Patenty so značkou «indukčním»

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Váňa František, Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: C30B 13/00

Značky: křemíkových, rafinace, ohřevem, metodou, s, způsob, letmé, indukčním, tavby, ingotu, zonální

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Zařízení k měření výkonu při indukčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268007

Dátum: 14.03.1990

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01R 21/00

Značky: zařízení, ohřevu, indukčním, výkonu, měření

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení pro měření výkonu při indukčním ohřevu v blízkosti povrchu ohřívaných těles tvořené seriově uspořádaným optoelektronickým obvodem jehož podstata je v tom, že sestává ze zdroje monochromatickćho světla, polorizátoru, měřicí sondy umístěné V měřeném střídavém elektromagnotickém polí, analyzátoru a fotodetektoruvzájemně propojených vláknovým světlovodem, přičemž zcsilovač, vyhodnocovací voltmetr ačíslicový...

Vyhodnocovací zařízení pro pasové váhy s inkrementačním nebo lineárním indukčním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265896

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: pásové, lineárním, čidlem, inkrementačním, vyhodnocovací, indukčním, váhy, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu»Na pákový mechanismus vážícího mostu Q je mechanicky připojeno inkrementační nebo lineární indukční čidlo 1 připojené svým výstupem na vstup obvodu pro odměřování souřadnic g, na jehož výstup je připojen prvý vstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem 2, na jehož druhý vstup je připojen výstup impulsního snímače L rychlosti pasu Q, přičemž na prvý výstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem...

Zapojení obvodu pro vytvoření druhého napětí v indukčním měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 259103

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02M 3/07, H02M 3/06

Značky: napětí, druhého, indukčním, vytvoření, obvodů, zapojení, měniči

Text:

...kondenzátoru 2, na ka~ todu diody 1 a na první vstup 5 převodníku 1, přičemž jeho výstup 3 je spojen se vstupem gg společného spínače 3.Po připojení zdroje Q stejnošněrného napětí se přes tlumivku 1 a otevřenou diodu 1 přivede stejnosměrné napětí na první filtrační kondenzátor Ž a první zátěž §. Současně se to Á to napětí přivede přes upínací člen 1 na kondenzátor § Upína cí člen obsahuje seriově zapojenou diodu s referenčním.zdrojem...

Pec s indukčním ohřevem pro fixaci radioaktivních odpadů do skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258999

Dátum: 16.09.1988

Autor: Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: ohřevem, radioaktivních, indukčním, odpadů, fixaci

Text:

...li pojistného válce. Do pojistného pneumatického válce lg se přivádí stlačený vzduch horním vstupem lQ pojistného válce a dolním vstupem ll pojistného válce.Nádoba Q je k víku g připevněna pomocí 6 dvouramenných pák l§, které mají kratší rameno provedeno jako palec, jenž se opírá o šikmou plochu rovné tangenciální drážky vyfrézované v nádobě Q. Čepy lg pák lg jsou exoentrické k nastavení rovnoměrného přitažení víka 2 k nádobě Q při montáži....

Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257724

Dátum: 15.06.1988

Autor: Voděra Václav

MPK: C21D 9/32

Značky: zařízení, spádu, indukčním, kalení, omezení, tepelného

Text:

...spočíva v tom, že mezi upínací přípravek A kalené ozubení je vložena nemagnetická deska, která odpovídá tvaru kaleného ozubení a je pevně sevřena mezi kalené ozubení a upínaci přípravek.Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení ozubení podle vynálezu je zvláště výhodné pri indukčním kalení větších modulů, kde zamezuje vzniku trhlin v patě zubů při indukčním mezerovém kalení, zvláště ozubených kol a pastorků. Nemagnetická...

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Otakar, Bělovský Jan, Svoboda Josef, Štefl Milan

MPK: C21D 1/10

Značky: stroj, kalení, indukčním, ohřevem, lázně

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Tyč polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242841

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav, Landkammer Petr

MPK: C30B 13/24

Značky: materiálů, ohřevem, indukčním, pásmovou, tavbu, polovodičového, letmou

Text:

...dosáhnout malého úběru materiálu epracovánín a tím celkově nízkých technologických ztrát polovodičového materiálu. se svštšujícím se průměrem tyče polovodičováho materiálu se účinky a výhoo dy upraveného začátku tyče polovodičového materiálu atupíují.Na připojeném výkresu je na obr. l znázerněn obecný tvar zúženěho začátku tyče .polovodíčovćhe materiálu, na obr. 2 Jeho. nejjednodušší provedení a na obr). 3 provedení s použitínrindukčního...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245079

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strya Josef, Švestka Zdenik

MPK: H05B 6/02

Značky: ohřevem, zonální, induktor, tavby, indukčním, metodou, letmé, polovodičových, krystalů, přípravu

Text:

...rovným průměru dolní podstavy pláště dolního komolého kužele.Při tavbě mechanicky neopracovanélío polykrystalického ingotu vznikají na jeho obvodu na rozhraní polykrystalického ingotu a roztaveně zóny výčnělky pevné fáze, které se při pohybu roztavené zóny vůči polykrystalickému ingotu přibližují až do vzdálenosti 2 až 3 mm od tělesa induktoru. V tomto místě dochází po celém obvodu polykrystalického ingotu vlivem zlomu na tělese...

Nádrž pro kalicí médium, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

MPK: C21D 1/64

Značky: automaty, kalicí, médium, nádrž, zejména, ohřevem, indukčním

Text:

...samooohlazovaoí schopnost nádrže, způsobené lepším přestupem tepla v důsledku tenkých bočních stěn, s čímž je možno kalkulovat při projektování chladící jednotky kalicího médiaDalší podstatnou výhodou je možnost použití nádrže pro kalicí médium podle vynálezu pro vysokovýkonné kalioí automaty karuselového typu s kruhovým pohybem kalených součástí, kdy cirkulační čerpadlo nepřekáží kruhověmu pohybu kalených součástí. Další podstatnou...

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Rada Josef, Strung Ladislav, Říha Antonín, Láncoš Jozef

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: licí, indukčním, ohřevem, metalurgii, pánev, prenosná

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Zařízení pro zahájení tavby polovodičového materiálu při letmé zonální tavbě s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237181

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zátopek František, Kašlík Zdeněk, Smejkal Vilém

MPK: C30B 17/00

Značky: polovodičového, zařízení, tavbě, letmé, indukčním, materiálů, ohřevem, zahájení, zonální, tavby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zahřívání je prováděno pomocí dvou polovodičových destiček uložených mezi polovodičovou tyč a monokrystalický zárodek tak, že nízkoohmová destička je na straně zárodku a stínící destička, jejíž průměr je alespoň o 2 mm větší než průměr nízkoohmové destičky a jejíž měrný odpor je srovnatelný nebo větší než měrný odpor připravovaného krystalu je na straně polovodičové tyče a svou plochou zcela překrývá...

Zapojení pro stabilizaci otáček turbínového rotoru v indukčním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242041

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zoo Vincent, Suroveak Dušan

MPK: G01V 3/165

Značky: indukčním, turbinového, rotoru, magnetometru, zapojení, otáček, stabilizaci

Text:

...přitom invertujicí Vstup operačního zesilovače je spojen přes referenční odpopr s druhým referenčním zdrojem zapojeným na společnou svorku a přes zpětnovazební odpor a paralelne s ním zapojený filtrační kondenzátor s výstupem operačního zesilovače,připojení/m na vstup řidicího obvodu.Výhody zapojení podle vynálezu vyplývají ze stabilizace frekvence otačení trubínového rotoru a projevují se ve zvýšené přesností měření obou složek vektoru...

Polohový snímač rotoru v indukčním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242038

Dátum: 15.09.1987

Autor: Májek Stanislav

MPK: G01V 3/165

Značky: polohový, indukčním, magnetometru, snímač, rotoru

Text:

...světelným kanálem 2 rotoru 11 indukčního magnetometru, nezakresleného, a dopadá na fotoelektrický převodník 3, který je výstupem 12 elektricky spojen přes impulsový detektor 5 a zpoždovací člen 26 s generátorem 1 I časové posloupnosti. Výstupem 12 je fotoelektrický převodník 3 také spojen přes vrcholový detektor 4 s odečítacím členem 7, na který je zapojen referenční zdroj B. Odečítací člen 7 je spojen přes odchylkový zesilovač 22 a řízený...

Předehřívací těleso ingotu polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241281

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hochmann František, Málek Antonín, Hochmann Alois

MPK: C30B 13/20

Značky: indukčním, ohřevem, těleso, polovodičového, pásmovou, materiálů, ingotu, předehřívací, tavbu, letmou

Text:

...je na obr. 1 obecně znázorněno předehřívací těleso v řezu, na obr. 2 je předehřívací těleso s vnější elektricky vodivou a vnitřní stykovou izolační vrstvou a na obr. 3 předehřívací těleso s vnější stykovou izolační a vnitřní elektricky vodivou vrstvou v řezu.Při letmé páamové tavbě polovodičového křemíku o měrném odporu větším něž 100 Jzupři průměru tyče 40 až 60 mm je použito následující předehřívací těleso podle obr. 2.Vnitřní styková...

Nádrž pro kalicí médium s nucenou cirkulací, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248398

Dátum: 12.02.1987

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

MPK: C21D 1/64

Značky: indukčním, cirkulací, nádrž, ohřevem, zejména, automaty, kalicí, médium, nucenou

Text:

...dne nádrže a výška sedimenteční clony je nejméně 0,2 D o nejvýde 0,6 D, kde D je vnitřní prdnlr scdimentační clony, přičemž v půdorysu je vypouätěcí otvor umístän uvnitř sedimentační clony.Podstatnou výhodou nádrže pro kalicí médium podle vynáleeu je to, že i při změně smeru prouděni kalicího média plní sedimenteční clona, protože má tvar kruhového prstence. svoji funkci a nečistoty se usesují zejména uvnitř clony v blízkosti vypouätěcího...

Reaktor s indukčním ohřevem pro depozici epitaxních vrstev křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247924

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mikušek Jaromír Fyzik

MPK: H01L 21/02

Značky: indukčním, epitaxních, reaktor, křemíku, vrstev, ohřevem, depozicí

Text:

...reaktorů je vysoká měrná spotřeba energie /energie potřebné k ohřátí 1 desky na pracovní teplotu/ související s poměrně neefektivním využitím vnitřního prostoru epitaxního reaktoru.Typické výrobní zařízení pro depozici epitaxních vrstev zpracovávají 30 až 40 podložek o průměru 75 mm a pracují s příkonem 300 kw. Experimenty s uložením křemíkových podložek na soustavu paralelních grafitových kotoučů kolmých k ° 5 e reaktoru a...

Dvouzávitový induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229264

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: H05B 6/02

Značky: tavby, ohřevem, metodou, induktor, zonální, polovodičových, krystalů, dvouzávitový, indukčním, letmé, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že stabilizující závit dvouzávitového paralelně připojeného induktoru, který rozhodující měrou ovlivňuje teplotní a elektrodynamické podmínky na dolním rozhraní fází, má tvar plošného induktoru s vnitřním průměrem srovnatelným s průměrem rostoucího krystalu, horní plochu omezenou rovinou kolmou k ose rotace krystalu, empiricky volený tvar dolní plochy a vnější průměr nejméně o 20 milimetrů větší než vnitřní...

Pec s elektrickým indukčním ohřevem pro zatavování radioaktivních odpadů do skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228580

Dátum: 15.08.1986

Autori: Škába Václav, Nachmilner Lumír

MPK: G21F 9/16

Značky: zatavování, odpadů, indukčním, elektrickým, ohřevem, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pece s elektrickým indukčním ohřevem pro zatav.ování RAO do skel ( obr. 1 ). Podstatou vynálezu je, že v rámu je vytvořeno vedení pro vodorovně posuvný stolek spojený s pohonným mechanismem pro vodorovný transport. Ke stolku je prostřednictvím tepelně a elektricky izolačního držáku připevněn induktor. Svrchu je do stolku zasunut kelímek opatřený měkkým těsněním, přičemž v jedné krajní poloze je ke kelímku volný přístup...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220628

Dátum: 15.12.1985

Autor: Smejkal Vilém

Značky: letmé, krystalů, induktor, zonální, ohřevem, metodou, polovodičových, indukčním, tavby, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednozávitového plošného induktoru pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem v souosém vertikálním uspořádání. Induktor je vedle hlavních přívodů od koaxiálního vedení opatřen dodatečnými přívody pro vedení vysokofrekvenčních proudů a chladicí kapaliny, kterými je možné vytvářet rotační asymetrii pole v oblasti horního rozhraní fází a tím ovlivňovat proces odtavování tyčí výchozího...

Měřící zařízení, zejména pro měření přeneseného výkonu při indukčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225966

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jareš František, Andras Jiří, Nosek Jaroslav

Značky: výkonu, přeneseného, měření, měřicí, ohřevu, indukčním, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení, zejména pro měření přeneseného výkonu při indukčním ohřevu, upravené v jedno nebo vícezávitovém induktoru a sestávající z kovové trubky protékané chladicí kapalinou a opatřené vstupním a výstupním měřičem teploty chladicí kapaliny jakož i měřičem průtoku chladicí kapaliny, vyznačující se tím, že kovová trubka (2) je v induktoru (1) umístěna souose v izolační trubce (3), takže mezi vnitřní stěnou izolační trubky (3) a vnější...

Mechanický terč s indukčním snímačem zásahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216007

Dátum: 01.09.1984

Autor: Krčmář Vítězslav

Značky: zásahu, mechanicky, snímačem, indukčním, terč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší bezpečné a okamžité vyhodnocení zásahu pomocí tvaru a uspořádání jednotlivých částí terče. Podstata vynálezu spočívá v konstrukčním uspořádání mezikruží K a středu 2, které jsou pružně uloženy pomocí odpružených vodicích trnů 5 na základní desce 6. Kmity vyvolané zásahem mezikruží 1 nebo středu 2 se snímají pomocí indukčního snímače. Takto vzniklé impulzy po zesílení spínají vyhodnocovací zařízení.