Patenty so značkou «induktorov»

Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7431

Dátum: 01.06.2016

Autori: Pokusová Marcela, Tehlár Pavol, Murgaš Marian

MPK: B22D 11/04, B22D 11/01

Značky: induktorov, liatia, elektromagnetického, kryštalizátora, sústava, kontinuálneho, spôsob, kovov, horizontálneho

Text:

...s polomerom r, ktorým tečie prúd I, vo vzdialenosti I od elektricky vodivej roviny povrchu taveniny vytvorí rovnaké magnetické pole ako vodič nulovej hrúbky s rovnakou hodnotou prúdu I, ale vo vzdialenosti I od povrchu, keď Z 2 12 12. Hodnota intenzity magnetického poľa H,- na povrchu taveniny potom bude vektorovým súčtom oboch zložiek od samotného vodiča H a od jeho zrkadlového obrazu H . Pri vzdialenosti induktora od taveniny a, keď I ...

Deriváty 1H-indol-pyridínkarboxamidov a 1H-indolpiperidínkarboxamidov a ich použitie ako induktorov tyrozín hydroxylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6737

Dátum: 06.07.2006

Autori: Weissmann Dinah, Pujol Jean-françois, Le Ridant Alain, Brion Jean-daniel, Razon Patrick, Bintein Fabrice, Levoirier Eric, Renko Zafiarisoa Dolor, Razet Rodolphe, Harpey Catherine

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00, A61K 31/4523...

Značky: 1h-indol-pyridínkarboxamidov, induktorov, použitie, 1h-indolpiperidínkarboxamidov, tyrozín, deriváty, hydroxylázy

Text:

...(prípadne substituovanú jednou alebo dvoma rovnakými alebo rozdielnymi lineárnymi alebo rozvetvenými (Cl-CG) alkylovými skupinami),lineámy alebo rozvetvený (C 1-C 5) alkylový reťazec, substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými medzi halogémni, hydroxyskupinou, lineárnou alebo rozvetvenou (C 1 C 5) alkoxyskupinu alebo aminoskupinou prípadne substituovanou jednou alebo dvoma rovnakými alebo rozdielnymi lineámymi alebo rozvetvenýrni...