Patenty so značkou «ingotu»

Spôsob výroby kovového ingotu obsahujúceho otvor a súvisiaci ingot a zariadenie pre odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15987

Dátum: 21.10.2009

Autori: Savalli Bruno, Faudan Thierry, Dabin Jean-luc, Leroy Maxime, Braconnier Franck, Lacagne Gilbert

MPK: B22D 7/04

Značky: obsahujúceho, ingot, odlievanie, kovového, zariadenie, ingotu, výroby, otvor, spôsob, súvisiaci

Text:

...10, a ktorú potom možno nechat vtiect dokomory na vákuové odlievanie 5 otvorením trysky s posúvačom 11, bez toho aby došlo k porušeniu vákua.0020 Forma 1 spočíva na podpere 17, ktorej výška je prispôsobená tak, aby kokila bola úplne uložená vo vnútri komory na vákuové odlievanie 5, pričom komora na vákuové odlievanie 5 spočíva na zemi 16.0021 V svojej spodnej časti forma 1 obsahuje dno, označené obyčajne číslom 27, obsahujúce podložný...

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Smejkal Vilém, Váňa František, Zátopek František

MPK: C30B 13/00

Značky: letmé, zonální, ohřevem, s, způsob, tavby, ingotu, křemíkových, rafinace, indukčním, metodou

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Paleta pro převoz ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270722

Dátum: 12.07.1990

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: B22D 29/00, B22D 7/12

Značky: převoz, ingotu, paleta

Text:

...místo. Konstrukce palety zajištuje její dobrou odolnost jak proti mechanickému namáhání od prevážených ingotů, tak proti tapelnému namáhání, poeř případě proti účinkům kombinace obou druhů působících namáhání.Príklad provedení palety pro prevoz ingotů podle vynálezu je uveden na pripojeném výkresu, kde na obr. 1 je nakreelen podélný osový řez a na obr. 2 je příčný rez paletou pro prevoz ingotů podle vynálezu.Paleta podle vynálezu sestává...

Licí forma pro odlévání ocelových bramových ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270019

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmrha Lubomír, Brábník Josef, Jelínek Petr, Motloch Zdeněk, Saip Jiří

MPK: B22D 7/06, B22D 7/00

Značky: ingotu, forma, bramových, licí, odlévání, oceľových

Text:

...zvýšený odvod teple ee nedoctli doetetečnł ueelrnlnehe tuhnuti ve vertiktlnin eněru což ee ze neeledek výekyt eekroeegregoci v eietech nevýhodných pre jekoet breey což je epujeno ee eniženýe využitia kovu.uvedene nedoetetky řeii lici foree pro horizantllni odlóváni branových ingcto, tvořeno tepelnö vodivou epodni deekou e tepelnč izolovonýui bočnini etlneei podle vynolezu,jehož podetete epočive v ton že epodni deeke je před litie ochlezene...

Způsob pěchování ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266878

Dátum: 12.01.1990

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 1/04

Značky: způsob, ingotu, pěchování

Text:

...němž se tvarují čela polotovaru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že V obou čelech tohoto polotovaru se současně vytvoří prohlubně, jejichž maximální hloubka ve střední části každého čela je v rozmezí 0,1 až 0,25násobku průměru výchozího polotovaru, načež špalek se pěchuje po obvodu jeho čel do vzdálenosti, která od jeho okraje ie v rozmezí 0,15 až 0,40 násobku průměru špalku.Výhodou způsobu podle vynálezu je. že při první operací...

Hlavový nástavec pro licí soupravu k odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264925

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havlíček František, Burda Svatopluk, Idzikovský Boris

MPK: B22D 7/10

Značky: nástavec, hlavový, soupravu, licí, kovářských, ingotu, odlévání

Text:

...trhlin V horní části ingotu. Kromě mmm u stávajícího hlavového nástavce dochází k úniku oceli ve spojí s kokilou, zvláště při vakuování inqotu, což vede k deformaci rámuUvedené nedostatky odstraňuje hlavový nástavec pro licí soupravu k odléváni kovářských ingotů, podle vynálezu, jehož podstatou je, že vnitřní Stčn jeho spodní části je kuželová a vytváří pokračování vnitřních stěn kokily. Podstatou vynálezu je rovněž to, že vnitřní stěna...

Způsob přípravy ingotů z obtížně tvařitelných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257649

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pospíšil Vladimír, Bystřický Josef, Jandoš František, Kubeš Zdeněk

MPK: C21D 1/26

Značky: způsob, tvařitelných, austenitických, ingotu, oceli, obtížně, přípravy

Text:

...podle vynálezu je významné zlepšení tvařitelnosti austenitických obtížně tvařitelných oceli typu MnCrN, u nichž je v primární licí struktuře vedle austenitu i ferit delta. Očinek antiferitisačního žíhání se projeví potlačením feritu delta a vznikem monofázové austenitické struktury. Na tahových zkouškách tvařitlenosti bylo expe~ rimentálně prokázáno, že antiferitisační žíhání významně zvyšuje kontrakci, která je považována za míru...

Žárupevná austenitická ocel se zaručenou primární tvářitelností ingotů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257564

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hodina Jaroslav, Konšel Zdeněk, Kuncl František, Kordula Miroslav

MPK: C22C 38/54

Značky: tvařitelností, žárupevná, primární, valcovaním, austenitická, zaručenou, ingotu

Text:

...že obsahuje v hmotnostnich podílech 0,05 až 0,15 uhlíku, stopy až 2,0 3 manganu, stopy až 2 křemíku,stopy až 0,045 fosforu, stopy až 0,2 titanu, stopy až 0,20 E wolframu, stopy až 0,3 molybdenu, stopy až 0,30 mědi, 23 až 27 chromu a 17 až 22 niklu, vyznačující se tím, že dále obsahuje 0,0005 až 0,006 horu, 0,0005 až 0.0025 vápníku, 0,010 až 0,030 dusíku,0,010 až 0,100 hliníku, přičemž součet hmotnostních podílů bőru a vápníku ku...

Středící mechanismus ingotu v zonální tavicí aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242676

Dátum: 01.04.1988

Autori: Maslen František, Dzurek Ivan

MPK: C30B 13/00

Značky: ingotu, aparatuře, tavicí, zonální, mechanismus, středicí

Text:

...který je složitější konstrukce.U ingotů o průměru na 60 m s délky větší než 1000 mm je vhodné použít podpůrného i středícího mechanizmu současně.Na připojeném výkresu je znázorněn středící mechanizmus se třemi středícími drátky uspořádanými do trojúhelníku.Příruba l je tvořena mezikružím, ve kterém jsou vytvořeny tři drážky g, umístěné po 120 °. Drážky g jsou otevřeným koncem orientovány ve směru tří středících drátků 5, které jsou uspořádány...

Přípravek ke značení patní části ingotu v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 255248

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kraina Josef, Hons Jaromír

MPK: B22D 7/12

Značky: přípravek, částí, ingotu, značení, kokile, patní

Text:

...na patní ploše inqotu již v průběhu lití a to prostřednictvím zalití pevných těles, v nichž jsou bodové radioaktivné značky umístěny předem. Výhody přípravku podle vynálezu spočívají v tom, že zachovává naprosto stejné podmínky procesu výroby ingotů a válcování u pokusných a běžných taveb. Výsledky jsou proto více reprezentativní, přesnější a objektivní. Použití je univerzální, vhodné pro převládající výrobní technologii.Příkladné provedení...

Kokila z oceli pro odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252642

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kosňovský Zdeněk, Kulíř Jiří, Havlíček František, Brábník Josef, Turoň Slavomír

MPK: B22D 7/06

Značky: kokila, ingotu, kovářských, oceli, odlévání

Text:

...prostoru u horního okraje kokily, dále hodnoty dvojnásobné tlouštky stěny a hodnoty 60 mm, metematicky vyjádřenoD 1 b D 11 25 až 1311 ZS 60 mn. U spodního okraje kokily je vytvořena vnější kruhová bandáž, jejíž vnější průměr je roven součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily a hodnotydvojnásobne tlouščky stěny až součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily, dále...

Předehřívací těleso ingotu polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241281

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hochmann Alois, Hochmann František, Málek Antonín

MPK: C30B 13/20

Značky: těleso, ingotu, indukčním, materiálů, ohřevem, letmou, polovodičového, tavbu, pásmovou, předehřívací

Text:

...je na obr. 1 obecně znázorněno předehřívací těleso v řezu, na obr. 2 je předehřívací těleso s vnější elektricky vodivou a vnitřní stykovou izolační vrstvou a na obr. 3 předehřívací těleso s vnější stykovou izolační a vnitřní elektricky vodivou vrstvou v řezu.Při letmé páamové tavbě polovodičového křemíku o měrném odporu větším něž 100 Jzupři průměru tyče 40 až 60 mm je použito následující předehřívací těleso podle obr. 2.Vnitřní styková...

Způsob výroby ingotů ze supravodivé slitiny niob-titan

Načítavanie...

Číslo patentu: 252053

Dátum: 13.08.1987

Autori: Landa Václav, Klabík Václav, Čadil Miroslav

MPK: B22D 21/06, B22D 21/00

Značky: výroby, způsob, niob-titan, supravodivé, slitiny, ingotu

Text:

...1 v ingqtećh druheho tayenr ze s 1 ítiny.niob-titan v 1 nà 1 ézt ojediněle částícevnąruzťavenéhaníob nebo oblasťi obohacer Aíĺ ně timto prvkemf Tytq oblasti nelze ve slitině určené pro výrobuvgąfsunravodivých vodiča a tdĺąéjménavodičů.mnnhov 1 áknových.s průměą vv QŤ rám v 1 ákenŕádově až v,um připustít V průběhu meçhànickéhbĺzpŕacdà Í vĚ 7 váq 1 s 11 t 1 ny se tbtiž projévi jéjíćhqdlišné-màcnàniçkénviaštnostigj 57Ákteŕémohou vést k...

Způsob výroby ocelových ingotů a odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251609

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skála Josef, Flandera Ferdinand, Mašek Jindřich, Novotný Vojtěch, Ernst Josef, Ratmajer Jaroslav, Jelša Július, Nozar Karel, Morávek Miroslav, Riedlbauch Václav, Hoon Zdeněk, Tichý Josef, Matějovic Karel, Kratochvíl Stanislav, Louda Josef

MPK: B22D 27/13, B22D 27/00

Značky: výroby, způsob, ingotu, odlitků, oceľových

Text:

...podstata spočíví v tou, že na hutní polotovar se působí při teplotš solidu až 500 °CVýhoda npůsobu výroby ocelových ingotů e odlitků podle vynůlezu spočívň v tom. že usmšriuje krystaliznci kovu ve vnltřních partiích ingotů a odlitků, odstraňuje nebo znenšuje velikost vnitřních defektů , příznivé ovlivňuje morfologii vlěstků a internetelických fází, zlepšuje čistotu po hronicích zrn, zjemnuje a homogenizuje strukturu, zlepšuje...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ševeík Karel, Wais Stanislav

MPK: C30B 15/30

Značky: tavicí, podpůrný, manipulační, délkou, komory, mechanismus, proměnnou, zonální, aparatury, ingotu

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Zařízení pro čištění povrchu ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251009

Dátum: 11.06.1987

Autori: Cimala Ivo, Cimala Ladislav

MPK: B21B 45/00, B22D 43/00, B22D 31/00...

Značky: ingotu, povrchu, zařízení, čištění

Text:

...může být jednoduše zakrytováno a opatřeno odsávacím ústrojím. Zařízení pro čistění povrchu ingotů umožňuje nahradit doposud používaný koks v hlubinných pecích dolomitickou e nebo vápencovou drtí.Zařízení podle vynálezu je v příkledu provedení znázorněno na připojeném výkreeu. Obr. 1 znázorňuje boční pohled do zařízení a obr. 2 de schemetickým řezem v místě A-A z obr. llz nšhož byly pro větší přehlednost vynechány nepodstatné vedlejší...

Snímač pro měření povrchových teplot ingotů v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 250531

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drozd Vladimír, Bittner Vladimír

MPK: G01K 7/02

Značky: povrchových, ingotu, teplot, měření, kokile, snímač

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá V tom, že termočlánek nemusí být chráněn před mechanickým poškozením a křemenná nebo kovokeramická trubice ztrácí své opodstatnění. Použití řešení podle vynálezu znamená vysokou provozní spolehlivost měření, nezávislou na velikosti měřeného ingotu. Drážka vytvorená v ocelovém válečku umožňuje totiž vertikální pohyb termočlán 4 .ku při chladnutí ingotu. Měrný konec termočlánku je zataven v povrchové vrstvě ingotu,...

Způsob tepelného zpracování litých polotovarů, zejména ingotů z jemnozrnné konstrukční oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249285

Dátum: 12.03.1987

Autori: Uherek Jan, Lapčíková Jiřina, Strakoš Martin, Borák František, Turek Jiří

MPK: B22D 7/00, C21D 1/26

Značky: způsob, zpracování, litých, zejména, polotovarů, ingotu, jemnozrnné, tepelného, oceli, konstrukční

Text:

...nebo spodem do čtvercových kokil. Podstatou vynálezu je, že lité polotovary, jejichž ocel má součet obsahu hliníku a dusíku V množství podle hmotnosti V rozmezí od 0,021 do 0,100a obsah dusíku v rozmezí od 0,005 do 0,020 2 se po odliti odstaví na dobu od 0,75 do 2,50 ha s ještě neztuhlým jádrem se usadí do ohřívací pece s následným ohřevem v ohřívací peci na teplotu 1 270 až 1 330 OC, zahrnujícím v průběhu ohřevu izotermickou prodlevu s...

Zařízení pro elektrostruskové lití velkých ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236701

Dátum: 15.11.1986

Autori: Dub Vladimir Semjonovič, Vlasov Michail Ivanovič, Lisicyn Vladimír Anatoljevič, Pelc Boris Bencionovič, Kovalenko Jurij Alexandrovič, Smoljarenko Volemír Danilovič, Antonov Isidorovič, Voronin Alexej Jefimovič, Chasin Kim Mojsejevič, Babin Vladimír Viktorovič, Orlov Gennadij Ivanovič, Mišenko Alexandr Viktorovič, Veligura Ilja Lukjanovič, Artěmjev Vladimír Dmitrijevič, Stul Josif Naumovič, Mucha Vitalij Petrovič, Černjak Alexandr Ivanovič, Nikulin Alexandr Alexandrovič, Lataš Jurij Vadimovič, Volochonskij Lev Avramovič, Vasiljev Jakov Markovič, Nikolajev Vladimír Artemjevič, Naryškyn Jurij Anatoljevič, Svitěnko Igor Alexandrovič, Bělskij Valentin Innokentěvič, Bogdašič Vladimír Jevgenjevič

MPK: B22D 23/06, B22D 27/02

Značky: ingotu, elektrostruskové, lití, veľkých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení obsahuje, mimo obvyklé části, licí soupravu, vyměnitelné přívody taveniny kovu rozdílné délky střídavě uspořádané v otvorech pouzder vsazených do krytu kokily, šikmý, vodorovně posuvný žlab umístěný nad přívody taveniny kovu a ústrojí pro výměnu přívodů taveniny kovu umístěn na vrchní části nosné konstrukce, přičemž spoje mezi krytem kokily a neodtavitelnými elektrodami jsou opatřeny plynodynamickým těsněním. Každý přívod taveniny kovu...

Způsob výroby a zpracování ingotů z uklidněné oceli pro výrobu bezešvých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 223265

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vaníček Václav, Jaroš Karel, Míček Petr

Značky: zpracování, bezešvých, způsob, výroby, výrobu, uklidněné, ingotu, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Do kokil se odlejí ingoty bez izolační desky nebo hlavového nástavce a ocel se zaleje hned po odlití vodou v poměru 1 kg vody na 3 kg oceli a pak se nechají ingoty před stripováním odstát, načež se vyválcují patou dopředu a provede se odstřih "vlaštovky", tj. nerovné části konce a takto vyválcované kruhové předvalky se děrují pomocí trnu bez postřiku chladicí vodou. Pro vyděrování je možno použít dvoustupňových trnů.

Způsob kování ingotu, předkovku či výkovku ze stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229319

Dátum: 01.03.1986

Autor: Jandoš František

MPK: B21J 1/02, C21D 7/13

Značky: způsob, oceli, výkovků, předkovků, ingotu, stabilizovaných, kovaní, austenitických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volného kování výkovků ze stabilizovaných austenitických ocelí. Řeší problém potlačení vzniku klamných ultrazvukových indikací, které se zjišťují v důsledku povrchové hrubozrnnosti výkovků při jejich ultrazvukovém zkoušení za použití šikmé sondy přenášející příčné ultrazvukové vlnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrchové vrstvy výkovku tváří při vyšší teplotě než má jádro. Povrchové vrstvy prodělávají relativně vyšší...

Způsob řízení chlazeni ingotů v kobkách a zařízení kobek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228037

Dátum: 01.12.1985

Autor: Prokeš Jiří

Značky: ingotu, kobkách, provádění, chlazení, zařízení, způsobu, způsob, kobek, řízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění chlazení ingotů a zařízení k provádění tohoto způsobu, zvláště pro nerezavějící a vysoce legované oceli, vyznačený tím, že se ingoty vychladí na teplotu od 800° až 1000 °C a postupně se vkládají do soustavy kobek z izolačních vložek, předem vyhřátých na teplotu 200°- 400°C a v zápětí se zakryjí izolovanými poklopy.

Zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219753

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kršek Petr, Koláček Jaromír, Kuchař Antonín, Mach Ludvík

Značky: ingotovém, ingotu, otáčení, zařízení, předávání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení otočení ingotu do polohy vhodné pro předání v přijímacím místě valníku, při zabezpečení vodorovného pohybu ingotu při přesunu na valník. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (5) k hornímu konci nosného čepu (1), upevněném v ložiskách (2, 2') rámu vozu. Na desce (5) jsou připevněny dvě dvojice konzol (6) s otvory, ve...

Uspořádání kokil při lití ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222355

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tlučhoř Milan, Kavička František, Enenkl Vladimír, Hloušek Jiří

Značky: uspořádání, lití, ingotu, kokil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání kokil při lití ingotů nastavených v jedné nebo více řadách v ocelárnách. Účelem spořádání je zvýšení životnosti kokil. Uspořádáním kokil v jedné nebo více řadách podle vynálezu s přivrácenými hranami je mezi kokilami volný prostor, tím se zvýrazňuje sálavý odvod tepla z povrchu do okolí, což má za následek odstranění nevýhod dosavadního uspořádání.

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225452

Dátum: 15.04.1985

Autori: Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan, Zbořílek Aleš

Značky: monokrystalů, tavby, přípravu, letmé, zejména, polovodičových, vysokofrekvenční, ingotu, pásmové, souose, metodou, rotujícího, induktor, křemíku

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku, metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu s ohřívací cívkou přibližně kruhového tvaru, vyznačený tím, že součástí ohřívací cívky /l/ je nejméně jedna natavovací smyčka /2/ o činné ploše menší než činná plocha ohřívací cívky /l/, kde natavovací smyčka /2/ svírá s rotační osou ingotu úhel 45° až 90°, přičemž největší vzdálenost jednotlivých bodů činné...

Závěsné zařízení pro vytahování ingotů z kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224194

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mainx Oskar, Sedláček Jindřich, Foltýn Josef

Značky: ingotu, kokil, závesné, zařízení, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro vytahování ingotů z kokil, tvořené závěsy sestavenými z dolního dílu, uloženého ve vidlicovitém konci horního dílů, vyznačené tím, že horní konec horního dílu /5, 5´/ každého závěsu je kyvně uložen na nosném čepu /6, 6´/, který je svými konci uložen ve dvojici ložisek /7, 7´/ uložených na vodicích lištách /8, 8´/ uspořádaných v otvorech /3, 3´/ traverzy /1/ závěsného zařízení, kde ložiska /7, 7´/ jsou pevně spojena s...

Zařízení pro uložení a otočení ingotu, zejména na ingotovém voze.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213673

Dátum: 01.04.1984

Autori: Koláček Jaromír, Mach Ludvík, Kuchař Antonín, Kršek Petr

Značky: zařízení, otočení, uložení, zejména, voze, ingotovém, ingotu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro uložení a otočení ingotu, zejména na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení uložení ingotu bez rázových vlivů na rám ingotového vozu a jeho otočení do polohy vhodné pro předání v přejímacím místě valníku. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (6) k hornímu konci nosného čepu (l), který je svými konci upevněn v ložiskách rámu vozu. Na desce (6) jsou připevněny dvě dvojice konzol (7, 7') s...