Patenty so značkou «inhibujú»

Deriváty kyseliny propiónovej, ktoré inhibujú väzbu integrínov na ich receptory, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288186

Dátum: 07.04.2014

Autori: Wu Chengde, Biediger Ronald, Li Wen, Holland George, Market Robert, Kassir Jamal, Scott Ian

MPK: A61K 31/33, A61K 31/4164, A61K 31/192...

Značky: farmaceutické, deriváty, inhibujú, kyseliny, receptory, obsahom, kompozície, integrínov, propiónovej, vazbu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny, ktoré inhibujú väzbu 41 integrínu na jeho receptory
farmaceuticky účinné kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny
ich použitie v prípravkoch na liečbu alebo prevenciu chorobných stavov s účasťou 41.

Imidazopyridínové deriváty, ktoré inhibujú sekréciu žalúdočnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14325

Dátum: 27.10.2009

Autor: Dahlström Mikael

MPK: A61K 31/437, A61P 1/04, A61P 1/00...

Značky: imidazopyridínové, sekréciu, inhibujú, kyseliny, deriváty, žalúdočnej

Text:

...kyseliny. Predkladaný vynález sa týka najmä substituovaných imidazo 1,2-apyridínov všeobecného vzorca I, pričom substituent R je skupina -CHZCOOH alebo -COOH, a ich farmaceutický prijateľných solí.0006 V závislosti od výrobných podmienok sú substituované imidazo 1,2-apyridíny vzorca I získané bud vneutrálnej forme alebo vo forme soli. Obe neutrálne formy a soľné formy týchto zlúčenín sú vrozsahu predkladaného vynálezu. .0007...

Zlúčeniny piperidínom alebo piperazínom substituovanej kyseliny tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, ktoré inhibujú MTP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8058

Dátum: 22.10.2007

Autori: Backx Leo Jacobus Jozef, Meerpoel Lieven, Linders Joannes Theodorus Maria, Jaroskova Libuse, Busscher Guuske Frederike, Viellevoye Marcel, Berthelot Didier Jean-claude

MPK: A61P 3/00, A61K 31/445, A61K 31/495...

Značky: substituovanej, inhibujú, piperazínom, kyseliny, piperidínom, tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, zlúčeniny

Text:

...Apo B-IOO, ktorý je u ľudí produkovaný v pečení, je potrebný na syntézu a sekréciu VLDL. Lipoproteíny LDL, ktoré obsahujú približne 2/3 cholesterolu v ľudskej plazme, sú metabolíckými produktmi VLDL. Apo B-IOO je prakticky jedinou proteínovou zložkou LDL. Zvýšené koncentrácie apo B-IOO a LDLcholesterolu v plazme sú uznávanými rizikovými faktormi vzniku aterosklerotickéhoHyperlipídémie môžu vznikať ako výsledok veľkého množstva genetických...

Liekové formy, ktoré stabilizujú a inhibujú zrážanie imunogénnych prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20086

Dátum: 19.04.2007

Autori: Khandke Lakshmi, Malone Ronald, Jin Zhaowei, Seid Robert, Han Hanyoung, Chen Ying, Look Jee, Yang Xudong

MPK: A61K 39/095, A61K 39/09, A61K 39/00...

Značky: zrážanie, formy, stabilizujú, imunogénnych, inhibujú, prostriedkov, liekové

Text:

...formy striekačkou).0006 Použitie silikónového oleja nie je obmedzené iba na striekačky, používa satiež ako povlak sklenených Iiekoviek, kde minimalizuje adsorpciu proteínov, alebo sa používa ako lubrikant zabraňujúci konglomerácii gumových zátok počas postupov plnenia, používa sa tiež ako lubrikant kritický pre spracovatelnosť/obrobitelnosť sklenených a elastomérnych uzáverov a ako lubrikant ulahčujúci preniknutie ihly gumovým uzáverom...

Kondenzované zlúčeniny, ktoré inhibujú vaniloidný receptor typu 1 (VR1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4925

Dátum: 10.06.2004

Autori: Chambournier Gilles, Bayburt Erol, Gomtsyan Arthur, Leanna, Lukin Kirill, Lee Chih-hung, Koenig John, Schmidt Robert, Cink Russel, Hsu Margaret

MPK: A61K 31/416, A61K 31/472, A61P 13/00...

Značky: receptor, kondenzované, zlúčeniny, vr1, vaniloidný, inhibujú

Text:

...pri odpovediach na akútne,neškodlivé, tepelné a mechanické stimuly v porovnani s norrnálnymi myšami. VRl (-/-) myši tiež nemali zníženú citlivosť voči mechanickej alebo tepelnej nocicepcii vyvolanej poranením. Avšak VR 1 knockout myši neboli citlivé na škodlivé účinky intradermálneho kapsaicínu, expozíciu intenzívnemu zahrievaniu (50-55 °C) a nedošlo ku vzniku tepelnej hyperalgézie po intradermálnom podaní karagćnanu.0007 Zlúčeniny...

Kondenzované zlúčeniny, ktoré inhibujú podtyp 1 vaniloidného receptora (VR1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9948

Dátum: 10.06.2004

Autori: Gomtsyan Arthur, Lukin Kirill, Koenig John, Chambournier Gilles, Hsu Margaret, Lee Chih-hung, Cink Russel, Bayburt Erol, Leanna Robert, Schmidt Robert

MPK: A61K 31/416, A61K 31/472, A61P 13/10...

Značky: vaniloidného, kondenzované, vr1, inhibujú, receptora, podtyp, zlúčeniny

Text:

...bolesti, neuropatickej bolesti, pooperačnej bolesti, reumatickej bolesti kĺbov, neuralgie, neuropatie, algézie, poranenia nervov, ischémie, neurodegenerácie,cievnej mozgovej príhody, ínkontinencie a/alebo zápalových ochorení. Landsiedel-Maier a spol., Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., vol. 331, 1998, str. 59 až 71 publikoval syntézu a vzťah štruktúry a účinku 7-substituovaných l-aminoindánov ako 5-HT 1 A receptorových ligandov. Sterling a...

Deriváty kyseliny hydroxámovej, ktoré inhibujú histónovú deacetylázu, ako nové protizápalové lieky, ktoré inhibujú cytokínovú syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5930

Dátum: 26.07.2002

Autori: Mascagni Paolo, Leoni Flavio, Bufler Philip, Siegmund Britta, Kim Soo Hyun, Dinarello Charles, Porro Giulia, Pomerantz Benjamin, Dona' Giancarlo, Fantuzzi Giamila, Reznikov Leonid, Pagani Paolo, Pozzi Pietro

MPK: A61K 31/165, A61K 31/166, A61P 1/00...

Značky: deacetylázu, kyseliny, lieky, histónovú, deriváty, protizápalové, hydroxámovej, syntézu, cytokínovú, inhibujú, nové

Text:

...vzorky od všetkých liečených zvierat (10 zvierat/skupinu) a cytokiny bolí zmerané komerčnou ELISA analýzou.0019 Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie a vyjadrené ako percentuálna inhibícia tvorby predmetných cytokínovLiečenie lo inhibície inhibície inhibície TNFa IL-1 B IL-60020 Vyššie uvedene výsledky indikujú, že SAHA je aktívna orálne, v rozsahu závislom na dávke,je schopná inhibovat tvorbu prozápalových cytokínov vyvolaných in vivo u...

Imunologicky väzbové molekuly ktoré inhibujú syncytiálnu fúziu trofoblastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 86

Dátum: 03.07.2002

Autori: Kaufmann, Frank Hans-georg, Schmitz Ulrike

MPK: C12N 15/13, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: imunologicky, syncytiálnu, molekuly, fúziu, trofoblastov, väzbové, inhibujú

Text:

...účinkov. Sú teda požadované metódy a látky, ktoréa) majú miesto účinku na implantovanej blastocyste, a tak môžu ďalej minimalizovať vedľajšie účinky vt materskomb) nezasahujú do endokrinnej autoregulácie ženskéhoPrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 ukazuje príklad prietokovej cytometrickej analýzy v rozsahu fúzneho testu. V kvadrante A je reprezentovaná fluórescencia DiI (samotný), zatiaľ čo v kvadrante C jereprezentovaná fluórescencia...