Patenty so značkou «injektáž»

Zásobník na injektáž vnútroočných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9025

Dátum: 29.02.2008

Autori: Downer David, Tjia Khiun

MPK: A61F 2/16

Značky: vnútroočných, zásobník, injektáž, šošoviek

Text:

...veľkej na vloženie vonkajšieho priemeru hrotu zásobníka a umožňuje použitie menších rezných rán. Pred predloženým vynálezom bolo takéto vkladanie pomocou rany realizované za pomoci techník, ktoré boli vo vysokej miere odkázanéna stupeň šikovnosti a sebadôvery chirurga.0006 EP-A-1,857,076 ( zverejnený 21.11.200) (Canon Star Co.) opisuje zariadenie na vkladanie IOL, ktoré má rovný, alebo zošikmený otvor trysky a po obvode minimálne jeden...

Zariadenie na dodatočnú injektáž skalného svorníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9003

Dátum: 01.08.2003

Autori: Rataj Mieczyslaw Stanislaw, Langwadt Otmar

MPK: E21D 20/02, E21D 21/00

Značky: zariadenie, injektáž, skalného, svorníka, dodatočnú

Text:

...stav techniky, opisuje ínjektážnu vŕtaciu tyč so spoľahlivou protikoróznou ochranou a ľahkou manípuláciou. lnjektažna vŕtacia kotva obsahuje najmenej kotvovú tyč, kotvovú dosku spoločne s napínacou maticou a vŕtaciu korunku. Kotvová tyč je v oblasti, ktorá susedí s kotvovou doskou, spojená s puzdrom. Puzdro, ktoré môže byt gumové alebo plastové, je pevne u miestnenć na kotvovej tyči a utesňuje prstencový priestor medzi svojim vnútrom...

Ílo-kremičité gély pre stavebnú injektáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 238555

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rak Rudolf

MPK: C01B 33/26, E02D 3/12

Značky: stavebnú, injektáž, gély, ílo-kremičité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru vodného staviteľstva. Rieši problém výroby injekčných hmot pre utesňovanie hornín a zemín injekčnou technológiou. Podstatou vynálezu je sposob koagulácie vodného skla rozpustnými soľami dvoj- a viacmocných prvkov. Táto reakcia prebieha bez i za prítomnosti ílov, ktoré spolu s gélom kyseliny kremiřitej tvoria a koloidný tesniaci prvok. Vynález može byť použitý pri budování tesniacich clon na vodných dielach, budování...

Etapová injektáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 235893

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vydra Jiří, Hlobil Vladimír, Kosina Michal, Kosina Zdeněk

MPK: A62C 3/02

Značky: injektáž, etapová

Zhrnutie / Anotácia:

Etapová injektáž pro chemicko-fyzikální prevenci nebo likvidaci záparů deponií s obsahem látek, náchylných k samovznícení, například odvalů hlubinných dolů, prováděná pomocí perforovaných sond se vyznačuje tím, že se hořlavé složky zchlazují roztokem, poté inertizují suspenzí nehořlavé anorganické látky ve vodní fázi a nakonec inhibují chemickým inhibitorem s přídavkem hygroskopické solí, jejichž roztok je zahuštěn jemně mletým minerálem na...

Zmesi pre chemickú injektáž pôd, hornín a iných pórovitých prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227715

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jambor Jaromír

Značky: pórovitých, chemickú, iných, injektáž, zmesí, hornín, prostředí, pôd

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi pre chemickú injektáž sú určené pre spevnenie p(d, hornín a iných pórovitých prostredí v stavebníctve. Podstata zmesí spočíva v tom, že sú tvorené roztokom 100 hmotnostných dielov vodného skla a 4 až 9 hmotnostných dielov hydrogénuhličitanu sodného alebo hydrogénuhličitanu draselného alebo hydrogénuhličitanu amónneho, 10 až 50 hmotnostnými dielmi vysokodisperzného uhličitanu vápenatého alebo vysokodisperzného uhličitanu...