Patenty so značkou «inhibice»

Způsob stanovení inhibice adherence leukocytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265601

Dátum: 14.11.1989

Autori: Postupa Jan, Kobilková Jitka Člen Korespondent Čsav, Pokorný Jiří, Vejbora Oldřich, Jandová Anna, Čoupek Jiří

MPK: C12Q 1/06

Značky: adherence, stanovení, leukocytů, inhibice, způsob

Text:

...LAI testu lze provést jakýmkoli způsobem vhodným k mikrofotografii. Pro standardní provádění snímání průběhu LAI testu ze stejného zorného pole mikroskopu je výhodné použít automatické osvitové zařízení, např. firmy Carl Zeiss, Jena. Fotodokumentaci lze provádět na běžný negativní fotomateriál, nebot při snímaní nejde o zachycení detailů buněčnýchelementü, ale o zjištění jejich počtu. Dokumentaci LAI testu je vhodné doplnit o...

Způsob inhibice inkrustací tvořených uhličitany alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236299

Dátum: 01.02.1988

Autori: Juránek Jiří, Štěpánková Kamila

MPK: C23F 15/00, C02F 5/14

Značky: inhibice, inkrustací, způsob, tvořených, uhličitany, zemin, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice inkrustací tvořených uhličitany alkalických zemin v těžební koloně zemního vrtu a v následných rozvodných a úpravárenských zařízeních při těžbě proplyněných mineralizovaných vod pro balneologické účely, popřípadě při úpravě průmyslových vod s obsahem hydrogenuhličitanu vápenatého. Účelem vynálezu je zabránit tvorbě inkrustů v otevřených, necyklických systémech, bez ztráty hygienické nezávadnosti vod a bez zásahu do procesu v...

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230578

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hokari Hiroshi, Nishitai Iwaki

MPK: C07C 11/167, C07C 11/18, C07C 11/20...

Značky: polymerace, způsob, inhibice, konjugovaných, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů v dimethylformamidu při vysoké teplotě při oddělování konjugovaného dienu z uhlovodíkové směsi obsahující konjugovaný dien extrakční destilací s použitím dimethylformamidu jako extrakčního rozpouštědla, vyznačující se tím, že se jako inhibitorů polymerace používá furfuralu a polykondenzátů furfuralu a množství těchto inhibitorů se udržuje v rozmezí, při němž v celkovém množství 1 až 12 % hmot.,...

Způsob inhibice oxidačního odbourání organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227302

Dátum: 15.03.1986

Autori: Barrows Franklin Herbert, Wheeler Edward Lockwood, Jancis Elmar Harry, Gencarelli Richard Anthony

Značky: odbourání, inhibice, organického, materiálů, způsob, oxidačního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice oxidačního odbourání organického materiálu, vyznačující se tím, že se k tomuto organickému materiálu přidá hmotnostně 0,001 až 10 %, vztaženo na hmotnost organického materiálu, sloučeniny obecného vzorce I R1COOANHM (I) kde A znamená alkylenový zbytek se 2 až 12 atomy uhlíku, cykloalkylový zbytek se 4 až 8 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce -CH2-C(CH2)p-, v němž p znamená celé číslo od 3 do 6 nebo A znamená alkylenový zbytek se 2...

Způsob pasivace a inhibice mosazných tepelných výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223394

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vošta Jan, Pelikán Josef, Němcová Jitka, Smrž Milan, Varga Luboš

Značky: pasivace, inhibice, výměníku, způsob, mosazných, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Povrch výměníku se po čištění pasivuje pasivačním roztokem, který obsahuje 0,05 až 1 % hmot. benzotriazolu, 0,05 až 1 % hmot. taninu a 0,1 až 2 % hmot. alkanolamidů nenasycených mastných kyselin, po provedené pasivaci se pasivační roztok nadávkuje do chladicího okruhu, v koncentraci účinných látek 5 až 50 ppm hmot.

Způsob inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216538

Dátum: 15.12.1984

Autor: Young Randall Alan

Značky: síry, rozpustnou, způsob, kaučuku, úpravu, síru, průmyslového, výrobe, účinků, urychlujícího, nerozpustné, reverze, vulkanizační, inhibice, rychlost, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru. Podstata navrženého způsobu spočívá v tom, že se k uvedenému oleji přidá jód v množství dostatečném k inhibici uvedeného urychlujícího účinku uvedeného oleje na rychlost reverze uvedené nerozpustné síry.