Patenty so značkou «induktoru»

Nízkoimpedanční napaječ induktoru pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266616

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mrázek Dušan, Štencl Stanislav

MPK: H05B 6/36

Značky: nízkoimpedanční, napáječ, induktoru, vysokofrekvenční, tavbu, pásmovou, letmou

Text:

...omezí ohmická složka impedance v oblasti průchodky a elektrické ztráty v napáječi při přenosu vysokofrekvenční energie od vysokofrekvenčního generátoru do induktorú na minimum.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněn V axonometrickém pohledu v částečném řezu svislou rovinou souměrnosti napáječ, u kterého jsou ploché přívody v tělese průchodky tvořeny trojicemi válcových vodičů. Na obr. 2 je v bokorysu v částečném osovém řezu znázorněn...

Zařízení pro dálkové připojování induktorů na sběrnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 262969

Dátum: 11.04.1989

Autori: Benda Josef, Smejkal Miroslav

MPK: H05B 6/36

Značky: sběrnicový, připojování, zařízení, systém, dálkově, induktoru

Text:

...vahadla 1 od tohoto otočného kloubu 1 je kloub ll silového prvku g a kloub lg horní upínecí čelisti Ž. Na druhé straně od otočného kloubu 5 je kloub lg dolní upínací čelisti §. Obě upínací čelisti §,§ jsou tedy pohyblivé a každá z nich je na stiskové straně opatřena izolantem lQ)resp. lQ, na kterém je upevněna vodivá destičks §,resp. §. Vodivé destičky §, § jsou připojeny na sběrnice sběrnicového systému 2 (obr. 2). Čelisti §,§ jsou...

Zapojení syntetického induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258913

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: zapojení, syntetického, induktoru

Text:

...nastavení korekce nĺzkých či středních kmitočtú akustického pásma projeví i v parazitní korekci pro horní pásmo kmitočtů. Při vícenásobnć korekci se tyto projevy od jednotlivých korekčních filtrú sčítaji, takže uvedený parazitní pzojev má podstatný vlív.Výše uvedené nedostatky řeší nové zapojení syntetického induktoru, kde zapojení syntetického induktoru s jedním operačním zesílovačem, kapacitorem a čtyřmi rezistory je doplněno druhým...

Zařízení pro automatickou manipulaci polotovarů při ohřevu v neprůchozím induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251639

Dátum: 16.07.1987

Autori: Škoch Václav, Teska Jan, Šalak Andrej, Černík Bohumil

MPK: B21J 13/08

Značky: ohřevu, neprůchozím, manipulaci, automatickou, induktoru, zařízení, polotovarů

Text:

...na výši teploty jednitlivých polotovarů se mění 1 jejich šířkový rozměr a tím je celkovú délka sloupce polotovarů v ihduktoru prouěnnú.Změnu délky sloupce v induktoru navíc způsobují výrobní tolerauce šířky polotovaru a stykov( nepřesnost mozi jednotlivými polotovary. Změuou délky sloupàe polotovarů by dochizolo při konetantní dělce podíviní k posuvu ohŕätých polotovarů směrem k propadovánu otvoru, kde by nastalo překlopení a...

Litá vyzdívka induktorů pro středofrekvenční indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 251303

Dátum: 11.06.1987

Autori: Procházka Miroslav, Hůlka Petr

MPK: H05B 6/10

Značky: indukční, induktoru, ohrev, středofrekvenční, litá, vyzdívka

Text:

...izolací. Další podstatou vynálezu je, že mezi závity cívky je uspořádána ucpávka.Hlavní výhody litýoh vyzdívek pod 1 e.vyná 1 ezu spočívají zejména v podstatném zkrácení doby vlastního vyzdívání, a tonejméně o 100 oproti provádění vyzdívky vymazáváním a nejméněo 200 proti systému vydusávání. Další výhodou je odstranění namñhavé ruční práce a.zmenšení manipulačního prostoru. Výhodou je též vyšší tvrdost a mechanická pevnost v porovnánís...

Zařízení pro připojování chladicích obvodů induktoru na chladicí systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 248693

Dátum: 12.02.1987

Autori: Benda Josef, Smejkal Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: induktoru, připojování, systém, chladicích, zařízení, chladicí, obvodů

Text:

...vynálezu je znázorněno nazařízení s upnutými přívody a vývody chladící kapaliny, uspořádanými ve evazcích, na obr. 2 je detail znázorňující upevnění konců chladicích obvodů na panel a na obr. 3 je detail rozváděcí kostky v čáatečném řezu.Zařízení je tvořeno rámem lg, ve kterém je upevněna rozváděcí kostka 1 o vestavěnými kanálky gg pro rozvod chladící kapaliny. Na ploěe rozváděcí kostky 1 jsou umístěny vymezovací dorazy 2. K rozváděcí...

Průchodka induktoru pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229600

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mrázek Dušan, Štencl Stanislav

MPK: H05B 6/36, H05B 6/10

Značky: pásmovou, průchodka, induktoru, tavbu, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti induktoru, zjednodušení a urychlení jeho montáže při dosažení vysoké těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne průchodkou induktoru, která je tvořena tělesem průchodky, opatřeným těsnicí plochou lícovanou na přírubu pracovní komory. Vnitřní prostor tělesa průchodky je vyplněn izolační vložkou s osovým dorazem, vzájemně utěsněnou s tělesem průchodky a opatřenou otvory. V otvorech jsou hermeticky uloženy přívody...

Zařízení pro uložení nejméně jednoho pohyblivého induktoru při středofrekvenčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232269

Dátum: 15.06.1986

Autor: Toman Otakar

MPK: H05B 6/10

Značky: uložení, induktoru, středofrekvenčním, pohyblivého, zařízení, jednoho, nejméně, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení pohyblivých induktorů při možnosti rychlé výměny induktorů a úspoře výrobní plochy. Induktor je podle vynálezu opatřen na boční stěně nejméně dvěma oky, která jsou navlečena na svislé kolíky upevněné v podpěrné části suportu, přičemž v půdorysu je induktor s oběma oky mimo suport a mimo vodicí dráhu suportu. Vodicí dráha suportu je tvořena dvěma vodorovnými a nad sebou...

Způsob výroby induktoru pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 228826

Dátum: 01.01.1986

Autori: Landa Václav, Průša František, Svátek Lubomír Rndr

MPK: H05B 6/10

Značky: vysokofrekvenční, ohrev, induktoru, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby induktoru pro vysokofrekvenční ohřev zhotoveného elektrochemickým vylučováním kovů. Jádro induktoru, zhotovené z nevodivého materiálu, se opatří do šroubovice navinutým měděným pásem na který se připevní do šroubovice stočená tvarovaná kovová trubka, vyplněná předem kovovým a/nebo nekovovým materiálem. Mezera mezi jádrem a jednotlivými závity měděného pásu se odizoluje nebo odstíní. Po vyloučení potřebné vrstvy mědi se výplň...

Způsob výroby duté cívky induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225741

Dátum: 15.10.1985

Autori: Landa Václav, Průša František, Lucek Jiří

Značky: způsob, cívky, výroby, duté, induktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Cívka induktoru, popřípadě chladiče nebo výměníku tepla se zhotovuje galvanoplastickým způsobem tak, že se tenkostěnná plastová trubka vyplní voskem, poté se vytvaruje do potřebného tvaru a profilu a po fixací a zvodivění se zavěsí do mědící galvanizační lázně. Po nanesení požadované tloušťky měděné vrstvy a vyjmutí indikátoru z lázně se vosk vytaví a plastová trubka se rozpustí.