Patenty so značkou «injektáže»

Uplatnenie injektáže v izolácii skládky odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4557

Dátum: 07.09.2006

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: B09B 5/00

Značky: skládky, izolácii, injektáže, odpadov, uplatnenie

Text:

...vieme dosiahnut pri jemnozmných materiáloch dobrú vodotesnosť. Nevýhodou tohto riešenia je však možnost ich vyplavovania vplyvom prúdenia podzemných vôd.Snáď za najoptimálnejšie môžeme považovať cemento - ílové injekcie, ktoré predstavujú priememe riešenie obidvoch predchádzajúcich popísaných metód. Môžeme nimi utesnit podstatne jemnejšie trhliny ako cementovým mliekom. Spevnenie, ktoré dosiahneme je sice menšie, ale pre naše potreby...

Spôsob injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280011

Dátum: 05.08.1998

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav

MPK: C10B 35/00, C10B 33/04

Značky: vykonávanie, spôsob, zariadenie, tohto, obsadzovaní, injektáže, koksárenských, spôsobu, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe injektáže sa zmena množstva injektážneho média uskutočňuje riadením tlaku injektážneho média v závislosti od stupňa zaplnenia koksárenských komôr. Zariadenie na jeho uskutočňovanie, pozostávajúce z potrubného rozvodu (5), na ktorý je napojený aspoň jeden komorový vývod (6) a na ktorý je cez výtlačné potrubie (7) napojené čerpadlo (1) injektážneho média, pričom výhodne je čerpadlo (1) opatrené prostriedkom na reguláciu množstva...

Zariadenie na riadenie tlaku injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1145

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav

MPK: F23L 17/16

Značky: riadenie, koksárenských, injektáže, obsadzovaní, zariadenie, komor, tlaku

Text:

...ktoré je pred potrubným rozvodom napojené na výtlačné potrubie, pričom výtlačné potrubie a/alebo odboćovacie potrubie je opatrené uzáverom, ktorý je opatrenýIné prednostné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že prostriedok na reguláciu množstva injektážneho média je tvorený zariadením na reguláciu otáčok, ktoré je upravené na čerpadloPodstata cinnosti zariadenia na riadenie tlaku ínjektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr podľa...

Spôsob injektáže stien budov proti prenikaniu vlhkosti a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261405

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/64

Značky: tohto, vlhkosti, stien, spôsob, prevádzaniu, injektáže, zariadenie, proti, prenikaniu, spôsobu, budov

Text:

...spočíva v tom, že dvojstupňovým prevedením injektáže sa docieli vytvorenie hydroizolačnej bariéry rovnomerne v celom priereze sanovanej steny.Zvláštnost injektážného zariadenia spočíva v tom, že injektor má osobitné uspo 4riadenie perforácie a premsnný prierez otvorov zabezpečuje prívod rovnakého množstva infúznej látky na každé miesto vrtu. Toto technicke riešenie perforácíe injektora umožňuje vyrovnat prietokové množstvo infúznej...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: například, pomocí, způsob, injektáže, malty, podloží, materiálů, utěsnění, betonů, pojiva

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Způsob injektáže konstrukcí a horninových masivů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223910

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zajíček Václav, Weissová Věra, Weiss Vladimír, Čermák František

Značky: způsob, konstrukcí, masivů, zařízení, injektáže, provádění, horninových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob injektáže konstrukcí a horninových masívů injektážními látkami, vyznačující se tím, že se injektážní látka vhání do injektovaného místa v plynném stavu.