až 1 420 °C na měrný povrch 2,5 až 8 m2/g za sucha semílá v kulovém...

Zapojení pro převod úrovní číslicové integrované logiky typu ECL na úrovně logiky typu TTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 229202

Dátum: 01.03.1986

Autor: Hejduk Karel

MPK: H03K 19/086

Značky: zapojení, číslicové, úrovně, logiky, úrovní, převod, integrované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro převod úrovní číslicové integrované logiky typu ECL na úrovně číslicové integrované logiky typu TTL pomocí,tranzistoru typu PNP, zejména pro frekvence řádu MHz a desítek Mhz. Mezi výstup logiky typu ECL a bázi tranzistoru je zapojen oddělovací kondenzátor, jehož oba konce jsou přes první a druhý odpor připojeny na společný vodič. Mezi bázi tranzistoru a napájecí vodič je zapojen třetí odpor a mezi kolektor...

Integrované uspořádání s tranzistorem se Schottkyho kolektorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218801

Dátum: 15.04.1985

Autor: Jorke Günter

Značky: kolektorem, schottkyho, způsob, uspořádání, tranzistorem, výroby, integrované

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované uspořádání s tranzistorem se Schottkyho kolektorem, vyznačené tím, že v tenké monokrystalické polovodičové vrstvě (1, 9), zakryté po obou stranách částečně izolační vrstvou (10, 18), jsou oblasti báze (5) obklopeny prstencovými dotačními příkopy (3, 11) dotačního typu emitoru (2), a v těchto oblastech báze (5) se nacházejí na jedné straně opačně dotované oblasti emitoru (2) a na druhé straně na polovodičové vrstvě (1, 9) v okénkách...

Keramický substrát pro mikrovlnné integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 214261

Dátum: 01.06.1984

Autori: Chýlek Stanislav, Dřevíkovský Milan, Hanzlíček Zdeněk, Koukal Vlastimil, Půdová Hilda

Značky: mikrovlnné, integrované, keramický, substrát, obvody

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrotechnické keramiky a řeší problém výroby keramického substrátu, tj. deskové podložky používané pro mikrovlnné integrované obvody, pracujících při mikrovlnných frekvencích. Keramický substrát podle vynálezu sestává z izometrických krystalů alfaoxidu hlinitého obsahujících alespoň 99,4 % kysličníku hlinitého a obsahuje 0,5 až 2,5 obj. % uzavřené porozity, přičemž krystaly, které vytváří jednu plochu funkční substrátu...