Patenty so značkou «insekticidní»

Insekticidní prostředek a způsob přípravy účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270443

Dátum: 13.06.1990

Autori: Piot Jean-christophe, Karamata Dimitri

MPK: A01N 63/00

Značky: insekticidní, způsob, účinné, prostředek, složky, přípravy

Text:

...2 ,am ja možno snadno pozorovat mikroskopom s Ićsovým kontrastom.Hybridy ja tady možno idsntllikovat visuúini a tak taki snadno izolovat. Hybridni kolonlo(po 16 hodinách inkuboco při toplotů 30 °C na plotnách LA) maji stajnou mortologli jako kolonioB. t. tsnobrlonis. avšak ja možno ja snadno odtiłlt od lcoionlĺ B. t. kurstaki podla náaledujicĺch znaků vTvar A .nopravldolný çirkulárni Vyväýšsnĺ vlshcs vyvýłonó konvexnf okraj . svlněný...

Insekticidní a nematocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270438

Dátum: 13.06.1990

Autori: Earhart Jonathan, Chavdarian Charles, Onisko Bruce, Chang Lydia

MPK: A01N 57/20, C07F 9/40

Značky: prostředek, nematocidní, insekticidní

Text:

...nebo tetrahydroíuran. Žádaný produkt ee může získat odstraněním vyeráženě soli (ĽK) a odpařenín rozpouštědla.cs 270 438 32 3 Následují příklady prípravy sloučenin podle vynálezu. Příklad IKe kaěi 63,0 g (2,62 molu) bezolejnatého hydridu eodného ve 2,75 l čerstvě destilovaného tetrahydzvruranu se přikape pri O °G a pod dusíka 214,1 g (270,0 m 1, 2,38 molu) 2-methyl-2-propanthiolu. Sněe se tichá 15 minut pri o °c a po kapkách se přidá...

Akaricidní insekticidní a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270419

Dátum: 13.06.1990

Autori: Magyar Magdolna, Urszin Eszter, Fodor Károly, Balogh Károly, Tóth István, Nagy József, Dombay Zcolt, Grega Erzsébet, Tarpai Gyula, Pásztor Károly, Sántha Pál, Lörik Ernö

MPK: A01N 57/32

Značky: výroby, insekticidní, akaricidní, způsob, prostředek, fungicidní, látky, účinné

Text:

...zbyteko 2 až 6 atomech uhliku. cykloakyl o 3 až 6 otomech uhliku, Fenyl, benzyl, alkoxyalkyl o 1 až 3 atomech uhliku v alkylové 1 alkoxylové skupině nebo skupinu obecného vzorceQ znamená celé číslo 0 až 3, nohou aubstltuenty R 4 a R 5 tvořit spolu s atomem duaiku, na nějž jsou vázány,hexanethyleniminoskupinu, vyznočující se tím, že uvede do reakce N-subotituovený N, N-disubstituovaný glycinauid obecného vzorce IIjednotlivé subetituenty...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269991

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mcdonald Edward, Whittle Alan, Salmon Roger

MPK: A01N 43/54

Značky: prostředek, látek, akaricidní, způsob, výroby, insekticidní, účinných

Text:

...a butyleeteru kyselín obecného vąorce I, v něm R 1 znnmunñ atom vodíku,ch 1 oru nebo tluoru e R 2 představuje 2-orooylovou,Z-butylovou, 2-pentylovou,3-pentylovou, 2-methylprop-2-ylovou, 2 ~methv 1 but~ 2-ýlovou, oyklopropylovou, 1-methy 1 cykloproylovou neüo cyklohexylovou skupinu. tMezi konkrétní eloućeniny použitelná jako meziprodukty náležejí následující látky ethy 1-RS-2-/2-(prop-2-y 1)pyr 1 m 1...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ehrenfreund Josef, Farooq Saleem, Waespe Hans-rudolf

MPK: A01N 43/82

Značky: akaricidní, látek, výroby, způsob, insekticidní, účinných, prostředek

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Salbeck Gerhard, Lüders Walter, Knauf Werner, Waltersdorfer Anna, Schubert Hans Herbert

MPK: A01N 55/00, C07F 7/08

Značky: insekticidní, způsob, prostředek, akaricidní, výroby, účinných, látek

Text:

...jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268533

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lüders Walter, Salbeck Gerhard, Knauf Werner, Schubert Hans, Waltersdorfer Anna

MPK: A01N 55/00

Značky: insekticidní, prostředek, akaricidní, způsob, účinných, výroby, látek

Text:

...halogenalkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku, Místo spojeni pyridylováho zbytku (volná valence) (například v obecném vzorci A) na atom křemiku ve vzorci I je výhodná v poloza 2 nebo 3 pyridylového zbytku (N poloha 1). Pyrimidylová skupina (například vzorce B) je vázána na atom křamgku výhodné v poloza 2 nebo 5. Výhodné Jsou jedenkrát nebo dvakrát substituoVB~ né pyridylové nebo pyrimidylové skupiny, zejména vzorců A nebo B s m n o - 1 nebo...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: A01N 47/34, C07C 127/19, C07C 127/17...

Značky: složky, účinné, insekticidní, výroby, způsob, prostředek, akaricidní

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264299

Dátum: 13.06.1989

Autori: Neh Harribert, Joppien Hartmut, Giles David, Bühmann Ulrich

MPK: A01N 43/56

Značky: způsob, účinné, akaricidní, složky, prostředek, výroby, insekticidní

Text:

...fosfatidylethanolaminu, N-acylfosfatidylethanolaminů, Íosľatidylinositu, fosľatidylserinu, lysolecithinu a iosfatidylglycerolu.Účelně se uvedené účinné látky nebo jejich směsi používají ve formě prostředků,jako prášků, posypů, granulátů, roztoků, emulzi nebo suspenzí, za přídavku kapalnych nebo/a pevných nosných látek, popřípadě ředidel a popřípadě adheziv, smáčedel, emulgátorů nebo/a dispergátorü.vhodnými kapalnými nosnými látkami...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264263

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: akaricidní, výroby, látek, účinných, insekticidní, způsob, prostředek

Text:

...přítomností kyseléhvo katalyzátronru nebo dehydriatečxního činidla.Tento způsob esteriľikace je rovněž předmětem vynálezu. Další esterifikační metody jsou popsány .v .našich souvisejících československých patentových spisech č. 264 271,264 272.vhodným kyselým katalyzátołrem je například suchý chlorovodík, vhodným udehydratačním činídlem, Il-ajpřĺkĺâd dicyklohexyl~ ker-bodiimid. Esterifikaci podle vynálezu lze provádět v přítomnosti...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264146

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sommer Herbert, Becker Beneedikt, Behrenz Wolfgang, Maurer Frtz, Homeyer Bernhard

MPK: A01N 57/24

Značky: insekticidní, složky, prostředek, výroby, účinné, způsob

Text:

...kyseliny obecného vzorce I podle vynálezu se výhodně provádí za použití ředídel. Jako ředidla přicházeji přitom v úvahu prakticky všechna inertní organické rozpouětědla. K těm náleži výhodné aliľatické a aromatické, popřipadě hslogenované uhlovodíky, jako pentan, hexsnj heptan, cyklohexan, petrolether, benzin, ligroin, benzen, toluen, xylen, methylenchlorid,ethylenchlorid,chloroform, tetrachlormethan, chlorbenzen s o-dichlorhenzen,...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264124

Dátum: 13.06.1989

Autori: Chou David The-wei, Cain Paul Alfred

MPK: A01N 47/34

Značky: insekticidní, prostředek, způsob, účinné, složky, výroby

Text:

...otomfluoru, chloru nebo brouu, pak X znamená otom vodíku,R 1, R 2 a R 3 znamenaji nezávisle na sobě methylovou skupinu, atom chloru nebo atom bromu,R znamená methylovou skupinu, atom chloru, tluoru nebo bromu,R, R a R znamenadi nezávisle na sobě atom vodíku, methylovou skupinu, otomchloru, rluoru nebo bromu za předpokladu, že aleapcň Jeden ze substituontů R, R a R má jiný význam než otom vodíku, mají vynikající ineekticidni...

Insekticidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261865

Dátum: 10.02.1989

Autori: Timár Tibor, Maróy Péter, Borsos Irén, Fodor András, Zsupán Kálmán, Kiss István, Répási János

MPK: A01N 43/16

Značky: výroby, insekticidní, způsob, prostředek, nematocidní, látek, účinných

Text:

...- syntézy k výrobě 2 H-chromenú Chromenes, Chromanoines and Chromones, G. P. Ellis ed ohn Witley and Sons, London 43 - 66, 1977, jakož l německý patentový spis 2639 671, americký patentový spis 4162 362, japonský patentový spis 73121/79, 15411/80, 40637/80 a 43039//80, španělský patentov-ý spis 496 301 a 496 302. Počet známých analcrgů prekocenu je však velmi malý.Dá se předpokláclat, že dokonalejší poznání souvislosti mezi strukturou...

Gelový insekticidní prostředek vhodný k hubení švábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259890

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ong Chugjian

MPK: A01N 43/54, A01N 25/04

Značky: vhodný, insekticidní, hubení, prostředek, švábů, gelový

Text:

...pracuje, může balit. Tento postup je vhodný pro přípravu řady stabilních gçelových prostředků, jak je uvedeno v následující tabulce II.komponenta hmotnostní voda 25,0-60,0 lmkuřičný sirup 10,0-40,0 methyl-p-hydroxyhcnzoát 0,0- 0,5 kyselina olejová 0,5- 6,0 insekticid 1,0- 3,0 propyl-p-hydroxybenzoát 0,0- 0,5 propylenglykol 0,0-30 ~,0 isopropylalkohol 0,0-10,0 gelotvorné čínidlo 14,0-22,0 poměr vody ke gelotvornémuProstředky připruvené shora...

Insekticidní prostředek pro hubení mravenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258918

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrdý Ivan, Pokorný Milič, Vrba Zdeněk, Křeček Jan, Ryba Jiří, Rabas Václav, Rupeš Václav, Jarolím Václav

MPK: A01N 25/00

Značky: insekticidní, mravenců, prostředek, hubení

Text:

...B - (bez.tabilizátoru) a S - (se stabilizátorem) za 24 hodiny v 9 po sobě následujích dnech, jak udává tabulka 2. Sledováno V chovném akváriu obsahujícím 20-50 samic a 2 000-3 000 dělnic. Vyjádřeno v 3.V tabulce 3 jsou uvedeny souhrnné výsledky terénních pokusů se dvěma variantami návnady B - (bez stabilízátoru) a S - (se stabilízátorem 2,6-di-t-butyl-p-kresolem). Ukazují, že návnada S má vyšší bioloqickou účinnost, ale že lze také...

Insekticidní prostředek pro hubení švábovitého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258850

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rettich František, Křeček Jan, Vrba Zdeněk, Rupeš Václav, Pokorný Milič, Rabas Václav, Ryba Jiří, Vrkoč Jan, Hrdý Ivan

MPK: A01N 31/02

Značky: hmyzu, hubení, švábovitého, prostředek, insekticidní

Text:

...se optimální množství kyseliny mléčné a insekticidu smísí s jemně rozemletým pevný nosičem, s výhodou s infusoriovou hlinkou, tlakem nebo oxidem křemičitým. Dále je výhodné přidat 2,6-diterc.buty 1-4-kresol.Pro přípravu nástrahy se optimální množství kyseliny mléčné a insektićídu smísí s vhodnou potravinou, s výhodou s látkami uhlohydrátového anebo bílkovínového typu. Dále je výhodné přidat 2,6-terc.buty 1-4-kresol.Aplikační množství...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258495

Dátum: 16.08.1988

Autori: Wegner Peter, Giles David, Neh Harribert, Bühmann Ulrich, Joppien Hartmut, Rowson Graham

MPK: A01N 43/56

Značky: výroby, insekticidní, látek, prostředek, akaricidní, účinných, způsob

Text:

...reahčním produktem tríchlormetyleeteru chlormravenči kyseliny a anilinu obecnéhoz Č H 2 (IV) ve kterém Z má shore uvedený význam, poprípade za použití rozpouštědla. Tento postup bude dále oznučován také jako postup B).Jako rozpouštědla ae hodí kapaliny, které jsou ínertní vůči reakčním sloikám, jako alifntickě, alicyklické a aromatické uhlovodiky, které mohou být popřípadě chlorovány,jako hexan, cyklohexan, petrolether, benzen, toluen,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258478

Dátum: 16.08.1988

Autori: Becker Benedikt, Behrenz Wolfgang, Stendel Wilhelm, Braden Rudolf, Naumann Klaus, Homeyer Bernhard

MPK: A01N 53/00

Značky: látek, insekticidní, způsob, účinných, prostředek, akaricidní, výroby

Text:

...IIIF F Zz-CHz n ľľľľ) v F F v němž R a Z 2 mají shora uvedené významy, jsou novými slouěenínami.Tyto nové alkoholy popřípadě deriváty alkoholů obecného vzorce III se mohou připravovattim, že se pentafluorbenzylalkohol nebo jeho deriváty obecného vzorce IVF F zľ-cn r 1 (m. F F V němž Z 2 znamená hydroxylovou skupinu, chlor nebo brom, nechá se reagovat - popřípadě za pŕítomnoati činidel vázajicich kyseliny - se sloučenínamí obecného vzorce VR...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257752

Dátum: 15.06.1988

Autori: Croze Ernest, Bachelot Jean-claude

MPK: A01N 25/04, A01N 57/16

Značky: výroby, insekticidní, způsob, prostředek

Text:

...ve formě pevných částeček o průměru mezi 1 .a 10 ,im a p~ovrchově aktivní přísada 5 gramů) se nechá stát 30 minut při 20 °C v kalibrovaném válci. o stání se 0/10 devět desetln objemu suspenze z vrchní části suspenze odejme bez mich-iní a měří se pevný podíl zbytek po odpaření vtedy zbylé desetiny. Obsah pevných podílů nesmí prevyšovat 12 9/0 hmot. pevných podílů 100 ml suspenze, se kterou byl test proveden.Vlastnosti, ktere byly detínovány...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255867

Dátum: 15.03.1988

Autori: Moriya Koichi, Shiokawa Kozo, Kagabu Shinzo, Tsuboi Shinichi

MPK: A01N 43/54

Značky: prostředek, výroby, účinné, složky, insekticidní, způsob

Text:

...inu -CH ,Y Y P P 2 přičemž R 7 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, allylovouskupinu, acetylovou skupinu, methylsulfonylovou skupinu, dimethylamino~ karbonylovou skupinu, fenoxykarbcnylovou skupinu, benzoylovou skupinu,která je popřipadě substituována atomem chloru ethoxykarbonylovou skupinu,benzylovou skupinu, která je popřípadě substituována chlorem, -0-ethyl-S-n-propylthiolofosfonoskupinu nebo skupinu -CH 2-W nebo...

Synergický insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254994

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nagy Lajos, Soós Rudolf, Bertók Béla, Hidasi György, Hegedüs Ágnes, Somfai Éva, Zoltán Sándor, Radvány Erzsébet, Pap László, Gajáry Antal, Székely István, Szabolcsi Tamás, Botár Sándor

MPK: A01N 53/00

Značky: účinné, synergický, způsob, složky, insekticidní, prostředek, výroby

Text:

...LDso měřených na krysách 5 000 mg/kg a mouše domácí 0,64 mg/kg. Tento index selektivity činí pro enantiomerní pár la 50/045 111.Isomerní pár lb je méně toxický vůči parazitům než isomerní pár Ia, což je zvláště důležité. Z těchto důvodů může být insekticidní prostředek podle tohoto vynálezu používán bezpečněji, vzhledem k tomu. že na okraji ošetřované plochy a po ošetření tj. na ploše ošetřené nízkou koncentrací účinné latky nejsou parasité...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254993

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gajáry Antal, Botár Sándor, Radvány Erzsébet, Pap László, Somfai Éva, Székely István, Soós Rudolf, Szabolcsi Tamás, Hidasi György, Nagy Lajos, Zoltán Sándor, Hegedüs Ágnes, Bertók Béla

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, výroby, účinné, složky, prostředek, insekticidní

Text:

...než Ia. Tak při použití těchto dvou enantiomer nich párů na mandelinku brambor-ovou Leptinotarsa decemlineata dochází k výraznému synergismu. Tyto výsledky jsou detaiiněji diskutovány v přikladech.Na základě shora uvedených zjištění jsme prov.edli nový výběr z již známých směsi isomerů, který vedl k novému prostředku podle vynálezu.Kromě synergického účinku má prostředek podle vynálezu rovněž řadu dalších předností n představuje tudíž...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254527

Dátum: 15.01.1988

Autori: Arnold Zdenék, Dvořák Dalimil, Pánková Magdalena, Hodačová Jana, Votava Vladimír, Král Vladimír, Závada Jiří, Stibor Ivan, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 53/00

Značky: prostředek, insekticidní

Text:

...1979, str. 377).Antagonistický efekt podobný tomu, který byl nalezen u směsi isomerů A a F byl prokázán i u isomerú deltamethrinu (M. Elliott a spol., Pestic. Sci. 9, 112, 1978). Podobné skutečnosti byly prokázány u resmethrinu a allethrinu (J.C. Wickham Pestic. Sci. 7, 273, 1976). Pro směsi optických isomerů jiných pyrethroidü bylo naopak nalezeno uplatnění synergického faktoruUvedené nevýhody odstraňuje insekticidní prostředek obsahující...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254526

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pánková Magdalena, Závada Jiří, Král Vladimír, Hodačová Jana, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Dvořák Dalimil, Arnold Zdenék

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, prostředek

Text:

...prcstředek podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že jako účinnou látku obsahuje směs čtyř stereoisomerů A, B, E, F, to jest stereoisomerů absolutní konfigurace 1 R, 3 R, alfa-5, 1 R, 3 R, alfa-R, ls, 3 S, alfa-S a 15, 35, alfa-R látky vzorce I, a to V rozmezi poměrů ll 11 až 4114.Novým a užítečným aspektem prostředku podle vynálezu je nečekaně vysoká insekticidní účinnost. Překvapivou je přitom okolnost, že insekticidni účinnost...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Radvány Erzsébet, Somfai Éva, Nagy Lajos, Detre Tamás, Dénes Valéria, Lányi György, Visnyovszky Mária, Szegó András, Pap László

MPK: A01N 43/12

Značky: složky, způsob, akaricidní, výroby, účinné, prostředek, insekticidní

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Insekticidní nebo/a ektoparasiticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253597

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kristiansen Odd, Gehret Jean-claude

MPK: A01N 43/68

Značky: látek, insekticidní, ektoparasiticidní, způsob, účinných, prostředek, výroby

Text:

...pojmem soli derivâtú acylamino-s-triazinu vzorce I se rozumí adiční solí s anorga nickými a organickými kyselínami.Jako příklady anorganických kyselín lze uvést chlorovodikovou kyselinu, hromovodíkovouJako příklady organických kyselín lze uvést trifluoroctovou kyselinu, trichloroctovou kyselinu, mravenčí kyselinu, šřavelovou kyselinu, jantarovou kyselinu, maleinovou kyselinu,mléčnou kyselinu,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252814

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krehan Ingomar, Becker Benedikt, Stendel Wilhelm, Klauke Erich, Sirrenberg Wilhelm

MPK: A01N 47/34

Značky: akaricidní, složky, výroby, způsob, insekticidní, prostředek, účinné

Text:

...skupinu, terc.butylovou skupinu, methylthioskupinu, ethylthioskupinu, n-propylthíoskupinu, isopropylskupinu, n-butylthioskupinu, isobutylthioskupinu, sek.butylthiosku~Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, zejména s 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až A atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252497

Dátum: 17.09.1987

Autor: Duggan Angelika Joy

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, účinných, látek, výroby, prostředek, způsob

Text:

...2,2-difluor-1,3-benzodioxo-5-ylovou nebo 2,2,-dimethy 1 ~ 1,3-benzodioxol-5-ylovou skupinu,nebo 4-fenoxyfenylovou skupinu. V posledně zmíněném případě je Výhodné, znamená-li R 4 atom vodíku a R 5 představuje suhsfítuwnl V pcloze 4, zejména difluormethoxyskupipu.Muzi pyrnznliny podlh vynalozu, vykazujĺcí pozoruhodnou insekticidní účinnost, náležejí napříkladPředmětem vynálezu je insekticidni prostředek, vyznačujíci se tím, že jako účinnou...

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252465

Dátum: 17.09.1987

Autori: Robson Michael John, Crosby John

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, akaricidní, prostředek

Text:

...pak se tato může provést v kterémkolí vhodném rekrystalizačním rozpouštědle, například V rozpouštědle uvedeném výše jako rozpouštědlo použitelná při postupu podle vynálezu.Produkt se může vylučovat v jedné nebo ve dvou různých formách dále nazýganých jako produkt I a produkt II. Běžně se produkt 1 vylučuje pouze pomalu a doba nutná pro dosažení dostatočného výtěžku je s výhodou alespoň 7 až 15 dnů nebo i více. Produkt II se vylučuje...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252462

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chou David Teh-wei, Cain Paul

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, látky, způsob, účinné, výroby, insekticidní

Text:

...mají vynikající insekticidní účinek. Ještě dalším znakem tohoto vynálezu je získání nových benzoylmočovin, jako jeDalším předmětem je způsob výroby nových benzoylmočovin. Tyto i jiné znaky budou snadno zřejmě odborníkúm v oboru na základě vysvětlení uvedeného dále.Z širokého hlediska se tento vynález týká nových insekticidních prostředků obsahujících 1-(alkylfenoxyaryll-3-benzoylmočoviny a způsobu jejich výroby. Benzoylmočoviny vhodné podle...

Stabilizovaný mikrobní insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Weiser Jaroslav, Vaňková Jiřina, Lakota Vladimír, Hanzlová Hana, Zajíček Michael, Bastl Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: stabilizovaný, mikrobní, insekticidní, prostředek, způsob, výroby

Text:

...výhodné do 55 °C na obsah sušiny b až 30 0/0 hmotnostních,zahuštěný preparát se stabilizuje přípravkem organických kyselín a/nebo esterů -kyseliny p-hydroxybenzoové a/nebo alkalických soli kyseliny salicylové a benzoové,přičemž hodnota pH suspenze se upraví na 4,5 až 6,5, a/nebo nanesením na pře-dsušený zrnitý nosič anorganického nebo -organického původu.Optimální fermentační tekutina se získa subersni monokulturní kultivaci optimálního...