Patenty so značkou «indukčne»

Zariadenie a spôsob na indukčné odstránenie izolácie z drôtov a/alebo tyčí s tvarovým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20162

Dátum: 14.02.2012

Autori: Maryniak Bernd, Saathoff Timo, Claassen Thorsten, Fleischer Mirko, Wagenaar Carsten

MPK: H02G 1/12

Značky: tyčí, spôsob, drôtov, prierezom, izolácie, zariadenie, indukčne, odstránenie, tvarovým

Text:

...stlačený vzduch na privádzaniestlačeného vzduchu do uchytávacieho úseku na chladenie zahriatych koncov drôtov a/alebo tyčís tvarovým prierezom a na odstránenie zvyškov povlakov v oblasti uchytávacieho úseku. Zariadenie má ďalej vonkajšiu stenu uchytávacieho úseku a úsek usporiadaný okolo nej, pričom medzi tým úsekom a vonkajšou stenou je plánovaná dutina. Hadica na stlačený vzduch ústi do dutiny. Vo vonkajšej stene uchytávacieho úseku sú...

Indukčné tepelné ošetrovanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17299

Dátum: 09.06.2008

Autori: Weiss Kuno, Fishman Oleg

MPK: H05B 6/08, H05B 6/10, H05B 6/04...

Značky: obrobkov, ošetrovanie, indukčne, tepelně

Text:

...hĺbky prieniku, a potom sa zahreje v druhom skenovaní s pevnou nízkou frekvenciou pre popúšťanie daného znaku.0006 Dokument US 2006/091136-A 1 opisuje prístroj pre indukčnézahrievanie samostatných obrobkov, ktorý obsahuje zdroj striedavéhovýstupného napájania s modulovanou šírkou impulzov s induktorom pripojeným kvýstupu zdroja napájania. Prístroj obsahuje komponenty pre vytváranie vzájomného pohybu medzi samostatným obrobkom a...

Spôsob a zariadenie na indukčné vysokofrekvenčné zváranie kovových výrobkov s rozdielnou hrúbkou materiálov a/alebo kvalitou materiálov použitím aspoň dvoch navzájom od seba oddeliteľných čiastkových indukčných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9921

Dátum: 22.01.2007

Autori: Plha Jens, Nacke Bernhard, Wischmann Stefan, Koch Martin, Nikanorov Alexander, Schmidt Mario, Von Löhneysen Henning, Schülbe Holger

MPK: B23K 13/01, B23K 13/02, H05B 6/02...

Značky: materiálov, dvoch, vodičov, kvalitou, indukčne, indukčných, použitím, vysokofrekvenčné, výrobkov, oddeliteľných, kovových, aspoň, čiastkových, rozdielnou, zariadenie, spôsob, navzájom, hrúbkou, zváranie

Text:

...zvárajú rôzne hrubé kovové výrobky alebo kovové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov. Takými kovovými výrobkami môžu byť napriklad kovové ploché výrobky tailored blanks, plechové prírezy pretvárané na duté profily alebo rúry, takzvané tailoredtailored products je automobilová výroba, pretože tailored products majú optimálny pomer medzi maximálnym zaťažením a hmotnosťou, a preto sa môžu velmi dobre prispôsobiť danému0004 Na základe...

Zariadenie na indukčné ohrievanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 886

Dátum: 16.04.2003

Autori: Häussler Andreas, Schwenk Wolfgang, Heiliger Andreas

MPK: H05B 6/06, H05B 6/02

Značky: ohrievanie, indukčne, obrobkov, zariadenie

Text:

...ktorá tlmí spätné účinky striedavých napätí druhej frekvencie naTaká väzobná vetva s tlmiacou Vetvou má tú veľkú výhodu, že sa výhodne nechá realizovať na odpojenie prvéhostriedača od striedavých napätí s druhou frekvenciou.Tým, že väzobná vetva obsahuje kvázi skratovaciu vetvu na striedavé napätie druhej frekvencie, vznikne pretake napätia nizkoohmický skrat.Aby sa striedavé napätia druhej frekvencie, pôsobiace na kvázi skratovaciu vetvu,...

Zmesný plyn pre vysokofrekvenčné a indukčné spájkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265754

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 1/00

Značky: spájkovanie, indukčne, zmesný, vysokofrekvenčné

Text:

...že nosný plyn je nasýtený parami roztoku esteru kyseliny boritej 5 až 25 hmot. a 75 až 95 hmot. alkoholu s počtom uhlikov 1 až 2.Pri spájkovani zmesným plynom vynálezu sa nevyžaduje ochrana spájkovaného spoja klasickým tavivom, čim odpadá potieranie, máčanie epájkovaných súčiastok. Po spájkovani sa nevyžaduje následné čistenie spojov od trosky, - taviva, spoje alebo spájkované súčiastky sú vhodné pre dalšie spracovanie alebo priame...

Zariadenie na indukčné kalenie ozubených kolies so šikmým ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252986

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šuška Štefan

MPK: C21D 9/32

Značky: ozubením, zariadenie, kolies, kalenie, indukčne, šikmým, ozubených

Text:

...1 predstavuje pozdĺžny rez zariadením a obr. 2 rez A-A.Zariadenie pozostáva z rámu 2, ktorý je na spodnej časti opatrený závesmi 3 vodiacich kladiek 4, prostredníctvom ktorých jerám 2 uložený v dráhach podstavca 1. Ram 2 nesie vaňu 5, v ktorej je prostredníctvom radiálnych ložísk 7 a axiálneho ložiska B uložený hriadeľ 6, ktorý má na spodnom konci Lipravené pootáčacie zariadenie, pozostávajúca z volnobežnej spojky 14, ktorej ozubenie je v...

Indukčne odporový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G01F 1/56

Značky: prietokomer, odporový, indukčne

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Zariadenie na indukčné naváranie práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234466

Dátum: 01.03.1987

Autori: Cíbik Jozef, Sečkár Pavol Csc

MPK: B22F 7/04

Značky: naváranie, indukčne, materiálov, práškových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pre metalurgiu a rieši zariadenie na indukčné naváranie práškových materiálov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z priestorového paralelogramu, pripevneného kĺbovo na zdroj indukčného prúdu a na paralelogram je pripevnený práškový zásobník, majúci štrbinu pre navrstvenie prášku stieraného na konštantnú hrúbku stieracím hrebeňom a práškom je roztavený induktorom, ktorý spolu so zásobníkom a štrbinou a...

Zapojenie pre elektrické napájanie vozíkov indukčne riadenej medzioperačnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234853

Dátum: 15.01.1987

Autori: Solík Imrich, Kotuliak Jozef

MPK: B60L 11/18

Značky: zapojenie, napájanie, vozíkov, dopravy, indukčne, medzioperačnej, elektrické, riadenej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie podľa vynálezu obsahuje vlastný elektrický zdroj, napríklad elektrickú akumulátorovú batériu a cudzí elektrický zdroj, napríklad elektrickú sieť s vývodmi na stanovištiach vozíka ukončenými napájacími konektormi, napríklad zásuvkami. Pri ľubovoľnej polohe vozíka na pracovnej dráhe je napájanie jeho elektrických systémov z vlastného zdroja. Pri dojazde vozíka na stanovište zopne sa konektor vozíka s napájacím konektorom, čím je...

Zapojenie rezonančného striedača s komutáciou jalového prúdu indukčne viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218622

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hrabovcová Valéria, Dobrucký Branislav

Značky: zapojenie, striedača, indukčne, jalového, prúdu, rezonančného, viazanými, komutáciou, cievkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Vynález rieši problém komutácie jalového prúdu rezonančného striedača pomocou indukčne viazaných cievok. Podstatou vynálezu je zapojenie komutačných cievok s magneticky protismernou indukčnou väzbou, umožňujúce komutáciu jalového prúdu diódy na príslušný tyristor. Stupeň väzby určuje dobu výmeny prúdu diód a tyristorov, a tiež veľkosť výstupného napätia v ustálenom stave a...